Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР "Про власність"

        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 серпня 1991 р. N 163
                Київ
 
       Про зміну і визнання такими, що втратили
       чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із
       прийняттям Закону УРСР "Про власність"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 572 ( 572-92-п ) від 08.10.92 
      N 593 ( 593-92-п ) від 20.10.92 
      N 284 ( 284-93-п ) від 19.04.93 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 )
Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень
Уряду УРСР (додаються).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
 
   3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
26 вересня 1990 р. 971 ( v0971400-90 ) "Про зміну та визнання
такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з
Законом СРСР "Про власність в СРСР" ( v1305400-90 ) (ЗП СРСР, 1990
р., N 27, ст. 132) визнала такими, що втратили чинність, рішення
Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр УРСР           К.МАСИК
 
   Заст. Державного секретаря
   Кабінету Міністрів УРСР            В.НЕСМІХ
 
   Інд.18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНІ
                постановою Кабінету Міністрів УРСР
                 від 22 серпня 1991 р. N 163
 
               ЗМІНИ
       та доповнення, що вносяться до рішень
              Уряду УРСР
 
 
   1. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
28 жовтня 1977 р, N 543 "Про особисті підсобні господарства
колгоспників, робітників, службовців  та  інших  громадян  і
колективне садівництво і городництво":
 
   а) в абзаці першому підпункту 5 "в" пункту 23 виключити
слова: "в яких дозволяється утримання худоби";
 
   б) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 593
( 593-92-п ) від 20.10.92) 2. У постанові Ради Міністрів УРСР від
28 жовтня 1982 р. N 515 "Про житлово-будівельну кооперацію" (ЗП
УРСР, 1982 р., N 11, ст. 90):
 
   а) пункт 17 після слів: "Заселення  квартир"  доповнити
словами: "пайовий внесок за які внесено не повністю";
 
   б) у пункті 18:
 
   абзац перший після слів: "квартири, що звільнилась у будинку
житлово-будівельного кооперативу" доповнити словами:  "пайовий
внесок за яку внесено не повністю";
 
   абзац другий після слів: "які потребують поліпшення житлових
умов, то" доповнити словом "вказані";
 
   в) пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 284
( 284-93-п ) від 19.04.93 ) 3. У постанові Ради Міністрів УРСР від
22 грудня 1983 р. N 523 ( 523-83-п ) "Про зміну та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань
земельного законодавства" (ЗП УРСР, 1984 р., N 2, ст. 10):
 
   а) пункт 2 розділу I викласти в такій редакції:
 
   "2. У  разі  знесення жилих будинків, що перебувають у
власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для
державних або громадських потреб громадянам, членам їх сімей, а
також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках,
надаються квартири відповідно до вимог статті 113 Житлового
кодексу УРСР";
 
   б) пункт 1 розділу I і пункт 1 доданих до постанови Змін, що
вносяться до рішень Уряду СРСР, визнати такими, що втратили
чинність.
 
   4. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу,
затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р.
N 186 ( 186-85-п ) (ЗП УРСР, 1985 р., N5, ст. 41; N 11, ст. 88;
1986 р., N 7, ст. 34; 9, ст. 49; 1988 р., N 1, ст. 1; 1989 р.,
N 4, ст. 17):
 
   а) пункт 19 після слів: "на праві кооперативної власності"
доповнити  словами: "(крім квартир у цьому будинку, за які
громадянами повністю внесено пайові внески)";
 
   б) у пункті 31:
 
   абзац другий визнати таким, що втратив чинність;
 
   абзаци третій і четвертий вважати відповідно другим і третім;
 
   в абзаці другому виключити слова: "або квартиру";
 
   в абзаці третьому виключити слова: "або квартири";
 
   в) у пункті 32:
 
   абзац перший після слів: "має переважне право на одержання
квартири" доповнити словами: "пайовий внесок за яку внесено не
повністю";
 
   в абзацах другому, третьому і четвертому слова: "квартири, що
звільнилася" замінити словами: "вказаної квартири";
 
   г) у пункті 33:
 
   перше речення абзаца, першого викласти в такій редакції:
 
   "33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного
кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку
внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою
перед усіма іншими особами на одержання зазначеної  кімнати
(кімнат);
 
   в абзаці другому слова: "кімнати (кімнат), що звільнилася"
замінити словами: "вказаної кімнати (кімнат)";
 
   д) пункт 34 викласти в такій редакції:
 
   "34. Надання  членові  житлово-будівельного  кооперативу
квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не
повністю, провадиться з додержанням вимог  абзаців  першого,
другого, четвертого і п'ятого пункту 28 цього Примірного статуту";
 
   є) у пункті 60:
 
   підпункт 13 доповнити словами: "пайовий внесок за яке внесено
не повністю";
 
   у підпункті 14 виключити слова: "або квартири";
 
   ж) підпункт 14 пункту 64 доповнити словами: "пайовий внесок
за які внесено не повністю".
 
   ( Пункт 5 втратив чиність на підставі Постанови КМ N 572
( 572-92-п ) від 08.10.92) 5. У постанові Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 19 травня 1989 р. N 142 ( 142-89-п ) "Про
затвердження Положення про продаж громадянам в особисту власність
квартир у будинках державного і громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт" (ЗП УРСР, 1989 р., N 5, ст. 23):
 
   1) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і
тексті постанови, замінити вказівками на власність;
 
   2) у Положенні про продаж громадянам в особисту власність
квартир у будинках державного громадського житлового фонду, їх
утримання і ремонт:
 
   а) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Виконавчі комітети місцевих Рад народних  депутатів,
підприємства, об'єднання і організації мають право продавати
громадянам у власність незаселені квартири в  будинках,  що
підлягають реконструкції або капітальному ремонту.
 
   Відповідно до Закону УРСР "Про власність" ( 697-12 ) наймач
жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового
фонду та члени його сім'ї вправі викупити у власника відповідну
квартиру.
 
   Кімнати в квартирі, в якій проживають два  або  більше
наймачів, а  також  квартири  в будинках-пам'ятках історії і
культури, продажу не підлягають";
 
   б) у пункті 5 виключити слова: "якщо жила площа квартири
(будинку) не перевищує граничного розміру, передбаченого в пункті
6 цього Положення";
 
   в) пункт 10 викласти з такій редакції:
 
   "10. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів,
підприємства, об'єднання і організації замовляють в  органах
технічної інвентаризації план квартири (будинку), що намічається
до продажу, складений після її обстеження";
 
   г) абзац перший пункту 12 доповнити реченням такого змісту:
 
   "На балансову вартість будинку  відносяться  витрати  по
проведенню його капітального ремонту та реконструкції;
 
   д) пункт 14 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   "Рішення про відмову наймачеві у продажу квартири, в якій він
проживає, може бути оскаржено в судовому порядку";
 
   є) у пункті  15  слово  "засвідчений"  замінити  словом
"посвідчений";
 
   ж) вказівки на особисту власність, що містяться у назві і
тексті Положення, замінити вказівками на власність;
 
   з) пункти 2, 4, 6 визнати такими, що втратили чинність.
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів УРСР
                від 22 серпня  1991 р. N 163
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1934 р. "Про
використання коштів, що відпускаються на придбання житлоплощі в
Києві" (ЗЗ УРСР, N 1934 р., N 33, ст. 274).
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 12 квітня 1945 р. N 520 "Про
розвиток садівництва в Українській РСР".
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 21 листопада
1946 р. N 1964 "Про розгортання споживчою кооперацією УРСР
торгівлі продовольством і промисловими товарами в містах  і
робітничих селищах, про збільшення виробництва продовольства і
товарів   широкого   вжитку    та    заходи    щодо
організаційно-господарського зміцнення  споживчої  кооперації"
(ЗП УРСР, 1946 р., N 22, ст. 164).
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 26 листопада
1946 р. N 1977 "Про заходи по розгортанню кооперативної торгівлі в
містах і селищах УРСР продовольством і промисловими товарами та
збільшенню виробництва товарів широкого вжитку і продовольчих
товарів артілями промислової кооперациії, кооперції інвалідів та
підприємствами місцевої промисловості Української РСР".
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1948 р.
N 2624 "Про будівництво індивідуальних житлових будинків для
продажу робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям
підприємств, будівництв і установ" (ЗП УРСР, 1948 р., N 21-22,
ст., 83).
 
   6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1949 р.
N 151.
 
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1950 р.
N 2184-227.
 
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1951 р.
N 3746-356.
 
   9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1956 р.
N 58.
 
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1961 р. N 151
"Про індивідуальне будівництво дач" (ЗП УРСР, 1961 р., N 2,
ст. 18).
 
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1961 р. N 538
"Про додаткові заходи по боротьбі з  спекуляцією  легковими
автомобілями" (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 58).
 
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. N 61
(  61-62-п ) "Про порядок відшкодування громадянам вартості
належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу
та інших населених пунктах в зв'язку з відведенням земельних
ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1962 р.,
N 1, ст. 19).
 
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1962 р.
N 1257 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією важкими
мотоциклами з колясками" (ЗП УРСР, 1962 р., N 11, ст. 163).
 
   14. Абзац перший пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
7 жовтня 1967 р. N 653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг
та інших друкованих видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР,
1967 р., N 10, ст. 118).
 
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1968 р. N 502
"Про організацію продажу автомобілів і мотоциклів, що належать
громадянам, які проживають в сільській місцевості, через комісійні
магазини споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 131).
 
   16. Підпункт "б" пункту 1 і підпункт 1 пункту 21 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. N 562
"Про поліпшення використання вантажного автомобільного транспорту
в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., N 10, ст. 128).
 
   17. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1969 р. N 237 "Про зміну та визнання такими, що
втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою
Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про
порядок планування  централізованих  капітальних  вкладень  і
затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР, 1969 р., N 4,
ст. 48).
 
   18. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1970 р. N 53 "Про підвищення кваліфікації працівників культури"
(ЗП УРСР, 1970 р., N 2, ст. 13).
 
   19. Абзац перший пункту 20 постанови Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1970 р. N 329 "Про об'єднання рішень Уряду Української
РСР у питанні організації державних закупок сільськогосподарської
продукції" (ЗП УРСР, 1970 р., N 7, ст. 65).
 
   20. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня
1971 р. N 189 "Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази
виконкомів районних і міських Рад народних депутатів" (ЗП УРСР,
1971 р., N 5, ст. 44; 1980 р., N 3, ст. 23).
 
   21. Пункт 7 і підпункт "в" пункту 10 постанови Ради Міністрів
УРСР від 12 травня 1976 р. N 245 "Про заходи по посиленню
державного нагляду за технічним станом машинно-тракторного парку
колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і
організацій" (ЗП УРСР, 1976 р., N 5, ст. 16).
 
   22. Абзаци шостий і сьомий пункту 3 постанови Ради Міністрів
УРСР від 24 жовтня 1978 р. N 515 "Про заходи по дальшому
поліпшенню експлуатації і ремонту житлового фонду" (ЗП УРСР,
1978 р., N 11, ст. 84).
 
   23. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня
1979 р. N 239 "Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної
художньої творчості" (ЗП УРСР, 1979 р., N 5, ст. 27).
 
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1980 р.
N 204 "Про умови і строки передачі підприємствами і організаціями
виконкомам  місцевих  Рад  народних депутатів відомчих жилих
будинків" (ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 33).
 
   25. Пункти 3 - 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня
1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі
легковими автомобілями".
 
   26. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985
р. N 65 ( 65-85-п ) "Про впорядкування організації колективного
садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1985 р., N 3, ст. 15).
 
   27. Підпункт 10 пункту 7 і пункт 8 постанови Ради Міністрів
УРСР від 22 травня 1985 р. N 212 ( 212-85-п) "Про додаткові заходи
по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві"
(ЗП УРСР, 1985 р., N 6, ст. 47).
 
   28. Пункт 3 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 12 липня 1985 р. N 264 "Про внесення змін до окремих постанов
Ради Міністрів УРСР з питань житлового законодавства" (ЗП УРСР,
1985 р., N 7, ст. 60).
 
   29. Підпункт "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
24 червня 1986 р., N 235 ( 235-86-п ) "Про заходи щодо посилення
боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р.. N 9, ст. 47).
 
   30. Абзаци перший, другий і шостий пункту 4 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р.
N 175 ( 175-87-п ) "Про заходи по дальшому вдосконаленню роботи
житлово-комунального господарства в республіці" (ЗП УРСР, 1987 р.,
N 9, ст. 60).
 
   31. Пункт 1 і абзац перший пункту 6 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. N 364
( 364-87-п ) "Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних
господарств громадян, колективного садівництва і городництва" (ЗП
УРСР, 1987 р., N 12, ст. 78).
 
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1988 р.
N 351 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від
16 липня 1982 р. N 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню
торгівлі легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1989 р., N 1, ст. 3).
 
   33. Підпункти "д", "з" пункту 2 Змін, затверджених постановою
Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1989 р. N 89 ( 89-89-п ) "Про
зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень
Уряду Української РСР з питань житлової кооперації" (ЗП УРСР,
1989 р., N4, ст. 17).
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                постановою Ради Міністрів СРСР
                від 26 вересня 1990 р. N 971
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
 
               (Витяг)
 
   1. Пункт 27 Інструкції по збиранню, зберіганню, переробці і
відвантаженню лому та  'відходів  чорних  легованих  металів,
затвердженої постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1949 р
N 96 (пункт 27 Інструкції, доданої до постанови Ради Міністрів
УРСР від 11 лютого 1949 р. N 231).
 
   2. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 лютого
1954 р. N 290 "Про матеріальну відповідальність осіб, винних у
загибелі або крадіжці худоби, яка належить колгоспам і радгоспам"
(пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1954 р.
N 234-ЗП УРСР, 1954 р., N 3 - 4, ст. 14).
 
   3. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1954 р.
N 1444 "Про план використання овочів урожаю 1954 року" (підпункт
"а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1954 р.
N 1105).
 
   4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада
1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП
СРСР, 1962 р., N 20, ст. 161 (пункт 3 вступної частини постанови
Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. N 1437 - ЗП УРСР, 1962
р., N 12, ст. 182).
 
   5. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1964 р.
N 646  "Про  доповнення  постанови  Ради Міністрів СРСР від
9 листопада 1962 р. N 1143 "Про організацію трирічних шкіл
майстрів" - ЗП СРСР, 1964 р., N 14, ст. 95 (пункт 5 розпорядження
Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1964 р. N 1202 - ЗП УРСР,
1964 р., N 8, ст. 116).
 
   6. Пункти 19 і 27 Положення про колгоспні ліси, затвердженого
постановою Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1968 р. N 144 -
ЗП СРСР, 1968 р., N 5, ст. 24 (пункти 19 і 27 Положення, доданого
до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. N 190 -
ЗП УРСР, 1968 р., N 4, ст. 55)
 
   7. Пункт 4 і абзац третій пункту 6 постанови Ради Міністрів
СРСР від 9 серпня 1974 р. N 636 "Про відшкодування збитків
землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при
відведенні земель для державних або громадських потреб" - ЗП СРСР,
1974 р., N 17, ст. 97; 1984 р., N 2, ст. 8 (підпункт 1 "в" і абзац
третій підпункту 3 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
10 жовтня 1974 р. N 485 - ЗП УРСР, 1974 р., N 10, ст. 66; 1984 р.,
N 2, ст. 10).
 
   8. Пункти 9 і 10 Положення про порядок проведення заходів по
підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом
гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради
Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. N 76 - ЗП СРСР, 1976 р.,
N 5, ст. 24; 1984 р., N 2, ст. 8 (розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 23 лютого 1976 р. N 99).
 
   9. Підпункт "б" пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від
15 квітня 1982 р. N 307 "Про державне добровільне страхування
майна, що належить громадянам" - ЗП СРСР, 1982 р., N 13, ст. 71
(підпункт "а" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від
29 квітня 1982 р. N 224).
 
   10. Постанова Рада Міністрів СРСР від 26 січня 1988 р. N 103
"Про заходи по посиленню економічної заінтересованості підприємств
і  організацій народного господарства у своєчасному списанні
вантажних автомобілів" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від
3 лютого 1988 р. N 57 ( 57-88-р ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка