Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 15 листопада 2006 р. N 1602
                Київ
 
         Про внесення змін до Положення
       про Фонд соціального захисту інвалідів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2002 р. N 1434 ( 1434-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 39, ст. 1818; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2004 р., N 51, ст. 3336;
2005 р., N 50, ст. 3126), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 15 листопада 2006 р. N 1602
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до Положення
       про Фонд соціального захисту інвалідів
             ( 1434-2002-п )
 
 
   1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   "3. Основними завданнями Фонду є:
 
   реалізація у межах своєї компетенції державної політики у
сфері соціального захисту інвалідів;
 
   контроль за   виконанням   підприємствами,  установами,
організаціями, у тому числі підприємствами  і  організаціями
громадських  організацій  інвалідів,  фізичними  особами, які
використовують найману працю (далі - підприємства), нормативу
робочих  місць  для працевлаштування інвалідів, установленого
Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 );
 
   фінансування заходів щодо соціального захисту інвалідів".
 
   2. Підпункти 1-4, 6, 8-11 пункту 4 викласти у такій редакції:
 
   "1) використовує в установленому порядку кошти, що надійшли
до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських
санкцій і пені, аналізує їх використання, розробляє та подає
Мінпраці пропозиції щодо визначення  потреби  в  коштах  та
забезпечення їх ефективного використання;
 
   2) забезпечує реєстрацію у відділеннях Фонду підприємств, на
яких працює вісім і більше осіб, та одержання від них звітності
про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
 
   3) здійснює контроль за виконанням підприємствами нормативу
робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплатою ними
адміністративно-господарських санкцій і пені;
 
   4) контролює  цільове використання підприємствами наданих
Фондом коштів";
 
   "6) сприяє створенню робочих місць для  працевлаштування
інвалідів, професійному навчанню непрацюючих інвалідів, а також їх
професійній  підготовці,  перепідготовці   та   підвищенню
кваліфікації";
 
   "8) узагальнює практику застосування законодавства у сфері
соціального захисту інвалідів, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення та подає їх на розгляд Мінпраці;
 
   9) представляє Мінпраці за його дорученням у вітчизняних і
міжнародних організаціях та під  час  укладання  міжнародних
договорів України з питань, що належать до його компетенції;
 
   10) співпрацює із секретаріатом Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, а
також громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними
підприємствами і організаціями;
 
   11) надає інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і
підприємствам з питань, що належать до його компетенції".
 
   3. Підпункт 3 пункту 5 викласти у такій редакції:
 
   "3) проводити перевірку підприємств щодо реєстрації, подання
ними звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів, виконання
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та сплати
адміністративно-господарських  санкцій  і  пені,  цільового
використання наданих Фондом коштів".
 
   4. Доповнити Положення ( 1434-2002-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
 
   "5-1. Уповноважені  посадові  особи  Фонду  та  його
територіальних відділень у разі невиконання посадовою особою, яка
користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи,
фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів або неподання до Фонду
соціального  захисту  інвалідів  звіту  про  зайнятість  та
працевлаштування  інвалідів  можуть  складати  протокол  про
адміністративне правопорушення".
 
   5. У пункті 10:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "10. Для  погодженого  вирішення питань, що належать до
компетенції Фонду, обговорення найважливіших напрямів діяльності
утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його
заступників, керівників структурних підрозділів Фонду";
 
   абзац другий після слова  "керівники"  доповнити  словом
"(представники)".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка