Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2006 N 819
 
 
        Про організацію гастроентерологічної
          допомоги населенню України
 
 
   З метою покращання організації гастроентерологічної допомоги
населенню України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Примірне положення про  республіканський  Автономної
Республіки Крим, обласний, міський мм. Києва та Севастополя
гастроентерологічний центр (додається).
 
   1.2. Примірне  положення  про  головного  позаштатного
спеціаліста Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я  обласних,  Севастопольської
міської державних адміністрацій та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації зі спеціальності "Гастроентерологія" (додається).
 
   1.3. Кваліфікаційну характеристику фахівця зі спеціальності
"Гастроентерологія" (додається).
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської,  Харківської  обласних  державних  адміністрацій,
Головного  управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Черкаської та управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Одеської обласних державних адміністрацій, управління охорони
здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації
та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських
державних адміністрацій:
 
   2.1. Розробити і затвердити положення про гастроентерологічні
центри, відкрити їх на базі республіканської, обласних та міських
лікарень з дотриманням діючих нормативів, оснастити їх необхідним
медичним  обладнанням,  апаратурою,  розробити  і  затвердити
відповідні посадові інструкції.
 
                   Термін:
                   II півріччя 2006 року
 
   2.2. На базі республіканської, обласних, міських та районних
поліклінік, де відсутні гастроентерологічні кабінети, забезпечити
їх відкриття з дотриманням діючих штатних нормативів (наказ МОЗ
України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні
нормативи  та  типові  штати закладів охорони здоров'я") та
укомплектувати кваліфікованими кадрами і обладнанням відповідно до
Примірного положення про республіканський Автономної Республіки
Крим,  обласний,  міський  мм.  Києва  та  Севастополя
гастроентерологічний центр.
 
                   Термін:
                   II півріччя 2006 року
 
   2.3. У лікувально-профілактичних закладах, де не можуть бути
відкриті  гастроентерологічні  кабінети  і  введені  посади
лікарів-гастроентерологів, надання гастроентерологічної допомоги
забезпечувати  лікарями-терапевтами  після  проходження  ними
відповідних курсів за спеціальністю "Гастроентерологія" у вищих
медичних навчальних закладах (факультетах) післядипломної освіти.
 
                   Термін: Постійно
 
   2.4. Розробити  відповідно  до  Примірного  положення,
затвердженого в п. 1.2 цього наказу, Положення про головного
позаштатного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської   державної   адміністрації   зі   спеціальності
"Гастроентерологія".
 
                   Термін:
                   II півріччя 2006 року
 
   2.5. Призначити  головних  позаштатних  спеціалістів  МОЗ
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,
Севастопольської  міської  державних  адміністрацій, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської   державної   адміністрації   зі   спеціальності
"Гастроентерологія".
 
                   Термін:
                   II півріччя 2006 року
 
   2.6. Статистичні звіти про роботу гастроентерологічної служби
регіону за встановленою формою (наказ МОЗ України від 30.06.1998
N 180 ( z0452-98 ) та пояснювальні записки до них щорічно
направляти до Департаменту організації та розвитку  медичної
допомоги населенню МОЗ України.
 
                   Термін:
                   до 15.06. щорічно
 
   3. Директору Департаменту організації та розвитку медичної
допомоги  населенню Моісеєнко Р.О. та головному позаштатному
спеціалісту МОЗ України зі спеціальності  "Гастроентерологія"
професору Ткачу С.М.:
 
   3.1. Щорічно аналізувати звіти Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних,
Севастопольської  міської  державних  адміністрацій, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації про стан гастроентерологічної
допомоги населенню в регіонах України, доповідати про  стан
гастроентерологічноі допомоги на апаратних нарадах МОЗ України
1-2 рази на рік.
 
                   Термін: постійно
 
   4. Вважати такою, що втратила  чинність,  кваліфікаційну
характеристику  фахівця  зі спеціальності "Гастроентерологія",
затверджену наказом МОЗ України від 20.09.1993 N 208.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ю.О. Гайдаєва.
 
 Міністр                       Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   12.12.2006 N 819
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про республіканський Автономної Республіки Крим,
      обласний, міський мм. Києва та Севастополя
          гастроентерологічний центр
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласний,
міський мм. Києва та Севастополя  гастроентерологічний  центр
(далі -   Центр)   створюється   як  підрозділ  обласної
(республіканської) або міської клінічної лікарні мм. Києва та
Севастополя  та  складається  з відділення гастроентерології,
консультативного  гастроентерологічного  кабінету  (кабінетів),
ендоскопічного  кабінету  (кабінетів),  кабінету  (кабінетів)
ультразвукових досліджень та інших підрозділів.
 
   1.2. Роботою  Центру  керує  завідуючий  Центром,  який
призначається  та  звільнюється  головним  лікарем  обласної
(республіканської) або міської клінічної лікарні.
 
   1.3. Центр в своїй роботі керується нормативними актами, що
регулюють діяльність закладів охорони здоров'я та відповідним
Положенням про нього.
 
   1.4. Центр може бути клінічною та навчальною базою вищих
медичних навчальних закладів.
 
   1.5. Плани   організаційно-методичної   роботи   Центру
узгоджуються  з  Міністерством  охорони  здоров'я  Автономної
Республіки  Крим,  управліннями  охорони  здоров'я  обласних
держадміністрацій,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій.
 
           2. Завдання та функції
 
   2.1. Надає  висококваліфіковану  спеціалізовану  медичну
допомогу  хворим  гастроентерологічного  профілю,  направлених
фахівцями інших лікувально-профілактичних закладів області, з
дотриманням протоколів лікування, затверджених МОЗ України.
 
   2.2. Надає організаційну та методичну допомогу відповідним
міським   гастроентерологічним   центрам   та   районним
гастроентерологічним кабінетам.
 
   2.3. Видає  консультативні   висновки   з   програмою
реабілітаційних  заходів, спрямованих на соціальну і трудову
реабілітацію  гастроентерологічних  хворих,  попередження  їх
інвалідізації.
 
   2.4. Здійснює експертизу тимчасової втрати працездатності,
видає консультативні висновкі з рекомендаціями з  експертизи
тимчасової  непрацездатності  хворим  на  гастроентерологічні
захворювання і, при необхідності, направленні на МСЕК.
 
   2.5. Видає  консультативні  висновки  та  заповнює  акти
обстеження для міських та районних воєнкоматів, аналізує випадки
повернення з армії, пов'язані зі станом здоров'я.
 
   2.6. Проводить аналіз показників захворюваності, поширеності,
смертності внаслідок хвороб органів травлення серед населення
області.
 
   2.7. Організовує та проводить науково-практичні конференції,
семінари,  спрямовані  на  впровадження  результатів наукових
досліджень в гастроентерологічну практику.
 
   2.8. Організовує та проводить санітарно-освітню роботу з
питань  профілактики  гастроентерологічних  захворювань та їх
ускладнень.
 
          3. Організація роботи Центру
 
   3.1. Організація роботи Центру  визначається  відповідним
Положенням   про   обласний   гастроентерологічний   центр
гастроентерологічний центр Автономної Республіки Крим, мм. Києва
та Севастополя.
 
   3.2. Посадові інструкції персоналу затверджуються керівником
відповідного лікувально-профілактичного закладу.
 
   3.3. Центр  очолює  завідувач,  який  призначається  та
звільнюється головним лікарем обласної (республіканської) або
міської клінічної лікарні.
 
   3.4. Контроль за діяльністю Центру здійснюють заступники
головного лікаря лікувально-профілактичного закладу розташування.
 
   3.5. Завідуючий Центром в межах своїх повноважень має право:
   - у встановленому порядку отримувати оперативну інформацію з
питань діяльності Центру;
   - вносити пропозиції керівництву лікувально-профілактичного
закладу розташування з питань: покращення матеріально-технічної
бази Центру, його кадрового складу, заохочення та накладання
стягнень на працівників Центру, зміни пунктів Положення про Центр
та його структуру.
 
   3.6. В разі виникнення необхідності Центр у встановленому
порядку направляє хворих в Інститут гастроентерології АМН України.
 
        4. Структура та обладнання Центру
 
   а) Відділення  гастроентерології  Центру  організується з
дотриманням діючих штатних нормативів (наказ МОЗ України від
23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я") на 40-60 ліжок. Ліжковий фонд
відділення визначається фактичною необхідністю у стаціонарному
лікуванні гастроентерологічних хворих зони обслуговування;
   б) Консультативний гастроентерологічний кабінет (кабінети)
Центру організується з дотриманням діючих штатних нормативів
(наказ МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я");
   в) Ендоскопічний  кабінет  (кабінети)  організується  з
дотриманням діючих штатних нормативів (наказ МОЗ України від
23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я");
   г) Кабінет  ультразвукової  діагностики  організується  з
дотриманням діючих штатних нормативів (наказ МОЗ України від
23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я");
   д) Табельне оснащення Центру:
   - Ректороманоскоп - 1;
   - Дзеркала ректальні - 10;
   - Езофагогастродуоденоскоп - 2;
   - Колоноскоп - 1;
   - Освітлювачі для ендоскопів - 2;
   - Набір  інструментарію  для проведення діагностичної та
лікувальної біопсії, оперативної ендоскопії - 2;
   - Обладнання для стерилізації ендоскопів і інструментарію,
дезрозчини;
   - Апарат для абдомінальної сонографії - 1;
   - Пристрій для пункційної біопсії під контролем УЗД - 1;
   - Набір голок для пункційної біопсії під контролем УЗД;
   - Інфрачервоний аналізатор для проведення дихальних тестів -
1;
   - Аналізатор для проведення імуноферментних досліджень - 1;
   - Аналізатор для проведення біохімічних досліджень - 1;
   - Тести для визначення  Нр-інфекції;  маркерів  вірусних
гепатитів B, C, D; фекальної еластази 1; антигліадинових антитіл;
   - Комп'ютерний pH-метр для добового моніторування шлункової
секреції - 1;
   - Зонди для дуоденальних досліджень гумові та полімерні - 30;
   - Пристрій та інструментарій для кишкових орошень.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   12.12.2006 N 819
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про головного позаштатного спеціаліста
       Міністерства охорони здоров'я Автономної
      Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я
      обласних, Севастопольської міської державних
     адміністрацій та Головного управління охорони
      здоров'я та медичного забезпечення Київської
         міської державної адміністрації
        зі спеціальності "Гастроентерологія"
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Головним  позаштатним  спеціалістом зі спеціальності
"Гастроентерологія" може бути лікар-гастроентеролог першої або
вищої   кваліфікаційної   категорії   за   спеціальністю
"Гастроентерологія", відповідно до кваліфікаційних характеристик
фахівця зі спеціальності "Гастроентерологія", який працює в одному
з лікувально-профілактичних закладів МОЗ Автономної Республіки
Крим,  управлінь  охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації.
 
   1.2. Правовою основою діяльності  головного  позаштатного
спеціаліста  зі  спеціальності  "Гастроентерологія" є: Основи
законодавства України про охорону здоров'я, закони України в сфері
охорони здоров'я, накази МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я  обласних,  Севастопольської
міської державних адміністрацій та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації.
 
   1.3. Покладання  обов'язків  і  звільнення від виконання
обов'язків головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності
"Гастроентерологія" здійснюється наказом МОЗ Автономної Республіки
Крим, управлінь охорони здоров'я  обласних,  Севастопольської
міської державних адміністрацій та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації за погодженням з головним позаштатним спеціалістом
МОЗ України зі спеціальності "Гастроентерологія".
 
   1.4. Головний  позаштатний  спеціаліст  зі  спеціальності
"Гастроентерологія"   у   своїй  діяльності  безпосередньо
підпорядковується керівництву МОЗ Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я
та  медичного  забезпечення  Київської  міської  державної
адміністрації, а з організаційно-методичних питань - головному
позаштатному  спеціалісту  МОЗ  України  зі  спеціальності
"Гастроентерологія".
 
   1.5. Головний  позаштатний  спеціаліст  зі  спеціальності
"Гастроентерологія" повинен знати:
   - законодавство про охорону здоров'я;
   - накази  МОЗ  України, МОЗ Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської
державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я
та  медичного  забезпечення  Київської  міської  державної
адміністрації з питань гастроентерологічної допомоги;
   - номенклатуру  гастроентерологічних  хвороб,  протоколи
лікування  гастроентерологічних  захворювань,  затверджені МОЗ
України;
   - кваліфікаційну характеристику фахівця із  спеціальності
"Гастроентерологія";
   - організацію планової та невідкладної гастроентерологічної
допомоги населенню області (міста, району).
 
              2. Функції
 
   2.1. Головний  позаштатний  спеціаліст  зі  спеціальності
"Гастроентерологія" повинен:
   а) здійснювати:
   - контроль за якістю надання медичної допомоги хворим з
хворобами органів травлення в закладах охорони здоров'я відповідно
до протоколів лікування, затверджених МОЗ України;
   - контроль за якістю диспансеризації хворих з хворобами
органів травлення;
   - аналіз  експертизи  тимчасової  втрати  працездатності,
контроль за видачею та продовженням листків тимчасової втрати
працездатності, надання рекомендацій з  обмеження  виробничої
діяльності хворим на гастроентерологічну патологію;
   - аналіз кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази,
стану профілактичної, санітарно-просвітньої роботи, якості надання
гастроентерологічної допомоги і подавати його керівництву МОЗ
України,  МОЗ  Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я  обласних,  Севастопольської  міської   державних
адміністрацій  та  Головного  управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації;
   - контроль за дотриманням наказів МОЗ України, МОЗ Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської  державної  адміністрації,  рекомендацій  Асоціації
лікарів-гастроентерологів України;
   б) брати участь:
   - у підготовці наказів і розпоряджень керівництва з питань
гастроентерологічної допомоги;
   - у нарадах керівництва  з  питань  гастроентерологічної
допомоги;
   - в розробці пропозицій щодо заходів з удосконалення надання
гастроентерологічної  допомоги  та їх подачі керівництву МОЗ
України,МОЗ Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоров'я
обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації;
   в) щорічно  надсилати  статистичні  звіти  про  роботу
гастроентерологічної служби регіону за встановленою формою (наказ
МОЗ України N 180 ( z0452-98 ) від 30.06.1998) та пояснювальні
записки  до  них  до  головного позаштатного спеціаліста зі
спеціальності "Гастроентерологія" вищого рівня.
 
               3. Права
 
   Головний позаштатний   спеціаліст   із   спеціальності
"Гастроентерологія" має право:
   - у встановленому порядку отримувати необхідні документи від
керівників, лікарів і службовців медичної установи, які мають
відношення до напрямку його діяльності;
   - брати участь у роботі атестаційної комісії МОЗ Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,
Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації;
   - в установленому порядку залучати до консультацій лікарів
суміжних спеціальностей.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   12.12.2006 N 819
 
 
         КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
      фахівця зі спеціальності гастроентерологія
 
 
   Згідно з вимогами фаху лікар-гастроентеролог повинен знати та
вміти:
 
   Загальні питання організації охорони здоров'я:
   - Основи  законодавства  охорони  здоров'я та директивні
документи, які визначають діяльність органів та установ охорони
здоров'я;
   - Загальні  питання  організації   терапевтичної   та
гастроентерологічної  допомоги  в країні, роботу лікарень та
поліклінік, організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги;
   - Організацію роботи лікувально-профілактичної установи, де
працює;  взаємозв'язок  у  роботі  відділень,  кабінетів  та
лабораторій;
   - Показники    здоров'я    населення,    структуру
гастроентерологічної  захворюваності,  показники  ефективності
лікування хворих на гастроентерологічні захворювання;
   - Обліково-звітну  документацію  діяльності стаціонару та
поліклініки; статистичні методи оцінки показників цієї діяльності.
   - Організацію роботи ендоскопічних кабінетів та кабінетів
ультразвукових досліджень;
   - Організацію служби інтенсивної терапії та реанімації в
гастроентерологічній клініці, обладнання палат інтенсивної терапії
та реанімації;
   - Контингенти хворих,  що  потребують  стаціонарного  та
амбулаторного лікування;
   - Питання   працездатності   хворого,    організації
медико-соціальної    експертизи   (визначити   тривалість
непрацездатності хворого, необхідність переведення його на іншу
роботу);
   - Організацію диспансеризації,  аналіз  її  ефективності,
диспансерне  спостереження  за  хворими  гастроентерологічного
профілю.
 
   Основи медичних знань:
   - Анатомічну будову органів травлення;
   - Основні  питання нормальної та патологічної фізіології
органів і систем людини, взаємозв'язок функціональних систем
організму та рівні їх регуляції;
   - Причини виникнення патологічних процесів у  організмі,
механізми їх розвитку і клінічного прояву;
   - Основи біостатистики та клінічної епідеміології;
   - Генетичні,   імунологічні   основи   патології   в
гастроентерологічній клініці;
   - Основи   водно-елекролітного   мінерального   обміну,
кислотно-лужний баланс, можливі типи їх порушень і принципи
корекції;
   - Показники гемостазу в нормі та при патології;
   - Клінічну симптоматику та патогенез основних захворювань
системи травлення, методи їх  профілактики,  діагностики  та
лікування;
   - Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження,
що застосовуються в гастроентерології;
   - Алгоритми  (стандарти)  діагностики  та   лікування
гастроентерологічних захворювань;
   - Диференціальну діагностику та обґрунтування  клінічного
діагнозу, схему, план і тактику ведення та лікування хворих з
гастроентерологічною патологією;
   - Основи раціонального харчування здорової та хворої людини,
принципи дієтотерапії у хворих з гастроентерологічною патологією,
реабілітаційні засоби;
   - Основи фармакотерапії в  гастроентерологічній  клініці,
механізм дії основних лікарських засобів, ускладнення, спричинені
використанням ліків, особливості дії лікарських засобів, основи
фітотерапії;
   - Методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, психотерапії,
голкорефлексотерапії,   показання   та  протипоказання  до
санаторно-курортного лікування, лікувальну дію мінеральних вод;
 
   Невідкладні стани в гастроентерології:
   - Гостра дисфагія;
   - Верхня та нижня гастроінтестінальна кровотеча;
   - Гострий абдомінальний біль;
   - Гостра кишкова непрохідність;
   - Гостра печінкова недостатність;
   - Гостра діарея;
   - Гіпоглікемічна та діабетична кома;
   - Уремія;
 
   Діагностику та лікування наступних захворювань та станів:
   - Хвороби стравоходу:
   - Функціональні захворювання стравоходу;
   - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та езофагіти;
   - Пептична виразка та стриктури стравоходу;
   - Стравохід Баррета;
   - Діафрагмальні грижі;
   - Ахалазія кардії;
   - Дивертикул стравоходу.
 
   Хвороби шлунка та 12-палої кишки:
   - Необстежена диспепсія;
   - Функціональная  диспепсія  та  інші   функціональні
гастрдуоденальні розлади;
   - Хронічний гастрит, дуоденіт;
   - Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки;
   - НПЗП-гастропатії;
   - Симптоматичні гастродуоденальні виразки;
   - Постгастрорезекційні та постваготомні розлади;
 
   Хвороби печінки:
   - Хронічний гепатит;
   - Цироз печінки;
   - Алкогольні ураження печінки;
   - Хвороби накопичення та ензимопатії;
   - Доброякісні гіпербілірубінемії;
   - Хронічні хвороби судин печінки;
   - Полікістоз та ехінококоз;
   - Ураження печінки при хворобах внутрішніх органів.
 
   Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів:
   - Дисфункції жовчного міхура та сфінктера Одді;
   - Гострий та хронічний холецистит;
   - Холестероз жовчного міхура;
   - Жовчекам'яна хвороба;
   - Гострий та хронічний холангіт;
   - Постхолецистектомічний синдром.
 
   Хвороби підшлункової залози:
   - Гострий та хронічний панкреатит;
   - Камені та кісти підшлункової залози;
   - Муковісцидоз;
   - Зовнішньосекреторная недостатність підшлункової залози.
 
   Хвороби кишечника:
   - Функціональні захворювання тонкої кишки;
   - Гострий ентеріт;
   - Хронічні ентеропатії;
   - Целіакія;
   - Лактазна недостатність;
   - Синдром  подразненої  кишки  та  інші  функціональні
захворювання товстої кишки;
   - Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона;
   - Інші коліти;
   - Захворювання прямої кишки та заднього проходу.
 
   Доброякісні та злоякісні пухлини органів травлення:
   - Рак стравоходу;
   - Доброякісні та злоякісні пухлини шлунка;
   - Рак підшлункової залози;
   - Доброякісні та злоякісні пухлини печінки;
   - Пухлини фатерова соска, жовчного міхура та жовчних ходів;
 
   Суміжну патологію:
   - Гостра серцева та дихальна недостатність;
   - Гострі хірургічні захворювання;
   - Коматозні стани;
   - Гострі інтоксикації та отруєння;
   - Харчові токсикоінфекції (ботулізм  тощо,  сальмонельоз,
ієрсиніоз, ешерихіоз, амебіоз, дизентерія, лямбліоз, холера);
   - Вірусні захворювання печінки;
   - Паразитози   (нематодози,   опісторхоз,   трематодоз,
токсокароз);
   - ВІЛ-інфекція та органи травлення;
   - Гастроентерологічні прояви при ендокринних захворюваннях та
метаболічних розладах;
   - Харчова алергія та непереносимість;
   - Радіаційні ушкодження органів травлення;
   - Гастроентерологічна  патологія  при   психосоматичних
захворюваннях;
 
   Клінічну інтерпретацію даних додаткових методів дослідження:
   - Даних морфологічного та біологічного дослідження крові,
сечі,  екскрементів,  шлункового  соку, дуоденального вмісту,
плеврального ексудату, асцитичної рідини;
   - Даних  морфологічного  дослідження  біоптатів  слизових
оболонок та печінки;
   - Даних ендоскопічного обстеження шлунку та кишківника;
   - Даних ультразвукового обстеження ОЧП;
   - Характеру  та  тяжкості  порушень водно-електролітного,
вуглеводного, жирового та білкового обміну,  кислотно-лужного
балансу, основного обміну;
   - Показників  коагулограми;  даних  рентгеноскопії  та
рентгенографії органів грудної клітки та черевної порожнини; даних
електрокардіографії, функціонального обстеження шлунково-кишкового
каналу (шлунковий сік, жовч, підшлунковий сік, кишковий вміст);
даних кліренсу сечі та функціональних проб нирок;
 
   Клінічні обстеження та маніпуляції:
   - Пальпація  живота  (поверхнева,  глибока,  ковзаюча за
Образцовим-Стражеско);
   - Визначення положення шлунка;
   - Визначення розмірів печінки;
   - Пальпація підшлункової залози;
   - Пальцеве обстеження прямої кишки;
   - Техніка виконання ректороманоскопії;
   - Техніка виконання інтрагастральної та інтрастравохідної
pH-метрії;
   - Техніка виконання езофагогастродуоденоскопії (повинен здати
екзамен на ендоскопічному тренажері);
   - Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини;
   - Промивання шлунка;
   - Дуоденальне зондування;
   - Венепункція,  краплинна інфузія ліків, визначення груп
крові, гемотрансфузія;
   - Штучне дихання;
   - Закритий масаж серця;
   - Зупинка кровотечі;
   - Імобілізація кінцівки при транспортуванні;
   - Запис електрокардіограми;
   - Визначення артеріального та венозного тиску;
   - Накладання пов'язки на рану;
   - Трахеотомія.
 
           Лікар-гастроентеролог
          II кваліфікаційної категорії
      поряд з вищезгаданим повинен знати і вміти:
 
   - Консультувати хворих з метою проведення  диференційної
діагностики захворювань органів травлення, призначити спеціальні
методи дослідження, розробляти схеми лікування та план ведення
хворого;
   - Проводити пункцію плевральної та черевної порожнини;
   - Самостійно проводити інтрагастральну та інтрастравохідну
pH-метрії;
   - Самостійно проводити ректороманоскопію;
   - Знати техніку проведення гастроскопії  (повинен  здати
екзамен на ендоскопічному тренажері).
 
           Лікар-гастроентеролог
          I кваліфікаційної категорії
      поряд з вищезгаданим повинен знати і вміти:
 
   - Організацію проведення щорічної диспансеризації;
   - Обліково-звітну      документацію      діяльності
гастроентерологічного відділу, кабінету, статистичні методи оцінки
показників цієї  діяльності,  економічні  аспекти  діяльності
гастроентерологічного стаціонару, кабінету;
   - Показники роботи гастроентерологічного відділу (кабінету) з
основних нозологічних форм, аналіз ускладнень, їх причин, аналіз
летальності, статистична обробка одержаних даних, розробка засобів
профілактики;
   - Складання плану роботи та звіту відділення, кабінету,
структури і графіку особистої роботи;
   - Організацію  інтенсивної  терапії  та  реанімації  в
гастроентерологічній клініці;
   - Систематично вивчати науково-практичні публікації із своєї
спеціальності.
 
           Лікар-гастроентеролог
         вищої кваліфікаційної категорії
     поряд з вищезазначеним повинен знати та вміти:
 
   - Принципи  організації  скринінгових  обстежень  великих
контингентів населення;
   - Організацію клінічних випробувань лікувальних препаратів;
   - Самостійно проводити колоноскопію;
   - Самостійно проводити ендоскопічні хірургічні маніпуляції;
   - Самостійно проводити  пункційну  біопсію  печінки  під
контролем УЗД.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка