Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за безперервну службу військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах ...

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 534
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 446/9045
 
 
      Про затвердження Інструкції про порядок і
     умови виплати щомісячної надбавки за безперервну
     службу військовослужбовцям та особам рядового
     і начальницького складу, які проходять службу
      в Міністерстві України з питань надзвичайних
      ситуацій та у справах захисту населення від
        наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
     України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
       захисту населення від наслідків Чорнобильської 
                         катастрофи 
    N 67 ( z0759-05 ) від 29.06.2005
    N 453 ( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   Відповідно до  Указу  Президента  України від 28 серпня
2003 року N 937 ( 937/2003 ) "Про поширення чинності Указу
Президента  України  від  24  квітня  2003  року N 370 на
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Інструкцію  про  порядок і умови виплати
щомісячної надбавки за безперервну службу військовослужбовцям та
особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в
Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що
додається.
 
   2. Граничні розміри щомісячної надбавки за безперервну службу
встановлюються щороку за рішенням Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської  катастрофи  виходячи  із затвердженого фонду
грошового забезпечення на відповідний рік.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                     П.Ф.Борисов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   30.12.2003 N 534
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 квітня 2004 р.
                   за N 446/9045
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за
     безперервну службу військовослужбовцям та особам
     рядового і начальницького складу, які проходять
       службу в Міністерстві України з питань
      надзвичайних ситуацій та у справах захисту
    населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Указу Президента
України від 28 серпня 2003 року N 937 ( 937/2003 ) "Про поширення
чинності Указу Президента України від 24 квітня 2003 року N 370 на
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи",
визначає порядок і умови  виплати  щомісячної  надбавки  за
безперервну службу (далі - надбавка) військовослужбовцям та особам
рядового і начальницького складу (далі - особовий склад), які
проходять службу в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської
катастрофи.
 
   1.2. Особовому складу, який має високі результати в службовій
діяльності, виплачується щомісячна надбавка за безперервну службу
у відсотках до грошового забезпечення залежно від стажу служби в
таких розмірах:
   понад 5 років - до 10%;
   понад 10 років - до 30%;
   понад 15 років - до 50%;
   понад 20 років - до 70%;
   понад 25 років - до 90%.
 
         2. Порядок визначення розміру
         надбавки та термін її виплати
 
   2.1. Розмір надбавки визначається у відсотках до місячного
грошового забезпечення, до складу якого включаються суми окладів
грошового утримання (оклад  за  військове/спеціальне  звання,
посадовий оклад за основною або тимчасово виконуваною посадою),
надбавки за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення,
що надаються щомісяця. Премія і пенсійна доплата до нарахування не
включаються.
 
   2.2. Особовому складу, який має право на отримання збільшених
(підвищених)  посадових  окладів,  надбавка  обчислюється  із
збільшених (підвищених) посадових окладів.
 
   2.3. Конкретні розміри надбавки установлюються  особовому
складу залежно від результатів їх службової діяльності наказами
МНС України, начальників головних управлінь (управлінь)  МНС
України  в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
командирів військових частин та інших керівників закладів та
установ МНС України з урахуванням пункту 2.8 Інструкції.
 
   2.4. Ад'юнктам,  слухачам  та курсантам вищих навчальних
закладів МНС України, яким у період навчання зберігається грошове
забезпечення  за  останньою штатною посадою, розмір надбавки
установлюється наказом ректора навчального закладу.
 
   2.5. Військовослужбовцям, які направлені на навчання до вищих
навчальних  закладів Міністерства оборони України з виплатою
грошового забезпечення за останньою штатною посадою,  розмір
надбавки установлюється наказом МНС України за поданням керівника
відповідного структурного підрозділу  Міністерства  з  питань
підготовки кадрів.
 
   2.6. Особовому складу, якого направлено на навчання за кордон
до 1 січня 2004 року, розмір надбавки установлюється наказом
начальника  військової  кафедри підготовки офіцерів запасу -
спеціалістів з питань ЦО при Київському національному університеті
будівництва і архітектури (КНУБіА) в установленому порядку.
 
   2.7. Надбавка  виплачується за місцем штатної служби за
минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за
поточний місяць. За час перебування в розпорядженні надбавка не
виплачується.
 
   2.8. Призначення та виплата надбавки здійснюються в межах
кошторисних призначень на грошове забезпечення, затверджених у
кошторисах головних управлінь (управлінь) МНС України в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, підрозділів, військових
частин, навчальних та наукових закладів, установ.
 
       3. Обчислення стажу безперервної служби
 
   3.1. Стаж безперервної військової служби та служби в органах
і підрозділах державної пожежної охорони для виплати надбавки
особовому складу, який проходить службу в Міністерстві з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, обчислюється в порядку, передбаченому
пунктами 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги
років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей (із змінами), у календарному обчисленні (один
місяць служби за один місяць).
{ Пункт 3.1 в редакції Наказу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 453 ( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.1 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.2 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.5 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.6 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.7 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Підпункт 3.1.8 виключено на підставі Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 453
( z0945-06 ) від 18.07.2006 }
 
 
   { Пункт 3.2 виключено на підставі Наказу Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 453 ( z0945-06 ) від
18.07.2006 }
 
 
   { Пункт 3.3 виключено на підставі Наказу Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 453 ( z0945-06 ) від
18.07.2006 }
 
 
   { Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 453 ( z0945-06 ) від
18.07.2006 }
 
 
   3.2. Стаж для виплати надбавки обчислюється  за  місцем
зберігання першого примірника особової справи військовослужбовців,
рядового і начальницького складу державної пожежної охорони та
визначається  на підставі особової справи військовослужбовця,
рядового і начальницького складу та  інших  документів,  що
підтверджують проходження військової служби, служби в органах та
підрозділах державної пожежної охорони (органах внутрішніх справ)
і оголошується наказом командира (начальника) підрозділу, де
зберігається особова справа.
 
        4. Порядок і умови виплати надбавки
 
   4.1. Виплата надбавки  здійснюється  за  час  фактичного
виконання  обов'язків  за  посадою  (основною  або тимчасово
виконуваною) з дня, з якого особа приступила до  виконання
обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про
призначення на посаду і до дня звільнення особи з посади або
зарахування в розпорядження відповідного начальника (командира)
включно.
 
   4.2. Особовому складу, який тимчасово вибув з управління,
військової частини, навчального закладу, установи (у відпустку, на
лікування, навчання, у службове відрядження) із збереженням посад
за місцем служби, виплата надбавки не припиняється.
 
   4.3. Надбавка не виплачується протягом дії накладеного на
особу наказом відповідного начальника, командира дисциплінарного
стягнення до його зняття, але не більше як протягом шести місяців
у разі:
   попередження про неповну службову або посадову відповідність;
   пониження в посаді;
   пониження у військовому/спеціальному званні на один ступінь;
   позбавлення сержантського (старшинського) звання, військового
звання "старший солдат".
 
   4.4. Військовослужбовцям,  заарештованим у дисциплінарному
порядку з утриманням на гауптвахті, надбавка не виплачується
протягом  шести  місяців з дня оголошення стягнення наказом
відповідного командира (начальника).
 
   4.5. У разі винесення судом обвинувального вироку, що набрав
законної  сили,  надбавка  не  виплачується  з дня набрання
обвинувальним вироком суду законної сили до дня закінчення терміну
відбуття покарання, але не менш як протягом шести місяців.
 
   4.6. У разі винесення судом постанови про притягнення до
адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння
або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією (стаття 15
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ),
надбавка не виплачується протягом шести місяців з дня винесення
постанови.
 
   4.7. У  разі  накладання  дисциплінарного  стягнення  на
військовослужбовців за контрактом: звільнення з військової служби
у зв'язку з невиконанням умов контракту військовослужбовцем або за
службовою  невідповідністю;  позбавлення  військового  звання
прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) із
звільненням з військової служби в запас; позбавлення військового
звання - надбавка не виплачується  з  дня  видання  наказу
відповідного  командира  (начальника)  про  накладання такого
стягнення.
 
   5. Особливості нарахування надбавки військовослужбовцям,
  які направлені для проходження військової служби за кордон
 
   5.1. Особовому складу, який входить до складу миротворчих
контингентів та персоналу  спостерігачів,  штабних  елементів
військових штабів НАТО, за якими зберігається виплата грошового
забезпечення в національній валюті, для визначення суми надбавки
беруться оклад за військове звання, посадовий оклад за останнім
місцем служби, надбавка за вислугу років, інші додаткові види
грошового забезпечення, що надаються щомісяця, без премії.
 
   5.2. Підставою  для  виплати надбавки військовослужбовцям
(офіцерам, прапорщикам) є витяг з наказу командира військової
частини про оголошення стажу безперервної військової служби, який
разом  з  іншими  фінансовими  документами  надсилається  до
центрального апарату МНС України.
 
 Директор Департаменту економіки і
 фінансового забезпечення              Т.М.Соколенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка