Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про генеральний план розвитку м. Одеси

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 січня 1989 р. N 37
                Київ
 
       Про генеральний план розвитку м. Одеси
 
 
   З метою  забезпечення  дальшого  планомірного, економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку м. Одеси, підвищення якості
його забудови і рівня благоустрою, створення найсприятливіших умов
для праці, побуту і  відпочинку  населення  Рада  Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити розроблений інститутом "Діпроміст" і погоджений з
Держпланом СРСР і  Державним  комітетом  по  архітектурі  і
містобудуванню при  Держбуді  СРСР  генеральний план розвитку
м. Одеси.
 
   Затвердити Основні положення генерального плану  розвитку
м. Одеси, що додаються.
 
   2. Одеському облвиконкому і міськвиконкому:
 
   посилити контроль  за  всіма видами будівництва в межах
м. Одеси, забезпечивши регулювання цього будівництва відповідно до
генерального плану розвитку міста;
 
   забезпечувати випереджаюче здійснення робіт по будівництву
інженерних споруд та комунікацій, а також інженерної підготовки
територій, необхідних для планомірної забудови м. Одеси;
 
   при вирішенні  питань,  пов'язаних з виносом промислових
підприємств за межі міста, вибір майданчиків для їх будівництва
здійснювати,   не   допускаючи   зменшення   виробництва
сільськогосподарської продукції;
 
   поряд з виносом промислових підприємств вирішувати разом з
міністерствами і відомствами питання про прискорення реконструкції
та технічного переоснащення окремих виробництв у межах існуючих
територій, передбачивши застосування на них екологічно чистих
технологічних процесів.
 
   3. Одеському міськвиконкому здійснювати суворий контроль за
тим, щоб міністерства й відомства не перевищували встановленої їм
чисельності робітників і службовців по м. Одесі, маючи на увазі
регулювання  зростання  чисельності населений міста в межах,
передбачених генеральним планом його розвитку.
 
   4. Держбуду УРСР, Одеському облвиконкому та міськвиконкому
забезпечити розробку і дальше систематичне оновлення комплексу
проектно-планувальної та нормативно-методичної документації для
планомірної реалізації  рішень  генерального  плану  розвитку
м. Одеси.
 
   Держплану УРСР  і  Міністерству  фінансів  УРСР  щорічно
передбачати виділення Одеському облвиконкому і міськвиконкому
лімітів та асигнувань для цих цілей.
 
   5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Ради
Міністрів УРСР від 13 травня 1966 р. N 380.
 
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 24
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 31 січня 1989 р. N 37
 
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
        генерального плану розвитку м. Одеси
 
                I
 
   Генеральним планом розвитку м. Одеси передбачається:
 
   1. По основних напрямах розвитку міста:
 
   а) дальший розвиток м. Одеси як  одного  з  найбільших
промислових,   наукових,   культурних   центрів   країни,
адміністративного центру Одеської  області,  важливого  вузла
залізничних,  морських, автомобільних і повітряних сполучень,
центру групи курортів загальносоюзного значення з чисельністю
населення на розрахунковий період /2005 рік/ 1,3 млн. чоловік /на
початок 1988 року - 1,148 млн. чоловік/;
 
   б) всемірне зміцнення ролі міста як одного  з  центрів
машинобудівної, легкої, харчової та інших галузей промисловості із
забороною будівництва нових і розширення діючих  промислових
підприємств,  за  винятком  необхідних  для  безпосереднього
обслуговування населення міста й приміської зони, задоволення
потреб осіб, які прибувають на курорт для лікування і відпочинку,
а також потреб житлово-цивільного будівництва.
 
   2. По територіальному розвитку міста і його забудові:
 
   а) дальший територіальний розвиток міста на площі 16,5 тис.
га  за  рахунок  включення  до  міської  території 1037 га
сільськогосподарських  земель  і  намиву  330  га  акваторії
Хаджибейського лиману;
 
   б) розміщення нового житлового будівництва на вільних від
забудови територіях у житлових районах Жевахова гора, Застава,
Котовського, Таїрова, а також за рахунок освоєння полів фільтрації
в районі Північних очисних споруд каналізації та виносу аеропортів
Застава і на перспективу - Одеса - Центральний;
 
   в) комплексна  реконструкція існуючої малоцінної забудови
житлових районів Молдаванка, Слобідка, Ближні Млини, Бугаївка із
збереженням міських ансамблів, що історично склалися, реставрацією
пам'яток архітектури, капітальним ремонтом будинків, благоустроєм
та впорядкуванням території;
 
   г) забудова міста переважно 9 - 16-поверховими житловими
будинками, здійснення високощільної малоповерхової забудови з
урахуванням міського та природного оточення в житлових районах
Молдаванка, Жевахова гора, Ленінське з одночасним спорудженням
закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним
благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.
 
   3. По архітектурно-планувальній організації міста:
 
   а) удосконалення  і  розвиток  архітектурно-планувальної
структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування,
формування  трьох  комплексних  сельбищно-виробничих  зон  -
Центральної, Південної та Північної;
 
   б) поліпшення  архітектурно-художнього  вигляду  міста  з
урахуванням його історичних та культурних традицій, формування
цілісної системи забудови вздовж морського узбережжя, створення
ансамблів, що поєднують історичну частину міста і нові райони;
 
   в) упорядкування курортної зони за рахунок створення великих
санаторно-курортних комплексів Аркадія, Великий Фонтан, Куяльник;
 
   г) дальший розвиток загальноміського центру, вдосконалення
його планувальних і транспортних зв'язків з новими житловими
районами;
 
   д) забудова  нових  і  реконструкція існуючих сельбищних
територій з метою створення найкращих умов для праці, побуту і
відпочинку населення, формування комфортного житлового середовища;
 
   є) упорядкування  промислової  забудови, перебазування із
сельбищних територій на нові ділянки в промислово-складські райони
міста, приміську зону, Одеську та інші області республіки або
перепрофілювання підприємств, комунальних і складських об'єктів,
шкідливих у санітарному і небезпечних у пожежному відношенні, а
також розташованих у пристосованих приміщеннях, підвалах  та
житлових будинках;
 
   ж) створення єдиної системи зелених насаджень, що об'єднує
морське узбережжя з іншими територіями міста, збільшення площі
зелених насаджень загального користування з 1,2 до 2,2 тис. га.
 
   4. По зовнішньому транспорту:
 
   а) залізничному - дальший розвиток Одеського залізничного
вузла, будівництво пасажирської станції Одеса-Київська і технічної
станції  в  районі Застава-1, залізничної колії для міських
пасажироперевезень;
 
   б) повітряному - винос аеропортів Застава і на перспективу -
Одеса-Центральний на нові ділянки;
 
   в) морському  - реконструкція Одеського морського порту,
розвиток Іллічівського і Південного портів;
 
   г) автомобільному - будівництво об'їзду на ділянці  між
автомобільними шляхами Одеса - Кишинів та Одеса - Ростов, розвиток
мережі автопідприємств.
 
   5. По міському транспорту і магістральній мережі:
 
   а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських
транспортних магістралей, будівництво магістралі безперервного
руху в напрямку південь - північ з виходом на Овідіопольське шосе,
що забезпечить надійний зв'язок житлових масивів з центром міста
та промисловими районами, поліпшить організацію і  підвищить
безпеку руху;
 
   б) будівництво першої черги метрополітену;
 
   в) комплексний розвиток міського пасажирського транспорту
/трамваю, тролейбусу, автобусу/ із збільшенням протяжності і
провізної спроможності транспортної мережі, значне розширення
експрес-автобусних сполучень;
 
   г) дальший розвиток ремонтно-профілактичної бази міського
пасажирського  транспорту,  будівництво  депо  метрополітену,
трамвайних і тролейбусних депо, автобусних і таксомоторних парків;
 
   д) спорудження  транспортних  розв'язок,  шляхопроводів,
підземних  пішохідних  переходів,  багатоповерхових  гаражів,
відкритих автостоянок.
 
   6. По інженерному обладнанню території:
 
   а) дальший  розвиток  водопостачання  міста  за  рахунок
будівництва  водоводів та розширення Біляївського водозабору,
використання підземних  джерел  для  забезпечення  резервного
водопостачання міста, створення централізованої системи технічного
і зворотного водопостачання на промислових підприємствах;
 
   б) завершення будівництва Північних і Південних  очисних
споруд міської каналізації з обмеженням їх загальної потужності
680 тис. куб. метрів на добу, будівництво Дофінівських очисних
споруд;
 
   в) дальший  розвиток зливової каналізації з будівництвом
очисних споруд;
 
   г) електропостачання міста від енергосистем "Одесаенерго" та
"Молдавенерго",  будівництво  високовольтних  ліній  і  нових
підстанцій, поступова заміна повітряних ліній електропередачі на
кабельні;
 
   д) централізоване теплопостачання міста від ТЕЦ-2 та районних
котелень, розвиток магістральних теплових  мереж,  ліквідація
дрібних малопродуктивних котелень;
 
   є) газопостачання  міста  від  системи  магістральних
газопроводів;
 
   ж) дальший  розвиток  телебачення,  телефонізації   і
радіофікації,  будівництво  систем  колективного  приймання
телепередач з впровадженням кабельних ліній;
 
   з) здійснення комплексу інженерно-технічних заходів цивільної
оборони, будівництво нових пожежних депо.
 
   7. По інженерній підготовці території:
 
   а) здійснення комплексу інженерних заходів по зниженню рівня
грунтових вод, укріпленню катакомб, намиву частини акваторії
Хаджибейського лиману, підготовці території полів фільтрації в
районі Північних очисних споруд каналізації  для  розміщення
житлової забудови, з суворим додержанням санітарно-гігієнічних
вимог;
 
   б) проведення робіт  по  інженерному  захисту  морського
узбережжя від руйнування.
 
   8. По поліпшенню навколишнього середовища й охороні природи:
 
   а) ліквідація забруднення навколишнього середовища за рахунок
впровадження на існуючих промислових підприємствах заходів по
очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до нормативних
параметрів, переведення ТЕЦ-1 на природний газ;
 
   б) винос нафтопереробного, цементного, лінолеумного заводів
та  інших  промислових підприємств, комунальних і складських
об'єктів, шкідливих у санітарному і небезпечних у пожежному
відношенні, які знаходяться в сельбищній зоні, на нові ділянки в
промислових і складських районах м. Одеси та за його межі;
 
   в) створення  санітарно-захисних  зон  між  промисловими
підприємствами і житловими районами відповідно до діючих норм з
урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних
заходів на підприємствах;
 
   г) винос за межі міста аеропортів Застава і на перспективу -
Одеса-Центральний з метою ліквідації шкідливого шумового  та
електромагнітного впливу на сельбищні території;
 
   д) спорудження  шумозахисних будинків і проведення інших
шумозахисних заходів при забудові магістралей з інтенсивним рухом;
 
   є) будівництво заводів по промисловій переробці побутових
відходів, створення полігонів промислових відходів у приміській
зоні;
 
   ж) спорудження крематорію.
 
   9. По плануванню приміської та зеленої зон міста:
 
   а) утворення навколо м. Одеси приміської зони у складі
територій    Одеської    та   Іллічівської   міськрад,
Білгород-Дністровського, Овідіопольського,      Біляївського,
Іванівського,  Роздільнянського і Комінтернівського районів з
використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським
комплексом міста промислових підприємств, організації масового
відпочинку  населення,  розвитку  приміського   сільського
господарства;
 
   б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Одесою,
у прилеглих населених пунктах, розміщення в приміській зоні
індивідуального житлового будівництва для населення м. Одеси;
 
   в) будівництво нових підприємств, баз, складів, зв'язаних з
народногосподарським комплексом м. Одеси, на передбачених для
цього  територіях  у містах Іллічівську, Роздільній, селищах
міського типу Овідіополі, Теплодарі, Комінтернівському;
 
   г) розвиток курортів Кароліно-Бугаз,  Сергіївка,  Затока,
Приморське,  формування  системи  закладів  і місць масового
відпочинку в зеленій зоні міста, збільшення  площі  зелених
насаджень за рахунок залісення земель вздовж малих річок, ярів,
балок та інших не придатних для сільського господарства земель;
 
   д) децентралізація систем інженерного обладнання в населених
пунктах,  реконструкція  і  будівництво  автошляхів, розвиток
транспортної  мережі  та  залізничних  станцій,  будівництво
автостанцій;
 
   є) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ і
повітряного басейну, збереження цінних природних ландшафтів та
відновлення ландшафтів, порушених господарською діяльністю.
 
   10. Першочергові заходи:
 
   а) реконструкція  та  доведення  до проектної потужності
промислових підприємств відповідно до планів економічного  і
соціального розвитку;
 
   б) здійснення житлового будівництва на вільних від забудови
територіях в житлових районах Жевахова гора, Застава, Котовського,
Таїрова, а також за рахунок реконструкції існуючої малоцінної
забудови в житлових районах Молдаванка, Слобідка, Бугаївка з
одночасним   спорудженням   об'єктів   культурно-побутового
обслуговування  населення,  повним  благоустроєм,  інженерним
обладнанням та озелененням території;
 
   в) завершення основних робіт по формуванню архітектурних
ансамблів найважливіших у містобудівному відношенні магістральних
вулиць /Шевченка,  Свердлова,  Комсомольської/,  площ/  імені
10 Квітня, 50 років СРСР, Жовтневої революції, Мартиновського/;
 
   г) розвиток  Одеського  залізничного  вузла,  будівництво
пасажирської станції Одеса-Київська;
 
   д) винос аеропорту Застава на нову ділянку;
 
   є) інженерна підготовка та інженерне обладнання території
полів фільтрації Північних очисних споруд каналізації для житлової
забудови;
 
   ж) будівництво першої черги автомагістралі безперервного руху
від житлового району Котовського до вулиці Фрунзе, транспортних
розв'язок,  підземних пішохідних переходів, розвиток міського
пасажирського транспорту, зокрема експрес-автобусного сполучення;
 
   з) будівництво нового водоводу від Біляївського водозабору,
розвиток  насосних станцій та мережі водопостачання, початок
спорудження Дофінівських очисних споруд каналізації, завершення
будівництва Північних і Південних очисних споруд;
 
   і) реконструкція  ТЕЦ-1  та  будівництво  трьох районних
котелень, розвиток магістральних теплових мереж;
 
   к) розвиток системи газопостачання;:
 
   л) дальший розвиток телефонізації, радіофікації та систем
колективного телебачення.
 
                II
 
   Основні техніко-економічні показники розвитку м. Одеси
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування   |Одиниця  |Існуючий  |Перша |Розрахунковий|
|показників    |виміру   |стан /на  |черга |період /   |
|         |      |01.01.88 р./|    |2005 рік/  |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Населення    |тис.    | 1148,1   | 1220 | 1300    |
|         |чоловік  |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Територія    |тис. га  |  15,2   |  15,7|  16,5   |
|міста      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Місткість    |тис. місць |  23,6   |  28,1|  32,2   |
|курортних    |      |      |    |       |
|закладів     |      |      |    |       |
|цілорічного   |      |      |    |       |
|функціонування  |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Житловий фонд  |тис. кв. м |15519    |20304 |27320    |
|         |загальної |      |    |       |
|         |площі   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Середня     |кв. м   |  13,5   |  16,6|  21    |
|житлозабезпече- |загальної |      |    |       |
|ність на одного |площі   |      |    |       |
|жителя      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Рівень культурно-|      |      |    |       |
|побутового    |      |      |    |       |
|обслуговування: |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|дитячі дошкільні |тис.    |  41,8   |  56,2|  62,3   |
|заклади     |місць   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|загальноосвітні |  -"-  |  92,9   | 119,6| 158,5   |
|школи      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|будинки культури,|  -"-  |  28,2   |  43,4| 105,4   |
|клуби, кінотеатри|      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|магазини     |тис. кв. м |  81,3   |  94,2| 128,4   |
|продовольчих   |торгової  |      |    |       |
|товарів     |площі   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|магазини     |  -"-  |  78,6   | 112,2| 206    |
|непродовольчих  |      |      |    |       |
|товарів     |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|підприємства   |тис.    |  27,4   |  38,3|  52,6   |
|громадського   |посадочних |      |    |       |
|харчування    |місць   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|підприємства   |тис.    |  5,7   |  9,3|  19,2   |
|побутового    |робочих  |      |    |       |
|обслуговування  |місць   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|лікарні     |тис.    |   11   |  17,1|  27    |
|         |ліжок   |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|поліклініки   |тис.    |  20,5   |  29,8|  40,5   |
|         |відвідувань|      |    |       |
|         |на зміну  |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Інженерне    |      |      |    |       |
|обладнання    |      |      |    |       |
|території:    |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|водопостачання: |      |      |    |       |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|потужність споруд|тис. куб. м| 690    | 744 | 860    |
|         |на добу  |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|протяжність   |км     | 1034    | 1075 | 1105    |
|водопровідної  |      |      |    |       |
|мережі      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|каналізація:   |      |      |    |       |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|потужність споруд|тис. куб. м| 576    | 680 | 860    |
|         |на добу  |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|протяжність   |км     | 385    | 475 | 505    |
|колекторів і   |      |      |    |       |
|мережі      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|теплопостачання: |      |      |    |       |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|потужність джерел|МВт    | 5986    | 6350 | 7185    |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|протяжність   |км     | 501    | 573 | 697    |
|мережі      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|газопостачання: |      |      |    |       |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|протяжність   |  -"-  | 620    | 740 | 890    |
|мережі      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|електропостачання|млн.    | 3622    | 5970 | 7725    |
|         |кВт*год./ |      |    |       |
|         |рік    |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|ємкість     |тис.    | 157    | 353 | 557    |
|телефонної мережі|номерів  |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|Протяжність   |      |      |    |       |
|міських     |      |      |    |       |
|транспортних   |      |      |    |       |
|ліній:      |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|автобусних    |км     | 153    | 190 | 280    |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|тролейбусних   |  -"-  |  60    |  85 | 124    |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|трамвайних    |  -"-  |  95    | 110 | 121    |
|         |      |      |    |       |
|-----------------+-----------+------------+-------+-------------|
|метрополітену  |  -"-  |   -   |  -. |  18    |
|         |      |      |    |       |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка