Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та заходи щодо посилення боротьби з корупцією і забезпечення дієвого контролю за використанням коштів та державного майна

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2006 N 784
 
 
    Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та заходи
    щодо посилення боротьби з корупцією і забезпечення
       дієвого контролю за використанням коштів
            та державного майна
 
 
   Аналіз стану контролю за використанням бюджетних коштів,
збереженням державного майна, здійсненням заходів по боротьбі з
корупцією показує, що за останні два роки в системі Міністерства
аграрної політики України  збільшились  обсяги  порушень  та
зловживань у фінансовій сфері, та при управлінні державним майном.
   Несумлінне виконання  посадових   обов'язків   окремими
відповідальними працівниками центрального апарату міністерства,
урядових органів  державного  управління,  розпорядниками  та
одержувачами бюджетних коштів, державних підприємств, які належать
до сфери управління міністерства, ставить під загрозу можливість
ефективного управління державними фінансовими ресурсами.
   Органами Державної контрольно-ревізійної  служби  України,
Рахункової  палати України, іншими контролюючими органами за
підсумком контрольних заходів протягом 2005-2006 років виявлено
фінансових порушень на суму більше 1,3 млрд. гривень.
   Підрозділами внутрішнього контролю міністерства протягом 2006
року виявлено фінансових порушень лише на 26,9 млн. грн., що
свідчить про низьку ефективність контрольної роботи, формальність
і безпринципність внутрішньовідомчих перевірок.
   Чисельність працівників контрольно-ревізійного  відділу  в
міністерстві, відсутність посад ревізорів у 8 областях, недостатня
кількість ревізійних працівників в інших головних управліннях
агропромислового розвитку не забезпечує системного контролю за
фінансово-господарською  діяльністю  підприємств,  установ  та
організацій галузі.
   Проведеними перевірками  виявлені  численні  недоліки  і
порушення в діяльності Української державної насіннєвої інспекції,
навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації та закладів
професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників АПК,
Національного    аграрного     університету,     стану
фінансово-господарської   діяльності   Департаменту  рибного
господарства, Державного департаменту ветеринарної медицини, ДКТП
"Хрещатик", Аграрного фонду, державного підприємства "Агентство з
реструктуризації  заборгованості  підприємств  агропромислового
комплексу" та інших.
   Без необхідних процедур, в порушення вимог законодавства
здійснювалась закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
Лише Немішаєвський агротехнічний коледж без проведення визначених
законодавством процедур придбав товарів на суму майже 672 тис.
грн., відокремлений підрозділ Національного аграрного університету
"Великоснітинське   навчально-дослідне    господарство  ім.
О.В.Музиченка" - на 470  тис.  грн.,  Національний  аграрний
університет - на 211 тис. гривень.
   Через відсутність  належного  контролю  за  використанням
комерційних   кредитів,   залучених   сільськогосподарськими
товаровиробниками із частковою компенсацією з бюджету відсотків за
їх користування, бюджетні кошти витрачаються безпідставно. Так, 19
господарствами Одеської області використано  6,7  млн.  грн.
кредитних  ресурсів  на  поточні потреби, а не на розвиток
виробництва, внаслідок чого з бюджету, із порушенням діючого
порядку, використано 0,7 млн. грн. на компенсацію відсотків за
користування цими кредитами.
   Розпорядники бюджетних коштів не володіють у повному обсязі
інформацією про мережу підпорядкованих установ і, як результат,
мають місце факти безпідставного і необґрунтованого виділення
асигнувань одержувачам бюджетних коштів.
   Так, в Одеській області за КПКВ 2801350 "Закладення і нагляд
за молодими садами, виноградниками та ягідниками" при незаконному
отриманні у 2005 році ПСП "Гуравоє" бюджетних коштів на суму 681,6
тис. грн., у 2006 році цьому ж господарству виділено 848 тис.
грн., з яких освоєно лише 250 тис. гривень.
   Рахунковою палатою України виявлені факти купівлі земельної
ділянки під офісною будівлею Аграрної біржі за бюджетні кошти у
сумі 4 млн. грн. у продавця, який не був власником землі. Крім
того, використано не за цільовим призначенням 911,5 тис. грн.,
виділених за бюджетною програмою  "Засновницький  внесок  до
статутного фонду (капіталу) Аграрної біржі".
   Незадовільний контроль більшості керівників  департаментів
міністерства за діяльністю державних підприємств свідчить про
системне зниження ефективності управління ними та низький рівень
фінансової дисципліни.
   Так, за результатами господарської діяльності за 9 місяців
2006 року 198 підприємств (43,4 відсотка) державної власності
працювали збитково, 49 підприємств - оголошено банкрутами, 53
підприємства - взагалі припинили свою діяльність, 54 цілісних
майнових комплекси передані в оренду.
   Враховуючи висновки  контролюючих органів щодо фінансових
порушень, протягом серпня-листопада 2006 року були звільнені із
займаних посад керівники ДКТП "Хрещатик"; Державного концерну
"Укрспирт"; НАК "Украгролізинг"; ДАК "Хліб України"; Головної
державної інспекції з карантину рослин України; 35 директорів
державних  підприємств,  що  належать  до  сфери  управління
міністерства, та два директори департаментів центрального апарату
Мінагрополітики України. Водночас, для  зміцнення  управління
агропромисловим комплексом України, була змінена організаційна
структура Міністерства аграрної політики України. Відповідно до
постанови  Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 N 1380
( 1380-2006-п )   утворено  Державний  департамент  харчової
промисловості та продовольчого ринку як урядовий орган державного
управління у складі Міністерства аграрної політики  України.
Постановою Кабінету  Міністрів  України від 02.11.2006 N 1523
( 1523-2006-п ) утворено Державний комітет рибного господарства
України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики України.
   З метою неухильного виконання постанови Кабінету Міністрів
України  від  29.11.2006 N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про стан
фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з
корупцією  та  контролю за використанням державного майна і
фінансових ресурсів", відповідно до рішення колегії Міністерства
аграрної політики України від 05.12.2006 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  заходи  щодо забезпечення належного стану
фінансово-бюджетної дисципліни, дієвого контролю за використанням
коштів і державного майна та посилення боротьби з корупцією, що
додаються.
 
   2. За допущені порушення фінансово-бюджетної дисципліни за
результатами   перевірок,  проведених  органами  державної
контрольно-ревізійної :служби, безконтрольність за  діяльністю
підприємств, організацій та установ:
 
   2.1. Оголосити догану Бобчуку А.Ф. - директору Департаменту
аграрної квіти, науки та городництва.
 
   2.2. Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом
Шведов В.Г.) в триденний термін в установленому порядку внести
пропозиції щодо звільнення начальника  Української  державної
насіннєвої інспекції Маласая В.М. із займаної посади.
 
   3. Попередити директора Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією Микитюка Д.М. стосовно
персональної відповідальності щодо вжиття заходів, спрямованих на
посилення контролю за ефективністю використання коштів державного
бюджету  в  галузі  тваринництва  та  правління  державними
підприємствами, установами і організаціями, функції координації
діяльності яких покладені на Департамент ринків тваринництва з
головною державною племінною інспекцією.
 
   4. Попередити заступника  директора  Департаменту  ринків
рослинництва,   садівництва,  виноградарства  та виноробства
Агафонова М.Ф. щодо персональної відповідальності за здійснення
ефективних  заходів,  спрямованих  на підвищення ефективності
використання коштів державного бюджету та контролю за роботою
підвідомчих  підприємств,  установ  і  організацій,  функції
координації діяльності яких покладені на Департамент  ринків
рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства.
 
   5. Попередити    начальника   Головного   управління
агропромислового  розвитку  Одеської  обласної   державної
адміністрації Новаковського А.Г. щодо необхідності вжиття заходів
по ефективному використанню і контролю виділених  асигнувань
одержувачами бюджетних коштів.
 
   6. За допущення грубих порушень у використанні бюджетних
коштів генеральному директору Аграрного фонду Бауеру Т.Й. вирішити
питання щодо звільнення із займаної посади директора Аграрної
біржі Полінського О.М., відповідно до висновків Рахункової палати
України за результатами аудиту Аграрного фонду та Аграрної біржі,
матеріали перевірки направити до правоохоронних органів.
 
   7. Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом:
 
   7.1. Взяти до відома, що підставою для розгляду питання про
відповідність займаним посадам керівників бюджетних установ або
розірвання  контрактів з керівниками суб'єктів господарювання
державного сектору є недотримання ними фінансового та бюджетного
законодавства, а також незабезпечення виконання в установлені
строки законних вимог органів державної контрольно-ревізійної
служби.
 
   7.2. Вивчити до 01.02.2007  питання  щодо  відповідності
займаним посадам керівників бюджетних установ та внести відповідні
пропозиції керівництву міністерства.
 
   7.3. Вжити заходів для  внесення  відповідних  змін  до
контрактів з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління Мінагрополітики України, та  до  01.02.2007
поінформувати керівництво міністерства.
 
   8. Керівникам  Міністерства  аграрної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку
обласних  державних адміністрацій, Управління агропромислового
розвитку  Севастопольської  міської  державної  адміністрації,
урядових органів державного управління, підприємств, установ та
організацій, які входять до сфери  управління  міністерства,
забезпечити  усунення  виявлених  недоліків  і  порушень
фінансово-бюджетної дисципліни, притягнути до відповідальності
осіб, винних в їх допущенні, про що поінформувати Мінагрополітики
України до 25 грудня 2006 року.
 
   9. Керівникам  урядових  органів  державного  управління,
самостійних структурних підрозділів міністерства для щотижневого
моніторингу проведених контрольних заходів щоп'ятниці надавати
Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи
(Гаврилюк В.М.) інформацію про стан виконання заходів з усунення
виявлених порушень.
 
   10. Управлінню  бухгалтерського  обліку,  звітності  та
ревізійної роботи підготувати до 25 грудня  2006  року  та
забезпечити  направлення  головам  Вінницької,  Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Луганської,  Миколаївської,
Полтавської,  Чернівецької  обласних  державних  адміністрацій
пропозицій стосовно  відновлення  з  2007  року  підрозділів
внутрішнього  фінансового  контролю  в  головних  управліннях
агропромислового розвитку відповідних облдержадміністрацій.
 
   11. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) та іншим структурним
підрозділам,  відповідальним  за виконання бюджетних програм,
упродовж місяця з дня набуття чинності Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) забезпечити
обов'язкове  погодження  з  Головним  контрольно-ревізійним
управлінням  України проектів порядків використання бюджетних
коштів, передбачених Мінагрополітики в Державному бюджеті України
на 2007 рік, та переглянути порядки використання бюджетних коштів,
передбачених Мінагрополітики в Державному бюджеті України на 2007
рік, щодо наявності в них норми відповідальності за нецільове
використання коштів одержувачів таких бюджетних коштів.
 
   12. Департаменту аграрної освіти, науки  та  дорадництва
(Гойчук А.Ф.), Департаменту фінансів, Управлінню бухгалтерського
обліку, звітності та ревізійної роботи до 1 березня 2007 року
забезпечити приведення у відповідність до діючих законодавчих
актів організаційних структур, систем фінансування, обліку та
звітності аграрних навчальних закладів, які у своїй структурі
мають навчально-дослідні підрозділи.
 
   13. Департаменту  врегулювання  відносин  власності  та
соціального розвитку села (Гайдар М.В.), Департаменту фінансів,
Українському державному фонду підтримки фермерських господарств
забезпечити підготовку та внесення до 25 грудня 2006 року в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів  України
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Порядку використання коштів державного  бюджету  на  надання
фінансової   підтримки   фермерським  господарствам"  щодо
унеможливлення   багаторазового   отримання   фермерськими
господарствами бюджетних коштів у вигляді часткового відшкодування
вартості придбаного першого  трактора,  комбайна,  вантажного
автомобіля, будівництва і реконструкції тваринницьких приміщень.
 
   14. Департаменту   ринків   рослинництва,  садівництва,
виноградарства та виноробства  (Демидов  О.А.),  Департаменту
фінансів до 1 лютого 2007 року забезпечити підготовку та внесення
в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Порядку використання бюджетних коштів на розвиток виноградарства,
садівництва  і  хмелярства" в частині посилення контролю за
ефективністю використання бюджетних коштів.
 
   15. Міністерству аграрної політики Автономної  Республіки
Крим,   головним   управлінням  агропромислового  розвитку
облдержадміністрацій невідкладно забезпечити виконання пункту 5
Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 N 587 ( 587-2005-п ).
 
   16. Департаменту фінансів упродовж місяця з дня набуття
чинності Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"
( 489-16 ) розробити механізми здійснення внутрішнього фінансового
контролю за цільовим  використанням  бюджетних  коштів,  які
надаватимуться  відповідно  до  Порядку  використання коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на 2007  рік  на
здійснення  фінансової  підтримки підприємств агропромислового
комплексу  через  механізм  здешевлення  короткострокових  і
середньострокових кредитів.
 
   17. Департаменту економіки та управління державною власністю
(Дробот В.І.) спільно з керівниками відповідних  структурних
підрозділів  та державних підприємств, які входять до сфери
управління Мінагрополітики, до 20 грудня 2006 року забезпечити
розробку та затвердження рекомендацій щодо відчуження і надання в
оренду державного майна.
 
   18. Управлінню  бухгалтерського  обліку,  звітності  та
ревізійної роботи (Гаврилюк В.М.), Департаменту з контролю апарату
та  роботи  з  персоналом  забезпечити  постійне  підвищення
кваліфікаційного рівня працівників бухгалтерських служб шляхом
введення обов'язкового підвищення  кваліфікації  в  Інституті
післядипломної освіти Національного аграрного університету та
підготовку в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін
до  законодавства  в частині обов'язковості підвищення рівня
кваліфікації кожні два роки.
 
   19. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   20.09.2006 N 784
 
 
               ЗАХОДИ
        щодо забезпечення належного стану
     фінансово-бюджетної дисципліни, дієвого контролю
      за використанням коштів і державного майна
        та посилення боротьби з корупцією
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Зміст проблеми   |Зміст заходів щодо вирішення проблем| Термін |   Виконавці    |
|з/п|            |                  |виконання |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 1 |Відсутність      |Підготувати пропозиції щодо     |I кв. 2007|Шведов В.Г. Савицька |
|  |самостійного      |створення самостійного підрозділу  |  року  |О.П. Гаврилюк В.М.  |
|  |контрольно-ревізійного |міністерства - Управління ревізії і |     |Острадчук І.В.    |
|  |підрозділу в структурі |контролю              |     |           |
|  |міністерства      |                  |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 2 |Відсутність чи     |Створити дієві підрозділи      | протягом |Усаченко Л.М. Кіщак  |
|  |недієвість підрозділів |внутрішнього фінансового контролю в |2007 року |Ю.П. Бісюк І.Ю.    |
|  |внутрішнього      |урядових органах міністерства та  |     |Волкодав В.В.     |
|  |фінансового контролю в |Головних управліннях        |     |начальники головних  |
|  |Головних управліннях  |агропромислового розвитку      |     |управлінь       |
|  |агропромислового    |Вінницької, Закарпатської,     |     |агропромислового   |
|  |розвитку        |Запорізької, Івано-Франківської,  |     |розвитку       |
|  |облдержадміністрацій, |Луганської, Миколаївської,     |     |облдержадміністрацій |
|  |урядових органах    |Полтавської та Чернівецької     |     |           |
|  |міністерства      |облдержадміністрацій        |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 3 |Добір кадрів для    |На конкурсних засадах провести добір| протягом |Шведов В.Г. Гаврилюк |
|  |комплектації штату   |кадрів для роботи в         |2007 року |В.М. Усаченко Л.М.  |
|  |самостійного      |контрольно-ревізійних підрозділах  |     |Кіщак Ю.П. Бісюк І.Ю. |
|  |контрольно-ревізійного |                  |     |Волкодав В.В.     |
|  |підрозділу       |                  |     |начальники головних  |
|  |            |                  |     |управлінь       |
|  |            |                  |     |агропромислового   |
|  |            |                  |     |розвитку       |
|  |            |                  |     |облдержадміністрацій |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 4 |Не враховано при    |Передбачити в планах роботи     | грудень |Савицька О.П. Шведов |
|  |складанні планів роботи|контрольно-ревізійного підрозділу  | 2006 - |В.Г.         |
|  |контрольно-ревізійних |повне охоплення ревізіями та    | січень |           |
|  |підрозділів      |перевірками підприємств, установ та |  2007  |           |
|  |міністерства      |організацій, які підпорядковані   |     |           |
|  |періодичність     |міністерству, та у відповідності до |     |           |
|  |проведення перевірок  |цього забезпечити необхідну     |     |           |
|  |щодо повноти охоплення |кількість працівників        |     |           |
|  |всіх підприємств,   |контрольно-ревізійних підрозділів  |     |           |
|  |установ і організацій |                  |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 5 |Недостатньо      |Налагодити співпрацю з       | постійно |Гаврилюк В.М.     |
|  |забезпечується     |правоохоронними органами, ГоловКРУ, |     |Острадчук І.В. Бісюк |
|  |взаємодія з      |Рахунковою палатою України щодо   |     |І.Ю. Волкодав В.В.  |
|  |правоохоронними    |питань організації перевірок та   |     |           |
|  |органами, ГоловКРУ   |надання якісної інформації шляхом  |     |           |
|  |України, Рахунковою  |спільної роботи та участі у ревізіях|     |           |
|  |палатою України та   |(перевірках), проведенні тематичних |     |           |
|  |іншими державними   |нарад, семінарів, участі у     |     |           |
|  |контролюючими органами |проведенні колегій         |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 6 |Відсутність      |Організувати здійснення попереднього| постійно |Зуб Г.І. Гаврилюк В.М.|
|  |попереднього та    |та поточного контролю та зобов'язати|     |Демидов О.А. Дробот  |
|  |поточного контролю за |відповідні структурні підрозділи  |     |В.І. Микитюк Д.М.   |
|  |правильністю та    |міністерства надавати        |     |Розгон А.В. Гойчук  |
|  |обїрунтованістю    |контрольно-ревізійному відділу   |     |А.Ф. Гайдар М.В.   |
|  |бюджетних запитів   |необхідну інформацію для проведення |     |Усаченко Л.М. Кіщак  |
|  |            |контрольних заходів (фінансові   |     |Ю.П. Бісюк І.Ю.    |
|  |            |плани, кошториси, розрахунки, звіти,|     |           |
|  |            |пояснювальні записки)        |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 7 |Недостатня реалізація |Підготувати проект наказу      | грудень |Гаврилюк В.М.     |
|  |результатів ревізій та |міністерства щодо персональної   |2006 року |керівники структурних |
|  |перевірок внаслідок  |відповідальності керівників     |     |підрозділів      |
|  |ненадання       |підприємств, установ та організацій |     |міністерства разом з |
|  |підприємствами     |про надання інформації стосовно   |     |керівниками      |
|  |інформації щодо    |здійснених заходів по усуненню   |     |підприємств, установ |
|  |здійснених заходів з  |виявлених порушень         |     |та організацій    |
|  |усунення порушень   |                  |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 8 |Відсутність моніторингу|Забезпечити постійний моніторинг  |щотижнево |Гаврилюк В.М.     |
|  |за результатами ревізій|щодо результатів контрольних заходів|     |           |
|  |та перевірок,     |                  |     |           |
|  |здійснених       |                  |     |           |
|  |контролюючими органами |                  |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
| 9 |Не визначено потребу в |Здійснити аналіз фактичної потреби | грудень |Гойчук А.Ф.      |
|  |кількості ліцензій та |фахівців на ринку праці та     |2006 року |           |
|  |акредитаційних свідоцтв|відповідно скорегувати ліцензії та |     |           |
|  |стосовно кожного    |акредитаційні свідоцтва стосовно  |     |           |
|  |навчального закладу  |кожного навчального закладу     |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|10 |Порушення норм та вимог|При ревізіях та перевірках приділяти| постійно |Зуб Г.І. Гаврилюк В.М.|
|  |Закону України "Про  |особливу увагу дотриманню      |     |Демидов О.А. Дробот  |
|  |закупівлю товарів,   |підконтрольними об'єктами вимог   |     |В.І. Микитюк Д.М.   |
|  |робіт і послуг за   |Закону України "Про закупівлю    |     |Демидов О.А. Даценко |
|  |державні кошти"    |товарів, робіт і послуг за державні |     |М.С. Розгон А.В.   |
|  |(1490-14)       |кошти" ( 1490-14 ) та наявності у  |     |Гойчук А.Ф. Гайдар  |
|  |            |членів тендерних комітетів свідоцтв |     |М.В. Усаченко Л.М.  |
|  |            |про проходження навчання в Тендерній|     |Кіщак Ю.П. Бісюк І.Ю. |
|  |            |палаті України           |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|11 |Збиткова діяльність  |Проводити постійний аналіз щодо   | постійно |Керівники структурних |
|  |підприємств та їх   |недопущення збитковості, штучного  |     |підрозділів      |
|  |банкрутство      |банкрутства підприємств та     |     |міністерства разом з |
|  |            |притягувати керівників до      |     |керівниками      |
|  |            |відповідальності. Надавати     |     |підприємств, установ |
|  |            |інформацію та пропозиції керівництву|     |та організацій    |
|  |            |міністерства щодо підприємств, які |     |           |
|  |            |працюють збитково, для прийняття  |     |           |
|  |            |відповідних рішень         |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|12 |Порушення діючого   |Розробити та затвердити рекомендації| грудень |Дробот В.І. Острадчук |
|  |законодавства при   |щодо відчуження і надання в оренду |2006 року |І.В. керівники    |
|  |використанні державного|державного майна. Посилити контроль |     |підприємств, установ |
|  |майна         |за виконанням наказу Мінагрополітики|     |та організацій    |
|  |            |України від 26.05.2006 N 264    |     |           |
|  |            |( v0264555-06 ) "Про затвердження  |     |           |
|  |            |Методичних рекомендацій щодо    |     |           |
|  |            |списання державного майна, яке   |     |           |
|  |            |входить до сфери управління     |     |           |
|  |            |Мінагрополітики України" та     |     |           |
|  |            |використанням майна, що передано в |     |           |
|  |            |оренду.               |     |           |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|13 |Порушення вимог чинного|Розглядати результати роботи    | постійно |Міністерство аграрної |
|  |законодавства при   |підприємств, установ та організацій |     |політики АР Крим,   |
|  |здійсненні       |системи Мінагрополітики України та |     |головні управління  |
|  |фінансово-господарської|притягувати до дисциплінарної і   |     |агропромислового   |
|  |діяльності підприємств,|матеріальної відповідальності осіб, |     |розвитку       |
|  |установ і організацій |причетних до недотримання фінансової|     |облдержадміністрацій, |
|  |            |дисципліни             |     |керівники структурних |
|  |            |                  |     |підрозділів      |
|  |            |                  |     |міністерства разом з |
|  |            |                  |     |керівниками об'єднань,|
|  |            |                  |     |установ і організацій |
|  |            |                  |     |при міністерстві   |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|14 |Недотримання діючого  |Проведення суцільної звірки     |31.12.2006|Міністерство аграрної |
|  |законодавства щодо   |взаєморозрахунків з організаціями та|     |політики АР Крим,   |
|  |достовірності     |установами, інвентаризації     |     |головні управління  |
|  |відображення      |дебіторської і кредиторської    |     |агропромислового   |
|  |дебіторської та    |заборгованості в установах станом на|     |розвитку       |
|  |кредиторської     |01.10.2006. Проведення внутрішніх  |     |облдержадміністрацій, |
|  |заборгованостей    |розслідувань щодо причин утворення |     |керівники структурних |
|  |            |небюджетної заборгованості та    |     |підрозділів      |
|  |            |розроблення заходів для її погашення|     |міністерства разом з |
|  |            |                  |     |керівниками об'єднань,|
|  |            |                  |     |установ і організацій |
|  |            |                  |     |при міністерстві   |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|15 |Наявність дебіторської |Розглядати на засіданні комісії   | постійно |Міністерство аграрної |
|  |та кредиторської    |претензійно-позовну роботу     |     |політики АР Крим,   |
|  |заборгованостей, строк |підприємств з погашення дебіторської|     |головні управління  |
|  |позовної давності яких |заборгованості та вжиття заходів  |     |агропромислового   |
|  |минув         |щодо її недопущення         |     |розвитку       |
|  |            |                  |     |облдержадміністрацій, |
|  |            |                  |     |керівники структурних |
|  |            |                  |     |підрозділів      |
|  |            |                  |     |міністерства разом з |
|  |            |                  |     |керівниками об'єднань,|
|  |            |                  |     |установ і організацій |
|  |            |                  |     |при міністерстві   |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|16 |Порушення у веденні  |Підвищення кваліфікаційного рівня  | постійно |Міністерство аграрної |
|  |бухгалтерського обліку |бухгалтерських служб різними формами|     |політики АР Крим,   |
|  |та складанні звітності |навчання              |     |головні управління  |
|  |            |                  |     |агропромислового   |
|  |            |                  |     |розвитку       |
|  |            |                  |     |облдержадміністрацій, |
|  |            |                  |     |керівники структурних |
|  |            |                  |     |підрозділів      |
|  |            |                  |     |міністерства разом з |
|  |            |                  |     |керівниками об'єднань,|
|  |            |                  |     |установ і організацій |
|  |            |                  |     |при міністерстві   |
|---+-----------------------+------------------------------------+----------+----------------------|
|17 |Не виконання      |Поновити робочу групу щодо виконання| грудень |Зуб Г.І. Гаврилюк В.М.|
|  |розпорядження     |розпорядження міністерства від   |2006 року |Демидов О.А. Микитюк |
|  |міністерства від    |26.04.2006 N 24 "Про стан фінансової|     |Д.М. Даценко М.С.   |
|  |26.04.2006 N 24 "Про  |та бюджетної дисципліни в сфері   |     |Гойчук А.Ф. Гайдар  |
|  |стан фінансової та   |управління Мінагрополітики України" |     |М.В. Усаченко Л.М.  |
|  |бюджетної дисципліни в |                  |     |Кіщак Ю.П. Бісюк І.Ю. |
|  |сфері управління    |                  |     |           |
|  |Мінагрополітики    |                  |     |           |
|  |України"        |                  |     |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 бухгалтерського обліку,
 звітності та ревізійної
 роботи                        В.М.Гаврилюк
 
 
                ПЛАН
   контролю щодо виконання наказу Мінагрополітики України
   від 20.12.2006 р. N 784 "Про стан фінансово-бюджетної
      дисципліни та заходи щодо посилення боротьби
      з корупцією і забезпечення дієвого контролю
      за використанням коштів та державного майна"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |       Виконавці       | Строки виконання |
|пункту|                  |          |
|------+------------------------------------+--------------------|
| п. 5 |137                 |До 1.02.2007 р.   |
|------+------------------------------------+--------------------|
| п. 6 |27, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |До 20.12.2006 р.  |
|   |21, 22, 23, 30, 32, 37       |          |
|------+------------------------------------+--------------------|
| п. 7 |27, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |Щоп'ятниці     |
|   |21, 22, 23, 30, 32, 37       |          |
|------+------------------------------------+--------------------|
| п. 8 |27                 |До 20.12.2006 р.  |
|------+------------------------------------+--------------------|
| п. 9 |21, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |Упродовж місяця з  |
|   |22, 23, 27, 30, 32, 37       |дня набуття чинності|
|   |                  |Закону України "Про |
|   |                  |Державний бюджет  |
|   |                  |України на 2007 рік"|
|   |                  |( 489-16 )     |
|------+------------------------------------+--------------------|
|п. 10 |18, 21, 27             |До 1.03.2007 р.   |
|------+------------------------------------+--------------------|
|п. 11 |17, 21               |До 25.12.2006 р.  |
|------+------------------------------------+--------------------|
|   |13, 21               |До 01.02.2007 р.  |
|------+------------------------------------+--------------------|
|п. 14 |21                 |Упродовж місяця з  |
|   |                  |дня набуття чинності|
|   |                  |Закону України "Про |
|   |                  |Державний бюджет  |
|   |                  |України на 2007 рік"|
|   |                  |( 489-16 )     |
|------+------------------------------------+--------------------|
|п. 15 |11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, |До 15.12.2006 р.  |
|   |22, 23, 27, 30, 32, 37       |          |
|------+------------------------------------+--------------------|
|п. 16 |27, 37               |Постійно      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 бухгалтерського
 обліку, звітності
 та ревізійної роботи                  М.Гаврилюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка