Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування

      РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
    Про стан житлово-комунального господарства України
        та основні напрями його реформування
 
     { Рішення введено в дію Указом Президента 
      N 1093/2006 ( 1093/2006 ) від 16.12.2006 }
 
 
 
   Розглянувши комплекс    проблем    житлово-комунального
господарства в Україні, Рада національної безпеки і оборони
України відмічає системний характер загроз національній безпеці в
економічній, соціальній та екологічній сферах, що пов'язано з
погіршенням ситуації у сфері житлово-комунального господарства.
 
   Непослідовність у політиці реформування житлово-комунального
господарства,  зокрема  в  частині  встановлення  економічно
обгрунтованих тарифів на  житлово-комунальні  послуги,  вкрай
повільний розвиток конкурентних ринкових відносин, зволікання із
впровадженням дієвих  економічних  стимулів  щодо  заохочення
приватного  підприємництва  та  самоорганізації  населення
унеможливлюють підвищення якості цих послуг, залучення в зазначену
сферу інвестицій, необхідних для її модернізації та розвитку.
 
   Закономірним наслідком  відсутності  позитивних зрушень у
поліпшенні інвестиційного клімату у сфері житлово-комунального
господарства на тлі обмеженості можливостей державного та місцевих
бюджетів щодо фінансування розвитку цієї сфери є зношеність
основних  фондів суб'єктів господарювання житлово-комунального
господарства, що унеможливлює безпечне функціонування галузі та
призводить  до  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру.
 
   Обмеженість та неефективне використання матеріально-технічних
та   фінансових   ресурсів   суб'єктами   господарювання
житлово-комунального господарства обумовлює неприпустимо високий
рівень втрат та витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних
ресурсів при виробництві і наданні житлово-комунальних послуг,
спричиняє постійне збільшення їх вартості.
 
   Наростання негативних процесів у сфері житлово-комунального
господарства є наслідком недосконалості чинного законодавства,
неналежного виконання законодавчих та інших нормативно-правових
актів, зокрема Закону України "Про Загальнодержавну програму
реформування  і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" ( 1869-15 ),  низької ефективності контролю за
реалізацією передбачених ними заходів.
 
   З огляду  на нагальну потребу у підвищенні ефективності
функціонування житлово-комунального господарства,  забезпечення
споживачів якісними житлово-комунальними послугами, підвищення
надійності систем життєзабезпечення населених пунктів та зниження
ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Рада національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:
 
   1. Визнати стан житлово-комунального господарства критичним,
таким, що становить небезпеку для життєдіяльності громадян та
суспільства, а також  сталого  функціонування  господарського
комплексу України.
 
   2. Визнати незадовільним рівень виконання законодавчих та
інших  нормативно-правових  актів  з  питань  реформування
житлово-комунального господарства власниками майна та суб'єктами
господарювання.
 
   3. Визначити  пріоритетними   завданнями   реформування
житлово-комунального господарства:
 
   розвиток ринкових   засад   господарювання   у  сфері
житлово-комунальних послуг, заохочення приватного підприємництва у
цій сфері та залучення інвестицій;
 
   удосконалення системи   управління   житлово-комунальним
господарством,  розвиток  конкуренції  та  сучасних  форм
самоорганізації населення у даній сфері;
 
   підвищення якості житлово-комунальних послуг;
 
   удосконалення порядку формування та затвердження цін/тарифів
на житлово-комунальні послуги та порядку регулювання діяльності
суб'єктів  природних  монополій  у сфері житлово-комунального
господарства;
 
   приведення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з одночасним
впровадженням  комплексу  заходів,  спрямованих  на  зниження
необлікованих  втрат  води  і  теплової  енергії  та витрат
енергоресурсів  на  виробництво  житлово-комунальних  послуг,
удосконаленням системи соціального захисту малозабезпечених верств
населення;
 
   поетапну заміну пільг та субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг адресними грошовими виплатами на
компенсацію вартості таких послуг населенню та  забезпечення
фінансування відповідних видатків державного бюджету у повному
обсязі;
 
   пріоритетне фінансування за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів технічного переоснащення житлово-комунального
господарства.
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   1) виходячи  з  пріоритетних   завдань   реформування
житлово-комунального господарства, визначених пунктом 3 цього
рішення, розробити, забезпечити широке громадське обговорення та
внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України:
 
   а) проект  Житлового  кодексу  України,  підготовлений з
урахуванням пропозицій Президента України до прийнятого Верховною
Радою України Житлового кодексу України, передбачивши, зокрема,
визначення джерел фінансування затрат на виведення з експлуатації
аварійних  жилих будинків та здійснення капітального ремонту
багатоквартирних  жилих  будинків  різних  форм  власності,
вдосконалення механізму фінансової відповідальності споживачів
житлово-комунальних послуг за їх своєчасну оплату;
 
   б) проекти законів України про:
 
   забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 
   державне регулювання  у  сфері  надання  послуг   з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, а також  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  передбачивши  вдосконалення системи
органів державного регулювання у цій сфері, уточнення їх функцій і
повноважень;
 
   особливості передачі  в  оренду  та  концесію  об'єктів
централізованого водопостачання, теплопостачання та водовідведення
різних форм власності з метою підвищення ефективності управління
цими об'єктами та залучення інвестицій на їх оновлення;
 
   внесення змін  до  законів  України  щодо  особливостей
використання теплоелектроцентралями, підприємствами комунальної
теплоенергетики, індивідуальними користувачами  різних  джерел
енергії, в тому числі відновлювальних;
 
   внесення змін до Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) щодо  вдосконалення засад державного  регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій;
 
   внесення змін  до  Закону  України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки" ( 1869-15 ), передбачивши за  результатами
аналізу її виконання уточнення поставлених завдань, строків їх
реалізації та обсягів видатків на фінансування виконання Програми;
 
   внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення порядку
реєстрації  суб'єктів  господарювання  у  сфері  надання
житлово-комунальних   послуг  та  об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків, здійснення їх реєстрації в режимі
"єдиного вікна";
 
   2) розглянути у двомісячний строк та прийняти рішення щодо
утворення центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань
житлово-комунального господарства та Державної житлово-комунальної
інспекції з покладенням на неї функцій з нагляду і контролю за
утриманням  житлового  фонду  та  експлуатацією  об'єктів
житлово-комунального господарства.
 
   5. Міністерству    будівництва,    архітектури    та
житлово-комунального господарства України розробити та подати в
установленому порядку у шестимісячний строк на  затвердження
регіональні стандарти надання послуг з утримання будинків та
прибудинкових територій, економічно обгрунтовані граничні рівні
вартості виробництва одиниці теплової енергії.
 
   6. Міністерству  праці  та  соціальної політики України,
Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України
підготувати та подати у тримісячний строк в установленому порядку
на розгляд пропозиції щодо впорядкування системи пільг з оплати
житлово-комунальних послуг.
 
   7. Антимонопольному комітету України посилити контроль за
додержанням положень Закону України "Про захист  економічної
конкуренції"  ( 2210-14 )    суб'єктами    господарювання
житлово-комунального господарства.
 
   8. Державному  комітету  України  з  питань  технічного
регулювання та споживчої політики забезпечити постійний контроль
за якістю надання  житлово-комунальних  послуг,  активізувати
застосування  санкцій  до суб'єктів господарювання, винних у
порушенні встановлених вимог щодо порядку надання та якості таких
послуг.
 
   9. Державному  комітету  статистики України, Міністерству
будівництва, архітектури та житлово-комунального  господарства
України опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення
форм статистичних спостережень  для  оцінки  результативності
реформування житлово-комунального господарства, зокрема в частині
показників діяльності підприємств різних форм власності.
 
   10. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити
протягом першого півріччя 2007 року перевірку додержання місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
законодавства у сфері забезпечення населення житлово-комунальними
послугами.
 
   11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом  із
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям  разом  із  відповідними  органами  місцевого
самоврядування вжити заходів щодо:
 
   1) забезпечення  належного  контролю  за  додержанням
підприємствами   житлово-комунального   господарства   вимог
законодавства щодо якості житлово-комунальних послуг;
 
   2) розгляду питання про приведення тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (у тому
числі вивезення побутових відходів), централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води, водовідведення до рівня
економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;
 
   3) збільшення при доопрацюванні місцевих бюджетів на 2007 рік
і підготовці проектів місцевих бюджетів на наступні роки видатків
на  фінансування  заходів  щодо розвитку житлово-комунального
господарства;
 
   4) впровадження у тримісячний строк після затвердження у
встановленому порядку регіональних стандартів надання послуг з
утримання  будинків  та  прибудинкових  територій  економічно
обгрунтованих  граничних  рівнів вартості виробництва одиниці
теплової енергії;
 
   5) здійснення до 1 січня 2008 року інвентаризації об'єктів
комунальної   власності  житлово-комунального  господарства,
проведення фінансового аудиту суб'єктів господарювання комунальної
власності з метою зменшення необлікованих втрат води і теплової
енергії  та   витрат   енергоресурсів   на   виробництво
житлово-комунальних послуг;
 
   6) забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам житлово-комунального господарства.
 
 
 Голова Ради національної
 безпеки і оборони України                В.ЮЩЕНКО
 
 Секретар Ради національної
 безпеки і оборони України                В.ГАЙДУК
 
 м. Київ, 17 листопада 2006 року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка