Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України, Національним банком України та Урядом Республіки Узбекистан, Центральним банком Республіки Узбекистан про організацію розрахунків у 1994 році

               Угода
       між Урядом України, Національним банком
       України та Урядом Республіки Узбекистан,
      Центральним банком Республіки Узбекистан про
        організацію розрахунків у 1994 році
 
 
   Дата підписання:    06.09.1994
   Дата набуття чинності: 06.09.1994
 
   Уряд України, Національний банк України, з одного боку, і
Уряд  Республіки  Узбекистан,  Центральний  банк  Республіки
Узбекистан, з іншого боку, іменовані надалі Сторонами, домовилися
про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   1. Взаємні  боргові  зобов'язання  і  вимоги  Сторін за
результатами торгово-економічних і інших відносин за 1992 і 1993
роки і суми, відбиті на балансах Національного банку України і
Центрального банку Республіки Узбекистан, підлягають уточненню і
врегулюванню окремою Міжурядовою угодою в термін до 1 листопада
1994 року.
 
               Стаття 2
 
   Розрахунки між Україною і Республікою Узбекистан здійснюються
в національних валютах України і Республіки Узбекистан відповідно
до законів, що діють на території кожної Держави:
 
   - через Сторони;
 
   - через уповноважені банки.
 
   Для розрахунків і платежів між Сторонами зберігаються діючі
кореспондентські рахунки, відкриті Національним банком України в
Центральному банку Республіки Узбекистан і Центральний  банк
Республіки Узбекистан у Національному банку України.
 
   Сторони періодично  обмінюються  інформацією про офіційно
встановлювані курси національних валют.
 
               Стаття 3
 
   Кореспондентський рахунок Національного банку  України  в
Центральному  банку Республіки Узбекистан і кореспондентський
рахунок Центрального банку Республіки Узбекистан у Національному
банку  України використовуються для здійснення міжбанківських
операцій за надані товари, роботи і послуги юридичним особам
Республіки Узбекистан і України тільки по Міжурядових Угодах (по
переліку N 1, N 2) і інших операцій за згодою Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Розрахунки по всіх інших  операціях  здійснюються  через
комерційні банки, що мають дозвіл Національного (Центрального)
банку Сторін на відкриття кореспондентських рахунків або в порядку
встановленому в Статті 7 даної Угоди.
 
               Стаття 5
 
   Комерційні банки України і Республіки Узбекистан, що ведуть
кореспондентські рахунки (Лоро і Ностро) можуть кредитувати один
одного на договірних умовах відповідно до прийнятої міжнародної
банківської практики і відповідно до законів, що діють  на
території кожної Держави.
 
               Стаття 6
 
   Сторони не несуть відповідальності по врегулюванню виникаючих
зобов'язань комерційних банків і не гарантують збалансованість
розрахунків по здійснюваних ними операціях.
 
   Сторони гарантують,  що  кошти,  які  знаходяться  на
кореспондентських рахунках Сторін, не можуть бути списані, або
операції по кореспондентських рахунках припинені без згоди банку -
власника рахунка.
 
               Стаття 7
 
   Небанківські установи, підприємства, організації і приватні
особи  -  резиденти України, що мають спеціальні дозволи і
відкривають рахунки в банках Республіки Узбекистан, зобов'язані
реєструвати них у Міністерстві фінансів і Національному банку
України.
 
   Небанківські установи, підприємства, організації і приватні
особи - резиденти Республіки Узбекистан, що мають спеціальні
дозволи і відкривають рахунки в банках України, зобов'язані
реєструвати їх у Державному податковому комітеті і Центральному
банку Республіки Узбекистан.
 
   Сторони на запит надають один одному зведення про осіб, що не
пройшли реєстрацію, відповідно до цієї статті.
 
   У разі  потреби в Міжурядових угодах може передбачатися
порядок, що дозволяє господарюючим суб'єктам України відкривати
рахунок  в  уповноважених  банках  Республіки  Узбекистан (у
національній валюті Республіки Узбекистан)  і  господарюючими
суб'єктами  Республіки  Узбекистан  відкривати  рахунок  в
уповноважених банках України (у національній валюті України)
відповідно  до  законодавства і нормативних актів Республіки
Узбекистан і України.
 
   Кошти на  рахунках  резидентів  України,  відкритих  в
уповноважених банках Республіки Узбекистан і резидентів Республіки
Узбекистан,  відкритих  в  уповноважених  банках  України
використовуються  тільки  для  оплати  товарів  і послуг по
встановленому переліку в рамках Міжурядових угод і не можуть бути
використані для конверсійних операцій.
 
   Перелік товарів, послуг господарюючих суб'єктів, а також
уповноважених банків України  і  Республіки  Узбекистан,  що
обслуговує розрахунки по Міжурядовим угодам, повинні визначатися в
таких угодах.
 
               Стаття 8
 
   По розрахунках  через  кореспондентські  рахунки  Сторін,
відкриті один в одного, Сторони домовилися про нижченаведене:
 
   - платежі (операції) провадяться тільки при наявності коштів
на кореспондентському рахунку;
 
   - відсотки по залишках на кореспондентських рахунках не
нараховуються і не виплачуються, за винятком випадків, коли
пасивний залишок кореспондентського рахунка оформляється окремою
депозитною Угодою;
 
   - розрахунки провадяться платіжними дорученнями, платіжними
вимогами - дорученнями і акредитивами. За узгодженням Сторін
можуть застосовуватися інші форми розрахунків;
 
   - виписки з кореспондентських рахунків Сторін висилаються
один одному не пізніше наступного робочого дня після проведення
операції (платежу) через фельд'єгерську пошту. До виписки з
кореспондентського рахунка прикладаються два екземпляри зведеного
платіжного доручення на загальну суму оборотів кореспондентського
рахунка і переліки в двох екземплярах з розрахунково-грошовими
документами;
 
   - документи  по  міжбанківських  розрахунках і платіжних
документах оформляються російською мовою;
 
   - при  необхідності  проведення  термінових  платежів
допускається  доставка документів в опечатаних пакетах через
нарочного  з  дорученням  Національного  банку  України  або
Центрального банку Республіки Узбекистан;
 
   - за додатковою домовленістю Сторін платіжні документи і
виписки по кореспондентських рахунках можуть висилатися телексом,
електронною поштою, або іншими засобами електронної передачі
даних;
 
   - вивірка кореспондентських рахунків провадиться щокварталу.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання і дійсна до
припинення її однією зі Сторін з попередженням другої не менш ніж
за три місяці до її припинення. Сторони інформують усі банківські
установи своєї Держави про зміст даної Угоди.
 
   Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути в ході
виконання даної Угоди, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів.
 
   Вчинено в м. Ташкенті 6 вересня 1994 р. у двох примірниках
російською мовою, причому обидва мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Національний банк        За Центральний банк
 України               Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка