Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про витребування документів системи реєстру за ухвалою суду


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-10/462 від 01.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001201 vn01-10/462
              ВАТ "Міжгалузевий реєстраційний центр"
 
      Про витребування документів системи реєстру
             за ухвалою суду
 
   На Ваш запит про надання реєстратором оригіналів документів
системи реєстру за ухвалою суду, який знаходиться в іншій області,
для залучення до судової справи в якості доказів відповідаємо
наступне.
   Згідно з ч. 2 п. 11.4 Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів ( vr060312-98 ), затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
26.05.98 р. (надалі - Положення), вилучення інформації щодо
реєстру, особових рахунків емітента та зареєстрованих  осіб,
журналу обліку записів у системі реєстру, журналу запитів, журналу
виданих, погашених та втрачених сертифікатів, документів, які є
підставою для складання та внесення змін до реєстру, може бути
здійснене тільки за постановами органів дізнання,  слідства,
прокуратури, постановами та ухвалами судів, актами інших державних
органів у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
   Відповідно до  ст.  46 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1501-06 ) (надалі - ЦПК) письмовими доказами є всякого
роду  документи,  акти, листування службового або особистого
характеру, що містять в собі відомості про обставини, які мають
значення для справи.
   Отже документи системи реєстру можуть бути залучені до справи
в якості письмових доказів.
   Відповідно до ст. 36 ЦПК ( 1501-06 ) суддя забезпечує докази,
зокрема: допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням
та оглядом письмових і речових доказів. Про забезпечення доказів
суд або суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок і спосіб
її виконання.
   Згідно зі ст. 50 ЦПК ( 1501-06 ) письмові докази, як правило,
подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної
ініціативи вправі, в  разі  необхідності,  вимагати  подання
оригіналів.
   Частина 2 ст. 47 ЦПК ( 1501-06 ) встановлює, що письмові
докази, що їх вимагає суд або суддя від державних підприємств,
установ і організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій,
їх об'єднань, інших громадських організацій, а також від окремих
громадян, надсилаються безпосередньо до суду.
   Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що у випадку отримання
реєстратором ухвали суду про витребування оригіналів документів
системи реєстру він зобов'язаний надіслати вказані в ухвалі
документи безпосередньо до суду.
   Стаття 33 ЦПК ( 1501-06 ) передбачає, що суд, який розглядає
справу, в разі необхідності збирання доказів у іншому місті або
районі, доручає відповідному судові провести певні процесуальні
дії.
   Таким чином, відповідно до вищевказаних вимог ЦПК ( 1501-06 )
суд в разі необхідності витребування доказів від реєстратора, який
знаходиться в іншій області, повинен був доручити здійснення таких
дій іншому суду.
   Проте, невиконання судом вимог ст. 33 ЦПК ( 1501-06 ) не
звільняє реєстратора від виконання ухвали суду про витребування
письмових доказів.
   Положення не встановлює  порядку  направлення  оригіналів
документів системи реєстру, які витребуються ухвалами судів.
   Радимо Вам у такому випадку відправляти документи до суду
рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом
вкладень.
   Вважаємо за необхідне зазначити, що для повернення документів
системи реєстру до реєстратора необхідно у відповідності  з
вимогами ст. 51 ЦПК ( 1501-06 ) подати прохання до відповідного
суду, який повертає вказані документи після набрання законної сили
рішенням по справі, для розгляду якої витребувались документи.
 
 Керівник юридичної
 служби ПАРД                      В.Басистий
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка