Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про персональну відповідальність керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про персональну відповідальність керівників
     центральних та місцевих органів виконавчої влади
 
   Проведені в  деяких  регіонах комплексні перевірки стану
виконання законів України, актів і доручень Президента України та
Кабінету  Міністрів  України засвідчили, що окремі керівники
місцевих органів виконавчої влади не  забезпечили  належного
виконання покладених на них повноважень, ефективної реалізації
державної політики у відповідних сферах, запровадження ринкових
відносин, комплексного соціально-економічного розвитку відповідних
територій, додержання законних прав та інтересів громадян.
   Найбільш суттєві  недоліки  виявлено  в   Черкаській,
Чернігівській,  Дніпропетровській,  Запорізькій,  Полтавській,
Чернівецькій та деяких інших областях.
   Зокрема, в Черкаській області за останні роки  фактично
зруйновано такі пріоритетні галузі виробництва як машинобудівна,
радіоелектронна  та  оборонна,  меблева  тощо,  кожне  друге
підприємство є збитковим. Керівники місцевих органів виконавчої
влади практично самоусунулись від підтримки розвитку  малого
бізнесу, відсутні достовірні дані навіть про кількість суб'єктів
малого й середнього підприємництва, значно завищуються обсяги
виробленої ними продукції, фактично розбазарюється земля.
   Обсяги промислового виробництва в Чернігівській області в
розрахунку на душу населення є вдвічі менші ніж по країні в
цілому,  деякі  раніше  провідні  галузі  (деревообробна,
радіоелектронна, хімічна) опинилися у стані стагнації, помітно
скоротилася кількість підприємств, що займаються інноваційною
діяльністю, за кількістю малих підприємств з розрахунку на 10
тисяч населення область посідає останнє місце в державі, боротьба
з  корупцією  і  організованою  злочинністю  знаходиться  на
неприпустимо низькому рівні, фактично ігноруються вимоги Указу
Президента України від 28 січня 2000 року N 113 ( 113/2000 ) щодо
запобігання дитячій бездоглядності.
   У Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській і Чернівецькій
областях не зменшується рівень тінізації економіки, незадовільно
здійснюється  управління  державними  корпоративними  правами,
повільно ліквідовується податковий борг перед бюджетом, низькою
залишається  питома  вага  продукції,  що  вироблена  малими
підприємствами,  переважна   більшість   яких   займається
посередництвом, незадовільно виконуються поставлені Главою держави
завдання щодо погашення заборгованості із заробітної  плати,
потребує значного поліпшення робота з кадрами.
   Зазначені недоліки  найгостріше проявляються на місцевому
рівні. В ряді районів і міст фактично блокується розвиток малого і
середнього підприємництва, стримується виконання вимог Президента
України щодо оформлення права власності на землю, забезпечення
належного соціального захисту людей, особливо похилого віку та
дітей, здебільшого імітується боротьба зі злочинністю і корупцією,
нерідко виявляються бездушність і байдужість під час розгляду
звернень громадян з життєво важливих для них питань. Усе це
викликає справедливе обурення людей.
   Такий стан  справ значною мірою обумовлений і суттєвими
прорахунками в діяльності деяких центральних органів виконавчої
влади та їх керівників.
   Фондом державного майна України, зокрема, втрачено реальний
контроль за  здійсненням  процесу  приватизації,  управлінням
корпоративними  правами держави, роздержавленням власності на
місцях.
   Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва до цього часу не створено належних умов для
ефективного розвитку малого бізнесу на місцевому рівні, захисту
підприємницької  ініціативи  від  бюрократичного  свавілля.
Керівництво Державного комітету замість  вирішення  нагальних
проблем підприємництва нерідко займається проведенням показних
заходів, які мало впливають на стан справ.
   За серйозні недоліки в реформуванні та розвитку економіки,
вирішенні гострих соціальних проблем, безвідповідальне ставлення
до виконання законів України, актів і доручень Президента України
і  Уряду  України  та з  метою виправлення становища,  що
склалося,  зміцнення   виконавської    дисципліни    і
посилення персональної відповідальності за доручені ділянки роботи
п о с т а н о в л я ю:
   1. Звільнити:
   БУТКА Миколу Петровича - з посади голови  Чернігівської
обласної державної адміністрації;
   ЛУК'ЯНЦЯ Володимира Лукича - з посади голови Черкаської
обласної державної адміністрації;
   БЕЗПАЛОГО Анатолія Васильовича - з посади голови Кам'янської
районної державної адміністрації Черкаської області;
   БЄЛЬСЬКОГО Вячеслава  Івановича  -  з  посади  голови
Васильківської районної  державної  адміністрації  Запорізької
області;
   ІЛЬЧЕНКА Олексія   Даниловича  -  з  посади  голови
Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської
області;
   КОХАНІВСЬКОГО Івана  Арсентійовича  -  з  посади  голови
Христинівської  районної  державної  адміністрації  Черкаської
області;
   РЕКУ Андрія Олександровича - з посади голови Новосанжарської
районної державної адміністрації Полтавської області;
   РОГОВУ Валентину Євгенівну - з посади голови Воловецької
районної державної адміністрації Закарпатської області;
   СЛІСАРЕНКА Леоніда Дмитровича - з посади голови Городнянської
районної державної адміністрації Чернігівської області;
   СТАРОСТИШЕНА Володимира Михайловича -  з  посади  голови
Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;
   ЧУБА Валентина Тимофійовича - з посади голови П'ятихатської
районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
   2. Попередити про неповну службову відповідність:
   БОНДАРЯ Олександра Миколайовича - Голову Фонду державного
майна України;
   КУЖЕЛЬ Олександру Володимирівну - Голову Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва.
   3. Оголосити догану:
   БАУЕРУ Теофілу Йозефовичу - голові Чернівецької обласної
державної адміністрації;
   КАРТАШОВУ Євгену Григоровичу - голові Запорізької обласної
державної адміністрації;
   ТОМІНУ Євгену Фроловичу -  голові  Полтавської  обласної
державної адміністрації;
   ШВЕЦЮ Миколі Антоновичу - голові Дніпропетровської обласної
державної адміністрації;
   ВАСКІВСЬКОМУ Василю Івановичу - голові Гадяцької районної
державної адміністрації Полтавської області;
   ГОЛОВКУ Олексію  Івановичу - голові Драбівської районної
державної адміністрації Черкаської області;
   СКІПОРУ Аркадію Георгійовичу - голові Сторожинецької районної
державної адміністрації Чернівецької області.
   4. Міністру  внутрішніх  справ України, Голові Державної
податкової адміністрації України, Голові Державного  комітету
статистики  України,  Голові Контрольно-ревізійного управління
України,  головам  Запорізької,  Полтавської,  Черкаської  та
Чернігівської обласних державних адміністрацій розглянути питання
про персональну відповідальність відповідно: начальника управління
по боротьбі з організованою злочинністю Управління внутрішніх
справ у Чернігівській області М. Давиденка, голів  державних
податкових адміністрацій у Закарпатській та Запорізькій областях
Г. Сухорученкова і Т. Єфіменко, начальника Черкаського обласного
управління статистики А. Божка, начальника Контрольно-ревізійного
управління в Черкаській області П. Хукаленка, заступників голови
Запорізької облдержадміністрації О. Сіна і О. Касьян, начальника
Головного управління економіки Запорізької облдержадміністрації
А.Ізвєкової, заступника голови Полтавської облдержадміністрації
В. Орлова, начальника управління з питань внутрішньої політики
Черкаської  облдержадміністрації О. Фещенко, заступника голови
Чернігівської  облдержадміністрації  Л. Подоляка,  начальника
Головного  управління сільського господарства і продовольства
Чернігівської облдержадміністрації А. Іванька.
   5. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на недостатній
рівень  кадрової  роботи,  необхідність забезпечення належної
координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, постійного й жорсткого контролю за виконанням вимог законів
України, актів і доручень Президента України та власних рішень.
   6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Адміністрації Президента України.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 листопада 2002 року
     N 1013/2002
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка