Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Укрдержрибгоспу з питань ліцензування промислового вилову риби та складу ліцензійної комісії Укрдержрибгоспу з питань ліцензування промислового вилову риби

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 37 від 07.02.2002
 
    { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                    аграрної політики
     N 237 ( v0237555-06 ) від 15.05.2006 }
 
    Про затвердження Положення про ліцензійну комісію
    Укрдержрибгоспу з питань ліцензування промислового
      вилову риби та складу ліцензійної комісії
       Укрдержрибгоспу з питань ліцензування
           промислового вилову риби
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 11 ( v0011555-03 ) від 21.01.2003 }
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", Ліцензійних умов  провадження
господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм  (ставків)  господарств, затверджених спільним наказом
Держпідприємництва та Мінагрополітики України від 14 листопада
2001 року N 132/336 ( z0995-01 ) (зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 29 листопада  2001  року  за  N  995/6186),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Положення   про   ліцензійну  комісію
Укрдержрибгоспу з питань ліцензування промислового вилову риби, що
додається.
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 11 ( v0011555-03 ) від 21.01.2003 )
 
   3. Контроль за виконанням  наказу  покласти  на  Голову
Державного департаменту рибного господарства Шведенка М.М.
 
 Державний секретар                  С.Рижук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 7 лютого 2002 р. N 37
 
              Положення
       про ліцензійну комісію Укрдержрибгоспу
     з питань ліцензування промислового вилову риби
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Відповідно до пункту 4.4 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на
промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх
водойм (ставків)  господарств  (далі  -  ліцензійні  умови),
затверджених наказом Держпідприємництва та Мінагрополітики від
14.11.01 N 132/336 ( z0995-01 ) (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 29.11.01 за N 995/6186), Державний департамент
рибного  господарства  Мінагрополітики  України  (далі  -
Укрдержрибгосп) створює ліцензійну комісію з питань ліцензування
промислового вилову риби (далі - ліцензійна комісія).
 
   1.2. Ліцензійна  комісія  створюється з метою здійснення
Укрдержрибгоспом процедури ліцензування.
 
   1.3. У своїй роботі ліцензійна комісія керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів  України,  іншими  нормативно-правовими  актами,
ліцензійними умовами та цим Положенням.
 
   1.4. Контроль за роботою ліцензійної комісії здійснює голова
Укрдержрибгоспу.
 
       2. Порядок роботи ліцензійної комісії
 
   2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться згідно  з
графіком  роботи, затвердженим наказом Укрдержрибгоспу, та у
робочому порядку при надходженні заяв, документів, повідомлень,
розгляд яких потребує прийняття невідкладного рішення.
 
   2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та
приймати рішення при наявності на засіданні більше ніж  50
відсотків її складу.
 
   2.3. Членам ліцензійної комісії не менш як за 2 робочих дні
до проведення засідання повідомляється час і місце проведення
засідання, та питання, які виносяться на порядок денний.
 
   2.4. Відсутність на засіданні членів ліцензійної комісії
можлива лише  з  поважних  причин  (відрядження,  відпустка,
перебування на лікарняному тощо).
 
        3. Повноваження ліцензійної комісії
 
   3.1. Ліцензійна комісія приймає рішення про:
   3.1.1. Видачу ліцензії, відмову у її видачі або залишення
заяви  без  розгляду  (за  наявності  підстав,  визначених
законодавством).
   3.1.2. Переоформлення  ліцензії,  видачу копії, дубліката
ліцензії.
   3.1.3. Призначення голови та членів комісії на проведення
планової  та  позапланової  перевірки додержання ліцензіатами
ліцензійних умов, перевірки виконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов.
   3.1.4. Видачу розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов.
   3.1.5. Анулювання, визнання ліцензії недійсною або скасування
рішення про видачу ліцензії згідно з законодавством.
 
   3.2. Ліцензійна комісія має право:
   3.2.1. Звертатися до місцевих державних адміністрацій  з
питань,  пов'язаних  з  порушеннями  законодавства  у  сфері
ліцензування промислового вилову риби.
   3.2.2. Залучати представників центральних органів виконавчої
влади, інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання
та  їх  об'єднань  незалежно  від  форм  власності  та
організаційно-правової форми (за згодою їх  керівництва)  до
розгляду питань, віднесених до компетенції ліцензійної комісії.
   3.2.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування промислового вилову риби.
 
          4. Склад ліцензійної комісії
 
   4.1. До  складу  ліцензійної  комісії  входять:  голова
ліцензійної комісії,  заступник  голови  та члени ліцензійної
комісії - спеціалісти структурних та територіальних підрозділів
Укрдержрибгоспу.
 
   4.2. Голова ліцензійної комісії:
   керує діяльністю ліцензійної комісії;
   розподіляє обов'язки між членами ліцензійної комісії;
   підписує протокол засідання і рішення ліцензійної комісії;
   звітує перед  спеціально  уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій;
   несе персональну  відповідальність  за збереження бланків
ліцензій.
 
   4.3. Рішення ліцензійної  комісії  приймається  більшістю
голосів,  оформлюється  протоколом  та затверджується наказом
Укрдержрибгоспу і є підставою для видачі ліцензії, відмови у
видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі копії, дубліката
ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування
рішення про видачу ліцензії.
 
 Заступник начальника управління науки,
 сировинних ресурсів, виробництва
 рибопродукції та маркетингу              О.П.Мендусь
 
    ( Склад комісії втратив чинність на підставі Наказу
              Міністерства аграрної політики
     N 11 ( v0011555-03 ) від 21.01.2003 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка