Законы Украины

Новости Партнеров
 

Виконавча Програма співробітництва між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки в галузі освіти, культури та науки на 2003 - 2006 роки

            Виконавча Програма
     співробітництва між Кабінетом Міністрів України
    та Урядом Італійської Республіки в галузі освіти,
       культури та науки на 2003 - 2006 роки
 
 
   Дата підписання:    30.12.2003
   Дата набуття чинності: 30.12.2003
 
             ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 
   Розділ 1  Освіта
   Розділ 2  Наукове співробітництво
   Розділ 3  Стипендії
   Розділ 4  Культура і мистецтво
   Розділ 5  Співробітництво в галузі реставрації, збереження
         та охорони культурної спадщини
   Розділ 6  Архіви, бібліотеки, видавнича справа та переклад
   Розділ 7  Інформація 
   Розділ 8  Молодіжні обміни, спорт і туризм
   Розділ 9  Права людини
   Розділ 10  Прикінцеві положення
   Додаток I  Культурна співпраця: загальні та фінансові умови
   Додаток II Перелік науково-дослідницьких проектів
   Додаток III Науково-технологічна співпраця: загальні та
         фінансові умови
   Додаток IV Особливо важливі наукові заходи
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки,
далі "Сторони",
   маючи намір сприяти поглибленню дружніх зв'язків між двома
країнами та народами, на основі ст. 18 Угоди про співробітництво у
галузі освіти, культури та науки між Урядом України та Урядом
Італійської Республіки, підписаної 11 листопада 1997 року в Києві,
узгодили цю Виконавчу Програму на 2003 - 2006 роки.
   Сторони сприятимуть  розвитку  співробітництва між вищими
навчальними закладами також і в рамках Програми Європейського
Союзу про співробітництво в галузі вищої освіти ТЕМПУС.
   Було започатковано співробітництво між такими закладами:
------------------------------------------------------------------
|Одеський національний       Генуезький  Економіка та  |
|університет ім. І.І. Мечнікова,  університет  прикладні науки|
|Інститут математики і економіки,                |
|ІМЕМ                              |
|                                |
|Одеський національний       ТОВ "Hugo   Економіка та  |
|університет ім. І.І. Мечнікова,  Trumpy"    прикладні науки|
|Інститут математики та економіки, (м. Генуя)          |
|ІМЕМ                              |
------------------------------------------------------------------
 
               Розділ 1
 
               Освіта
 
             1.1. Вища освіта
 
   1.1.1. Сторони  сприятимуть  співробітництву  між  вищими
навчальними закладами обох країн шляхом укладання прямих угод, які
передбачатимуть, зокрема, обмін спеціалістами, а також навчальними
матеріалами, публікаціями, інформацією, бібліотечним фондом, та
активізуватимуть співробітництво між вищими навчальними закладами
обох країн шляхом  здійснення  спільних  наукових  проектів,
проведення семінарів і конгресів.
   Сторони інформуватимуть одна одну про угоди, підписані між
вищими навчальними закладами обох країн.
   Було започатковано співробітництво між вищими навчальними
закладами обох країн, яке фінансується Міністерством освіти,
університетів і досліджень Італії:
------------------------------------------------------------------
|Київський університет   Флорентійський Античність, філологія,|
|ім. Тараса Шевченка    університет   історія культури   |
|                                |
|Київський національний  Флорентійський Економіка та     |
|економічний університет  університет   статистика      |
|                                |
|Харківський національний Університет   Історія, філософія,  |
|університет        м. Палермо   педагогіка та     |
|ім. В.Н. Каразіна             психологія      |
|                                |
|Міжнародний університет  Університет   Математика      |
|науки і технології,    м. Палермо              |
|Інститут математики                       |
|Національної академії                      |
|наук                              |
|                                |
|Інститут аграрного    Римський    Агрономія, ветеринарна|
|бізнесу,         університет   медицина;       |
|Тернопільська академія  "Тор Вергата"  економіка, статистика |
|народного господарства                     |
------------------------------------------------------------------
   1.1.2. У  період  чинності  цієї  Програми  Сторони
здійснюватимуть  щорічно  обмін  трьома  науково-педагогічними
працівниками вищих навчальних закладів з терміном перебування 10
днів із метою встановлення контактів, спрямованих на визначення
науково-дослідних галузей, що становлять взаємний інтерес, а також
на налагодження співробітництва між вищими навчальними закладами й
інституціями обох країн.
   1.1.3. У рамках процесу  інтернаціоналізації  італійської
системи  вищої  освіти  в  2000  році  Міністерство освіти,
університетів і досліджень  започаткувало  наступний  проект,
спрямований  на  розвиток  спільних між Україною та Італією
магістерських і аспірантських програм:
------------------------------------------------------------------
|Житомирський  Пармський  Магістерський   Science and   |
|інженерно-   університет курс. Дисципліна: technology for  |
|технологічний        наука про землю  sustainable   |
|інститут                    development of  |
|                        contaminated   |
|                        sites      |
------------------------------------------------------------------
   1.1.4. Сторони   розглянуть   можливість   розпочати
співробітництво між Дипломатичною академією при  Міністерстві
закордонних  справ  України  та Дипломатичним інститутом при
Міністерстві закордонних справ Італії.
 
            1.2. Середня освіта
 
   1.2.1. З метою сприяння пізнанню культури, систем освіти та
методик навчання обох країн, Сторони  здійснюватимуть  обмін
документацією,  книгами, аудіо- і відеоматеріалами та іншими
дидактичними матеріалами.
   1.2.2. Сторони сприятимуть встановленню прямих контактів між
школами та професійно-технічними навчальними закладами з метою
здійснення  обміну групами учнів і студентів та інших форм
співробітництва.
   В рамках  процесу підтримки реформи української шкільної
системи було започатковано між  українським  та  італійським
Міністерствами освіти двосторонній проект, спрямований на перегляд
навчальних програм в професійно-аграрній галузі. Українське та
італійське Міністерства освіти розглянуть можливість продовжувати
виконання проекту, враховуючи бюджетні можливості.
   1.2.3. У період дії цієї Програми Сторони організовуватимуть
зустрічі фахівців у галузі освіти з метою розробки освітніх
програм.
   У період дії цієї Програми Сторони здійснять обмін трьома
фахівцями  в  галузі  початкової,  загальної  середньої  та
професійно-технічної освіти терміном до 7  днів,  враховуючи
бюджетні можливості.
   Органами,  відповідальними  за  виконання  вищезазначених
заходів, є:
   з Української сторони - Міністерство освіти і науки України,
   з Італійської сторони - Міністерство освіти, університетів і
досліджень.
   1.2.4. Італійська   Сторона  -  Міністерство  освіти,
університетів і досліджень - висловлює готовність  запросити
викладачів італійської мови загальноосвітніх навчальних закладів
України, у межах фінансових можливостей, що визначаються щорічно,
на курси підвищення кваліфікації, організовані при закладах, які
спеціалізуються на викладанні італійської мови для іноземців.
   Відповідна процедура  буде  узгоджена  через дипломатичні
канали. Витрати за навчання та перебування  бере  на  себе
Міністерство освіти, університетів і досліджень Італії.
 
     1.3. Викладання української та італійської мов
 
   1.3.1. Сторони сприятимуть поширенню вивчення української
мови і культури в Італії та італійської мови і культури в Україні.
   1.3.2. Італійська Сторона вивчить  можливість  часткового
фінансування кафедр італійської мови в Україні і для підготовки
українських викладачів італійської  мови,  а  також  надання
навчальних матеріалів, у межах власних бюджетних можливостей,
курсам італійської мови і  культури  та  курсам  підготовки
викладачів.
   1.3.3. Італійська Сторона - Міністерство закордонних справ,
Генеральна дирекція з питань просування культури і культурного
співробітництва  нагадує,  що  в  Київському  національному
університеті імені Тараса Шевченка та Київському національному
лінгвістичному університеті, Одеському університеті та Львівському
університеті працюють 3 штатні викладачі італійської мови, один з
яких займається також і позауніверситетською діяльністю  при
Італійському  культурному центрі у Києві. Італійська Сторона
вивчить можливість продовження надання допомоги Центру італійської
мови при Київському національному лінгвістичному університеті, а
також допомоги в утриманні кафедр  італійської  мови.  Буде
розглянуто,  додатково,  можливість  відкриття  вищої кафедри
італійської мови в Школі Монтессорі у Києві.
   1.3.4. Італійська  Сторона  інформує,  що при Відділенні
славістики Центральної та Східної Європи Римського університету
"Ла Сап'єнца" було відкрито кафедру української мови і літератури.
   1.3.5. Італійська Сторона - Міністерство закордонних справ,
Генеральна дирекція з питань просування культури і культурного
співробітництва - позитивно розгляне можливість надати, враховуючи
власні  бюджетні  можливості,  підручники  для викладання та
розповсюдження італійської мови, а також для курсів підготовки та
підвищення кваліфікації доцентів та викладачів, тим українським
навчальним закладам, які подадуть  відповідні  заявки  через
дипломатичне представництво.
   1.3.6. Італійська Сторона вивчить  можливість  надати  в
розпорядження української Сторони дидактичні мультимедійні засоби
для підтримки викладання італійської мови.
   1.3.7. Спілка  Данте  Аліг'єрі займається розповсюдженням
італійської мови через Комітети, які діють у Києві, Одесі, Львові,
Закарпатській Іршаві й Керчі.
   В період дії цієї Програми, Спілка надаватиме 4 стипендії у
розмірі  775,00  євро  кожна,  для підготовки та підвищення
кваліфікації викладачів курсів італійської мови.
   Спілка Данте  Аліг'єрі  передасть  безкоштовно  навчальні
посібники, книги для бібліотек і аудіо- та відеоматеріали.
 
               Розділ 2
 
           Наукове співробітництво
 
   2.1. У період з 2003 по 2006 роки Сторони за взаємною згодою
вирішили здійснювати нижчезазначену діяльність.
   У період з 1 січня по 28 лютого 2002 року проведено спільний
конкурс спільних дослідницьких проектів у галузях, обраних серед
зазначених в Угоді:
   - охорона здоров'я, медицина;
   - агрономія, сільське господарство, харчування;
   - біотехнологія;
   - інформаційні технології та телекомунікаційні технології;
   - нові матеріали;
   - промислові дослідження та технологічні інновації;
   - енергетика;
   - архітектура,  урбаністика;  збереження  та  реставрація
історичних пам'яток;
   - нові технології у галузі гуманітарних та соціальних наук.
   2.2. Сторони,  оцінюючи  спільні  дослідницькі  проекти,
погодилися зважати на такі критерії:
   - відповідність до пріоритетних напрямків розвитку науки і
технологій обох країн;
   - нові потенційні технологічні можливості;
   - наукова і технічна цінність проекту;
   - компетентність  учасників  проекту  та  його  реальна
здійсненність.
   2.3. Було затверджено 10 проектів, які матимуть доступ до
фінансування для обміну науковців. У Додатку II зазначено список
відібраних проектів; у Додатку III зазначені загальні та фінансові
умови, передбачені для виконання  наукового  співробітництва,
передбаченого цією Програмою.
   Для виконання зазначених проектів кожна Сторона надаватиме
щорічно наявні фонди.
   2.4. Органи,   уповноважені   координувати   наукове
співробітництво
   - з Української Сторони: Міністерство освіти і науки України;
   - з Італійської Сторони: Міністерство закордонних справ,
Генеральна  дирекція  з  питань  розвитку  і  культурного
співробітництва.
   2.5. Італійська Сторона зможе сприяти фінансуванню особливо
важливих проектів та досліджень, в яких спільно братимуть участь
українські й італійські науковці. Додаток IV містить попередній
список проектів. Фінансування буде виділено після винесення оцінки
заявкам, що має відбуватися у терміни та способи, які будуть
визначені  в  подальшому  італійським  органом, уповноваженим
здійснювати координацію.
   2.6. Сторони  сприятимуть  прямому  співробітництву  між
зацікавленими установами у науковій та технологічній сфері обох
країн.
 
               Розділ 3
 
              Стипендії
 
   3.1. Сторони на основі взаємності надаватимуть щорічно:
   - 2 стипендії для навчання і проведення досліджень на курсах
післядипломної освіти тривалістю до 10 місяців кожна.
   - 5 стипендій для відвідування літніх курсів з мови й
культури в обох країнах. Сторони щорічно інформуватимуть по
дипломатичних каналах про кількість, суму та умови  надання
стипендій.
   3.2. Італійська Сторона надає стипендії на 48 навчальних
місяців для українських студентів і науковців віком до 38 років.
   Українська Сторона надає стипендії на 27 навчальних місяців
для  навчання або проведення дослідницької роботи. Стипендії
надаватимуться на період від 4 до 9 місяців.
   3.3. Італійська Сторона пропонує в рамках проекту "Універсіта
а колорі" 6 щорічних стипендій, кожна на 12 місяців для навчання
на післядипломних спеціалізованих магістерських курсах або курсах
удосконалення кваліфікації на основі Угоди між Міністерством
закордонних справ Італії та Університетом м. Тренто, підписаної
2001 року та чинної у 2001/02, 2002/03 і 2003/04 навчальних роках.
   3.4. Відповідальним  органом  з  Української сторони  є
Міністерство освіти і науки України.
 
               Розділ 4
 
            Культура і мистецтво
 
           4.1. Заклади культури
 
   4.1.1. Українська Сторона сприятиме діяльності Італійського
культурного центру в Києві, а Італійська Сторона  сприятиме
створенню в Римі Центру української науки, культури та інформації.
   4.1.2. Сторони сприятимуть співробітництву між культурними
закладами обох країн. Серед Італійських закладів, які готові
співпрацювати  із  зацікавленими  українськими  закладами  й
установами, знаходяться: Академія деі Лінчей, Національна Академія
Сан-Лука, Інститут італійської енциклопедії, Фонд Джорджо Чіні (м.
Венеція), Фонд Джованні Аньєлі (м. Турін) та Італійський інститут
Африки та Сходу (за домовленістю з Римським університетом "Ла
Сап'єнца", Університетом м. Болонья та Інститутом Сходознавства
(м. Неаполь).
   4.1.3. Сторони зобов'язуються захищати на власній території
назви та марки культурних асоціацій обох країн.
 
          4.2. Музика, театр, балет
 
   4.2.1. Сторони сприятимуть постановці спектаклів, проведенню
гастролей музичних, танцювальних, театральних  колективів  та
окремих  артистів  на  основі  підписаних ними контрактів у
відповідності до чинного законодавства обох країн.
   Сторони сприятимуть також участі зазначених колективів у
фестивалях, які проводитимуться в обох країнах.
   Сторони із  задоволенням  зазначають, що Фонд "Валентіно
Буккі", через дипломатичні представництва  в  Римі,  готовий
запропонувати українським музикантам та музикознавцям, визначеним
Стороною, що направляє, увійти до складу журі Міжнародної премії
"Валентіно Буккі" в Римі 2003 - 26 ВИДАННЯ, фестивалі конкурсів
виконавців та композиторів, присвяченому музиці XX та XXI ст., і
брати участь в інших подібних заходах (конференціях, зустрічах,
семінарах, оглядах). Фонд бере на себе виключно витрати на
харчування та проживання, витрати на проїзд - за рахунок Сторони,
що направляє, або уповноваженої установи. Фонд відкритий для інших
можливостей та форм мистецьких і культурних обмінів.
   Сторони беруть до уваги діяльність Фонду "Адкінс Кіті: Жінки
в  музиці",  який  займається  просуванням  та стимулюванням
присутності жінок у світі класичної, традиційної, фольклорної та
електронної музики.
   4.2.2. Сторони сприятимуть контактам,  співробітництву  й
обмінам  між  музичними  закладами,  колективами  й окремими
музикантами обох країн.
   4.2.3. Сторони сприятимуть співробітництву між театрами, у
тому числі між окремими артистами та режисерами. Умови обміну
узгоджуватимуться безпосередньо між зацікавленими сторонами.
   Італійська Сторона звертається до української Сторони  з
проханням сприяти співробітництву між Національним театром опери і
балету ім. Т. Г. Шевченка, Національною філармонією України та
Національним Заслуженим Академічним Симфонічним Оркестром України
та аналогічними італійськими закладами.
   4.2.4. Українська  Сторона  сприятиме  участі італійських
композиторів у конкурсах, що відбуватимуться в рамках Міжнародних
музичних фестивалів "Київ-музикфест" та "Форум молодих".
   4.2.5. Українська Сторона  сприятиме  участі  італійських
артистів у Міжнародному конкурсі артистів балету ім. Сержа Лифаря
в Києві.
 
            4.3. Кінематограф
 
   4.3.1. Сторони сприятимуть співробітництву між громадськими
інституціями, закладами та асоціаціями кінематографічної галузі,
шляхом реалізації спільних заохочувальних проектів та проектів
співвиробництва, обміну митцями, взаємної участі у фестивалях,
конференціях, оглядах, та інших заходів міжнародного рівня, з
метою підвищення значення кінематографа обох країн.
 
      4.4. Фестивалі, святкування пам'ятних дат,
             визначні події
 
   4.4.1. Сторони обмінюватимуться інформацією та документацією
про фестивалі, свята та важливі культурні події, які проходитимуть
у їх країнах, і сприятимуть участі в них мистецьких колективів,
окремих виконавців і фахівців з італійської та  української
культури.
   4.4.2. Сторони і в подальшому сприятимуть проведенню Днів
італійської культури в Україні та Днів української культури в
італії.
   4.4.3. Сторони із задоволенням зазначають та висловлюють
побажання конкретизації розпочатих контактів, спрямованих  на
встановлення пам'ятників Тарасу Шевченку в Римі та Данте у Києві.
 
             4.5. Виставки
 
   4.5.1. Сторони в період дії цієї Програми здійснюватимуть
обмін виставками високого рівня. Відповідні деталі, включаючи
фінансові умови, будуть узгоджені через дипломатичні  канали
компетентними відомствами обох країн у відповідності до положень,
зазначених у Додатку I.c.
   4.5.2. Сторони сприятимуть обміну інформацією, публікаціями й
експертами обох країн  щодо  науково-технічних  критеріїв  і
стандартів функціонування та розвитку музеїв, а також обміну
виставками високого рівня. Відповідні деталі, в тому  числі
фінансові умови, будуть визначені дипломатичними каналами.
   4.5.3. Українська Сторона пропонує організувати у 2003 році
виставку українських технологій. Італійська Сторона залишає за
собою право розглянути цю пропозицію. Організаційні формальності
будуть  визначені через дипломатичні канали, в той час, як
фінансові формальності  визначатимуться  у  відповідності  до
передбаченого в Додатку I.c.
 
               Розділ 5
 
       Співробітництво в галузі реставрації,
      збереження та охорони культурної спадщини
 
   5.1. Сторони, відповідно до чинного законодавства  своїх
держав, сприятимуть діяльності археологічних експедицій. Сторони
заохочуватимуть також обмін інформацією, публікаціями й експертами
в галузі археології, реставрації культурних цінностей і просування
архітектури та сучасного мистецтва між компетентними закладами
обох країн.
   5.2. Сторони, відповідно до чинного законодавства  своїх
держав, сприятимуть спільним дослідженням у галузі підводної
археології і заохочуватимуть співробітництво між Міністерством
культури і мистецтв України та Генеральною дирекцією археологічної
спадщини Міністерства культурної спадщини і культурної діяльності
Італії.
   5.3. Італійська Сторона - Міністерство культурної спадщини і
діяльності,  Генеральна  дирекція з археологічної спадщини -
висловлює готовність надати оперативну інформацію та/або стандарти
щодо каталогізації, реставрації, методик стратиграфічних розкопок,
систем активного і пасивного захисту в музеях, критеріїв музейної
систематизації,  консервації  та  використання  знахідок  та
археологічних місць через власні центральні  та  периферійні
структури.
   5.4. Сторони сприятимуть обміну інформацією, фахівцями та
публікаціями  в  галузі  охорони,  збереження та реставрації
культурних цінностей.
   5.5. Сторони  сприятимуть співробітництву між Центральним
інститутом реставрації  Міністерства  культурної  спадщини  і
діяльності Італії та аналогічними українськими інституціями, що
займаються збереженням культурних цінностей. Відповідні деталі,
включаючи фінансові умови, будуть узгоджені через дипломатичні
канали.
   5.6. З  метою  визначення  пріоритетів  у  програмі
співробітництва між обома країнами Італійський інститут Африки та
Сходу (ПАС) пропонує надіслати до України протягом першого року
виконання цієї Програми делегацію фахівців у галузі збереження
спадщини та культурної самобутності. Така делегація, в якій
зможуть  взяти  участь  різні  італійські  інституції,  буде
координуватися ПАС.
   Витрати на проїзд та перебування окремих членів делегацій -
за рахунок направляючих закладів.
   5.7. Сторони, відповідно до чинного законодавства  своїх
держав та з дотриманням зобов'язань Паризької Конвенції ЮНЕСКО від
14.11.1970 року "Про заходи, спрямовані на заборону, попередження
незаконного ввозу, вивозу та передачі прав власності на культурні
цінності" ( 995_186 ), та, беручи до уваги принципи Римської
Конвенції "UNIDROIT" від 25.06.1995 року "Про викрадені або
незаконно вивезені культурні цінності" ( 995_590 ), вживатимуть
адекватних заходів щодо запобігання та протидії  незаконному
ввезенню та вивезенню культурних цінностей з їх території, а також
з території третіх країн, і сприятимуть обміну інформацією з цього
питання.
   У цьому контексті Сторони  вивчать  можливість  утворити
спеціальну робочу групу.
 
               Розділ 6
 
     Архіви, бібліотеки, видавнича справа та переклад
 
              6.1. Архіви
 
   6.1.1. Сторони  на  засадах  взаємності   сприятимуть
співробітництву між відповідними архівними відомствами шляхом:
   - обміну інформацією і науковими публікаціями, мікрофільмами,
копіями  документів і нормативними положеннями з дотриманням
чинного законодавства обох країн;
   - організації семінарів;
   - обміну фахівцем архівної справи для навчання терміном до 10
днів з метою реалізації спільних дослідних проектів.
   Відповідальні адміністрації є:
   з Української Сторони - Державний комітет архівів України;
   з Італійської Сторони - Міністерство культурного надбання та
культурної діяльності, Генеральна Дирекція Архівів;
   6.1.2. Сторони сприятимуть співробітництву між історичними
архівами Міністерств закордонних справ України та Італії на
засадах взаємності і згідно з чинними нормами відповідних країн,
(які, як правило, передбачають доступ до документів через 50 років
після їх виходу), а також розвитку зв'язків між історичними
службами  Міністерств  закордонних справ обох країн з метою
реалізації обміну інформацією, досвідом і публікаціями.
 
             6.2. Бібліотеки
 
   6.2.1. Сторони  заохочуватимуть  таке співробітництво між
бібліотеками обох країн:
   - обмін книжками, публікаціями й періодичними виданнями між
бібліотеками, академіями та закладами культури обох країн;
   - обмін копіями та мікрофільмами друкованих матеріалів, що
зберігаються в державних бібліотеках, з дотриманням відповідних
внутрішніх нормативних актів;
   - обмін на основі взаємності одним бібліотекарем державних
бібліотек для поїздок з метою навчання тривалістю 10 днів.
   Відповідальними органами є:
   з Української Сторони - Міністерство культури і мистецтв
України;
   з Італійської Сторони - Міністерство культурної спадщини і
діяльності, Генеральна дирекція книжкової спадщини і закладів
культури.
   6.2.2. В період дії цієї Програми  Генеральна  дирекція
книжкової спадщини і закладів культури Міністерства культурної
спадщини і діяльності Італії заявляє  про  свою  готовність
направити,  у  разі відповідного запиту, експертів у галузі
збереження, реставрації, каталогізації, інформатики, бібліотечного
будівництва  та  популяризації книжкової спадщини. Відповідні
витрати на відрядження бере на себе Сторона,  що  запрошує
експертів.  Деталі поїздки будуть узгоджені по дипломатичних
каналах.
   6.2.3. Італійська Сторона - Генеральна дирекція книжкової
спадщини і закладів культури Міністерства культурної спадщини і
діяльності Італії заявляє про свою готовність надіслати в період
дії цієї Програми виставку і/або видавничу експозицію, що матимуть
на меті продемонструвати діяльність з охорони й привернення уваги
до книжкової спадщини.
 
         6.3. Видавнича справа і переклад
 
   6.3.1. Сторони заохочуватимуть переклад, публікації та обмін
класичними й сучасними творами, які мають високу художню цінність,
з метою кращого взаємного пізнання літератури, науки та мистецтва
обох країн.
   6.3.2. Сторони підтримують будь-яку ініціативу, направлену на
співробітництво між видавництвами, а також асоціаціями видавців,
критиків, книгорозповсюджувачів, письменників та перекладачів обох
країн і сприятимуть виданню книжок,  словників,  посібників,
дидактичного матеріалу з викладання італійської та української
мови та літератури.
   Сторони заохочуватимуть прямі контакти між письменниками,
поетами, літературознавцями обох країн, сприятимуть проведенню
конференцій і зустрічей.
   Будь-яка ініціатива буде узгоджуватись безпосередньо  між
зацікавленими закладами, в тому числі відповідні витрати на
утримання самих учасників.
   6.3.3. Сторони  розглянуть  можливість  публікації книжки
"Італійці та італійська  культура  в  Україні"  українською,
італійською та англійською мовами.
   6.3.4. Українська Сторона висловлює зацікавленість у сприянні
налагодженню зв'язків між Державним комітетом телебачення та
радіомовлення України, Національною спілкою письменників України
та Італійським центром перекладачів та ініціатив щодо сприяння
перекладу при Генеральній Дирекції книжкової спадщини і закладів
культури Міністерства культурної спадщини і культурної діяльності
Італії.
   6.3.5. Італійська Сторона інформує про наявність таких премій
для видавців і перекладачів італійських книжок іноземною мовою:
   - Міністерство закордонних справ - Генеральна дирекція з
питань просування культури і культурного співробітництва призначає
премії  та  фінансові винагороди італійським і/або іноземним
видавцям і перекладачам за переклад літературних і наукових
творів, а також за переклад, дублювання і написання субтитрів
короткометражних та  повнометражних  фільмів  і  телевізійних
серіалів. Заявки мають бути надіслані до італійських дипломатичних
представництв або до італійських культурних центрів для подальшої
передачі на розгляд Національної комісії з просування італійської
культури за кордоном при Міністерстві закордонних справ Італії.
   - Міністерство культурної спадщини і культурної діяльності
Італії, Генеральна Дирекція книжкової спадщини і закладів культури
під Високим Патронатом Президента Італійської Республіки присуджує
італійським і/або іноземним перекладачам та видавцям "Національні
премії за переклад". Крім того, при зазначеній  Генеральній
Дирекції працює Італійський центр перекладачів та ініціатив по
сприянню  перекладу.  Сторони  заохочуватимуть  контакти  між
зазначеним центром і зацікавленими українськими закладами.
   - Президія  Ради Міністрів Італії, Відділ інформації та
видавничої справи призначає премії перекладачам італійських книжок
на іноземні мови. Заявки будуть надсилатися по дипломатичних
каналах.
   6.3.6. Українська Сторона заохочуватиме участь українських
перекладачів у конкурсах на здобуття "Національних премій за
переклад" при Генеральній Дирекції книжкової спадщини і закладів
культури Міністерства культурної спадщини і культурної діяльності
Італії, які надаватимуться іноземним перекладачам і видавцям.
   6.3.7. Італійська Сторона - Генеральна Дирекція книжкової
спадщини і закладів культури Міністерства культурної спадщини і
культурної діяльності Італії - готова надіслати книги з будь-якої
дисципліни  чи  предмета  українським  закладам  культури  й
університетам, які зроблять відповідні запити через дипломатичні
канали.
 
     6.4. Авторське право та інші відповідні права
 
   Сторони зобов'язуються розвивати двостороннє співробітництво
в  галузі  захисту  авторських  та  інших відповідних прав,
започатковуючи співробітництво між відповідними  компетентними
органами влади. З Італійської сторони компетентним органом є
Міністерство культурної спадщини і культурної діяльності Італії -
Загальний секретаріат - Відділ XI: Авторське право та нагляд
Італійської спілки авторів та видавців (SIAE). З Української
сторони  компетентним органом є Міністерство освіти і науки
України - Державний Департамент інтелектуальної власності.
 
               Розділ 7
 
         Інформація та співробітництво
        в галузі радіотелевізійного мовлення
 
   7.1. Сторони заохочуватимуть співробітництво між газетами,
інформаційними агентствами, видавництвами та іншими  службами
інформації України та Італії з метою збільшення обміну інформацією
та публікаціями про політичне, економічне, культурне та суспільне
життя обох країн для кращого взаємного пізнання.
   7.2. Сторони  сприятимуть  безпосередній  співпраці  між
Державним  комітетом  телебачення і радіомовлення України та
Італійським радіо і телебаченням RAI з метою обміну та виробництва
спільних програм, у тому числі інформаційного та культурного
характеру.
   7.3. Сторони сприятимуть співробітництву та обмінові візитами
між представниками радіо та телевізійних служб обох країн з метою:
   - організації курсів підготовки та підвищення професійної
кваліфікації журналістів, технічних спеціалістів і програмістів
при національних і міжнародних зацікавлених інституціях, зокрема
шляхом надання стипендій, що призначають обидві  країни  та
відповідні міжнародні організації;
   - спрощення діяльності журналістів та технічних груп  у
підготовці взаємних радіо- та телевізійних програм;
   - сприяння обміну радіо- та телевізійних програм;
   - вивчення можливостей викладання мов обох країн за допомогою
радіо та телебачення обох країн.
 
               Розділ 8
 
         Молодіжні обміни, спорт і туризм
 
           8.1. Молодіжні обміни
 
   8.1.1. Сторони сприятимуть розвиткові молодіжного обміну на
національному, регіональному та місцевому рівнях обох країн,
відзначаючи, що співпраця в цій сфері здійснюється на основі
укладених Протоколів про молодіжні обміни між двома країнами, які
продовжуються періодично.
   Відповідальний український орган - Державний комітет України
у справах сім'ї та молоді;
   Відповідальний італійський орган - Міністерство закордонних
справ, Генеральна Дирекція з поширення культури та культурної
співпраці.
   8.1.2. Сторони  сприятимуть  співпраці  між  українськими
академіями образотворчого мистецтва та італійськими закладами
культури, а також організації стажування молодих митців обох
країн.
 
              8.2. Спорт
 
   8.2.1. Сторони сприятимуть розвиткові та співробітництву в
різних видах спорту шляхом налагодження контактів між спортивними
організаціями, зокрема між відповідними олімпійськими комітетами,
а з української сторони - також між Державним комітетом України з
питань фізичної культури і спорту.
   8.2.2. Сторони  сприятимуть  налагодженню  безпосередніх
контактів та обміну делегаціями, спортсменами, тренерами та іншими
спортивними фахівцями згідно з прямими угодами про співпрацю між
національними олімпійськими комітетами обох країн, а з української
сторони - також Державним комітетом України з питань фізичної
культури і спорту.
   8.2.3. Сторони на засадах взаємності  сприятимуть  також
обмінові публікаціями технічного та дидактичного характеру й
аудіо- та відеоматеріалами  між  національними  олімпійськими
комітетами, Державним комітетом України з питань фізичної культури
і спорту та іншими спортивними організаціями й установами.
 
              8.3. Туризм
 
   8.3.1. Сторони  заохочуватимуть  співробітництво у галузі
туризму.
   8.3.2. З  метою  розширення  партнерських  зв'язків  між
українськими та італійськими туристичними  підприємствами  та
організаціями Сторони сприятимуть, у межах фінансових можливостей
та на взаємній основі, регулярній участі у міжнародних туристичних
заходах  рекламного, інформаційного, наукового, інвестиційного
характеру, зокрема семінарах, конференціях, форумах, ярмарках,
біржах, салонах, що проводяться на територіях обох країн.
   Сторони  заохочуватимуть, зокрема, участь у Міжнародному
туристичному салоні "Україна" у Києві, що проходить щорічно у
жовтні під егідою Державної туристичної адміністрації України та
Всесвітньої туристської організації, і у міжнародній туристичній
біржі "BIT" у м. Мілан.
 
               Розділ 9
 
              Права людини
 
   9.1. Сторони заохочуватимуть діяльність  в  освітній  та
культурній сферах, спрямовану на забезпечення повного захисту
міжнародно гарантованих прав людини, зокрема посилюючи боротьбу
проти дискримінації, расизму, нетолерантності, ксенофобії.
   Відповідна діяльність може бути узгоджена  в  Італії  з
Міжвідомчим Комітетом з прав людини при Міністерстві закордонних
справ.
   Сторони сприятимуть  реалізації ініціатив, спрямованих на
підтримку рівних прав жінки та чоловіка і на підвищення значення
творчої та культурної діяльності жінки, в рамках усіх галузей цієї
програми.
   9.2 Італійська сторона (Департамент з питань рівноправ'я
чоловіка та жінки) готова до налагодження контактів з українськими
компетентними органами.
 
              Розділ 10
 
            Прикінцеві положення
 
   10.1. Ця  Виконавча  Програма  не  виключає  можливості
узгоджувати по дипломатичних  каналах  інші  ініціативи,  не
передбачені нею, та попередньо погоджені з компетентними органами,
які координують цю Програму.
   10.2. Сторони домовляються, що всі ініціативи, зазначені в
цій Програмі, реалізовуватимуться у межах фінансових можливостей,
встановлених відповідними щорічними бюджетами.
   10.3. Додатки I, II, III, IV є невід'ємними частинами цієї
Програми.
   10.4. Ця Програма набуває чинності з моменту її підписання і
діє до підписання наступної Програми, та в будь-якому випадку
тільки до 2008 року.
 
   Вчинено в м. Києві 30 грудня 2003 р. у двох примірниках,
кожний італійською та українською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Кабінет Міністрів             За Уряд Італійської
 України                    Республіки
 
 (підпис)                   (підпис)
 
 
                   Додаток I
 
     Культурна співпраця: загальні та фінансові умови
 
   I.a. Стипендії
   (див. Ст. 3.1, 3.2)
 
   - Відбір кандидатів на стипендії буде щороку здійснюватися в
обох країнах Комісією, до складу якої входитиме хоча б один
представник Посольства країни, яка надає стипендію.
   - Стипендіати не мають права відбути в країну, що запрошує,
до отримання офіційного повідомлення від Посольства країни, що
надає стипендію, щодо дати, після якої може відбутися від'їзд.
   Перелік документів, які мають подавати  кандидати,  буде
визначений в умовах конкурсу на здобуття стипендій.
   - Сума стипендії  вважається  всеосяжною  (покриває  всі
витрати), але не покриває транспортні витрати стипендіатів на
проїзд туди й назад.
   - Список обраних кандидатів повинен містити також запасних
кандидатів і має бути поданий до Посольства країни, що надає
стипендії, не пізніше встановленого ним терміну. Кандидати, яких
не внесено до вищезазначеного списку, не можуть бути прийняті.
   - Сторони повідомлятимуть одна одну не пізніше ніж через два
місяці  після  початку  навчального  року  про  затвердження
запропонованих кандидатів та їх учбових планів із зазначенням
закладів, де вони будуть навчатися.
 
   1. Італійська Сторона надасть українським стипендіатам:
 
   - щомісячну суму не нижче, ніж 619,75 євро, на проживання,
харчування та університетські внески, де це вимагається.
   - медичне страхування від нещасних випадків і хвороб, за
винятком витрат на протезування зубів, лікування після нещасних
випадків, що мали місце під час спортивної або небезпечної
діяльності й наслідків попередніх хвороб;
   - звільнення, можливо часткове, від оплати за навчання, якщо
це передбачено університетом, у компетенції якого знаходиться
зазначене питання.
   Загальні положення  щодо  надання  стипендій  італійським
студентам щорічно розповсюджуються в спеціальному довідникові МЗС
Італії.
 
   2. Українська Сторона забезпечує:
 
   - щомісячну стипендію аспірантам та науковцям, для досліджень
та для перебування з метою навчання в Україні,  згідно  з
внутрішніми фінансовими нормативами;
   - проживання у студентському  гуртожитку  відповідно  до
національного законодавства;
   - звільнення від оплати за навчання;
   - медичне обслуговування, окрім хронічних захворювань та
протезування, та оплату медичного страхового полісу,  що  є
обов'язковим при в'їзді в Україну, терміном дії на весь час
отримання стипендії.
 
   I.b. Обмін візитами
   (див. ст. 1.1.2; 1.2.3.; 6.1.1.; 6.2.1)
 
   Обмін візитами,  передбачений цією Програмою, регулюється
таким чином:
   Сторона, що направляє, повідомлятиме по дипломатичних каналах
Стороні, що приймає, щонайменше за три (3) місяці наступне:
   - прізвище та громадянство запропонованого кандидата. Особи,
які їдуть до Італії, мають бути  громадянами  України,  і,
відповідно, особи, які їдуть до України, мають бути громадянами
Італії;
   - анкетні дані запропонованих осіб, їх біографії та знання
іноземних мов;
   - запропоновану програму перебування, вказуючи теми можливих
лекцій,  прізвище  та  ім'я  викладача,  та  відповідного
департаменту/факультету університету, або закладу, що приймає;
   - дати і тривалість поїздки.
 
   1. Сторона, що направляє, візьме на себе відповідні витрати
на проїзд від столиці до столиці й назад.
   2. Сторона, що приймає, має надати свою згоду щодо поїздки по
дипломатичних каналах щонайменш за місяць до дати приїзду.
   3. Сторона, що приймає, візьме на себе витрати на проїзд на
своїй території від столиці до місцезнаходження університету.
   4. Італійська Сторона виплачує українським гостям добові у
розмірі 93 євро на день, що включають усі витрати.
   5. Українська  Сторона  забезпечить  італійським  гостям
відповідне розміщення та  харчування  згідно  з  внутрішніми
фінансовими нормативами.
   Не пізніше ніж через місяць після поїздки науковець повинен
обов'язково подати по дипломатичних каналах короткий звіт про
виконане дослідження.
   Сторони співпрацюватимуть для того, щоб особи, які відряджені
в рамках цієї Програми, мали доступ до закладів культури, освіти
та науки, бібліотек, архівів у період свого навчання, реалізації
робочих та наукових програм у рамках їхніх інтересів відповідно до
чинного законодавства країни, що приймає.
 
   I.c. Обмін виставками
 
   Беручи за основу положення п. 4.5.1., обмін виставками в
рамках цієї Програми регулюється наступним порядком:
   1) Сторона, що відправляє, візьме на себе такі витрати:
   - страхування експозиційного матеріалу відповідно до принципу
"від гвіздка до гвіздка";
   - пакування та перевезення до місця розташування першої
виставки і від місця розташування останньої виставки назад у місце
походження матеріалу;
   - підготовка матеріалів, що ввійдуть до каталогу виставки;
   - транспортні витрати  в  обох  напрямках  фахівця,  що
супроводжуватиме виставку до першого місця розташування і від
місця розташування останньої виставки. Присутність фахівців, їх
кількість,  тривалість  перебування  та  можливі зміни місця
призначення погоджуватимуться окремо для кожного випадку  по
дипломатичних каналах.
   2) Сторона, що приймає, візьме на себе такі витрати:
   - перевезення виставки між різними місцями експозиції на
своїй території;
   - організацію  на  місці та рекламування виставки, крім
публікації каталогу, узгоджуватиметься окремо у кожному випадку по
дипломатичних каналах;
   - транспортні витрати територією власної країни, а також
витрати на перебування фахівця, що супроводжує виставку.
   У разі пошкодження чи втрати виставкового матеріалу, країна,
що приймає, зобов'язується надіслати країні, що відправляє, всю
документацію, пов'язану із збитками. Витрати на експертизу щодо
оцінки збитків візьме на себе Сторона, що приймає. У жодному разі,
не можна проводити реставраційні роботи без відповідного дозволу
країни, що відправляє виставку.
   Інші умови погоджуватимуться у кожному окремому випадку по
дипломатичних каналах.
 
   I.d. Спорт
 
   Обмін та діяльність, про які йдеться в пунктах 8.2.1, 8.2.2
та 8.2.3, можуть здійснюватися шляхом прямих  контактів  між
зацікавленими органами, за умови, що імовірні втрати будуть за
рахунок Української сторони.
 
   I.e. Літературні, художні, музичні, драматичні,  ліричні,
кінематографічні,  радіофонні,  телевізійні  та  інші доробки
аналогічного характеру,  що  захищаються  законодавством  про
інтелектуальну  власність  однієї  із Сторін, перебуватимуть,
знаходячись під юрисдикцією другої Сторони, під захистом, яке
надає законодавство останньої такому типу доробків, не порушуючи
положень Угод і міжнародних Конвенцій, підписаних обома Сторонами.
 
   I.f. Договірні сторони забезпечуватимуть сприятливий прийом,
згідно з відповідними законодавствами, особам, або групам, які
приїздитимуть у відрядження в рамках цієї Програми, особливо в
тому, що стосується як в'їзду, перебування та виїзду осіб, так і
тимчасового ввозу предметів, необхідних для  відрядження  та
проведення діяльності.
 
                   Додаток II
 
       Перелік науково-дослідницьких проектів
 
------------------------------------------------------------------
| Пріоритетні галузі       |Скорочено|Проекти, що надійшли|
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Нові матеріали          |  NM  |     13     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Медицина             |  M   |     1     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Біотехнології          |  B   |     2     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Наука про землю         |  ST  |     1     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Сільське господарство      |  A   |     2     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Інформатика і телекомунікації  |  IT  |     4     |
|---------------------------------+---------+--------------------|
|Нові технології         |  NT  |     1     |
------------------------------------------------------------------
 
             Список проектів
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва проекту      | Український | Італійський |
|  |              | координатор | координатор |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 1 |Наноструктури напівмагнітних|Чернівецький  |Університет  |
|  |напівпровідників - лазерна |національний  |Лечче     |
|  |технологія, явища, пов'язані|університет МОН|Перроне А.   |
|  |зі спіном, та нові практичні|України    |        |
|  |застосування у приладах   |Савчук А.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 2 |Леговані нанокристалічні SiC|Науково-дослід-|Політехнічний |
|  |тонкі плівки - нові     |не відділення |інститут    |
|  |матеріали для оптики та   |оптичних   та|м. Турин    |
|  |електроніки         |конструкційних |Таляферро А.  |
|  |              |кристалів   |        |
|  |              |науково-    |        |
|  |              |технологічного |        |
|  |              |центру     |        |
|  |              |"Інститут   |        |
|  |              |монокристалів |        |
|  |              |України"  НАН|        |
|  |              |України    |        |
|  |              |Семенов А.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 3 |Пошук та визначення     |Інститут    |Університет  |
|  |генетичних мішеней для   |молекулярної  |м. Турин    |
|  |метастазів пухлин      |біології   та|Барделлі А.  |
|  |              |генетики  НАН|        |
|  |              |України    |        |
|  |              |Філоненко В.  |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 4 |Нова генерація матеріалів на|Інститут    |Павійський   |
|  |основі віртуальних     |проблем    |університет  |
|  |сегнетоелектриків для    |матеріало-   |Самоджа Д.   |
|  |використання в умовах    |знавства    |        |
|  |космосу           |ім. Францевича|        |
|  |              |Глінчук М.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 5 |Використання мультимедійних |Київський   |Університет  |
|  |систем для навчання     |національний  |м. Флоренція  |
|  |італійської мови      |лінгвістичний |Фічі Ф.    |
|  |              |університет МОН|        |
|  |              |України    |        |
|  |              |Гладуш Н.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 6 |Комплексний підхід до    |Науково-    |Національна  |
|  |синтезу нової ПТКО кераміки |виробниче   |рада досліджень|
|  |з керованими властивостями |підприємство  |Бускалья В.  |
|  |              |"Оксид"    |        |
|  |              |Інституту   |        |
|  |              |загальної  та|        |
|  |              |неорганічної  |        |
|  |              |хімії    ім.|        |
|  |              |Вернадського  |        |
|  |              |НАН   України|        |
|  |              |Білоус А.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 7 |Вихровий контроль для    |Інститут    |Політехнічний |
|  |дослідження довкілля та   |гідромеханіки |інститут    |
|  |технологічних застосувань  |НАН України  |м. Турин    |
|  |              |Мелешко В.   |Дзанетті Л.  |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 8 |Оксидантний стрес, окис   |Національний  |Університет  |
|  |азоту та антиоксидантний  |медичний    |м. Модени   |
|  |статус хворих на легеневу  |університет  |Томазі А.   |
|  |артеріальну гіпертонію   |Міністерства  |        |
|  |              |охорони    |        |
|  |              |здоров'я    |        |
|  |              |України    |        |
|  |              |Задорін Є.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
| 9 |Дослідження активної    |Львівський   |Національний  |
|  |електромагнітної системи  |центр інституту|інститут    |
|  |для виявлення можливих   |космічних   |геофізики та  |
|  |сейсмічних та вулканічних  |досліджень НАН|вулканології  |
|  |провісників         |України та НКА|Де Сантіс А.  |
|  |              |України    |        |
|  |              |Дудкін Ф.   |        |
|---+----------------------------+---------------+---------------|
|10 |Розробка Web-базованої   |Тернопільська |Національний  |
|  |вимірювальної системи з   |академія    |університет  |
|  |розподіленим інтелектом   |народного   |Дапонте П.   |
|  |              |господарства  |        |
|  |              |МОН   України|        |
|  |              |Савченко А.  |        |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток III
 
        Наукова та технологічна співпраця:
          загальні і фінансові умови
 
   Проекти, яким буде надана фінансова підтримка для мобільності
науковців в рамках цієї Виконавчої Програми, визначені Сторонами
та наведені у Додатку II.
   Для кожного проекту може бути передбачене фінансування одного
короткострокового перебування (10 днів) чи одного довгострокового
перебування (1 місяць) на рік.
   Витрати, пов'язані з обміном вченими в рамках відібраних
проектів, забезпечуються Сторонами, відповідальними за виконання
Виконавчої Програми, у наступний спосіб:
   Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд від
міста відправлення до міста прибуття.
   Приймаюча сторона бере на себе витрати за перебування.
   Приймаюча сторона забезпечує згідно з чинним на території
своєї  країни  законодавством, медичне страхування запрошених
науковців на випадок хвороби та від нещасних випадків на робочому
місці, за винятком хвороб, які були на момент приїзду, та
хронічних захворювань.
   Особи, які їдуть до Італії, мають бути громадянами України, і
особи, які їдуть до України, мають бути громадянами Італії.
 
   I.a. Перебування українських науковців в Італії
 
   Запит на перебування з боку українських науковців повинен
бути  надісланий виключно дипломатичними каналами (або через
Посольство Італії, яке подбає про  передачу  документів  до
компетентного  Відділу  DCPC  Міністерства  Закордонних Справ
Італійської Республіки) не пізніше, ніж за три місяці до дати
початку перебування з метою наукового дослідження. Запит на
перебування передбачає подання в 2 примірниках таких документів:
   1. Запрошення з боку приймаючої організації;
   2. Заяву, підписану українським науковцем, в якій вказано
анкетні  дані,  назву  проекту,  а також дати запланованого
перебування (2 заяви в оригіналі);
   3. Наукову програму, передбачену для проведення наукової
діяльності;
   4. Автобіографію науковця;
   5. Заяву від координатора проекту, що засвідчує  участь
науковця у роботі проекту (лише у тому разі, коли обраний
науковець не є координатором проекту).
   У заяві повинно бути зазначено, що науковець зобов'язується:
   - ретельно дотримуватися вказаного терміну перебування для
виконання наукової роботи;
   - не отримувати ніякої платні на перебування від інших
міжнародних установ та організацій;
   - не  змінювати  програму  досліджень,  а  також  місце
дослідження,  зобов'язуючись не виїздити за межі Італії без
дозволу;
   - після  закінчення досліджень подати звіт про виконану
роботу;
   - повідомити  в  INA  Assitalia  (Національний  інститут
страхування), Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma про можливий
нещасний випадок та/чи хворобу для отримання відповідної страхової
виплати.
   Відмова без вагомої і документально підтвердженої причини має
бути повідомлена щонайменш за 10 днів до дати від'їзду, наслідком
такої відмови є скасування поїздки протягом поточного року.
   Італійська Сторона надаватиме українським науковцям 1033 євро
на місяць при перебуванні один місяць і 93 євро на день при
короткостроковому перебуванні. Міністерство закордонних  справ
виплатить ці суми українським науковцям в повному обсязі після їх
приїзду в Італію.
   Українські науковці зможуть отримати платню в Міністерстві
закордонних справ або у місцевому відділенні Банку Італії у місті
їх перебування, передбаченого проектом.
 
   I.b. Перебування італійських науковців в Україні
 
   Українська Сторона забезпечує італійських вчених в достатній
мірі коштами на проживання, добові та пересування територією
України. Наукові установи будуть виплачувати ці суми італійським
науковцям в повному обсязі після їх приїзду в Україну.
 
   II.a. Поїздка італійських науковців в Україну
 
   Італійські науковці, які мають намір приїхати в Україну з
метою проведення досліджень до наукових установ, повинні надіслати
не пізніше ніж за два місяці від запланованої дати від'їзду
офіційний запит за адресою: MAE, DGPC, Ufficio V, piazzale della
Farnesina 1, 00194 Roma. Італійська Сторона компенсує учасникам
зазначеного  обміну  тільки  вартість  міжнародної поїздки в
економічному класі.
   У запиті зазначається:
   - назва та адреса приймаючої наукової установи;
   - заплановані дати від'їзду та приїзду;
   - назву наукового проекту, в рамках  якого  відбудеться
поїздка.
   До запиту додається:
   1. Запрошення з боку закладу, що запрошує.
   2. Заява італійського науковця з зобов'язанням оплатити штраф
у разі відмови від поїздки та подати не пізніше 15 днів після
повернення до Італії авіаквитки, посадковий талон і звіт про
виконану роботу.
   3. Лист від координатора проекту, що  засвідчує  участь
науковця у роботі проекту (лише у тому разі, коли обраний
науковець не є координатором проекту).
   Ці положення знаходяться за адресою:
   http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/index.htm.   Attivita'
scientifiche, Mobilta dei ricercatori italiani
 
   II.b. Поїздка українських науковців в Італію
 
   Українські науковці, які мають намір приїхати в Італію з
метою проведення досліджень в рамках цієї Програми, повинні
надіслати не пізніше ніж за два місяці від запланованої дати
від'їзду офіційний запит до Міністерства освіти і науки України.
Українська сторона компенсує учасникам зазначеного обміну тільки
транспортні витрати.
   У запиті зазначається:
   - назва та адреса приймаючої наукової установи;
   - заплановані дати від'їзду та приїзду;
   - назву наукового проекту, в рамках  якого  відбудеться
поїздка.
   До запиту додається:
   1. Запрошення з боку установи, що запрошує.
   2. Заява українського науковця з зобов'язанням звітувати про
проведені дослідження після повернення до України (авіаквитки,
звіт про виконану роботу тощо).
   3. Лист  від  координатора проекту, що засвідчує участь
науковця у роботі проекту (лише у тому разі, коли обраний
науковець не є координатором проекту).
 
                   Додаток IV
 
         Особливо важливі наукові заходи
 
   Нижчезазначений захід  вважається  особливо  важливим  і
Італійська Сторона залишає за собою право вивчити, у період
чинності  цієї  Виконавчої  Програми,  можливість  спільного
фінансування її проведення.
 
   1. Математика: Національний Інститут Вищої Математики  -
ІндАМ,  Рим, готовий стати референтом у співпраці в галузі
математики, а також сприяти, шляхом надання стипендій, вступу
молодих українців до італійської аспірантури з математики, у
співробітництві з Національною Академією Наук України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка