Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі Україн

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 24001 від 20.12.92
   м.Київ
 
 
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 225 ( v0457500-97 ) від 08.07.97 )
 
      Про порядок контролю за оплатою продукції,
         що поставляється за межі України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                 Національного банку
        N 85 ( v0085500-94 ) від 14.06.94 )
 
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  та
Національного банку України  від 3 грудня 1992 року N 675
( 675-92-п ) "Про  нормалізацію  розрахунків  з  суб'єктами
господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб
платежу",  встановлюється  слідуючий  порядок  розрахунків  і
оформлення вивозу продукції за межі України.
 
   1. Суб'єкти господарської діяльності України:
 
   ( Дію пункту 1.1 зупинено згідно з Наказом Національного
банку N 85 ( v0085500-94 ) від 14.06.94 ) 1.1. Мають право
відкривати рахунки за межами України, в тому числі і у Росії,
тільки  при  наявності  дозволу Національного банку України.
Розрахунки ведуться через кореспондентські рахунки комерційних
банків України та їх банки-кореспонденти.
   1.2. Здійснюють поставки продукції в країни рублевої зони при
умові попередньої її оплати, або застосування акредитивної форми
розрахунків через кореспондентські рахунки комерційних банків.
   1.3. З  метою  гарантії  оплати  продукції  одержують у
відповідних  установах  комерційних  банків  та  повідомляють
покупцям-контрагентам реквізити   кореспондентських   рахунків
комерційних банків України, які відкриті у банках країн рублевої
зони, для перерахування на них вартості поставленої продукції.
   1.4. Вивіз продукції через митний кордон здійснюють при
наявності довідок комерційних банків про надходження коштів для
гарантованої оплати продукції або попередньої  її  оплати  і
ліцензій, якщо товари підлягають ліцензуванню і квотуванню.
 
   2. Комерційним банкам України:
   2.1. Довести до клієнтів банківські та поштові реквізити
банків-кореспондентів, у  яких повинні депонуватися кошти для
забезпечення гарантованої оплати.
   2.2. На  підставі  отриманих  від  банків-кореспондентів
повідомлень виписувати у двох примірниках довідку про надходження
коштів для  гарантованої  оплати продукції у відповідності з
додатком N 1 до цієї Інструкції. Довідка підписується головним
бухгалтером банку і завіряється печаткою банку. Перший примірник
довідки видається постачальнику товару, другий - зберігається у
справах банку.
   2.3. Довідки є бланками суворої звітності і їх реквізити
повинні реєструватися в прошнурованій, пронумерованій, скріпленій
підписами і печаткою банку книзі реєстрації довідок.
   Комерційні банки не повинні видавати довідки, якщо вартість
партії товару, що поставляється, перевищує суму попередньої оплати
або акредитиву.
 
   3. При використанні акредитивної форми розрахунку покупець
повинен попередньо депонувати кошти у банку-кореспонденті.
 
   4. Митницям та контрольно-пропускним підрозділам МВС:
   4.1. Перевіряти при вивезенні товарів наявність зазначених
довідок комерційних банків про гарантію платежу. При відсутності
довідки товар пропуску не підлягає.
   4.2. При перетині товаром митного кордону вилучати довідку
комерційних банків  і  направляти  її  протягом  3  днів, а
контрольно-пропускним підрозділам МВС - протягом 5 днів, до
обласного управління  Національного  банку  України за місцем
розташування митниці.
   4.3. Вести облік вилучених довідок у книзі суворої звітності
відповідно до додатку N 2.
 
   5. Управлінням Національного  банку  України  за  місцем
знаходження митниці відсилати отримані від митних органів та
контрольно-пропускних підрозділів    довідки    управлінням
Національного банку за місцем знаходження комерційних банків, що
видали довідки.
   6. Управлінням Національного  банку  України  забезпечити
контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України "Про нормалізацію розрахунків з
суб'єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль
як засіб платежу" ( 675-92-п ).
 
 В.о.Голови Правління
 Національного банку України              В.І.Марков
 
 Міністр внутрішніх справ України          А.В.Василишин
 
 Голова Державного митного
 комітету України                    О.М.Коваль
 
                          Додаток N 1
                       до Інструкції N 24001
                       від 22.12.92 р.
 
             Довідка N ______
     про надходження коштів для гарантованої оплати
     продукції від ________________________________
                  (дата)
 
 Постачальнику __________________________________   ____________
            (найменування)          (рахунок)
 По контракту (договору) від ____________________ N ____________
 За поставку товару у відповідності
 з ліцензією N ___________              ____________
                             (дата)
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену-|Кіль-|Вартість пар-|Одержувач то- |Назва бан|Сума в|
|з/п|вання  |кість|тії, що пос- |вару     |ку-корес-|руб- |
|  |товару |і оди|тавляється  |--------------|пондента,|лях, |
|  |    |ниця |-------------|країна|підпри-|куди наді|вид оп|
|  |    |вимі-|в україн|в  |   |ємство |йшли кош-|лати |
|  |    |ру  |ських  |руб-|   |    |ти для оп|   |
|  |    |   |карбован|лях |   |    |лати това|   |
|  |    |   |цях   |  |   |    |ру    |   |
|---+--------+-----+--------+----+------+-------+---------+------|
| 1 |  2  | 3 |  4  | 5 |  6 |  7  |  8  | 9  |
------------------------------------------------------------------
                     Відмітка митниці або
                     контрольно-пропускного
                     підрозділу про здійснення
                     контролю
 М.П. Головний бухгалтер ______________
               (підпис)
 
                          Додаток N 2
                       до Інструкції N 24001
                       від 22.12.92 р.
 
               Книга
     обліку довідок про оплату експортних поставок
-------------------------------------------------------------------
| N |N і дата|Дата пере-|Назва банку,|Назва |  Товар  |Назва |
|з/п|довідки |тину кор- |який видав |поста- |------------|покупця|
|  |    |дону   |довідку   |чальни-|кіль-|сума в|    |
|  |    |     |      |ка   |кість|валюті|    |
|---+--------+----------+------------+-------+-----+------+-------|
| 1 |  2  |   3  |   4   |  5  | 6 |  7 |  8  |
-------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка