Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Мінагрополітики України від 20.03.2006 N 133

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2006 N 764
 
 
         Про внесення змін та доповнень
        до наказу Мінагрополітики України
            від 20.03.2006 N 133
 
 
   Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності"   ( 185-16 )  і з метою підвищення ефективності
використання державного майна Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести  наступні  зміни  і  доповнення  до  наказу
Мінагрополітики України від 20.03.2006 N 133 ( v0133555-06 ) "Про
припинення діяльності державного підприємства "Броварський оптовий
ринок" (далі - Наказ):
 
   1.1. У  тексті  Наказу  ( v0133555-06 )  слова "Державне
комплексне торговельне підприємство "Хрещатик" у  відповідних
відмінках   замінити   словами   "державне   підприємство
"Агроспецсервіс".
 
   1.2. Пункт 3 Наказу  ( v0133555-06 )  викласти в  такій
редакції:
   "3. Створити комісію з приймання-передачі майна державного
підприємства "Броварський оптовий ринок" на баланс державного
підприємства  "Агроспецсервіс"  та  ліквідації  державного
підприємства  "Броварський оптовий ринок" у складі згідно з
додатком.".
 
   1.3. В пункті 4 Наказу ( v0133555-06 ) слова "Романюку Т.В."
замінити словами "Никитюку О.А.".
 
   1.4. В підпункті 4.1. пункту 4 Наказу ( v0133555-06 ), цифри
"01.01.2006" замінити цифрами "30.11.2006".
 
   1.5. Підпункти 4.2., 4.3. пункту 4 Наказу ( v0133555-06 ),
викласти у такій редакції:
   "4.2. Майно,  що  знаходиться  на  балансі  державного
підприємства "Броварський оптовий ринок", передати на баланс
державного підприємства "Агроспецсервіс".
 
   4.3. Провести ліквідацію державного підприємства "Броварський
оптовий ринок" у встановленому законодавством порядку.".
 
   1.6. Пункт 4 доповнити підпунктами 4.4.-4.6. такого змісту:
   "4.4. Вжити заходів щодо стягнення дебіторської та погашення
кредиторської заборгованості.
 
   4.5. Провести розрахунки із заробітної плати та здійснити
необхідні заходи, пов'язані з працевлаштуванням працівників, які
звільняються у зв'язку з ліквідацією державного підприємства
"Броварський оптовий ринок".
 
   4.6. У двомісячний термін подати Мінагрополітики України на
затвердження  матеріали з приймання-передачі майна на баланс
державного підприємства "Агроспецсервіс" та ліквідації державного
підприємства  "Броварський  оптовий  ринок" (передавальний та
ліквідаційний баланси, акти приймання-передачі майна, звіт про
роботу  ліквідаційної  комісії  з  копіями  рішень державної
адміністрації та  довідок  державного  органу   статистики
щодо виключення ліквідованого підприємства з Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій України),  після  чого  у
встановленому порядку здати на зберігання в архів міністерства.".
 
   1.7. Пункт  5 Наказу  ( v0133555-06 )  викласти у такій
редакції:
   "5. Директору державного підприємства "Броварський оптовий
ринок" Пономаренку М.М. на вимогу голови ліквідаційної комісії
передати голові ліквідаційної комісії печатку, штампи, статут та
інші правоустановчі документи державного підприємства "Броварський
оптовий ринок".
 
   1.8. В  пункті  6  Наказу   ( v0133555-06 )   слова
"Мошинському Р.В." замінити словами "Никитюку О.А.".
 
   1.9. Пункт 7 Наказу  ( v0133555-06 )  викласти у  такій
редакції:
   "7. Департаменту економічної стратегії та розвитку аграрного
ринку  (Розгон  А.В.);  Департаменту  фінансів  (Зуб  Г.І.);
Департаменту економіки  та  управління  державною  власністю
(Дробот В.І.) разом з іншими підрозділами міністерства врахувати
зміни, пов'язані з виданням цього наказу, при розробці прогнозів
економічного, соціального та фінансового планів міністерства, а
також внести відповідні зміни до переліку державних підприємств і
організацій,  що входять до сфери управління Мінагрополітики
України.".
 
   1.10. В пункті 8 Наказу ( v0133555-06 )  слова "заступника
Міністра  Павлюк  Н.А." замінити словами "першого заступника
Міністра Супіханова Б.К.".
 
   2. Внести наступні зміни у додаток до наказу Мінагрополітики
України від 20.03.2006 N 133  ( v0133555-06 ) "Про припинення
діяльності державного підприємства "Броварський оптовий ринок":
 
   2.1. В додатку слова "Склад комісії з припинення діяльності
та передачі-приймання майна з балансу державного підприємства
"Броварський оптовий ринок" на баланс Державного комплексного
торговельного підприємства "Хрещатик" замінити словами "Склад
комісії з приймання-передачі  майна  державного  підприємства
"Броварський оптовий ринок" на баланс державного підприємства
"Агроспецсервіс"  та  ліквідації  державного  підприємства
"Броварський оптовий ринок";
 
   2.2. Виключити  зі  складу  комісії:  Романюка  Т.В.,
Муковоз З.О., Мошинського Р.В., Варновського М.О.;
 
   2.3. Включити до складу комісії:
   - генерального   директора   державного   підприємства
"Агроспецсервіс"
   - головного   бухгалтера   державного   підприємства
"Агроспецсервіс" Гнатюк Л.А.;
   - заступника  начальника юридичного управління державного
підприємства "Агроспецсервіс" - Удалова Т.Г.
 
   3. Ознайомити з наказом голову та членів комісії.
 
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Супіханова Б.К.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка