Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ТОВ ТРК "Мета Плюс", м. Новомосковськ Дніпропетровської області, ліцензії на мовлення

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 972
 
 
         Про видачу ТОВ ТРК "Мета Плюс",
      м. Новомосковськ Дніпропетровської області,
            ліцензії на мовлення
 
 
   ТОВ ТРК "Мета Плюс", м. Новомосковськ  Дніпропетровської
області
   Директор Горєлишев Максим Андрійович
   Адреса: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ,
пров. Новоселівський, 1
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
телерадіокомпанії "Мета Плюс", м. Новомосковськ Дніпропетровської
області, про видачу ліцензії на мовлення в багатоканальній мережі
ТОВ ТРК "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської області,
на визначеній території в м. Новомосковську Дніпропетровської
області, керуючись статтями 23, 24, 27, 28, 36, 39 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю
телерадіокомпанії "Мета Плюс", м. Новомосковськ Дніпропетровської
області, ліцензію на мовлення в багатоканальній мережі ТОВ ТРК
"Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської області,  на
визначеній  території  у  м. Новомосковську Дніпропетровської
області, відповідно до заявленої програмної концепції, згідно з
додатком (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу), зазначивши у ліцензії:
   - Територія  розповсюдження  -  відповідно  до території
розташування багатоканальної телемережі оператора телекомунікацій
ТОВ ТРК "Телемережа" у м. Новомосковську Дніпропетровської області
   - Територіальна категорія мовлення - місцеве
   - Вид мовлення - кабельне
   - Логотип - "АТН"
   - Канал мовлення - 35 ТВК
   - Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 3 години на
добу, згідно з сіткою мовлення: 19.00 - 22.00 щоденно
   - Строк дії ліцензії - 10 років
   - Мова  (мови),  якою  (якими)  вестимуться передачі? -
українська
   - Ресурс багатоканальної мережі - 39 каналів
   - Кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
телепрограм - 10376
   - Оператор  телекомунікацій  -  ТОВ  ТРК  "Телемережа",
м. Новомосковськ Дніпропетровської області
   - Місцезнаходження головної станції - м.  Новомосковськ,
вул. Радянська, 37
 
   2. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ТОВ ТРК
"Мета  Плюс",  м.  Новомосковськ  Дніпропетровської  області,
ліцензійного  збору  за видачу ліцензії врахувати: кількість
домогосподарств  на   території   розташування   (прийому)
багатоканальної телемережі - 10376, ресурс багатоканальної мережі
- 39 каналів, кількість каналів мовлення - 1 канал, обсяг мовлення
- 3 години на добу, підвищувальний коефіцієнт ліцензійного збору
К = 5.
 
   3. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального  засобу
масової  інформації  ТОВ  ТРК "Мета Плюс", м. Новомосковськ
Дніпропетровської області, як суб'єкта інформаційної діяльності.
 
   4. Внести  ТОВ  ТРК  "Мета  Плюс",  м.  Новомосковськ
Дніпропетровської   області,   до   Державного   реєстру
телерадіоорганізацій України.
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійно-реєстраційне та контрольно-аналітичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В. о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної
                   ради
                   22.11.2006 N 972
 
 
          ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ МОВЛЕННЯ
       ТОВ ТРК "Мета Плюс", м. Новомосковськ
        Дніпропетровської області, на каналі
       кабельного мовлення у багатоканальній
         телемережі в м. Новомосковську
          Дніпропетровської області
 
 
   I. Цільова аудиторія: всі верстви населення
 
   II. Формат: рекламний
 
   III. Загальний обсяг мовлення: 3 години на добу
 
   IV. Частка програм власного виробництва: 3 години на добу
 
   V. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту
(в тому числі власного виробництва): 3 години на добу
 
   VI. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: -
 
   VII. Максимальні обсяги ретрансляції: -
 
   VIII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
| N | Розподіл |Загаль- | Обсяг | Обсяг  | Обсяг | Обсяг  |
|з/п|програмного | ний  |власно-|національ-|інозем- |програм та|
|  | наповнення | обсяг | го  |  ного  | ного | передач, |
|  |      |на добу |продук-| продукту |продукту|  які  |
|  |      | (год. | ту  | (год.  | (год. |передбача-|
|  |      | хв./ | (год. |хв./добу) | хв./ | ється  |
|  |      | добу) | хв./ |     | добу) |ретранслю-|
|  |      |    | добу) |     |    |вати (год.|
|  |      |    |    |     |    |хв./добу) |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 1 |   2   |  3  |  4  |  5   |  6  |  7   |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 1 |Інформацій- |    |    |     |  -  |  -   |
|  |но-аналітич-|    |    |     |    |     |
|  |ні і    |    |    |     |    |     |
|  |публіцистич-|    |    |     |    |     |
|  |ні передачі |    |    |     |    |     |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 2 |Культурно- |    |    |     |    |     |
|  |мистецькі  |    |    |     |    |     |
|  |передачі  |    |    |     |    |     |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 3 |Науково-  |    |    |     |    |     |
|  |просвітниць-|    |    |     |    |     |
|  |кі     |    |    |     |    |     |
|  |передачі  |    |    |     |    |     |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 4 |Розважальні |    |    |     |    |     |
|  |і музичні  |    |    |     |    |     |
|  |передачі  |    |    |     |    |     |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 5 |Дитячі   |    |    |     |    |     |
|  |передачі  |    |    |     |    |     |
|---+------------+--------+-------+----------+--------+----------|
| 6 |Інше    | 3 год. |3 год. |     |    |     |
|  |      | 00 хв. |00 хв. |     |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Сітка мовлення
   ТОВ ТРК "Мета Плюс", м. Новомосковськ  Дніпропетровської
області,  на 35 ТВК ТОВ ТРК "Телемережа", м. Новомосковськ
Дніпропетровської області
   19.00 - 22.00  щоденно, після закінчення трансляції каналу
"Детский мир"
 
 Заступник начальника управління
 контролю та моніторингу                  Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка