Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок надання митними органами інформації за запитами оперативних підрозділів МВС

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
                   Начальникам ГУМВС України
                   в Автономній Республіці
                   Крим, місті Києві,
                   Донецькій, Київській,
                   Одеській та Харківській
                   областях та місті
                   Севастополі та на транспорті
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
                   Начальнику Департаменту
                   інформаційних технологій
                   та митної статистики
                   Державної митної служби
                   України
 
 
        Про порядок надання митними органами
    інформації за запитами оперативних підрозділів МВС
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
17.01.2006 N 59289/24/1-05 стосовно діяльності міжвідомчої робочої
групи з опрацювання пропозицій щодо недопущення зловживань під час
митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються
через митний кордон України, з метою визначення порядку надання
інформації митними органами про  експортно-імпортні  операції
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за запитами оперативних
підрозділів МВС на етапі дослідчої  перевірки,  повідомляємо
наступне.
 
   Відповідно до статті 263 Митного кодексу України ( 92-15 )
інформація, надана декларантом і визнана такою, що становить
таємницю  чи є конфіденційною, може використовуватися митним
органом виключно для митних цілей, не може розголошуватися,
передаватися третім особам, включаючи інші органи державної влади,
без спеціального дозволу декларанта, за  винятком  випадків,
передбачених законом.
 
   Відповідно до статті 308 Митного кодексу України ( 92-15 )
інформація щодо експорту та імпорту конкретних видів товарів
надається  лише  органам, які ведуть державну статистику, а
інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб'єктів
ЗЕД надається тільки органам досудового слідства у зв'язку з
розслідуванням кримінальних справ.
 
   Інформація, яка становить державну, комерційну, банківську
або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційна
інформація не підлягає розголошенню або використанню посадовими
особами митних органів для особистих цілей, не може надаватися
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх
посадовим  та  службовим  особам,  установам,  організаціям,
підприємствам та громадянам, за винятком випадків, передбачених
законом.
 
   Відповідно до  Кримінально-процесуального  кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Законів України "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) та
"Про організаційно-правові основи  боротьби  з  організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) працівникам міліції надається право
отримувати наступну інформацію.
 
   Частиною 4 статті 97  Кримінально-процесуального  кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) передбачено, що коли
необхідно перевірити заяву або повідомлення про  злочин  до
порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим
або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або
витребування необхідних документів.
 
   Пункт 17 ст. 11 Закону України "Про міліцію" від 20 грудня
1990 року N 565-XII ( 565-12 ) визначає, що міліції при виконанні
покладених на  неї  обов'язків  надається  право  одержувати
безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий
запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та
банківську таємницю), необхідні у справах про  злочини,  що
знаходяться у провадженні міліції.
 
   Згідно з статтею 6 та пунктом 4 статті 8 Закону України "Про
оперативно-розшукову  діяльність"  (  2135-12  )  оперативним
підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
при наявності достатньої інформації в установленому  законом
порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових
заходів і засобів, надається право ознайомлюватися з документами
та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ і
організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на
утримання  підрозділів,  які  здійснюють  оперативно-розшукову
діяльність, виготовляти копії з таких документів.
 
   Абзацом 3 пункту  1  статті  19  Закону  України  "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
від 30 червня 1993 року N 3341-XII ( 3341-12 ) встановлено, що
спеціальні  підрозділи  Міністерства внутрішніх справ України
взаємодіють на безоплатній основі з  інформаційно-довідковими
службами Державного митного комітету України, а також одержують
від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної
діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання
такої інформації регламентується положеннями про ці органи та
установи, відповідними законодавчими актами".
 
   Відповідно до підпункту "б" п. 2 ст. 12 зазначеного Закону
України ( 3341-12 ) спеціальні підрозділи  по  боротьбі  з
організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки
України мають повноваження при здійсненні заходів боротьби з
організованою  злочинністю  на  письмову  вимогу  керівників
відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних,
фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно
від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки,
вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди  фізичних  і
юридичних осіб.
 
   Вимоги до оформлення запитів від органів внутрішніх справ на
отримання  інформації  від  митних  органів  про  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності визначені Протоколом N 2 від
22/21.08.2002 до Угоди про інформаційне співробітництво  між
Державною митною службою України та Міністерством внутрішніх справ
України.
 
   Згідно з цим Протоколом запит подається в письмовій формі на
бланках встановленого зразка підрозділів МВС України.
 
   Запит може бути поданий також на аркуші встановленого зразка,
скріпленого печаткою (гербовою, "Для довідок").
 
   Запит підписується:
   Міністром внутрішніх справ України; начальниками Головних
управлінь МВС України або їх заступниками; начальниками управлінь
МВС України або їх заступниками; начальниками департаментів або їх
заступниками; начальниками самостійних управлінь (відділів) або їх
заступниками;
   начальниками (або їх заступниками) Головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київської
області;
   начальниками (або їх заступниками) управлінь МВС України в
областях, місті Севастополі, на транспорті;
   начальниками (або  їх  заступниками)  районних управлінь,
районних та міських відділів внутрішніх справ;
   начальниками відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю органів внутрішніх справ або їх
заступниками;
   слідчими та особами, які проводять дізнання по справах, що
знаходяться в їх провадженні - всіх рівнів.
 
   Запит має містити:
   аргументоване мотивування отримання інформації в обсязі та за
критеріями, визначеними у запиті:
   дату та номер кримінальної чи оперативно-розшукової справи;
   реєстраційний номер, дату та місце реєстрації документа, з
метою перевірки якого направляється  запит  (за  відсутності
кримінальної чи оперативно-розшукової справи);
   номер статті, пункту та назву відповідного Закону України;
   ідентифікаційні реквізити  суб'єкта  господарювання  (код
ЄДРПОУ, назва, адреса та інші), фізичної особи (П.І.Б., адреса),
стосовно яких запитується інформація;
   обсяг та конкретний зміст запитуваної інформації, період;
   термін, до якого необхідно отримати інформацію;
   прізвище виконавця, службовий телефон.
 
   До запиту додаються магнітні носії в кількості, достатній для
запису інформації.
 
   Статистична інформація, що надається Держмитслужбою на запит,
формується у вигляді електронних файлів на магнітних носіях, які
було надіслано із запитом.
 
   Інформація надсилається до запитувача разом з повідомленням
про надання інформації, у якому зазначено, яку саме інформацію та
в якому обсязі надано на запит, а також про відповідальність перед
юридичними та фізичними особами  за  розголошення  переданої
інформації з дати її отримання.
 
   Крім цього, відповідно до ст. 17, 21 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) міністерства і відомства України,
що займаються державною статистикою, зобов'язані дотримуватися
вимог  захисту  конфіденційної  інформації  щодо  конкретного
респондента,  знеособлювати  дані  про  осіб, які займаються
підприємницькою діяльністю (митні органи, відповідно до Положення
про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента
України від 24.08.2000 N 1022/2000 ( 1022/2000 ), ведуть державну
статистику зовнішньої торгівлі України щодо зовнішньоекономічних
операцій суб'єктів підприємницької діяльності України, на підставі
даних вантажних митних декларацій та відповідні інформаційні бази
даних електронних копій ВМД).
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                     Ю.В.Луценко
 
 Голова Державної
 митної служби України                 О.Б.Єгоров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка