Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок та терміни подання річного звіту виконання кошторисів видатків за 2005 рік

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          28.12.2005 N 12.01-06/601
 
                   Керівникам закладів
                   та установ, підпорядкованих
                   МОЗ України
 
 
      Про порядок та терміни подання річного звіту
      виконання кошторисів видатків за 2005 рік
 
 
   Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що термін
подання річного фінансового звіту за 2005 рік для Вашої установи
(закладу) встановлено ___ ____________ 2006 року.
   При складанні фінансового звіту за 2005 рік заклади та
установи,  що підпорядковані МОЗ України, керуються Порядком
складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами та
організаціями,  які  отримують кошти державного або місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 28.12.2005 N 246 ( z0054-06 ).
   Форми річних  фінансових  звітів  приймаються  за  умови
відповідності даних обліку закладу (установи) даним в органі
регіонального управління Державного казначейства  України  та
наявності його підпису, печатки (штампу) про проведене звіряння.
   За достовірність даних річної звітності безпосередньо несуть
відповідальність  керівник  та  головний  бухгалтер  закладу
(установи).
   До річного звіту додається супровідний лист, пояснювальна
записка у відповідності до цього Порядку ( z0054-06 ) та додаткова
інформація відповідно до запропонованої форми (Додаток 1).
   Річний звіт подається особисто працівником фінансової служби
установи (закладу) в паперовому вигляді до Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин, а також на дискеті чи попередньо
електронною поштою до Українського центру інформаційних технологій
за адресою: zvit@moz.gov.ua.
 
 В. о. директора
 Департаменту економіки,
 фінансів та майнових відносин              В.І.Лузан
 
 
                   Додаток N 1
                   до листа МОЗ України
                   28.12.2005 N 12.01-06/601
 
 
            ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
           до пояснювальної записки
              ( z0054-06 )
 
 
   I. Повна назва закладу (установи), юридична адреса.
 
   II. Діяльність згідно статуту, його номер, дата реєстрації,
коротка характеристика закладу (установи).
 
   III. Цілі та мета витрачання бюджетних коштів.
 
   IV. Реєстраційні  рахунки, відкриті в органах державного
казначейства:
 
------------------------------------------------------------------
| Назва відділення | N реєстраційного  |   Загальний чи   |
|  казначейства  |    рахунку    |  спеціальний фонд  |
|-------------------+---------------------+----------------------|
|          |           |           |
------------------------------------------------------------------
 
   V. Розрахункові рахунки, відкриті в банках:
 
------------------------------------------------------------------
| Назва|   N   |  Назва  |  Плата за обслуговування  |
| банку| розрахун- |  валюти  |   з виплати з/плати (%)   |
|   |  кового |(національна,|                |
|   | рахунку | іноземна) |                |
|------+-----------+-------------+-------------------------------|
|   |      |       |До прийняття| Після прийняття |
|   |      |       |постанови КМ|постанови КМ N 318|
|   |      |       |  N 318  |Дата переукладання|
|   |      |       |      |   угоди    |
|------+-----------+-------------+------------+------------------|
|   |      |       |      |         |
------------------------------------------------------------------
 
   VI. Джерела фінансування:
 
   Загальний фонд
 
------------------------------------------------------------------
|  Державний бюджет  |  Місцевий бюджет  |   Примітка  |
|-----------------------+---------------------+------------------|
|  КПКВ  |  Сума  |  КПКВ  |  Сума  |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Спеціальний фонд
 
------------------------------------------------------------------
|За послуги згідно|   Вид   |За оренду майна|Від реалізації|
|з функціональними| господарської |        |  майна   |
| повноваженнями | діяльності  |        |       |
|-----------------+---------------+---------------+--------------|
| Перелік  |Сума| Перелік |Сума| Перелік |Сума|Перелік |Сума|
|одержувачів |  |фінансових|  |орендарів |  |майна та |  |
|  послуг  |  | операцій |  |     |  |покупців |  |
------------------------------------------------------------------
 
   VII. Суми коштів, вилучені до державного бюджету
 
------------------------------------------------------------------
|    КПКВ    |    КЕКВ    |      Сума      |
|------------------+------------------+--------------------------|
|         |         |             |
------------------------------------------------------------------
 
   VIII. Зміни у стані обліку основних засобів, нематеріальних
активів:
 
   1. Надходження
 
------------------------------------------------------------------
|Група основних| Кількість  |   Сума   |   Джерела   |
|  засобів  |       |       |  фінансування  |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
|       |       |       |          |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * надходження  будівель,  споруд,  земельних  ділянок,
транспортних засобів - відображати по найменуваннях об'єктів
 
   2. Вибуття
 
------------------------------------------------------------------
|Група основних| Кількість  |   Сума   | Причини вибуття |
|  засобів  |       |       |          |
|--------------+--------------+--------------+-------------------|
|       |       |       |          |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * вибуття будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних
засобів - відображати по найменуваннях об'єктів
 
   I. Наявність земельних ділянок:
 
------------------------------------------------------------------
|Площа|Вартість|Дата взяття на| Номер державного акта на права |
|   |    |  облік   |      власності       |
|-----+--------+--------------+----------------------------------|
|   |    |       |                 |
------------------------------------------------------------------
 
   II. Наявність на балансі адміністративних будівель:
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Площа | Вартість |  Дата взяття на баланс   |
|--------------+-------+----------+------------------------------|
|       |    |     |               |
------------------------------------------------------------------
 
   III. Орендні відносини (якщо немає власних будівель)
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |  N   |Площа| Плата за | Плата за комунальні  |
|орендодавця|договору, |   | оренду |    витрати     |
|      |  дата  |   |     |            |
|-----------+----------+-----+----------+------------------------|
|      |     |   |     |            |
------------------------------------------------------------------
 
   IV. Перелік юридичних та фізичних осіб, яким здається в
оренду власне приміщення:
 
------------------------------------------------------------------
|Назва орендаря | N договору, дата |Площа |  Вартість оренди  |
|---------------+------------------+------+----------------------|
|        |         |   |           |
------------------------------------------------------------------
 
   V. Стан дебіторської заборгованості на 01.01.2006:
 
------------------------------------------------------------------
|             Загальний фонд             |
|----------------------------------------------------------------|
|КЕКВ |Сума|  Причини  |   Сума списаної дебіторської   |
|   |  |  утворення  | заборгованості (детальне пояснення) |
|   |  | дебіторської |                   |
|   |  |заборгованості |                   |
|-----+----+---------------+-------------------------------------|
|   |  |        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|            Спеціальний фонд            |
|----------------------------------------------------------------|
|КЕКВ |Сума|  Причини  |   Сума списаної дебіторської   |
|   |  |  утворення  | заборгованості (детальне пояснення) |
|   |  |заборгованості |                   |
|-----+----+---------------+-------------------------------------|
|   |  |        |                   |
------------------------------------------------------------------
 
   VI. Стан кредиторської заборгованості на 01.01.2006:
 
------------------------------------------------------------------
|             Загальний фонд             |
|----------------------------------------------------------------|
|КЕКВ|Сума| Причини | Сума небюджетної |  Сума простроченої  |
|  |  |утворення| заборгованості |заборгованості (детальне |
|  |  |     |   (детальне  |    пояснення)    |
|  |  |     |  пояснення)  |             |
|----+----+---------+------------------+-------------------------|
|  |  |     |         |             |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|            Спеціальний фонд            |
|----------------------------------------------------------------|
|КЕКВ|Сума| Причини | Сума небюджетної |  Сума простроченої  |
|  |  |утворення| заборгованості |заборгованості (детальне |
|  |  |     |   (детальне  |    пояснення)    |
|  |  |     |  пояснення)  |             |
|----+----+---------+------------------+-------------------------|
|  |  |     |         |             |
------------------------------------------------------------------
 
   VII. Додатково пояснити фінансові операції, відображені в
рядках форми N 1 "Баланс" ( za054-06 ) станом на 1 січня
2006 року: 170, 187, 220, 244, 270, 303, 429, 463 та рядках: 490,
510, 520, 550, 560, 570 Довідки до рахунку 70 "Доходи загального
фонду".
 
   VIII. Інформація  про  результати  ревізій  (перевірок),
результати річної інвентаризації, а також про інші зміни, які
вплинули на фінансовий стан закладу (установи) у 2005 році.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка