Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 2006 р. N 1618
                Київ
 
     Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
       Міністрів України з питань проведення
         інспектування органами державної
          контрольно-ревізійної служби
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України з  питань
проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної
служби зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 2006 р. N 1618
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
    з питань проведення інспектування органами державної
          контрольно-ревізійної служби
 
 
   1. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1999 р. N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 17, ст. 720; 2000 р., N 35, ст. 1507; 2003 р.,
N 31, ст. 1614, N 47, ст. 2439; 2004 р., N 21, ст. 1430; 2005 р.,
N 11, ст. 525; 2006 р., N 6, ст. 301) доповнити абзацом такого
змісту:
 
   "Термін відрядження      працівників      державної
контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення
контрольних заходів, не повинен перевищувати періоду проведення
таких заходів".
 
   2. В  абзацах  другому  і  третьому  пункту 32 Порядку
використання коштів резервного фонду  бюджету,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415
( 415-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734;
2005 р., N 30, ст. 1826), слово "(перевірок)" виключити.
 
   3. У додатку до Положення про Єдину державну інформаційну
систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. N 1896 ( 1896-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 51, ст. 2674), у позиції "ГоловКРУ" слова "ревізій та перевірок"
замінити словами "державного фінансового аудиту та інспектування".
 
   4. Абзац  перший  пункту  6 Порядку зменшення бюджетних
асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання
бюджетних коштів у поточному чи минулому роках, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2006 р. N 492
( 492-2006-п  )  (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15,
ст. 1101), викласти в такій редакції:
 
   "6. У разі встановлення факту  нецільового  використання
бюджетних коштів контролюючий орган протягом десяти робочих днів з
дати реєстрації акта, а в разі наявності заперечень (зауважень)
розпорядника бюджетних коштів - з дати надання письмового висновку
щодо таких заперечень (зауважень) подає до Мінфіну (місцевого
фінансового органу, головного розпорядника бюджетних коштів),
засвідчену підписом керівника контролюючого органу копію акта, що
скріплений печаткою такого органу".
 
   5. У   Порядку   проведення  інспектування  державною
контрольно-ревізійною службою, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 ( 550-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206):
 
   1) у пункті 9:
 
   друге речення абзацу першого виключити;
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
   "Строк проведення ревізії  в  межах  визначеної  Законом
тривалості продовжується за рішенням керівника органу служби, а
понад визначену Законом тривалість - за рішенням суду на строк, що
не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 -
для позапланової виїзної ревізії";
 
   2) в абзацах першому і третьому пункту 26, абзаці третьому
пункту 29 слова "об'єкт контролю" в усіх відмінках замінити
словами "об'єкт контролю - підконтрольна установа" у відповідному
відмінку;
 
   3) у пункті 31 слова "планової виїзної" виключити.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка