Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію нової редакції Тимчасової технологічної схеми оформлення та контролю провізних документів імпортних вантажів в КРМ

          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            30.12.1999 N 891
 
 
      Про введення в дію нової редакції Тимчасової
    технологічної схеми оформлення та контролю провізних
        документів імпортних вантажів в КРМ
 
 
   На виконання наказів ДМК України  N 246 ( v0246342-93 )
від 27.09.93 р., N 83 ( z0081-95 ) від 06.03.95 р., наказів ДМСУ
N 52 від 29.01.99 р., N 178 ( v0178342-99 ) від 23.03.99 р., N 721
( z0839-99 ) від 15.11.99 р., наказу КРМ N 430 від 01.07.99 р. з
метою забезпечення чіткого контролю за доставкою вантажів до КРМ
та належного митного оформлення Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести в дію з 03.01.2000 р. нову редакцію Тимчасової
технологічної схеми оформлення та контролю провізних документів
імпортних вантажів в КРМ (додаток N 1).
 
   2. Начальникам оперативних підрозділів провести позачергові
заняття з інспекторським складом.
 
   3. Начальнику ВКДВ забезпечити формування бази оформлених П/В
та ТІК з використанням нового програмного забезпечення.
 
   4. Накази КРМ N 192 від 19.04.99 р., N 250 від 01.07.99 р.
вважати такими, що втратили чинність.
 
   5. Начальникам ТВВ та ВКДВ проінформувати суб'єктів ЗЕД про
внесені зміни до технології роботи щодо умовного підтвердження
надходження вантажів, які  надходять  до  КРМ  автомобільним
транспортом без використання АД, ПД, ПП, ТР.
 
   6. Начальнику загального відділу ознайомити начальників ТВВ,
начальника ВКДВ зі змістом цього наказу під підпис.
 
   7. Контроль за виконанням  даного  наказу  покладаю  на
начальників оперативних підрозділів.
 
   8. Загальний контроль за виконанням даного наказу покладаю на
заступника начальника КРМ Ольховика О.М.
 
 Начальник Київської
 регіональної митниці                 О.І.Симонов
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу Київської
                   регіональної митниці
                   30.12.1999 N 891
 
 
            ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЯ
      оформлення та контролю провізних документів
           імпортних вантажів в КРМ
               П/В, TIR
 
 
   Даний розділ  Тимчасової  технології  контролю  провізних
документів  розроблений на виконання   вимог  наказів ДМКУ
від 27.09.93 р. N 246 ( v0246342-93 ),  від  06.03.95  N  83
( z0081-95 ), наказу ДМСУ від 29.01.99 р. N 52, від 23.03.99 р.
N 178 ( v0178342-99 ), від 15.11.99 р. N 721 ( z0839-99 ), наказу
КРМ від 01.07.99 р. N 430 з метою забезпечення чіткого контролю за
доставленням вантажів до КРМ.
 
   1.1. Інспектори ВКДВ приймають від відповідальних інспекторів
ТВВ оформлені провізні документи на імпортні вантажі два рази на
тиждень (середа, п'ятниця) по реєстрам.
   Реєстри повинні бути надруковані (без виправлень) за підписом
виконавця і начальника ТВВ.
   Провізні документи (П/В, TIR) здаються окремим реєстром у
двох примірниках:
   - реєстр оформлених TIR;
   - реєстр оформлених П/В. Форми реєстрів наведені в додатку
N 1, 2.
   Враховуючи, що встановлений наказом  N 246 ( v0246342-93 )
ДМКУ від 27.09.93 р. термін "10 днів" підтвердження надходження
вантажів, що переміщуються по провізних документах (П/В, TIR),
стосується митниці призначення в цілому, тому транзитно-вантажні
відділи, які здійснювали оформлення вантажу, повинні здавати
оформлені провізні документи протягом 5 днів (максимум). Протягом
решти 5 днів відділ контролю обробляє та відсилає у митницю
відправлення інформацію про надходження вантажів. У випадках
затримки передачі провізних документів (П/В, TIR) винний інспектор
пише  пояснюючу записку за підписом начальника відділу, для
прийняття рішення з цього приводу.
 
   1.2. Реєстри реєструються в Журналі  реєстрації  вхідної
кореспонденції, імпорт (П/В і TIR), реєстри ТВВ.
 
   1.3. Другий  примірник реєстру після перевірки точності,
повноти заповнення провізних документів та реєстрації повертається
інспектору ТВВ. У разі розбіжності даних з реєстру викреслюється
П/В (TIR), а сам документ повертається в ТВВ для з'ясування
причини  рапортом.  Рапорт  реєструється  у журналі вихідної
кореспонденції відділу КДВ.
 
   1.4. Інспектор ВКДВ реєструє реєстри тільки закріпленим за
ним штампом відділу (записує реєстраційний номер, дату реєстрації
та проставляє особистий підпис).
 
   1.5. Після перевірки провізних документів інспектор ВКДВ
вносить інформацію до електронного журналу реєстрації П/В та TIR
митниці, а також знімає з контролю в ЦБД ДМСУ вантажі, які
надійшли автомобільним транспортом без оформлення АД, ПД, ПП по
переліках, які надходять від інспекторів ВКДВ при ТВВ через сектор
діловодства відділу.
   Інспектор ВКДВ при ТВВ:
   - умовно підтверджує про надходження вантажів, які надійшли
автомобільним транспортом без використання АД, ПД,  ПП  при
отриманні від суб'єкта ЗЕД копії П/В або TIR з відміткою про
находження вантажу під митним контролем (запис - вантаж надійшов,
завірений оригіналом штампа ПМК);
   - робить на оригіналах П/В, TIR запис "Умовне завершення
переміщення ", засвідчує запис відтиском штампа ПМК. Без відмітки
ВКДВ (умовне завершення переміщення) вантажі не можуть бути
прийнятими до митного оформлення;
   - реєструє такі вантажі в Журналі реєстрації вантажів, які
надійшли автотранспортом (додаток N 8);
   - раз на тиждень складає перелік таких вантажів (додаток N 3)
та передає до сектору діловодства ВКДВ.
 
   1.6. Не менше ніж раз на тиждень, у вівторок, направляється
повідомлення електронною поштою до митниць відправлення  про
вантажі, які надійшли до КРМ.
 
   1.7. Після внесення інформації до БД митниці інспектор ВКДВ
передає отримані від ТВВ провізні документи разом з реєстром до
архіву ВКДВ. В Журналі вхідної кореспонденції, імпорт (П/В і TIR)
реєстри ТВВ проставляються підписи про прийом та здачу документів.
 
   1.8. При отриманні поштових примірників П/В  в  секторі
діловодства  інспектор звіряє відомості, зазначені в П/В, з
електронною базою даних ВКДВ (N П/В, дата  виписки,  номер
транспортного засобу, отримувача вантажу, відправника тощо).
 
   1.9. При співпаданні інформації інспектор відділу отримує у
відповідального за збереження та видачу митного забезпечення ОНП,
робить запис в поштовому примірнику П/В: "Вантаж надійшов" та
проставляє на запису відтиск ОНП. Використання ОНП з іншою метою -
суворо заборонено.
 
   1.10. При з'ясуванні, що вантаж не надійшов, тобто:
   - звірено поштовий примірник П/В з П/В, оформленої в ТВВ;
   - перевірено  факт  надходження/ненадходження,  митного
оформлення/неоформлення вантажу в ТВВ;
   - вся отримана інформація переперевірена у ВМС, в зазначений
для цього термін з митниці відправлення (10 діб після вичерпання
строку доставки вантажу), відомості про перевізника, одержувача,
наявні документи, поштові примірники П/В передаються до сектору
аналізу та розшуку вантажів рапортом через сектор діловодства
відділу.
 
   1.11. При закінченні проставлення відтисків ОНП на поштових
екземплярах П/В інспектор повинен:
   - негайно здати ОНП;
   - скласти два примірники реєстру (додаток N 4);
   - зареєструвати  реєстри  в  Журналі  вихідної  поштової
кореспонденції, імпорт П/В, TIR;
   - один примірник реєстру разом з П/В відправити до митниці
відправлення;
   - другий примірник реєстру здати до архіву відділу, в журналі
проставляти підпис про прийом та здачу документів.
 
   1.12. Відривні корінці TIR відправляються поштою до митниці
відправлення разом зі складеним реєстром (додаток N 4), реєстр
складається у двох примірниках. На реєстрі проставляється відтиск
штампа відділу, закріплений за інспектором, та реєструється у
Журналі вихідної поштової кореспонденції, імпорт П/В, TIR. Другий
примірник реєстру передається до архіву відділу, де зберігається в
окремій теці, в журналі проставляються підписи про прийом та здачу
документів.
 
   1.13. П/В та TIR зберігаються в окремих теках, по місяцях та
митницях відправлення в архіві відділу на протязі року, потім
справи передаються до архіву митниці. За збереження архіву відділу
призначається відповідальний інспектор.
 
   1.14. У випадку, коли у ТВВ вантаж береться під митний
контроль терміном більш ніж 5 діб (крім вантажів, що надійшли
автотранспортом) або складено протокол про ПМП, інспектор ТВВ
знімає ксерокопію з П/В (TIR), на якій ставить особистий номерний
штамп "Під митним контролем" та записує номер та дату документу,
на підставі якого вантаж поставлений під  митний  контроль.
Ксерокопії П/В (TIR) здаються у ВКДВ по окремому реєстру (додаток
N 5, 6). Після митного оформлення вантажу ТВВ здає оформлену П/В
(TIR).
 
   1.15. У випадках, коли вантажі надходять залізницею і немає
можливості зробити копію П/В, до ВКДВ передається перелік таких
документів (додаток N 3), після чого вони беруться на контроль у
ВКДВ до митного оформлення.
 
   1.16. При отриманні поштових примірників П/В на вантажі, які
надходять  залізницею,  інспектор  ВДКВ,  у разі відсутності
відомостей про оформлення вантажу у ВДКВ, але є у переліку (пункт
N 1.15), ще раз з'ясовує у ТВВ оформлення вантажу. Якщо вантаж
досі знаходиться на залізничній станції, у митницю відправлення
про  це  відправляється  повідомлення.  Поштовий  примірник
повертається до митниці відправлення тільки після повного митного
оформлення.
 
 Начальник ВКДВ                   О.В.Корнєєнков
 
 
                   Додаток N 1
 
 
 Реєстр N ______ Т/________/______ від "___" __________________ р.
 (код ТВВ, МП/остання цифра поточного року/порядковий N реєстру)
 
 на імпортні вантажі, які оформлені _________________ Київської РМ
                (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | N | ОНП | Дата |Митниця| Дата  | N ОНП | Кількість |
|з/п|TIR |інспек-|митниці |перети-|відправ- |оформле-|  місць  |
|  |  | тора |  на  | ну  | лення  | ння  |інспектора |
|  |  |кордону|кордоні |    |     |вантажу | митниці |
|  |  |    |    |    |     |    |призначення|
|---+----+-------+--------+-------+---------+--------+-----------|
|  |  |    |    |    |     |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ТВВ (МП) _____________ ______________________
            (підпис)  (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:    _____________ ______________________
            (підпис)  (Прізвище та ініціали)
 
   Тел.
   Графа 10 - Останнє розвантаження вантажу - 1, у  разі
часткового  розвантаження  вантажу  (направлення  до  іншої
митниці) - 0.
 
 
                   Додаток N 2
 
 
 Реєстр N ______ П/________/_______ від "___" _________________ р.
 (код ТВВ, МП/остання цифра поточного року/порядковий N реєстру)
 
 на імпортні вантажі, які оформлені на ______________ Київської РМ
                 (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | N | Дата | Мітниця | Дата | N ОНП  |Кіль- | ВМД|Підп.|
|з/п| ПВ |перети-|відправ- |оформле-|інспектора|кість |  |інсп.|
|  |  | ну  | лення  | ння  | митниці |місць |  |   |
|  |  |кордону| (код)  |вантажу |призначе- |   |  |   |
|  |  |    |     |    | ння   |   |  |   |
|---+----+-------+---------+--------+----------+------+----+-----|
|  |  |    |     |    |     |   |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ТВВ (МП) _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:    _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Тел.
 
 
                   Додаток N 3
 
 
 Перелік N _______/_______/_______ від "___" __________________ р.
 (код ТВВ, МП/остання цифра поточного року/порядковий N реєстру)
 
 на імпортні вантажі, які надійшли автомобільним транспортом без
 використання АД, ПД, ПП до ___________________ Київської РМ
            (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | N |ОНП інспектора| Дата | Мітниця | Дата | N ПМК |Кіль- |
|з/п|TIR | митниці на |перети-|відправ- |достав-|інспек-|кість |
|  |  |  кордоні  | ну  | лення  | ки  | тора |місць |
|  |  |       |кордону|     |вантажу|митниці|   |
|  |  |       |    |     |    |призн. |   |
|---+----+--------------+-------+---------+-------+-------+------|
|  |  |       |    |     |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ТВВ (МП) _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:    _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Тел.
 
 
                   Додаток N 4
 
                   Начальнику _________ митниці
 
 
 На виконання наказу ДМКУ N 246 від 27.09.93 р.
 
 
               РЕЄСТР
      CARNET TIR (П/В) у поштовому відправленні
      з відмітками про надходження митних вантажів
        до Київської регіональної митниці
 
 
------------------------------------------------------------------
|      |     |     |     |     |     |
|-----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|      |     |     |     |     |     |
|-----------+---------+----------+----------+----------+---------|
|Всього: шт.|     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ВКДВ
 
 Виконавець:
 
 
                   Додаток N 5
 
 
 Реєстр N ______Т-К /________/_____ від "___" _________________ р.
 (код ТВВ, МП/остання цифра поточного року/порядковий N реєстру)
 
 на імпортні вантажі, які взяти на контроль
 в _________________________ Київської РМ
  (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | N |  ОНП   | Дата | Митниця | Дата | N ПМК |Кіль- |
|з/п |TIR | інспектора |перетину|відправ- |достав-|інспек-|кість |
|  |  | митниці на |кордону | лення | ки  | тора |місць |
|  |  | кордоні  |    |     |вантажу|митниці|   |
|  |  |      |    |     |    |призн. |   |
|----+----+------------+--------+---------+-------+-------+------|
|  |  |      |    |     |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 
 Начальник ТВВ (МП) _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:    _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Тел.
 
 
                   Додаток N 6
 
 
 Реєстр N ______П-К/________/________ від "____" ______________ р.
 (код ТВВ, МП/остання цифра поточного року/порядковий N реєстру)
 
 на імпортні вантажі, які взяти на контроль
 в _________________________ Київської РМ
  (N ТВВ, МП чи його назва)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |N ПВ| Дата  | Митниця  |  Дата  |  N ПМК  |Кіль- |
|з/п |  |перетину |відправлення| доставки | інспектора |кість |
|  |  | кордону |      | вантажу |  митниці  |місць |
|  |  |     |      |     |  призн.  |   |
|----+----+---------+------------+----------+-------------+------|
|  |  |     |      |     |       |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ТВВ (МП) _____________ ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Виконавець:    ____________  ______________________
           (підпис)   (Прізвище та ініціали)
 
 Тел.
 
 
                   Додаток N 7
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |N ПВ |N TIR| Митниця | N ПМК |Приміт-| N ОМП |N |
|з/п |    |   |   |  на  |інспекто-| ка  |інспек- |В |
|  |    |   |   | кордоні | ра, що |    |тора, що| |
|  |    |   |   |     | взяв  |    |оформив | |
|  |    |   |   |     | вантаж |    |    | |
|----+-------+-----+-----+---------+---------+-------+--------+--|
|  |    |   |   |     |     |    |    | |
------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка