Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державний цільовий фонд розвитку промисловості та порядок формування, обліку і використання його коштів

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 серпня 1996 р. N 955
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
          Про затвердження Положення
        про Державний цільовий фонд розвитку
        промисловості та порядок формування,
        обліку і використання його коштів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 14 червня 1996 р. N
425 (  425/96  )  "Про  заходи  щодо завершення будівництва
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та
реконструкції пов'язаних з ним об'єктів" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про Державний цільовий фонд розвитку
промисловості та порядок формування, обліку і використання його
коштів (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 серпня 1996 р. N 955
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Державний цільовий фонд розвитку промисловості
   та порядок формування, обліку і використання його коштів
 
   1. Державний цільовий фонд розвитку промисловості (далі -
Фонд) створено згідно з Указом Президента України від 14 червня
1996 р. N 425 ( 425/96 ) для фінансування заходів щодо завершення
будівництва  Криворізького  гірничо-збагачувального  комбінату
окислених руд та реконструкції пов'язаних з ним об'єктів.
 
   2. Джерелом надходжень до Фонду є відрахування в розмірі
одного відсотка обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг)
підприємств, що входять до сфери управління Мінпрому,  крім
підприємств деревообробної та легкої промисловості, а також інші
надходження, одержані на підставах, не заборонених законодавством
України.  До цього Фонду включаються кошти галузевого фонду
фінансового регулювання Мінпрому.
   Суми зазначених  відрахувань  відносяться на собівартість
продукції (робіт, послуг).
 
   3. Відрахування до Фонду обчислюються з фактичного обсягу
реалізації продукції (робіт, послуг) без урахування податку на
добавлену вартість і акцизного збору.
   Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові і торгівельні
підприємства та організації обчислюють суми відрахувань, виходячи
з  розміру  валового доходу, одержаного ними від реалізації
продукції, виконаних робіт і наданих послуг.
 
   4. Перерахування коштів провадиться платниками щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, в доход державного
бюджету на рахунок 100 Державного казначейства,  розділ  49
бюджетної класифікації, символ звітності банку 89, із збереженням
цільового характеру використання коштів Фонду згідно з пунктом 1
цього Положення.
   Підприємства - платники щоквартально разом з бухгалтерською
звітністю подають до органів державної податкової служби за
місцем знаходження розрахунок відрахувань за формою згідно з
додатком.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
   5. Суми  відрахувань,  що  підлягають  перерахуванню  до
державного бюджету, обчислюються платниками самостійно у порядку,
визначеному цим Положенням.
 
   6. Підприємства - платники  несуть  відповідальність  за
правильність обчислення та своєчасність внесення коштів до Фонду
згідно із законодавством.
 
   7. Відрахування до  Фонду  підприємства  відображають  у
бухгалтерському  обліку  в дебеті рахунків обліку витрат на
виробництво та кредиті рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом".
 
   8. Контроль за правильністю  обчислення  і  своєчасністю
перерахування сум відрахувань до державного бюджету здійснюють
органи державної податкової служби згідно із законодавством.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
 
   9. Головне управління Державного казначейства фінансує заходи
щодо завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд і реконструкції пов'язаних з ним об'єктів
за поданим Мінпромом розподілом коштів у розділі 242 бюджетної
класифікації.
 
   10. Суми  коштів,  одержаних  підприємством  від  Фонду,
відображаються в дебеті рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та
кредиті рахунку 96 "Цільове фінансування та цільові надходження".
 
   11. Мінпром щомісяця до 8 числа наступного за звітним місяця
подає  Головному управлінню Державного казначейства звіт про
використання коштів Фонду.
 
   12. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснює
Мінфін.
 
 
                    Додаток
            до Положення про Державний цільовий фонд
           розвитку промисловості та порядок формування,
              обліку і використання його коштів
 
 
              РОЗРАХУНОК
 відрахувань до Державного цільового фонду розвитку промисловості
          за ______________ 199__ р.
       _______________________________________
               (платник)
-----------------------------------------------------------------
Місяць | Обсяг   | Розмір  |Підлягає |Фактично |Підлягає
    |реалізації |відрахувань | сплаті, |сплачено,|доплаті
    |відповідно |у відсотках | млн.крб.|млн.крб. |(повернен-
    |до пункту 3 |      |     |     |ню),
    |Положення. |      |     |     | млн.крб.
    | млн.крб.  |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Усього
 
Керівник _______________________      _______________
                        (підпис)
Головний бухгалтер _____________      _______________
                        (підпис)
 
"__"_______________199__ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка