Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взаємодії між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним казначейством України щодо здійснення контрольних заходів стосовно державних закупівель

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           18.11.2004 N 417/199
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2004 р.
                   за N 1538/10137
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки
    N 150/134 ( z0553-06 ) від 27.04.2006 }
 
    Про затвердження Порядку взаємодії між Міністерством
     економіки та з питань європейської інтеграції
      України і Державним казначейством України
        щодо здійснення контрольних заходів
         стосовно державних закупівель
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про
організаційні заходи щодо  функціонування  системи  державних
закупівель" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії між Міністерством економіки
та з питань європейської  інтеграції  України  і  Державним
казначейством України щодо здійснення контрольних заходів стосовно
державних закупівель, що додається.
 
   2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України   забезпечити   опублікування   цього  наказу  в
інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель",
розміщення  на ВЕБ-сторінці та довести його до Міністерства
економіки Автономної Республіки Крим, головних управлінь економіки
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій.
 
   3. Державному казначейству України забезпечити розміщення
цього  наказу  на  власній  ВЕБ-сторінці,  опублікування  у
Всеукраїнському науково-практичному виданні "КАЗНА" та довести
його до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту  з  питань  координації державних закупівель та
державного замовлення Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської  інтеграції України і першого заступника Голови
Державного казначейства України.
 
   5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                    М.Деркач
 
 Голова Державного
 казначейства України                  П.Петрашко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   і Державного казначейства
                   України
                   18.11.2004 N 417/199
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 грудня 2004 р.
                   за N 1538/10137
 
 
               ПОРЯДОК
    взаємодії між Міністерством економіки та з питань
      європейської інтеграції України і Державним
    казначейством України щодо здійснення контрольних
       заходів стосовно державних закупівель
 
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до наказу Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
06.08.2002 N 238 ( z0672-02 )  "Про організацію роботи щодо
контролю за додержанням чинного законодавства при здійсненні
закупівель товарів, робіт  і  послуг  за  державні  кошти",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 16.08.2002 за
N 672/6960 (із змінами), наказу Державного казначейства України
від  04.11.2002  N 205 ( z0919-02 ) "Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207 (із
змінами), та наказу Державного казначейства України від 25.05.2004
N 89 ( z0716-04 )  "Про  затвердження Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315, а також з метою
удосконалення механізму взаємодії між Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) та
Державним казначейством України (далі - Держказначейство) щодо
здійснення контрольних заходів стосовно державних закупівель.
 
   2. У  разі  зупинення  процедури закупівлі у зв'язку з
надходженням скарги до Мінекономіки:
   протягом трьох  робочих  днів  після  одержання  скарги
Мінекономіки електронною поштою або факсимільним зв'язком інформує
про це Держказначейство з одночасним направленням оригіналу цього
листа поштою;
   протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення за
результатами розгляду скарги Мінекономіки електронною поштою або
факсимільним  зв'язком надає таке рішення Держказначейству з
одночасним направленням оригіналу цього листа поштою.
 
   3. На підставі зазначеної інформації Мінекономіки у випадках,
передбачених частиною третьою статті 34 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
Держказначейство  вживає  заходів  для недопущення здійснення
платежів з рахунку замовника.
 
   4. Держказначейство після отримання рішення Мінекономіки про
результати розгляду скарги здійснює видатки за таких умов:
   у разі,  коли  результати  процедури  закупівлі  визнані
недійсними  та замовника зобов'язано провести нову процедуру
закупівлі - здійснення платежів з рахунку замовника згідно з
узятим  фінансовим  зобов'язанням  поновлюється після надання
замовником результатів проведення нової процедури закупівлі;
   у разі, коли рішення Мінекономіки не передбачає визнання
результатів  процедури  закупівлі  недійсними  та  проведення
замовником нової процедури закупівлі - здійснення платежів, які
переносилися на більш пізній період, проводиться з  рахунку
замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням відповідно до
документів, що підтверджують результати проведення  процедури
закупівлі.
 
   5. У  разі  надходження  до Мінекономіки матеріалів про
порушення законодавства щодо державних закупівель від контролюючих
та  правоохоронних  органів здійснюється контроль у порядку,
установленому законодавством. За умови підтвердження порушень
чинного законодавства щодо державних закупівель Мінекономіки надає
висновок стосовно такого контролю Держказначейству для вжиття
відповідних заходів у межах компетенції.
 
   6. Не пізніше 10 календарних днів після закінчення кварталу
Держказначейство надає Мінекономіки зведену інформацію про вжиття
заходів щодо дій, передбачених у пунктах 2-5 цього Порядку.
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу управління
 методології, правового
 забезпечення та контролю у сфері
 державних закупівель                О.Шатковський
 
 Начальник Відділу державних
 закупівель                        Н.Обушко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка