Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Національної ради з географічних назв

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1993 р. N 783
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 543 ( 543-2006-п ) від 19.04.2006 }
 
          Про утворення Національної
           ради з географічних назв
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   ( У тексті Положення слово "Укргеодезкартографія" в усіх
    відмінках замінено  словом  "Держкомприродресурсів" 
    згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 
    21.06.2004 )
 
   З метою впорядкування найменування,  перейменування  та
уточнення назв географічних об'єктів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Національну раду з географічних назв.
 
   2. Затвердити Положення про Національну раду з географічних
назв, що додається.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   4. Для забезпечення діяльності Національної ради, створення і
ведення інформаційного банку стандартизованих географічних назв
створити в структурі Укргеодезкартографії в межах встановленої
граничної  чисельності  працівників  відділ  стандартизації
географічних назв.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 вересня 1993 р. N 783
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Національну раду з географічних назв
 
   ( У тексті Положення слово "Укргеодезкартографія" в усіх
    відмінках замінено  словом  "Держкомприродресурсів" 
    згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 
    21.06.2004 )
 
   1. Національна рада з географічних назв (надалі - Рада) є
постійно діючим органом у питаннях  нормування  відтворення
географічних назв України, передачі українською мовою географічних
назв зарубіжних країн та об'єктів Землі, що перебувають поза
юрисдикцією держав, назв космічних тіл.
 
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами  і
розпорядженнями Кабінету  Міністрів  України,  а  також  цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями Ради є:
   організація розроблення проектів законодавчих та  інших
нормативних актів, спрямованих на впорядкування та перейменування
соціально-економічних і фізико-географічних об'єктів України;
   організація розроблення наукових основ  з  методології
найменування, перейменування та транскрибування назв географічних
об'єктів України, передачі українською мовою географічних назв
зарубіжних країн та об'єктів Землі, що  перебувають  поза
юрисдикцією держав, назв космічних тіл;
   організація та проведення робіт щодо створення національного
інформаційного банку стандартизованих географічних назв;
   розгляд пропозицій про найменування, перейменування  або
уточнення назв соціально-економічних  і  фізико-географічних
об'єктів;
   нагляд за збереженням назв об'єктів, що є  культурною
спадщиною України, а також пов'язаних з історією, життям і
діяльністю видатних діячів України;
   координація діяльності міністерств, відомств, підприємств,
установ та організацій, пов'язаної із запровадженням географічних
назв;
   організація взаємодії з національними службами інших держав і
Групою експертів ООН з географічних назв.
 
   4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
   здійснює  керівництво  розробленням  і    виконанням
науково-технічної програми створення національного інформаційного
банку стандартизованих географічних назв; координує діяльність
залучених до його створення наукових  і  науково-дослідних
організацій та установ, виробничих підприємств;
   інформує через  інформаційний  бюлетень  міністерства,
відомства, підприємства, установи й організації  про  зміни
транскрипції географічних назв;
   розглядає пропозиції про найменування, перейменування та
уточнення назв соціально-економічних  і  фізико-географічних
об'єктів та робить відповідні висновки;
   затверджує до видання словники-довідники географічних назв
об'єктів України та зарубіжних країн та об'єктів Землі;
   затверджує    положення,     інструкції,     інші
організаційно-методичні  та  нормативно-технічні  документи,
пов'язані з відтворенням географічних назв.
 
   5. Рада має право:
   залучати в установленому порядку науково-дослідні інститути,
лабораторії та кафедри вищих навчальних закладів,  виробничі
підприємства і фахівців до вирішення окремих питань, що належать
до її компетенції, а також до проведення консультацій і експертиз
щодо відтворення географічних назв;
   створювати робочі групи з учених,  фахівців  наукових,
науково-дослідних установ, виробничих підприємств для формування
інформаційного банку стандартизованих географічних назв;
   вносити до органів державної виконавчої влади пропозиції про
найменування, перейменування або уточнення назв  географічних
об'єктів України.
 
   6. Раду очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів
України.
   Голова Ради має першого заступника, який за посадою є
керівником  департаменту  геодезії,  картографії  та кадастру
Держкомприродресурсів,  та двох заступників (представники від
Національної академії наук і МОН). ( Абзац другий пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
   Розподіл обов'язків між заступниками провадиться головою
Ради.
   Персональний склад Ради затверджується головою Ради.
   До складу Ради входять керівні працівники  Міноборони,
Мінкультури, Мінприроди, Держкомприродресурсів, Академії наук,
Міносвіти, МЗС.
 
   7. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності та
регламент роботи, проводить у разі потреби засідання, але не рідше
одного разу на квартал.
 
   8. Рішення Ради з питань, що входять до її компетенції, є
обов'язковими для виконання всіма органами державної виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями.
 
   9. Робочим органом Ради, який забезпечує підготовку та
виконання її рішень, є відділ стандартизації географічних назв
Держкомприродресурсів.
 
   10. Рада має бланк зі своїм найменуванням і користується
печаткою Держкомприродресурсів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка