Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення спільного українсько-німецького консорціуму "Чорнобильгабекінтербуд"

            П О С Т А Н О В А
          від 16 жовтня 1991 р. N 273
                Київ
 
       Про додаткові заходи щодо забезпечення
           видання Книги Пам'яті
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1367 ( 1367-97-п ) від 08.12.97 )
 
 
 
   З метою активізації роботи по увічненню пам'яті радянських
громадян, які загинули при захисті Батьківщини у передвоєнні роки
та у період Великої Вітчизняної війни, а також при виконанні
інтернаціонального  обов'язку  Кабінет  Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити уточнений і доповнений склад Республіканської
редакційної колегії по підготовці та виданню Книги Пам'яті, що
додається.
 
   2. Республіканській, обласним, Київській і Севастопольській
міським редакційним  колегіям  по підготовці і виданню Книги
Пам'яті, розробити й реалізувати додаткові заходи щодо активізації
діяльності робочих груп, прискорення підготовки рукописів Книги
Пам'яті, залучивши до участі в цій роботі широку громадськість.
 
   3. Міністерству внутрішніх  справ,  Міністерству  оборони
України, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам, Республіканській редакційній
колегії Книги Пам'яті спільно з командуванням військових округів і
частин, дислокованих на України, провести в 1992 - 1994 роках
додаткову роботу, спрямовану на пошук імен тих, хто пропав
безвісти, захоронення останків воїнів у регіонах, де проходили
бойові дії, встановлення їх імен.
 
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1367
( 1367-97-п ) від 08.12.97 )
 
 
   5. Міністерству  економіки  України  виділити  Державному
комітетові України по пресі ліміти на придбання розмножувальної
техніки та меблів позаринкового споживання.
   Міністерству фінансів України вишукати кошти на придбання
вказаного   обладнання  і  техніки   та   автоматизованої
редакційно-видавничої системи на базі міні-ЕОМ і оргтехніки.
 
   6. Міністерству  економіки України, Державному комітетові
України по пресі вирішувати питання про забезпечення випуску Книги
Пам'яті  папером  та  іншими матеріально-технічними ресурсами
виходячи з установленого тиражу.
 
   7. Державному комітетові України по пресі:
   визначити поліграфічну базу для виготовлення Книги Пам'яті;
   надати видавничі права республіканській робочій групі з метою
підготовки і випуску видань для залучення коштів до благодійного
фонду Книги Пам'яті;
   разом з  книготорговельними  організаціями і відповідними
редколегіями визначити оптимальні тиражі Книги Пам'яті по кожній
області.
 
   8. Міністерствам  і відомствам України подавати допомогу
Республіканській редакційній колегії по випуску Книги Пам'яті у
здійсненні покладених на неї завдань.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд.28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 жовтня 1991 р. N 273
 
               СКЛАД
        Республіканської редакційної колегії
             Книги Пам'яті
 
 тт. ГЕРАСИМОВ       - військовий інспектор - радник групи
   Іван Олександрович   генеральних інспекторів Міністерства
               оборони СРСР, генерал армії (голова
               редакційної колегії)
 
   КЛОКОВ        - голова Української республіканської
   Всеволод Іванович   ради ветеранів війни і праці
               (заступник голови редакційної
               колегії)
 
   КОВАЛЬ        - завідуючий редакцією республіканської
   Анатолій Васильович  робочої групи редакційної  колегії
               Книги  Пам'яті,  генерал-майор у
               відставці (заступник голови
               редакційної колегії)
 
   ВИШНЕВСЬКИЙ      - заступник директора видавництва
   Роман Гнатович     "Українська Радянська Енциклопедія"
               імені М.П.Бажана, головний редактор
               видання Книги Пам'яті в Україні
               (відповідальний секретар редакційної
               колегії)
 
          Члени редакційної колегії
 
   БЕДЗИК        - письменник, голова правління
   Юрій Дмитрович     Українського фонду миру
 
   БОРЗОВ
   Валерій Пилипович  - Міністр України у справах молоді і
               спорту
 
   БОРОВИК        - начальник Управління виховної роботи,
   Олександр Ілліч    зв'язків з громадськістю та
               інформації Міністерства внутрішніх
               справ України
 
   ЄФРЕМЕНКО       - заступник Міністра культури України
   Олег Макарович
 
 тт. ІВАНЕНКО       - начальник Головного архівного
   Борис Васильович    управління при Кабінеті Міністрів
               України
 
   ІЩЕНКО        - заступник голови Української
   Федір Калістратович  республіканської ради ветеранів війни
               і праці, генерал-лейтенант у
               відставці
 
   КОВАЛЬ        - завідуючий відділом історії Великої
   Михайло Васильович   Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.
               Інституту історії України
 
 
   КОНАШЕВИЧ       - перший заступник голови правління
   Володимир Давидович  Добровільного товариства любителів
               книги України
 
   РАДЧЕНКО       - голова правління добровільного
   Юрій Михайлович    республіканського товариства "Пошук"
 
   САМБУЛЬСЬКИЙ     - перший заступник генерального
   Михайло Васильович   директора РВО "Поліграфкнига"
 
   СКОМАРОВСЬКИЙ     - перший заступник голови Державного
   Вадим Петрович     комітету України по пресі
 
   СОКОЛ         - заступник Міністра вищої освіти
   Віталій Васильович   України
 
   СТАФІЙЧУК       - начальник управління книжкових видань
   Іван Павлович     Державного комітету України по пресі
 
   ТОЛОЧКО        - голова правління Українського
   Петро Петрович     товариства охорони пам'яток історії
               та культури
 
   УСИЧЕНКО       - голова Центрального комітету
   Іван Гнатович     Товариства Червоного Хреста України
 
   ХАРЧУК        - голова Товариства сприяння обороні
   Борис Гнатович     України
 
   ХОМЕНКО        - заступник Міністра народної освіти
   Ірина Семенівна    України
 
   ЧАМАРА        - заступник директора Укрінформу
   Віктор Федорович
 
   ЯНКО         - перший заступник голови Українського
   Дмитро Григорович   фонду культури
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка