Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ЗАТ "Алчевська телерадіомовна компанія "ПІРАМІДА", м. Алчевськ Луганської області, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 973
 
 
       Про переоформлення ТОВ Телерадіокомпанії
     "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської
      області, ліцензії (НР N 0956 від 11.06.2003)
 
 
   ТОВ Телерадіокомпанії  "Телемережа",  м.  Новомосковськ
Дніпропетровської області
   Директор Прудка Наталія Геннадіївна
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
Телерадіокомпанії "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської
області, про переоформлення ліцензії НР N 0956 від 11 червня 2003
року у зв'язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави
добору  та  перелік)  програм  для  ретрансляції (пропозиції
абонентам), збільшенням ресурсу багатоканальної мережі з  20
каналів до 39, кількості каналів ретрансляції з 17 каналів до 39
(один з яких обсягом ретрансляції 21 година на добу), із них
збільшенням іноземних з 3 до 13 (один з яких обсягом ретрансляції
21 година на добу), уточненням території розташування (прийому)
багатоканальної мережі, керуючись статтями 24, 39, 40, 42, 47
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 0956 від 11 червня 2003 року
Товариства  з  обмеженою  відповідальністю  Телерадіокомпанії
"Телемережа",  м.  Новомосковськ Дніпропетровської області, у
зв'язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
згідно з додатком, збільшенням ресурсу багатоканальної мережі з 20
каналів до 39, кількості каналів ретрансляції з 17 каналів до 39
(один з яких обсягом ретрансляції 21 година на добу), із них
збільшенням іноземних з 3 до 13 (один з яких обсягом ретрансляції
21 година на добу), уточненням території розташування (прийому)
багатоканальної мережі, зазначивши в ліцензії:
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Новомосковськ Дніпропетровської області;
   - ресурс багатоканальної мережі - 39 каналів.
 
   2. Затвердити ТОВ  ТРК  "Телемережа",  м.  Новомосковськ
Дніпропетровської області, пакет (перелік) програм універсальної
програмної послуги, згідно з додатком.
 
   3. Затвердити ТОВ  ТРК  "Телемережа",  м.  Новомосковськ
Дніпропетровської області, загальну концепцію (принципи, підстави
добору та  перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції
абонентам), згідно з додатком (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління контролю та моніторингу, в.о. заступника начальника
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   5. Зобов'язати ТОВ ТРК  "Телемережа",  м.  Новомосковськ
Дніпропетровської  області,  протягом  трьох  місяців  надати
Національній раді документальні підтвердження дотримання вимог
п. 4 цього рішення.
 
   6. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   6.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 10376, за збільшення ресурсу багатоканальної
мережі з 20 каналів до 39,  збільшення  кількості  каналів
ретрансляції з 17 каналів до 39 (один з яких обсягом ретрансляції
21 година на добу), з них збільшенням іноземних каналів з 3 до 13
(один з яких обсягом ретрансляції 21 година на добу) (коефіцієнт
за ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій  К = 5,
програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).
 
   7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ ТРК "Телемережа", м. Новомосковськ Дніпропетровської
області,  ліцензію провайдера програмної послуги, термін дії
ліцензії до 11 червня 2013 року, відповідно до ліцензії НР N 0956
від 11 червня 2003 року.
 
   8. Вилучити та анулювати бланк ліцензії НР N 0956 від
11 червня 2003 року.
 
   9. Рекомендувати ТОВ ТРК "Телемережа", м.  Новомосковськ
Дніпропетровської області, вжити заходів щодо збільшення кількості
програм вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   10. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю та моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря              І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної
                   ради
                   22.11.2006 N 973
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
     (принципи, підстави добору та перелік) програм
       для ретрансляції (пропозиції абонентам),
     які передбачено надавати ТОВ ТРК "Телемережа",
      м. Новомосковськ Дніпропетровської області,
     у складі програмної послуги у м. Новомосковську
      Дніпропетровської області в межах території
    розташування (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
             ПАКЕТ (ПЕРЕЛІК)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал |  Канал  |   Програма    |   Умови   |
|з/п| (ТВК) |  (ТВК)  |           | розповсюдження |
|  |прийому|ретрансляції|           |  (доступ) -  |
|  |    |      |           | відкритий або |
|  |    |      |           |  кодований  |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|1. |  7  |  3    |АТЗТ "Українська   |відкритий    |
|  |    |      |незалежна      |         |
|  |    |      |ТВ-корпорація"    |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|2. | 21  |  4    |ТРК "Студія "1+1" у |відкритий    |
|  |    |      |формі ТОВ      |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|3. |  5  |  5    |Національна     |відкритий    |
|  |    |      |телекомпанія України |         |
|  |    |      |/ ТОВ "ТРК "ЕРА"   |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|4. | 27  |  СК1   |ТРК "УПРТБ      |відкритий    |
|  |    |      |"Співдружність"   |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|5. | 51  |  СК2   |Дніпропетровська   |відкритий    |
|  |    |      |ОДТРК / ТОВ     |         |
|  |    |      |"Громадське слово"  |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|6. | 57  |  СК3   |ЗАТ "Новий канал"  |відкритий    |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|7. | 49  |  СК4   |ТОВ "ТРК       |відкритий    |
|  |    |      |"ТЕТ-Дніпропетровськ"|         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|8. |  9  |  СК5   |ТОВ "ТК "Приват ТБ  |відкритий    |
|  |    |      |Дніпро"       |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|9. | 11  |  СК6   |ДП "ТРК "Стерх" ТОВ |відкритий    |
|  |    |      |"РА "Собор"     |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|10.| 38  |  СК7   |ТОВ "МКТ " ICTV"   |відкритий    |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|11.| 34  |  СК8   |АТЗТ "Телевізійна  |відкритий    |
|  |    |      |служба        |         |
|  |    |      |Дніпропетровська"  |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|12.| 23  |  6    |ЗАТ "Міжнародний   |відкритий    |
|  |    |      |Медіа Центр-СТБ"   |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|13.| 31  |  8    |ЗАТ "Телеодин"    |відкритий    |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|14.| 62  |  10    |ТОВ "ТРК       |відкритий    |
|  |    |      |"Експрес-Інформ"   |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|15.| 59  |  12    |ТРК "Україна"    |відкритий    |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|16.| 44  | СК11   |ТОВ "Телестудія   |відкритий    |
|  |    |      |"служба інформації" |         |
|---+-------+------------+---------------------+-----------------|
|17.| 64  | СК12   |ТОВ "ТРО "Мульті   |відкритий    |
|  |    |      |Медіа Сервіс"    |         |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
      зобов'язується надавати абоненту у складі
            програмної послуги
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Канал   | Канал | Програма  |Умови роз- |Номер та дата|
|з/п| (ТВК)   | (ТВК) |       |повсюдження |  дозволу  |
|  | прийому  |ретранс- |       | (доступ)  |       |
|  |      | ляції |       |- відкритий |       |
|  |      |     |       |  або   |       |
|  |      |     |       | кодований |       |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|18.|супутниковий| СК13  |Парламентський|відкритий  |Договір N 369|
|  |      |     |телеканал   |      |від     |
|  |      |     |"РАДА"    |      |13.05.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|19.|супутниковий| СК14  |РТР -     |відкритий  |Договір   |
|  |      |     |планета    |      |N 244-о-ф-м |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |17.07.2002. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|20.|супутниковий| СК15  |НТВ Мир    |відкритий  |Договір N 35 |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.01.2006. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|21.|супутниковий| СК16  |ТОНІС     |відкритий  |Договір   |
|  |      |     |       |      |N 17-л від  |
|  |      |     |       |      |14.03.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|22.|супутниковий| СК17  |Enter     |відкритий  |Договір   |
|  |      |     |       |      |N 244-о-ф-м |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |17.07.2002. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|23.|супутниковий| СК18  |КРТ      |відкритий  |Договір б/н |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |31.12.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|24.|супутниковий| СК19  |ВВС-World   |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|25.|супутниковий| СК20  |O-TV     |відкритий  |Договір N 403|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |17.11.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|26.|супутниковий| СК21  |TVCI     |відкритий  |Договір N  |
|  |      |     |       |      |v5.060110.tvc|
|  |      |     |       |      |і від    |
|  |      |     |       |      |01.04.2006. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|27.|супутниковий| СК22  |Білорусь ТВ  |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|28.|супутниковий| СК23  |ТРК "Київ"  |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|29.|супутниковий| СК24  |К1      |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|30.|супутниковий| СК25  |УТР      |відкритий  |Договір N 118|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |20.12.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|31.|супутниковий| СК26  |DW      |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|32.|супутниковий| СК28  |TV-5     |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|33.|супутниковий|  25  |Первый    |відкритий  |Угода N 123 |
|  |      |     |канал.    |      |від     |
|  |      |     |Всемирная   |      |02.01.2003. |
|  |      |     |сеть     |      |       |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|34.|супутниковий|  27  |Enter-фільм  |відкритий  |Договір   |
|  |      |     |       |      |N 244-о-ф-м |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |17.07.2002. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|35.|супутниковий|  29  |RenTV     |відкритий  |Угода N   |
|  |      |     |       |      |РН-44/03к від|
|  |      |     |       |      |31.12.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|36.|супутниковий|  31  |7-ТВ     |відкритий  |Договір 04/25|
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|37.|супутниковий|  33  |Discovery   |відкритий  |Договір б/н |
|  |      |     |Channel    |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.04.2005. |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|38.|супутниковий|  35  |Детский мир  |відкритий  |Договір   |
|  |/кабельний |     |(8.00 -    |      |N РТВ-69/03к |
|  |      |     |19.00) /   |      |від     |
|  |      |     |Мета плюс   |      |01.01.2003. |
|  |      |     |(19.00 -   |      |       |
|  |      |     |22.00)    |      |       |
|---+------------+---------+--------------+------------+-------------|
|39.|супутниковий|  37  |Наше кино   |відкритий  |Договір   |
|  |      |     |       |      |N РТВ-69/03к |
|  |      |     |       |      |від     |
|  |      |     |       |      |01.01.2003. |
----------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги  ТОВ  ТРК  "Телемережа",
м. Новомосковськ  Дніпропетровської  області,   зобов'язаний
забезпечити  всім  абонентам  можливість  отримання  програм
універсальної  програмної  послуги  та  включити  програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка