Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії (НР N 1959 від 15.12.2004)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            22.11.2006 N 968
 
 
            Про переоформлення
         ПП "Телерадіокомпанія Liss TV",
         м. Євпаторія, АР Крим, ліцензії
          (НР N 1959 від 15.12.2004)
 
 
   ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим
   Директор Литвиненко Олександр Григорович
   Адреса: вул. Шкільна, 14-б, смт Мирний,  м.  Євпаторія,
АР Крим, 97492
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія
Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, про переоформлення ліцензії
НР N 1959 від 15.12.2004 року у зв'язку зі зміною загальної
концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції  (пропозиції  абонентам),  збільшенням  ресурсу
багатоканальної телемережі з 28 до 37, збільшенням кількості
каналів ретрансляції з 27 до 37 каналів, із них іноземних до 16,
керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями
18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 1959 від 15.12.2004 року
ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, у зв'язку
зі зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції абонентам),
збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі з 28 до  37,
збільшенням кількості каналів ретрансляції з 27 до 37 каналів, із
них іноземних до 16, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 37 каналів;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі -
м. Знам'янка Кіровоградської області (без змін).
 
   2. Затвердити ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія,
АР Крим, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги,
згідно  з  додатком  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління контролю та моніторингу, в.о. заступника начальника
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   4. Зобов'язати ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія,
АР Крим, протягом 3-х місяців надати Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення документальні підтвердження
дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   5.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти  та  кількість
домогосподарств - 2100, збільшення ресурсу багатоканальної мережі
з 28 до 37, збільшення кількості каналів ретрансляції з 27 до 37
каналів,  із  них  іноземних  каналів до 16 (коефіцієнт за
ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К =  10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП ТРК "Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим,  ліцензію
провайдера програмної  послуги,  термін  дії - до 15 грудня
2014 року, відповідно до ліцензії НР N 1959 від 15.12.2004 року.
 
   7. Вилучити ліцензію НР N  1959  від  15.12.2004  року
ПП "Телерадіокомпанія Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим, та вважати
її недійсною.
 
   8. Рекомендувати ПП ТРК "Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим,
вжити  заходів щодо збільшення кількості програм вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   9. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального
 секретаря                         І.Курус
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   22.11.2006 N 968
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
     програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
      які передбачено надавати ПП ТРК "Liss TV",
      м. Євпаторія, АР Крим, у складі програмної
     послуги у м. Знам'янці Кіровоградської області
       в межах території розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N |Канал (ТВК)| Канал  |    Програма    |  Умови  |
|п/п| прийому | (ТВК)  |            |розповсюджен-|
|  |      |ретрансля-|            |ня (доступ) |
|  |      |  ції  |            | відкритий |
|  |      |     |            |   або   |
|  |      |     |            | кодований |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 1.|  37   |  1   |Кіровоградська ОДТРК  |відкритий  |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 2.|  50   |  2   |ЗАТ "ММЦ-СТБ"     |відкритий  |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 3.|  64   |  3   |ТОВ "ТРО        |відкритий  |
|  |      |     |"МультіМедіаСервіс"  |       |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 4.|  51   |  4   |ТОВ "МКТ "ICTV"    |відкритий  |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 5.|  29   |  5   |ТОВ "ТРК        |відкритий  |
|  |      |     |"Експрес-Інформ"    |       |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 6.|  48   |  СК1  |ЗАТ "Новий канал"   |відкритий  |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 7.|  21   |  СК2  |ТРК "Студія 1+1" у   |відкритий  |
|  |      |     |формі ТОВ       |       |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 8.|   6   |  СК3  |Національна      |відкритий  |
|  |      |     |телекомпанія Україна / |       |
|  |      |     |ТОВ "ТРК "ЕРА"     |       |
|---+-----------+----------+-----------------------+-------------|
| 9.|  11   |  СК4  |АТЗТ "УНТВ-корпорація" |відкритий  |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програми |  Умови  |Номер та дата |
|п/п| прийому |ретранс-|      |розповсюджен-|  дозволу  |
|  |     | ляції |      |ня (доступ) -|       |
|  |     |    |      | відкритий |       |
|  |     |    |      |   або   |       |
|  |     |    |      | кодований |       |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|10.|супутнико-|  СК6 |Парламент- |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |ський   |       |14.06.2004 р. |
|  |     |    |телеканал |       |N 644     |
|  |     |    |"Рада"   |       |       |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|11.|супутнико-|  6  |КРТ    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |30.12.2005 р. |
|  |     |    |      |       |б/н      |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|12.|супутнико-|  СК7 |Enter-фільм|відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|13.|супутнико-|  СК5 |Enter   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|14.|супутнико-|  СК8 |ТВ 1    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.09.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 28-н    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|15.|супутнико-|  7  |NEWS ONE  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.09.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 24     |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|16.|супутнико-|  8  |ТРК    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |"Україна" |       |04.04.2004 р. |
|  |     |    |      |       |б/н      |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|17.|супутнико-|  9  |ТОНІС   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.03.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 10-л    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|18.|супутнико-|  10  |НТН    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.04.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 71-к    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|19.|супутнико-|  11  |ТЕТ    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.09.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 215/КС/04  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|20.|супутнико-|  12  |К1     |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.10.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 280905-КР/К1|
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|21.|супутнико-| СК11 |Rambler  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |21.02.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 12-Рамблер |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|22.|супутнико-| СК12 |Ностальгия |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.02.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N Н-16/06   |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|23.|супутнико-| СК13 |Охота и  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |рыбалка  |       |01.07.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 29-05 СМ  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|24.|супутнико-| СК14 |Первый   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |канал.   |       |01.02.2005 р. |
|  |     |    |Всемирная |       |N 189-пк   |
|  |     |    |сеть    |       |       |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|25.|супутнико-| СК15 |TV-1000  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |(600 -   |       |02.08.2005 р. |
|  |     |    |2300)   |       |N 109-05 V  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|26.|супутнико-| СК16 |Viasat   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |History  |       |02.08.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 109-05 V  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|27.|супутнико-| СК17 |Детский  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |мир/    |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |Телеклуб  |       |N 36/02;   |
|  |     |    |      |       |Договір від  |
|  |     |    |      |       |01.04.2003 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/03-тк  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|28.|супутнико-| СК18 |RTVi    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/02    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|29.|супутнико-| СК19 |НТВ-мир  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 85/06    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|30.|супутнико-| СК20 |Nickelodeon|відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.05.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N НДк-60/04к |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|31.|супутнико-| СК21 |Ren-TV   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.04.2004.р. |
|  |     |    |      |       |N РН-161/04к |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|32.|супутнико-| СК22 |CNL    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2006 р. |
|  |     |    |      |       |б/н      |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|33.|супутнико-| СК23 |РТР -   |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |Планета  |       |01.01.2004 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-Р-Ф-М  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|34.|супутнико-| СК24 |Наше кино |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.11.2002 р. |
|  |     |    |      |       |N 36/02    |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|35.|супутнико-| СК25 |TV-1000  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |Русское  |       |02.08.2005 р. |
|  |     |    |кино    |       |N 109-05 V  |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|36.|супутнико-| СК26 |RU Music  |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.10.2005 р. |
|  |     |    |      |       |N 11     |
|---+----------+--------+-----------+-------------+--------------|
|37.|супутнико-| СК27 |TVCI    |відкритий  |Договір від  |
|  |вий    |    |      |       |01.01.2006 р. |
|  |     |    |      |       |N 189-твц   |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної ПП ТРК "Liss TV", м. Євпаторія, АР Крим,
зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість  отримання
програм універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 В.о. заступника начальника
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                       О.Калашнік
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка