Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про Раду по туризму держав - учасниць Угоди про співробітництво у галузі туризму

               Рішення
      про Раду по туризму держав - учасниць Угоди
        про співробітництво у галузі туризму
 
 
   Дата підписання Україною:     09.09.1994
   Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   1. Утворити Раду по туризму держав - учасниць Угоди про
співробітництво в галузі туризму ( 997_957 ).
 
   2. Затвердити Положення про Раду по туризму держав - учасниць
Угоди про співробітництво у  галузі  туризму  (  997_957  )
(додається).
 
   3. Урядам держав - учасниць Угоди про співробітництво в
галузі туризму ( 997_957 ) делегувати до 30 вересня ц. р. по
одному представнику державних органів управління туризмом для
участі в Раді по туризму  держав  -  учасниць  Угоди  про
співробітництво в галузі туризму.
 
   4. Доручити Виконавчому Секретаріату Співдружності Незалежних
Держав провести організаційне засідання Ради по туризму держав -
учасниць Угоди про співробітництво в галузі туризму ( 997_957 ).
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішенням Ради глав урядів
                   Співдружності Незалежних
                   Держав про Раду по туризму
                   держав - учасниць Угоди про
                   співробітництво в галузі
                   туризму
                   від 9 вересня 1994 року
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       ПРО РАДУ ПО ТУРИЗМУ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ
      УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
 
   1. Рада  по  туризму  держав  -  учасниць  Угоди  про
співробітництво у галузі туризму (далі - Рада) створюється з метою
реалізації Угоди про співробітництво у галузі туризму від 23
грудня 1993 року ( 997_957 ) (далі - Угода) для розширення і
зміцнення міжнародних туристських зв'язків держав - учасниць Угоди
і світового співтовариства.
 
   2. Основною задачею Ради є сприяння розвитку рівноправного і
взаємовигідного співробітництва у галузі  туризму  по  лінії
державних  органів,  національних  і регіональних туристських
асоціацій, суспільств, фірм, підприємств і міжнародних туристських
організацій.
 
   3. Рада формується із рівного числа представників державних
органів керування туризмом держав - учасниць Угоди ( 997_957 ).
 
   До складу Ради входить за посадою  Президент  Асоціації
туристських  організацій  "ЄвроАзія",  що  об'єднує більшість
національних і регіональних туристських організацій держав -
учасниць Угоди ( 997_957 ).
 
   У роботі  Ради можуть брати участь представники й інші
туристські об'єднання як спостерігачі. Рішення про їхню участь
приймається Радою.
 
   4. Голова Ради і його заступник обираються членами Ради з
числа представників державних органів управління туризмом з умовою
ротації через один рік.
 
   5. Рада  розглядає  питання, пов'язані з реалізацією Угоди
( 997_957 ), і при необхідності вносить пропозиції до відповідних
органів Співдружності Незалежних Держав.
 
   6. Засідання Ради проводяться не рідше двох разів на рік і
визнаються правомочними, якщо в них бере участь не менше двох
третин членів Ради.
 
   Рішення Ради приймаються двома третинами голосів присутніх
членів Ради. Члени Ради, не згодні з рішенням, можуть виразити
особливу думку, що вноситься до протоколу засідання.
 
   Рішення Ради носять рекомендаційний характер.
 
   7. При необхідності Рада може створювати комісії і робочі
групи з числа своїх членів із залученням  експертів  інших
організацій.
 
   8. Організаційно-технічне   забезпечення   роботи  Ради
здійснюється відповідними державними органами  по  управлінню
туризмом держав - учасниць Угоди ( 997_957 ), керівники яких
обрані Головою і заступником Голови Ради.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка