Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект Програми розробки містобудівної документації в Київській області на 2007-2010 роки

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1019 від 11.12.2006
 
 
      Про проект Програми розробки містобудівної
         документації в Київській області
            на 2007-2010 роки
 
 
   Відповідно до Законів України "Про основи містобудування"
( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ),
"Про Генеральну схему планування території України" ( 3059-14 ),
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ):
 
   1. Схвалити  проект  Програми  розробки  містобудівної
документації в Київській області на 2007-2010 роки (далі -
Програма), що додається.
 
   2. Першому   заступникові  голови  облдержадміністрації
Вакарашу В.М. забезпечити подання облдержадміністрацією проекту
Програми на розгляд Київській обласній раді.
 
   3. Після  затвердження  в установленому порядку Програми
Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації під час
формування обласного бюджету на відповідні роки передбачити кошти
на її реалізацію.
 
   4. Просити  Київську  обласну  раду  визначити  головним
розпорядником коштів, що передбачаються на реалізацію Програми,
управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури
Київської облдержадміністрації.
 
   5. Рекомендувати райдержадміністраціям розробити відповідні
місцеві Програми.
 
  6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   СХВАЛЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 11.12.2006 N 1019
 
                   Проект
 
               ПРОГРАМА
        розробки містобудівної документації
       в Київській області на 2007-2010 роки
 
           1. Загальні положення
 
   Програма розробки  містобудівної документації в Київській
області на 2007-2010 роки (далі -  Програма)  розроблена  у
відповідності до  Законів України "Про основи містобудування"
( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ),
"Про Генеральну схему планування території України" ( 3059-14 ),
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ).
 
        2. Мета та основні завдання Програми
 
   Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове
забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на
територію Київської області для системної реалізації державної
регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та
поточних  пріоритетів  регіонального  розвитку,  динамічного
збалансованого  соціально-економічного  розвитку  територій,
гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади,
бізнесу та громадськості, залучення інвестицій в область.
 
   Основними завданнями Програми є:
   регулювання соціально-економічного  розвитку  і  дієвого
інструменту реалізації довгострокової політики розбудови області;
   обґрунтування по  забезпеченню  екологічної  рівноваги,
громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі
державного розподілу праці та соціально-культурного розвитку;
   визначення та обґрунтування шляхів вирішення міжобласних та
міжрегіональних проблем використання території України, спільних
для сусідніх областей та регіонів проектів розбудови системи
населених  пунктів,  інженерно-транспортної  і  соціальної
інфраструктури;
   визначення змісту стратегічної і  оперативної  діяльності
органів виконавчої влади щодо раціонального використання території
області;
   комплексна оцінка  екологічних,  економічних,  соціальних
інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання
території;
   оцінка опорного каркасу території області (ріки та водоймища,
магістральні транспортні комунікації, поклади корисних копалин
тощо) та його вплив на майбутнє використання території;
   зонування території з переважними видами її використання
(сільське господарство, промисловість, розселення, природоохоронні
курортно-рекреаційні території тощо);
   встановлення режиму перспективного використання території по
кожній зоні;
   рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та
розміщення виробничих сил області;
   обґрунтування напрямків вдосконалення системи розселення та
сталого розвитку населених пунктів;
   особливості геополітичного  розташування   області   та
обґрунтування  принципових трас транспортних коридорів, інших
інфраструктурних магістралей міждержавного, міжрегіонального та
регіонального значення з урахуванням сучасного і майбутнього
взаєморозміщення  виробництва,  розселення,  природоохоронних,
оздоровчих, рекреаційних історико-культурних об'єктів;
   визначення регіональних відмінностей використання території,
принципів  територіальної  організації  області,  прикордонних
територій;
   обґрунтування районів  розміщення  підприємств, які мають
значний вплив на довкілля та на  територіальну  організацію
економіки  та  інших об'єктів загальнодержавного і обласного
значення (заповідники, національні природні парки, курорти тощо);
   визначення територій,  що  мають  бути зарезервовані для
задоволення майбутніх загальнодержавних і обласних потреб та умов
їх тимчасового використання;
   аналіз законодавчих вимог щодо планування території.
 
         3. Заходи реалізації Програми
 
   Реалізація Програми передбачає:
   розробку схеми планування території Київської області, з
врахуванням  розробленої  концепції  територіального  розвитку
Київської області;
   підготовку вихідних даних та  розробку  схем  планування
території районів;
   виконання робіт по схемі планування території  Київської
області та схем планування районів буде здійснюватись відповідними
організаціями, які мають ліцензію на розробку  містобудівної
документації.
 
           4. Фінансування Програми
 
   Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок:
   - коштів обласного бюджету, потенційних інвесторів та інших
джерел, не заборонених законом на роботи, пов'язані зі схемою
планування території Київської області;
   - коштів відповідних місцевих бюджетів на роботи, пов'язані
зі схемою планування територій районів.
 
   Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок
пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування на
розвиток інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури
населених пунктів, благодійних внесків.
 
   Обсяг видатків  з  обласного бюджету на відповідний рік
визначається обласною радою при затвердженні обласного бюджету.
 
   Фінансування Програми  за  рахунок  обласного  бюджету
здійснюється, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів.
 
         Прогнозні обсяги фінансування
 
------------------------------------------------------------------
|     Рік виконання| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |всього |
|Назва робіт      |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|Схема планування   | 1000 | 1900 |    |    | 2900 |
|території області   | тис. | тис. |    |    | тис. |
|           | грн. | грн. |    |    | грн. |
|----------------------+--------+--------+-------+-------+-------|
|Картографічне та   | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 7400 |
|топографічне     | тис. | тис. | тис. | тис. | тис. |
|забезпечення розробки | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
|містобудівної     |    |    |    |    |    |
|документації     |    |    |    |    |    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Схеми планування   |                     |
|територій районів:  |                     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|Броварський,     | 1900  |    |    |    | 1900 |
|Бориспільський,    | тис.  |    |    |    | тис. |
|Обухівський,     | грн.  |    |    |    | грн. |
|Васильківський,    |     |    |    |    |    |
|Вишгородський,    |     |    |    |    |    |
|Фастівський,     |     |    |    |    |    |
|Бородянський     |     |    |    |    |    |
|----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|
|Макарівський,     |     | 1650 |    |    | 1650 |
|Баришівський,     |     | тис. |    |    | тис. |
|Білоцерківський    |     | грн. |    |    | грн. |
|Яготинський,     |     |    |    |    |    |
|Переяслав-Хмельницький|     |    |    |    |    |
|Згурівський      |     |    |    |    |    |
|----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|
|Сквирський,      |     |    | 1650 |    | 1650 |
|Кагарлицький,     |     |    | тис. |    | тис. |
|Миронівський,     |     |    | грн. |    | грн. |
|Богуславський,    |     |    |    |    |    |
|Володарський,     |     |    |    |    |    |
|Іванівський      |     |    |    |    |    |
|----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|
|Рокитнянський,    |     |    |    | 1350 | 1350 |
|Ставищенський,    |     |    |    | тис. | тис. |
|Тетіївський, Поліський|     |    |    | грн. | грн. |
|Таращанський     |     |    |    |    |    |
|----------------------+---------+-------+-------+-------+-------|
|Разом:        | 5000  | 5550 | 3450 | 2850 | 16850 |
|           | тис.  | тис. | тис. | тис. | тис. |
|           | грн.  | грн. | грн. | грн. | грн. |
------------------------------------------------------------------
 
      5. Очікувані результати реалізації Програми
 
   За результатами  виконання  Програми  будуть  визначені
принципові  вирішення  щодо  планування,  забудови та іншого
використання території  Київської  області  та  її  найбільш
інвестиційно привабливих районів з метою створення повноцінного
життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних
стандартів  та  надання державних соціальних гарантій шляхом
розвитку  виробничої,   соціальної,   інженерно-транспортної
інфраструктури   області,  поглиблення  процесів  ринкової
трансформації її економічного потенціалу, визначення територій,
які  мають  бути  зарезервовані  для  задоволення  майбутніх
загальнодержавних та регіональних потреб із встановленням режиму
їх використання, визначення напрямів сталого розвитку населених
пунктів, забезпечення раціонального використання ресурсів.
 
   Реалізація Програми  буде  сприяти  додержанню   норм
містобудівного  та  земельного  законодавства при регулюванні
використання територій шляхом забезпечення дотримання  рішень
затвердженої  містобудівної документації, що дасть можливість
здійснювати комплексну забудову  територій,  збільшити  темпи
залучення  і  освоєння інвестицій та містобудівного освоєння
територій Київської області.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка