Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1838 від 28.12.2006
 
 
      Про соціальний захист населення міста Києва
     в умовах запровадження економічно обґрунтованих
      цін та тарифів на житлово-комунальні послуги
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
     N 2 ( ra0002017-07 ) від 09.01.2007 }
 
 
   Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ), розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 494-р ( 494-95-р ),
розпорядження Президента України від 18.04.2001 N 110/2001-рп
( 110/2001-рп  )  "Про  поліпшення  соціального  захисту
малозабезпечених сімей", на виконання рішення Київської міської
ради від 28.09.2006 за N 102/159 ( ra-102023-06 ) "Про соціальний
захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно
обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги" та з метою
соціального захисту найменш захищених верств населення:
 
   1. Затвердити Порядок надання часткових компенсацій населенню
міста  Києва  на оплату житлово-комунальних послуг в умовах
запровадження економічно обґрунтованих  цін  та  тарифів  на
житлово-комунальні послуги, що додається.
 
   2. Головному  управлінню  соціального  захисту  населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
 
   2.1. Забезпечити, починаючи з грудня місяця 2006 року та у
2007  році надання додаткових до встановлених законодавством
гарантій щодо соціального захисту населення (часткових компенсацій
населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг) з
міського бюджету верствам населення згідно з Порядком. { Підпункт
2.1 пункту 2 в редакції Розпорядження КМДА N 2 ( ra0002017-07 )
від 09.01.2007 }
 
   2.2. Надавати в межах своєї компетенції роз'яснення щодо
реалізації Порядку надання часткових компенсацій населенню міста
Києва на оплату житлово-комунальних послуг в умовах запровадження
економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні
послуги.
 
   3. Заступнику   голови  Київської  міської  державної
адміністрації Кільчицькій І.Р. забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого  заступника  голови  Київської  міської  державної
адміністрації Голубченка А.К. та заступника голови Київської
міської державної адміністрації Кільчицьку І.Р.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 28.12.2006 N 1838
 
               ПОРЯДОК
    надання часткових компенсацій населенню міста Києва
     на оплату житлово-комунальних послуг в умовах
   запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів
         на житлово-комунальні послуги
 
   1. Компенсація  населенню  міста  Києва  на  оплату
житлово-комунальних  послуг в умовах запровадження економічно
обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги (надалі
- компенсація) є щомісячною адресною безготівковою, надається
громадянам з міського бюджету для відшкодування частини витрат на
оплату користування житлом або його утримання та комунальних
послуг  (водо-,  тепло-,  газопостачання,  водовідведення,
електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот),
пов'язаних з підвищенням цін та тарифів на житлово-комунальні
послуги.
 
   2. Право на отримання компенсації для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг поширюється на громадян, які
проживають  у  житлових приміщеннях (будинках) державного та
громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, - на
оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду
житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання
житла; житлового фонду незалежно від форм власності - на оплату
комунальних послуг.
 
   3. Компенсація з міського бюджету призначається з місяця
звернення громадянина на термін 6 місяців, але не довше, ніж до
31.12.2007 р.
   У разі призначення громадянину субсидії з державного бюджету
компенсація з міського бюджету призначається на термін, на який
призначено субсидію за рахунок державного бюджету, але не раніше,
ніж  з  01.12.2006 р. { Абзац другий пункту 3 в редакції
Розпорядження КМДА N 2 ( ra0002017-07 ) від 09.01.2007 }
   Компенсація для   відшкодування   витрат   на  оплату
житлово-комунальних послуг та природного газу, що використовується
для індивідуального опалення, надається на опалювальний період,
починаючи з місяця звернення за її призначенням. У разі, коли
оплата послуг з теплопостачання провадиться лише в опалювальний
період, компенсація призначається на цей період, починаючи з
місяця  звернення за її призначенням. Як виняток, за умови
звернення із заявою про призначення компенсації протягом двох
місяців з початку опалювального сезону, вона надається на весь
опалювальний період. { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМДА N 2 ( ra0002017-07 ) від 09.01.2007 }
   Призначення компенсацій  та  контроль  за  їх  цільовим
використанням здійснюється управліннями праці та  соціального
захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій.
 
   4. Компенсація  призначається  за  наявності різниці між
розміром плати за житлово-комунальні послуги (в межах норми
володіння чи користування загальною площею житла та нормативів
користування зазначеними послугами з урахуванням пільг і субсидій,
які надаються відповідно до чинного законодавства) та обсягом
обов'язкового відсотка витрат на  оплату  житлово-комунальних
послуг. Обов'язковий відсоток встановлюється на рівні 15 відсотків
середньомісячного сукупного доходу громадян та 10  відсотків
середньомісячного сукупного доходу, якщо у житловому приміщенні
(будинку) зареєстровані та проживають тільки пенсіонери та інші
непрацездатні громадяни, або якщо у складі зареєстрованих є
неповнолітні  діти,  інваліди  першої  та  другої  групи  і
середньомісячний дохід на одного зареєстрованого в житловому
приміщенні (будинку) не перевищує 50 відсотків  прожиткового
мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
 
   5. Компенсація не призначається якщо:
   1) у  житлових  приміщеннях  (будинках)  зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не
навчалися за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом
трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням
субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення
ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що
потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку
лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення
ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей
віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, що
доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 16
років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не
були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що
шукають роботу;
   2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному  та  громадському   житловому   фонді,   член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка
особа, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні
(будинку), здає за договором у найм або в оренду  житлове
приміщення (будинок);
   3) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному   та   громадському   житловому  фонді,  член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають
у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні)
дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж
одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі
перевищує встановлені у пункті 19 цього Порядку норми володіння чи
користування загальною площею житла.
   У випадках  придбання  житлового  приміщення  (будинку)
компенсація для відшкодування витрат на оплату користування житлом
або його утримання та комунальних послуг не раніше, ніж через рік
з місяця придбання;
   4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному   та   громадському   житловому  фонді,  член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають
у своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, неповнолітніх
дітей) більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).
При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із
законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на
гусеничному ходу).
   Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених
осіб іншого житлового приміщення (будинку) та більше ніж одного
автомобіля, транспортного засобу (механізму) декларується під час
подання заяви про призначення компенсації.
   5) Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі
рішень  районних  у місті Києві державних адміністрацій або
утворених ними комісій можуть призначатися компенсації як виняток.
Рішення  про призначення (непризначення) компенсації в таких
випадках  приймається  на   підставі   акта   обстеження
матеріально-побутових  умов  сім'ї.  Форма  акта  обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї затверджена Мінпраці.
 
   6. Компенсація  призначається  уповноваженому  власнику
(співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового
фонду, членові  житлово-будівельного  (житлового)  кооперативу,
власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито
особовий рахунок за місцем реєстрації. В окремих випадках на
підставі рішень районних у місті Києві державних адміністрацій або
утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових
умов  сім'ї  компенсація  може  призначатися  іншій  особі,
зареєстрованій у житловому  приміщенні  (будинку),  а  також
індивідуальним  забудовникам,  будинки  яких  не  прийняті в
експлуатацію,  але  вони  сплачують  вартість  одержуваних
житлово-комунальних послуг.
   У разі смерті особи, зазначеної в абзаці першому цього
пункту, на яку відкрито особовий рахунок, надання компенсації не
припиняється за умови, що у житловому приміщенні  (будинку)
зареєстровані  інші  особи,  яким  нараховується  плата  за
житлово-комунальні послуги.
 
   7. До встановлення права власності на житло у разі смерті
уповноваженого  власника  (співвласника)  житла,  власника
(співвласника) житлового приміщення, на якого було  відкрито
особовий рахунок, компенсація призначається одній із дієздатних
осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку)
була в ньому зареєстрована, а у разі, коли зареєстровані тільки
недієздатні особи, - одному з їх опікунів. Проте, якщо протягом
восьми  місяців  від дня відкриття спадщини не визначено в
установленому порядку уповноваженого  власника  (співвласника)
житла,  власника (співвласника) житлового приміщення, надання
компенсації припиняється.
 
   8. Якщо особа, що перебуває в шлюбі, проживає окремо від
чоловіка (дружини) сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не
отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), і є
уповноваженим власником, співвласником або наймачем житла, на
якого (яку) відкрито особовий рахунок, компенсація призначається
лише на норму володіння чи користування житловою площею без
врахування додаткових 10,5 кв. метра на сім'ю. У разі, коли разом
із заявою про призначення компенсації надаються відомості про
виплати на утримання неповнолітніх дітей, які не можуть бути
меншими, ніж встановлено законодавством, компенсація надається на
загальних підставах.
 
   9. У  разі,  коли  у  житлових  приміщеннях  (будинках)
зареєстровані неповнолітні діти, які залишились без батьківської
опіки (піклування), компенсація призначається за заявою опікуна
(піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які
отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей.
   Компенсація не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи
батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.
 
   10. Компенсація  розраховується  виходячи  з  кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку)  осіб,  яким
нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі
осіб, призваних на строкову військову службу.
   Кількість зареєстрованих осіб визначається на початок місяця,
в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
 
   11. Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у
межах норм споживання та розмір компенсації визначаються окремо за
кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі
вартості цих послуг.
 
   12. Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії
проводиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним
наказом Міністерства праці та соціальної  політики  України,
Міністерства  економіки  та з питань європейської інтеграції
України, Міністерства фінансів України,  Державного  комітету
статистики  України, Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 15.11.2001 р. N 486/202/524/455/3370
( z0112-02  ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2002 за N 112/6400 (із змінами і доповненнями).
 
   13. Для обчислення  доходу  непрацюючих  громадян,  яким
призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період,
за який ураховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії
та доходів від особистого селянського господарства, земельних
ділянок, наданих для потреб городництва, в сукупному доході на
розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або
розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних
ділянок.
 
   14. Якщо  серед  зареєстрованих  у  житловому приміщенні
(будинку) є громадяни, які перебувають у трудових відносинах з
підприємством,  установою  чи  організацією  або  займаються
індивідуальною підприємницькою діяльністю, або зареєстровані в
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, або не перебувають у
трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією,
але мають право на отримання компенсації і подають довідки до
відділів субсидій про відсутність доходів за будь-який місяць
протягом  періоду, за який визначається сукупний доход, або
місячний дохід яких менший від неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, в розрахунок компенсації для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, за  кожний  такий  місяць
включається місячний дохід на рівні неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
 
   15. Якщо в складі зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати
(допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
за трьома і більше дітьми до 16 років, за інвалідом I групи або
особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до
16 років, а також допомоги по безробіттю) і мають право на
отримання компенсації, у тому числі і на підставі рішень комісій,
під час визначення сукупного доходу зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) враховуються фактичні розміри стипендій та
соціальних виплат.
 
   16. У разі, коли квартиронаймач є студентом, що навчається за
денною формою у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації
або  професійно-технічному  навчальному  закладі,  і  його
середньомісячний доход менший від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, в розрахунок компенсації для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг включається дохід на
рівні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
   17. Після закінчення терміну отримання компенсації у разі
подання звернення про продовження надання компенсації і довідок
про  відсутність  доходів  у  окремих працездатних громадян,
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) - крім осіб, що
навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV
рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, та
осіб, які одержують зазначені у пункті 18 соціальні виплати,
перебувають на обліку в центрах зайнятості як такі, що шукають
роботу, а також визнаних в установленому порядку безробітними, які
за інформацією центрів зайнятості не порушували законодавство про
зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом останніх
трьох місяців,  або  якщо  середньомісячний  розмір  доходів
залишається  меншим  від  неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, компенсація не призначається.
   Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі
рішень районних у місті Києві державних  адміністрацій  або
утворених ними комісій компенсації можуть призначатися як виняток.
Рішення про призначення (не призначення) приймається на підставі
актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
 
   18. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром
плати за житлово-комунальні послуги (в межах норми володіння чи
користування загальною площею житла та нормативів користування
зазначеними послугами з урахуванням пільг і  субсидій,  які
надаються відповідно до чинного законодавства) та обов'язковим
відсотком витрат за житлово-комунальні послуги, визначеним п. 4
цього Порядку.
 
   19. При цьому норма володіння чи користування загальною
площею житла та нормативи користування комунальними послугами з
урахуванням пільг встановлюються виходячи з 21 кв. метра на
наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку)
та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для
громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну
площу незалежно від розміру квартири.
 
   20. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, компенсації
можуть призначатися незалежно від розміру загальної площі житла.
Рішення про призначення (не призначення) компенсації в таких
випадках приймається комісіями з питань субсидій при районних у
місті Києві державних адміністраціях на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї.
 
   21. Для  призначення  компенсації  з  міського  бюджету
громадянин,  особа  якого  посвідчується паспортом або іншим
документом, подає до відповідного відділу субсидій управління
праці та соціального захисту населення районної у місті Києві
державної адміністрації за місцем реєстрації довідку про розмір
плати за житлово-комунальні послуги, довідки про доходи кожного із
зареєстрованих згідно з формами, затвердженими  Мінпраці  та
Київською міською державною адміністрацією. У відділі субсидій
громадянин заповнює заяву та декларацію про доходи і майновий стан
осіб,  зареєстрованих  у  житловому  приміщенні, за формами,
затвердженими Мінпраці.
   При цьому зазначається розмір плати за житлово-комунальні
послуги як до підвищення цін та тарифів, так і за діючими цінами
та тарифами з урахуванням пільг.
 
   22. В  разі  призначення  громадянину  субсидій  на
житлово-комунальні послуги з Державного бюджету компенсація з
міського бюджету призначається на підставі пакета документів, які
були надані для призначення субсидії на житлово-комунальні послуги
з державного бюджету.
 
   23. Для  нарахування компенсацій можуть використовуватися
відомості про розмір пенсій за даними Пенсійного фонду України та
розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на технічних
носіях інформації, одержаних від органів соціального захисту
населення, служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних та
інших підприємств і організацій.
 
   24. Громадянин несе відповідальність за надані відомості про
доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
 
   25. На запит відділів субсидій відомості для нарахування
компенсацій надають:
   про склад  зареєстрованих  у  житлових  приміщеннях  -
житлово-експлуатаційні організації;
   про фактичне витрачання за попередній період газу, води,
електричної та теплової енергії за наявності засобів обліку -
організації, які надають ці послуги.
 
   26. У разі, коли  відомості,  викладені  в  заяві,  не
підтверджено  належно  оформленими  документами,  компенсація
призначається починаючи з місяця надходження заяви за умови, що
відомості буде підтверджено в установленому порядку протягом
місяця з дня подання заяви.
 
   27. Рішення про призначення  (непризначення)  компенсації
приймається протягом десяти днів після подання заяви та всіх
необхідних документів.
 
   28. По закінченні терміну отримання компенсації громадяни
повинні підтвердити право на призначення компенсації на наступний
період.
   Перерахунок компенсації у межах встановленого терміну її
призначення без звернень громадян провадиться лише у разі зміни
цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено компенсацію, в
інших випадках - за особистим зверненням громадян.
   Для громадян, які отримують субсидії з державного бюджету, у
разі зміни цін та тарифів буде проведено перерахування компенсації
без  звернення громадян, одночасно з проведенням перерахунку
субсидій з державного бюджету, але не раніше грудня 2006 року.
{  Абзац  третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМДА N 2 ( ra0002017-07 ) від 09.01.2007 }
 
   29. Перерахунок компенсацій з міського бюджету проводиться
одночасно з перерахунком субсидій з державного бюджету відповідно
до розпорядження Київської міської державної адміністрації від
21.07.98  N  1499 ( ra1499017-98 ) "Про порядок проведення
призначених житлових субсидій". У разі затвердження нових тарифів
і цін на житлово-комунальні послуги компенсації призначаються
протягом трьох місяців з часу підвищення тарифів. { Пункт 29 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням  КМДА  N  2
( ra0002017-07 ) від 09.01.2007 }
 
   30. Якщо громадяни, зареєстровані у житловому приміщенні
(будинку), з незалежних від них причин (відрядження, хвороба,
смерть близької людини тощо), що підтверджується відповідними
документами,  не змогли своєчасно звернутися за призначенням
компенсації, в окремих випадках компенсації можуть призначатися з
дня виникнення права, але не більше, ніж за три місяці до
звернення за призначенням компенсації.
 
   31. Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової
енергії вимірюється засобами їх обліку, розмір компенсації для
відшкодування їх оплати розраховується виходячи з фактичного
споживання послуг, але не більше від встановлених норм споживання.
У разі, коли по закінченні терміну отримання компенсації зазначені
послуги  використано  на  суму,  меншу від суми призначеної
компенсації та обов'язкової частки плати в межах норм споживання,
невикористані перераховані кошти зараховуються цими організаціями
в рахунок фінансування призначених іншим отримувачам компенсацій.
У разі, коли по закінченні терміну отримання компенсації зазначені
послуги використано на суму, більшу  від  суми  призначеної
компенсації та обов'язкової частки плати в межах норм споживання,
відділи субсидій управлінь праці та соціального захисту населення
районних у місті Києві державних адміністрацій перераховують
розмір призначеної компенсації, виходячи з вартості фактично
спожитих послуг, але не більше від встановлених норм.
 
   32. Громадяни, яким призначено компенсацію для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно
сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг.
   У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша,
ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни
сплачують її фактичну вартість.
 
   33. Розрахунки щодо визначення розміру  компенсації  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних послуг
здійснюються в такій послідовності:
   1) визначається  середньомісячний  сукупний  дохід, потім
обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому
доході за рахунок державного бюджету та за рахунок місцевого
бюджету;
   2) визначається  загальний  місячний  розмір  плати  за
житлово-комунальні послуги у межах норми забезпеченості житлом та
встановлених нормативів користування комунальними послугами з
урахуванням пільг;
   3) визначається розмір компенсації відповідно до п. 18 цього
Порядку.
 
   34. Суми компенсацій, перерахованих надміру внаслідок подання
громадянами  свідомо документів із неправильними відомостями,
повертаються ними за вимогою органів, що призначають компенсації.
У  разі,  коли  громадянин  добровільно не повернув надміру
перераховану (виплачену) суму компенсації,  питання  про  її
стягнення органи, що призначають компенсації, вирішують у судовому
порядку.
 
   35. Сума повернутих коштів зараховується на рахунок управлінь
праці та соціального захисту для подальшого їх перерахування до
міського бюджету. Подання свідомо недостовірних даних тягне за
собою припинення надання компенсації та позбавлення права на її
призначення на наступний термін.
   До посадових  осіб,  винних  у  надмірному  нарахуванні
компенсацій, вживаються заходи, передбачені законодавством.
 
   36. Після  розрахунку  компенсацій  з  міського  бюджету
управління праці та соціального захисту населення районних у місті
Києві державних адміністрацій ведуть  персоніфікований  облік
отримувачів компенсацій з міського бюджету (заводять особову
справу) та складають акти звірки по нарахованих компенсаціях з
міського  бюджету  для  відшкодування  витрат  за  спожиті
житлово-комунальні послуги по видах послуг з організаціями -
надавачами та постачальниками послуг.
 
   37. Нарахування компенсацій з міського бюджету проводиться
щомісячно.
 
   38. Інформація про розмір компенсацій з міського бюджету
надається    Комунальному    підприємству    "Головний
інформаційно-обчислювальний центр" для внесення інформації  в
розрахункову квитанцію уповноваженого власника житла, на якого
відкрито особовий рахунок.
 
   39. Компенсація з міського бюджету надається у безготівковому
вигляді шляхом перерахуванням коштів організаціям - надавачам та
постачальникам послуг.
 
   40. Акти звірок надаються Головному управлінню соціального
захисту  населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської держадміністрації) для узагальнення та надання
їх  до  Головного  фінансового управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для фінансування витрат по нарахованих компенсаціях з міського
бюджету житловим організаціям всіх форм власності та організаціям
- постачальникам послуг у визначені ним терміни.
 
   41. Отримані  суми коштів Головне управління соціального
захисту населення виконавчого органу Київської міської  ради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  перераховує у
п'ятиденний термін постачальникам відповідних послуг, а суми
коштів, що передбачені для відшкодування витрат по квартирній
платі, - управлінням праці та соціального захисту населення для
подальшого проведення ними розрахунків з житловими організаціями
всіх форм власності.
 
   42. Створені виконавчими органами районних рад (районними у
м. Києві державними адміністраціями) комісії з представників
депутатів районних рад, територіальних центрів,  громадських,
профспілкових та житлових організацій діють на підставі положень
про комісії, затверджених розпорядженнями районних у місті Києві
державних адміністрацій.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка