Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи для будівництва

     МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СРСР
        МІНІСТЕРСТВО АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ СРСР
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол Міненерго СРСР
                   14.07.1988 N 8а,
                   Протокол Мінатоменерго СРСР
                   29.08.1988 N 3
 
                   УЗГОДЖЕНО
                   Листи Держбуду СРСР
                   09.06.1988 N АЧ-2281-6/5,
                   29.07.1988 N АЧ-2898-6/5
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
    до Збірника цін на проектні роботи для будівництва
             ( va008400-88 )
 
 
               РОЗДІЛ 1
            ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 
   1. Вказівки щодо застосування цін:
   абзац 2 п. 3 викласти в такій редакції:
   "заходів і  робіт,  пов'язаних з підготуванням території
будівництва, включаючи рекультивацію земель";
   п. 4 виключити;
   п. 7 викласти в такій редакції:
   "7. Вартість  робіт  з  вибору  майданчика  (траси) для
будівництва визначається за цінами  на  розроблення  проекту
відповідного об'єкта з коефіцієнтом 0,1";
   доповнити п. 9:
   "9. Вартість  розроблення  робочого  проекту  і  робочої
документації з застосуванням макетного методу проектування з
урахуванням виготовлення макета визначається за цінами розділу з
коефіцієнтом 1,25".
 
   2. Ціни на розроблення проектно-кошторисної документації
   Глава 1.  Атомні,  теплові і дизельні електростанції та
котельні:
   п. 1 доповнити абзацом такого змісту:
   "складних гідротехнічних  об'єктів,  що  відносяться  до
позамайданчикових споруд і комунікацій, але в деяких випадках
розташовуються на території підприємства: аванкамер, водозабірних
ковшів, дюкерів, тунелів, водоскидних споруд, перепускних споруд
на відкритих  і  закритих  каналах,  сифонних  пристроїв  і
берегоукріплювальних споруд";
   абзац 3 п. 1 викласти в такій редакції:
   "градирень, бризкальних  басейнів,  циркуляційних насосних
станцій технічного водопостачання";
   доповнити п. 10:
   "10. При встановленні різнотипного основного устаткування
(котел або турбіна) на електростанціях вартість проектування
визначається як сума вартостей по кожному типу устаткування
відповідної  потужності  із знижувальним коефіцієнтом 0,7 до
загальної вартості".
 
   Таблиця 1-1:
   приміт. 1 викласти в такій редакції:
   "1. Вартість проектування АЗС з теплофікаційною установкою
для видачі тепла зовнішнім споживачам визначається за цінами
таблиці з застосуванням коефіцієнта 1,1";
   примітки доповнити п. 4:
   "4. Вартість проектування АС з автоматичними установками
пожежогасіння, пожежною та охоронною сигналізацією визначається за
цінами таблиці з застосуванням коефіцієнта 1,02. При цьому за
розділом  60  Збірника цін вищевказані витрати додатково не
визначаються".
 
   Таблиця 1-2:
   приміт. 2 викласти в такій редакції:
   "2. Вартість проектування АЗС з теплофікаційною установкою
для видачі тепла зовнішнім споживачам визначається за цінами
таблиці з застосуванням коефіцієнта 1,1";
   примітки доповнити п. 5:
   "5. Вартість проектування АС з автоматичними установками
пожежогасіння, пожежною та охоронною сигналізацією визначається за
цінами таблиці з застосуванням коефіцієнта 1,02. При цьому за
розділом  60  Збірника цін вищевказані витрати додатково не
визначаються".
 
   Таблиця 1-7:
   у п. 4 примітки виключити слова: "головних і";
   примітки доповнити п.п. 5, 6:
   "5. Цінами таблиці враховано витрати по роботі котельної на
двох видах палива - газ, мазут.
   6. До цін таблиці вводяться такі коефіцієнти:
   0,6 - для продуктивності котельної від 0,5 до 10 Гкал/год.;
   0,7 - для продуктивності котельної понад 10 до 20 Гкал/год.".
 
   Глава 2. Теплові мережі і спеціальні установки теплових
мереж:
   абзац 5 п. 7 викласти в такій редакції:
   "мостів, шляхопроводів, дюкерів, тунелів щитового прокладання
та інших видів закритих переходів при перетинанні тепловими
мережами залізниць і автомобільних доріг, річок, ярів";
   п. 7 доповнити абзацом такого змісту:
   "випусків теплофікаційних вод";
   п. 8 викласти в такій редакції:
   "8. При прокладанні теплових мереж разом з технологічними
трубопроводами  (газопровід,  мазутопровід,  киснепровід тощо)
вартість проектування теплових мереж визначається з застосуванням
коефіцієнта 1,1".
 
   Таблиця 1-10:
   п. 2 примітки викласти в такій редакції:
   "2. Вартість проектування двотрубних теплових мереж діаметром
менше 500 мм визначається за цінами п. 1 таблиці з коефіцієнтами:
   до 0,5 - при діаметрі 100 мм;
   0,6  - при діаметрі понад 100 до 200 мм;
   0,7  - при діаметрі понад 200 до 300 мм;
   0,8  - при діаметрі понад 300 до 400 мм";
   примітки доповнити п. 3:
   "3. Вартість проектування теплових мереж протяжністю понад
500 м визначається за цінами таблиці залежно від довжини траси.
   Вартість проектування теплових мереж протяжністю 500 м і
менше визначається за цінами таблиці виходячи з вартості 1 км з
коефіцієнтами:
   до 0,1 - при довжині траси до 50 м;
   0,25  - при довжині траси понад 50 до 100 м;
   0,35  - при довжині траси понад 100 до 250 м;
   0,45  - при довжині траси понад 250 до 500 м;
   при цьому довжина траси до формули підрахунку вартості не
вводиться".
 
   Глава 3. Окремі гідротехнічні споруди  електростанцій  і
котельних:
   п. 3 викласти в такій редакції:
   "3. При коливанні рівня води понад 4,0 м і при льодових і
шугових впливах  на  споруди  вартість  проектування  споруд
приймається з коефіцієнтом 1,2".
 
   Таблиця 1-15:
   примітки доповнити п. 7:
   "7. Цінами таблиці не  враховано  вартість  проектування
водозабірних ковшів і аванкамер".
 
   Таблиці 1-16, 1-17, 1-18, 1-22 і 1-23 викласти в такій
редакції:
 
     "Таблиця 1-16 Трубопроводи охолоджувальної води
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|   Об'єкт   | Основний |  Постійні величини вартості розроблення |  Відношення до  |
|   | проектування  | показник | робочої документації залежно від довжини, |вартості розроблення|
|   |         |  об'єкта |         тис.крб.         |робочої документації|
|   |         |      |--------------------------------------------+--------------------|
|   |         |      | від 50 до |понад 200 |понад 500 |понад 1000|проекту| робочого |
|   |         |      |  200 м  | до 500 м |до 1000 м |до 1500 м | К1  | проекту К2 |
|   |         |      |-----------+----------+----------+----------|    |      |
|   |         |      | а |  в | а | в | а | в | а | в |    |      |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 1 |    2    |   3   | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  |   13   |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 1 |Одна нитка    |      |  |   |  |   |  |   |  |   |    |      |
|   |трубопроводу на |      |  |   |  |   |  |   |  |   |    |      |
|   |витрату,     |      |  |   |  |   |  |   |  |   |    |      |
|   |тис.куб.м/год.: |      |  |   |  |   |  |   |  |   |    |      |
|   |-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
|   |від 5 до 8    |1 тис.куб.м/|0,81| 0,10 |0,94|0,17 |1,88| 0,3 |2,25|0,41 | 0,18 |  1,12  |
|   |         |  год.  |  |   |  |   |  |   |  |   |    |      |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 2 |понад 8 до 15  |  Те саме |1,05| 0,07 |1,18|0,14 |2,36|0,24 |3,13|0,30 | 0,18 |  1,12  |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 3 |понад 15 до 20  |  - " -  |1,35| 0,05 |1,63|0,11 |3,11|0,19 |4,48|0,21 | 0,20 |  1,14  |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 4 |понад 20 до 40  |  - " -  |1,65|0,0350|2,03|0,090|4,91|0,100|6,48|0,110| 0,20 |  1,14  |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 5 |понад 40 до 70  |  - " -  |2,45|0,0150|3,63|0,050|5,79|0,078|7,56|0,083| 0,25 |  1,16  |
|-----+-----------------+------------+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+-------+------------|
| 6 |понад 70 до 90  |  - " -  |2,98|0,0073|5,31|0,025|6,32|0,042|9,94|0,049| 0,30 |  1,18  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. При проектуванні водоводів у декілька ниток кожна нитка
понад однієї приймається з коефіцієнтом 0,3.
   2. При прокладанні з трубопроводом супутника (додаткового
обігрівального трубопроводу) вартість проектування приймається з
коефіцієнтом 1,3.
   3. Цінами таблиці не враховано вартість проектування естакад,
дюкерів, переходів через транспортні магістралі і водотоки.
   4. При  визначенні  вартості  проектування  безнапірних
трубопроводів проектний показник витрати потроюється.
   5. При  надземному  прокладанні  трубопроводів  вартість
проектування приймається з коефіцієнтом 1,2".
 
       "Таблиця 1-17 Трубопроводи підкачування
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкт  | Основний |   Постійні величини вартості розроблення робочої  |Відношення до вартості|
|п/п|проектування| показник | документації залежно від довжини, тис.крб.    | розроблення робочої |
|  |      | об'єкта |                            |   документації   |
|  |      |     |-------------------------------------------------------+----------------------|
|  |      |     | від 0,3 | понад 1 | понад 3 | понад 10 | понад 25 |проекту|  робочого  |
|  |      |     | до 1 км | до 3 км | до 10 км | до 25 км | до 30 км | К1  | проекту К2 |
|  |      |     |----------+----------+----------+----------+-----------|    |       |
|  |      |     | а | в | а | в | а | в | а | в | а | в |    |       |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 1 |   2   |   3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  |   15   |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 1 |Одна нитка, |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|  |трубопроводу|     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|  |на витрату, |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|  |тис.куб.м/ |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|  |год.:    |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|  |------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
|  |від 0,2 до | 1 тис. |1,24|0,90 |3,07|2,10 |7,85 |2,80|11,47|4,40|12,06| 5,2 | 0,24 |   1,15   |
|  |0,5     |куб.м/год.|  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 2 |понад 0,5  | То же  |1,40|0,58 |3,50|1,16 |8,30 |1,90|12,30|2,74|12,90|3,52 | 0,24 |   1,15   |
|  |до 1    |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 3 |понад 1 до 3| - " -  |1,61|0,370|3,92|0,780|8,97 |1,27|13,68|1,36|14,21|2,207| 0,23 |   1,14   |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 4 |понад 3 до 8| - " -  |2,09|0,210|5,12|0,380|11,58|0,36|16,29|0,49|18,79|0,680| 0,19 |   1,11   |
|---+------------+----------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+--------------|
| 5 |понад 8   | - " -  |2,85|0,117|5,79|0,296|11,74|0,34|17,09|0,39|20,71|0,440| 0,17 |   1,09   |
|  |до 10    |     |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |    |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. При проектуванні водоводів у декілька ниток кожна нитка
понад однієї приймається з коефіцієнтом 0,3.
   2. При прокладанні з трубопроводом супутника (додаткового
обігрівального трубопроводу) вартість проектування приймається з
коефіцієнтом 1,3.
   3. Цінами таблиці не враховано вартість проектування естакад,
дюкерів, переходів через транспортні магістралі і водотоки.
   4. При  надземному  прокладанні  трубопроводів  вартість
проектування приймається з коефіцієнтом 1,15".
 
       "Таблиця 1-18 Відкриті ґрунтові канали
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкт  |Основний|      Постійні величини вартості розроблення робочої документації залежно      |Відношення до вартості|
|п/п|проектування|показник|               від довжини каналу, тис. крб.                | розроблення робочої |
|  |      |об'єкта |                                             |   документації   |
|  |      |    |------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|
|  |      |    | від 0,1 |понад 0,5 | понад 1,0 | понад 2 до | понад 5 | понад 8 |понад 10 |понад 15 | проекту | робочого |
|  |      |    |до 0,5 км | до 1 км | до 2 км |  5 км  | до 8 км | до 10 км |до 15 км |до 25 км |  К1  | проекту К2 |
|  |      |    |     |     |      |      |      |      |     |     |     |      |
|  |      |    |----------+----------+-----------+------------+-----------+-----------+---------+---------|     |      |
|  |      |    | а | в | а | в | а | в  | а |  в | а  | в | а | в | а | в | а | в |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 1 |  2    |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20  |   21   |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 1 |Відкритий  |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|  |ґрунтовий  |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|  |канал на  |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|  |витрату,  |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|  |куб.м/сек.: |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|  |------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
|  |від 10 до 30|1 куб.м/|1,50|0,030|2,50|0,045|3,62|0,0534|6,42 |0,145 |11,55|0,204|15,35|0,227|20,0|0,30|27,8|0,32|  0,25 |  1,19  |
|  |      | сек. |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 2 |понад 30  |Те саме |1,56|0,028|2,65|0,040|3,63|0,053 |6,54 |0,141 |12,15|0,184|15,74|0,214|20,6|0,28|28,4|0,30|  0,23 |  1,13  |
|  |до 50    |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 3 |понад 50  | - " - |1,71|0,025|3,10|0,031|3,88|0,048 |7,24 |0,127 |12,65|0,174|16,74|0,194|22,6|0,24|29,4|0,28|  0,22 |  1,12  |
|  |до 100   |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 4 |понад 100  | - " - |2,01|0,022|3,70|0,025|4,48|0,042 |8,30 |0,1164|14,05|0,160|19,14|0,170|25,6|0,21|32,4|0,25|  0,22 |  1,12  |
|  |до 180   |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 5 |понад 180  | - " - |2,37|0,020|4,06|0,023|6,82|0,029 |11,07|0,101 |16,57|0,146|20,94|0,16 |31,0|0,18|41,4|0,20|  0,20 |  1,10  |
|  |до 250   |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
|---+------------+--------+----+-----+----+-----+----+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+----+---------+------------|
| 6 |понад 250  | - " - |2,87|0,018|4,81|0,020|8,07|0,024 |15,82|0,082 |20,07|0,132|24,44|0,146|36,0|0,16|48,9|0,17|  0,20 |  1,10  |
|  |до 300   |    |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |     |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Цінами  таблиці  не  враховано  вартість проектування
перетинань каналу з іншими спорудами, водотоками і комунікаціями.
   2. Цінами таблиці не враховано вартість проектування споруд
на каналі та улаштування спеціальних протифільтраційних завіс.
   3. Вартість проектування каналів без кріплення приймається з
коефіцієнтом 0,8".
 
         "Таблиця 1-22 Рибозагороджувачі
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Об'єкт   | Основний | Постійні  | Відношення до |
|п/п| проектування | показник | величини  |  вартості   |
|  |        | об'єкта | вартості  |  розроблення  |
|  |        |      | розроблення |   робочої   |
|  |        |      |  робочої  | документації  |
|  |        |      |документації,|         |
|  |        |      |  тис.крб. |         |
|  |        |      |-------------+-----------------|
|  |        |      | а  | в  |проекту|робочого |
|  |        |      |   |   | К1  | проекту |
|  |        |      |   |   |    |  К2  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 1 |    2    |   3   | 4  | 5  |  6  |  7  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 1 |Рибозагороджувач|      |   |   |    |     |
|  |на витрату   |      |   |   |    |     |
|  |куб.м/сек.:   |      |   |   |    |     |
|  |----------------+-----------+------+------+-------+---------|
|  |від 2 до 5   |1 куб.м/сек|11,20 | 1,0 | 0,28 | 1,16  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 2 |понад 5 до 10  | Те саме |12,35 |0,770 | 0,28 | 1,16  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 3 |понад 10 до 15 |  - " -  |14,35 |0,570 | 0,27 | 1,15  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 4 |понад 15 до 30 |  - " -  | 17,1 |0,387 | 0,27 | 1,15  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 5 |понад 30 до 50 |  - " -  | 21,4 |0,244 | 0,24 | 1,13  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 6 |понад 50 до 100 |  - " -  | 25,8 |0,156 | 0,22 | 1,12  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 7 |понад 100 до 180|  - " -  | 29,7 |0,117 | 0,18 | 1,11  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 8 |понад 180 до 250|  - " -  | 35,1 |0,087 | 0,17 | 1,10  |
|---+----------------+-----------+------+------+-------+---------|
| 9 |понад 250 до 360|  - " -  | 39,6 |0,069 | 0,17 | 1,10  |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Вартість проектування рибозагороджувачів у монолітному
залізобетоні приймається з коефіцієнтом 0,8.
   2. Дані  ціни  розроблено  для рибозагороджувачів типів:
сітчасті касетні і повітряні".
 
         "Таблиця 1-23 Сифонні пристрої
 
------------------------------------------------------------------
|N | Об'єкт проектування| Основний | Постійні  | Відношення до|
|п/|          | показник | величини  |  вартості  |
|п |          | об'єкта  | вартості  | розроблення |
| |          |      |розроблення |  робочої  |
| |          |      | робочої  | документації |
| |          |      |документації,|       |
| |          |      |  тис.крб. |       |
| |          |      |-------------+--------------|
| |          |      | а  | в  |проекту|робо- |
| |          |      |   |   | К1  |чого |
| |          |      |   |   |    |проек-|
| |          |      |   |   |    |ту К2 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|1 |     2     |   3   | 4  | 5  |  6  | 7  |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|1 |Сифонний пристрій на|      |   |   |    |   |
| |витрату,      |      |   |   |    |   |
| |тис.куб.м/сек.:   |      |   |   |    |   |
| |--------------------+-----------+------+------+-------+------|
| |від 5 до 10     |1 тис.куб.м| 2,10 | 0,1 | 0,18 | 1,1 |
| |          |  /сек.  |   |   |    |   |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|2 |понад 10 до 20   | Те саме | 2,34 |0,076 | 0,18 | 1,1 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|3 |понад 20 до 40   |  - " -  | 2,56 |0,065 | 0,18 | 1,1 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|4 |понад 40 до 80   |  - " -  | 3,12 |0,051 | 0,18 | 1,1 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|5 |понад 80 до 120   |  - " -  | 3,92 |0,041 | 0,18 | 1,1 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|6 |понад 120 до 180  |  - " -  | 5,36 |0,029 | 0,18 | 1,1 |
|--+--------------------+-----------+------+------+-------+------|
|7 |понад 180 до 360  |  - " -  | 8,06 |0,014 | 0,18 | 1,1 |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Вартість  проектування  сифонних  колодязів  у
монолітному залізобетоні приймається з коефіцієнтом 0,8".
 
   Таблиця 1-25:
   примітки доповнити п. 3:
   "3. Вартість проектування повітряно-конденсаційних установок
(ПКУ) з сухими або комбінованими градирнями визначається за цінами
таблиці з коефіцієнтом 1,8".
 
   Таблиця 1-27:
   примітки доповнити п. 7:
   "7. Цінами таблиці не  враховано  вартість  проектування
багерних насосних станцій другого і наступних підйомів".
 
   Глава 4.  Повітряні  лінії  електропередачі  напругою
35-1150 кВ:
   п. 5 доповнити абзацом такого змісту:
   "розрахунки впливу ПЛ 1150 кВ на об'єкти зв'язку на ділянці
зближення";
   доповнити п. 6:
   "6. Вартість розроблення документації  з  приєднання  до
електричних мереж ліній електропередачі напругою 35-500 кВ цінами
не врахована і визначається додатково за цінами таблиць 1-28 і
1-29 з коефіцієнтом 0,15 від вартості проекту".
 
   Таблицю 1-28 доповнити цінами:
 
"
------------------------------------------------------------------
|21|ПЛ 110-150 кВ  |     |   |   |    |     |
| |I категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 1,30 | -  | 0,20 |  1,10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|22|понад 1 до 4   |  1 км  | 1,23 |0,064 | 0,20 |  1,10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|23|ПЛ 110-150 кВ  |     |   |   |    |     |
| |II категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км   |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 2,47 | -  | 0,25 |  1,10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|24|понад 1 до 4   |  1 км  | 2,35 |0,123 | 0,25 |  1,10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|25|ПЛ 220 кВ    |     |   |   |    |     |
| |I категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 1,76 | -  | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|26|понад 1 до 5   |  1 км  | 1,67 |0,092 | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|27|ПЛ 220 кВ    |     |   |   |    |     |
| |II категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 3,57 | -  | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|28|понад 1 до 5   |  1 км  | 3,37 | 0,20 | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|29|ПЛ 330 кВ    |     |   |   |    |     |
| |I категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 2,56 | -  | 0,20 |  1,10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|30|понад 1 до 10  |  1 км  | 2,40 |0,157 | 0,20 |  1.10  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|31|ПЛ 330 кВ    |     |   |   |    |     |
| |II категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 4,77 | -  | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|32|понад 1 до 10  |  1 км  | 4,46 |0,312 | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|33|ПЛ 500 кВ    |     |   |   |    |     |
| |I категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 3,36 | -  | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|34|понад 1 до 15  |  1 км  | 3,20 |0,157 | 0,15 |  1,07  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|35|ПЛ 500 кВ    |     |   |   |    |     |
| |II категорії   |     |   |   |    |     |
| |складності    |     |   |   |    |     |
| |довжиною, км:  |     |   |   |    |     |
| |-----------------+----------+------+------+-------+----------|
| |до 1       | Об'єкт | 8,82 | -  | 0,12 |  1,06  |
|--+-----------------+----------+------+------+-------+----------|
|36|понад 1 до 15  |  1 км  | 8,55 |0,273 | 0,12 |  1,06  |
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   Таблиця 1-29:
   примітки доповнити п.п. 5, 6:
   "5. За наявності залісених ділянок траси ПЛ, що перевищують
15% довжини, застосовується коефіцієнт 1,05.
   6. Ціни наведено для однорідної лінії, що проектується на
одноланцюгових або дволанцюгових опорах".
 
   Таблицю відносної вартості (до табл. 1-29) викласти в такій
редакції:
 
      "До табл. 1-29 Відносна вартість розроблення
        проектно-кошторисної документації
            у відсотках від ціни
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Об'єкт  |Ста- | Елек- |Буді-|Ліні-|Орга-|Орга-|Кошто-|
|п/п | проектування |дія | тро- |вель-|йно- | ні- | ні- |рисна |
|  |       |про- |техніч-| на |експ-|зація|зація|доку- |
|  |       |екту-| на  |час- |луа- |експ-|буді-|мен- |
|  |       |вання|частина|тина |таці-|луа- |вниц-|тація |
|  |       |   |    |   |йний |тації| тва |   |
|  |       |   |    |   |зв'я-|   |   |   |
|  |       |   |    |   | зок |   |   |   |
|----+--------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
| 1 |   2    | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |
|----+--------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
| 1 |Повітряна   | П | 51  | 21 | 1 | 1 | 16 | 10 |
|  |лінія     |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |електропереда-| РП | 53  | 30 | 2 | 1 | 4 | 10 |
|  |чі напругою  |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |35 кВ     | РД | 53  | 35 | 2 | - | - | 10 |
|  |I категорії  |   |    |   |   |   |   |   |
|  |складності  |   |    |   |   |   |   |   |
|----+--------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
| 2 |ПЛ 35 кВ   | П | 51  | 21 | 1 | 1 | 16 | 10 |
|  |II категорії |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |складності  | РП | 53  | 31 | 1 | 1 | 4 | 10 |
|  |       |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |       | РД | 53  | 36 | 1 | - | - | 10 |
|----+--------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
| 3 |ПЛ 35 кВ   | П | 48  | 26 | 1 | 1 | 14 | 10 |
|  |III категорії |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |складності  | РП | 50  | 34 | 1 | 1 | 4 | 10 |
|  |       |-----+-------+-----+-----+-----+-----+------|
|  |       | РД | 53  | 36 | 1 | - | - | 10 |
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   Таблиця 1-33:
   у поз. 4, гр. 2 замість "110-220 кВ" слід читати "35-220 кВ";
   п. 7 викласти в такій редакції:
   "Розрахунок впливу лінії напругою..." далі за текстом.
 
   Глава 5. Електричні підстанції перемінного струму 35-1150 кВ:
   п. 5 доповнити абзацами:
   "пристроїв плавлення ожеледі на закритих  підстанціях  і
підстанціях типу КТПБ;
   радіощогл;
   системних електричних  розрахунків  з  вибору  засобів
компенсації реактивної потужності і захисту від перенапруг;
   пунктів переходу кабельної лінії 110 кВ і вище в повітряну;
   систем і  пристроїв  діагностики  стану  устаткування  і
безупинної готовності спрацьовування пристроїв релейного захисту
та автоматики;
   пристроїв, що забезпечують автоматизацію розрахункового і
технічного обліку електроенергії на підстанціях 110 кВ і вище";
   абзац 5 п. 5 викласти в такій редакції:
   "релейного захисту електричних мереж і систем, включаючи
ближнє  і  дальнє мережне резервування; додаткових пристроїв
релейного захисту та автоматики, що забезпечують  захист  і
автоматику мережі і встановлюються на підстанціях; розрахунків
струмів короткого замикання для релейного захисту і  вибору
комутаційної апаратури струмопровідних частин";
   доповнити п.п. 6, 7:
   "6. При  проектуванні  підстанцій з пристроями релейного
захисту підвищеної швидкодії і надійності,  з  використанням
захистів на інтегральних мікросхемах вартість розділу релейного
захисту підстанційних елементів приймається з коефіцієнтом 1,5.
   7. Вартість  розроблення  документації  з  приєднання до
електричних мереж підстанцій напругою 35-500  кВ  цінами  не
врахована і визначається додатково за цінами табл. 1-34 і 1-36 з
коефіцієнтом 0,15 від вартості проекту".
 
   Таблиця 1-34:
   поз. 27 і 28 викласти в такій редакції:
   "Комплектна двотрансформаторна  підстанція..."  далі  за
текстом;
   примітки доповнити п. 4:
   "4. Цінами поз. 25-32 враховано проектування комплектної
трансформаторної підстанції з елементів, передбачених заводською
технічною  документацією,  незалежно  від  поставки  заводом
устаткування, конструкцій і матеріалів".
 
   Таблицю відносної вартості (до табл. 1-34) викласти в такій
редакції:
 
      "До табл. 1-34 Відносна вартість розроблення
        проектно-кошторисної документації
      і видів проектних робіт у відсотках від ціни
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкт проектування |Стадія |  Електрична частина  | Архі- | Ген- | Опа- |Зв'я-|Орга- |Орга- | Кошто- |
|п/п|          |проек- |------------------------| тек- | план |лення, | зок | ні- | ні- | рисна |
|  |          |тування|первинні|управ-| релей- |турно- | і  |венти- |   |зація |зація |докумен-|
|  |          |    |з'єднан-|ління | ний  | буді- |транс-| ляція,|   |експ- |будів-| тація |
|  |          |    |  ня  | і  | захист |вельна | порт | водо- |   |луата-|ництва|    |
|  |          |    |    |авто- |підстан-|частина|   |провід,|   | ції |   |    |
|  |          |    |    |матика| ційних |    |   |каналі-|   |   |   |    |
|  |          |    |    |   |елемен- |    |   | зація |   |   |   |    |
|  |          |    |    |   | тів  |    |   |    |   |   |   |    |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 1 |     2     |  3  |  4  | 5  |  6  |  7  |  8 |  9  | 10 | 11 | 12 |  13  |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 1 |Відкриті електричні |  П  |  40  | 5  |  6  | 15  | 10 |  7  | 1 | 2  | 4  |  10  |
|  |підстанції     |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |35-330 кВ      | РП  |  27  | 20 |  5  | 22  |  6 |  7  | 1 | 1  | 2  |  9  |
|  |(поз. 1-10)     |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |          | РД  |  27  | 20 |  5  | 23  |  6 |  7  | 1 | -  | -  |  11  |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 2 |Відкриті електричні |  П  |  40  | 5  |  6  | 15  | 10 |  7  | 1 | 2  | 4  |  10  |
|  |підстанції     |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |500-750 кВ     | РП  |  28  | 20 |  6  | 23  |  4 |  6  | 1 | 1  | 2  |  9  |
|  |(поз. 11-14)    |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |          | РД  |  29  | 20 |  5  | 25  |  3 |  6  | 1 | -  | -  |  11  |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 3 |Відкриті електричні |  П  |  37  | 5  |  5  | 20  | 10 |  7  | 1 | 1  | 4  |  10  |
|  |підстанції 1150 кВ |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |(поз. 15-17)    | РП  |  24  | 20 |  5  | 26  |  4 |  8  | 1 | 1  | 2  |  9  |
|  |          |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |          | РД  |  23  | 20 |  5  | 28  |  3 |  8  | 1 | -  | -  |  12  |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 4 |Закриті електричні |  П  |  39  | 6  |  5  | 18  |  7 |  8  | 1 | 2  | 4  |  10  |
|  |підстанції     |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |35-220 кВ      | РП  |  27  | 20 |  4  | 24  |  5 |  7  | 1 | 1  | 2  |  9  |
|  |(поз. 18-24)    |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |          | РД  |  27  | 20 |  4  | 24  |  5 |  7  | 1 | -  | -  |  12  |
|---+--------------------+-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
| 5 |Комплектні     |  П  |  46  | 4  |  5  | 15  | 10 |  2  | 1 | 2  | 3  |  12  |
|  |трансформаторні   |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |підстанції     | РП  |  33  | 17 |  4  | 24  |  6 |  2  | 2 | 1  | 1  |  10  |
|  |35-220 кВ      |-------+--------+------+--------+-------+------+-------+-----+------+------+--------|
|  |(поз. 25-32)    | РД  |  32  | 17 |  4  | 25  |  6 |  2  | 2 | -  | -  |  12  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. У  відносних  вартостях  наведено відсотки для
визначення вартості розроблення кошторисної  документації  по
готових обсягах робіт. При складанні кошторисної документації без
готових обсягів робіт дані відсотки приймаються з коефіцієнтом 1,4
за  рахунок  відповідного  пропорційного  зменшення  вартості
розроблення інших розділів проектної документації".
 
   Таблиця 1-36:
   поз. 15, гр. 3 слід читати "10 кв.м", гр. 5 слід читати
"0,04"
   примітки доповнити пп. 7, 8:
   "7. За одиницю виміру "1 приєднання" прийнято підключення до
розподільного    пристрою:    силового    трансформатора
(автотрансформатора), шунтувального реактора, батареї статичних
конденсаторів, повітряної або кабельної лінії електропередачі.
   8. Вартість виконання установлення в розподільному пристрої
шиноз'єднувального  або  секційного,  або  обхідного вимикача
визначається за цінами на проектування відкритого розподільного
пристрою з основним показником "1 приєднання".
 
   У таблиці "Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної
документації у відсотках від ціни" (до табл. 1-36) з вертикальної
гр. 10 виключити слова "диспетчерське управління", "телемеханіка".
 
   Таблиця 1-37:
   п. 3 приміток викласти в такій редакції:
   "3. Для однотипних приєднань з ідентичними схемами вартість
проектування першого приєднання визначається за пп.  1-4,  а
наступних з К=0,6 - для РУ 6-220 кВ і К=0,8 - для РУ 330-750 кВ.
   За наявності однотипних приєднань у РУ вартість проектування
за п.п. 6 і 7 визначається за формулою:
 
            а + в (х + х * К),
                  1
 
   де а, в - постійні табличні величини;
   х - число неоднотипних приєднань РУ;
   х - число однотипних приєднань РУ;
   1
   К - 0,6 - для РУ 6-220 кВ і 0,8 - для РУ 330-750 кВ".
 
   Глава 7. Релейний захист і лінійна автоматика і розрахунки
струму короткого замикання мереж 35-1150 кВ:
   Таблиця 1-40:
   поз. 13, гр. 2 слід читати "25-20" замість "25-30";
   у п. 7 приміток замість слів "релейного захисту підвищеної
складності" слід читати "релейного захисту підвищеної швидкодії і
надійності";
   примітки доповнити п. 9:
   "9. За наявності в мережі 500-1150 кВ шунтувальних лінійних
реакторів або лінійних компенсаційних реакторів, або синхронних
компенсаторів вартість додаткових робіт  з  проектування  їх
релейного захисту   визначається  за  цінами  таблиці  з
коефіцієнтом 0,2".
 
   Таблиця 1-41:
   поз. 10, гр. 2 слід читати "15" замість "10";
   заголовок гр. 4 викласти в такій редакції:
   "комутаційної апаратури і релейного устаткування".
 
   Глава 9.  Диспетчерське  управління  і  телемеханізація
енергетичних об'єктів енергосистем, промпідприємств і об'єктів,
прирівняних до них:
   Таблицю 1-44 викласти в такій редакції:
 
       "Таблиця 1-44 Диспетчерське управління
       і телемеханізація енергетичних об'єктів
      енергосистем, промпідприємств і об'єктів,
            прирівняних до них
 
------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкт проектування |Основний| Постійні  | Відношення до |
|п/п|          |показник| величини  |  вартості  |
|  |          |об'єкта | вартості  | розроблення  |
|  |          |    | розроблення |  робочої   |
|  |          |    |  робочої  | документації |
|  |          |    |документації,|        |
|  |          |    |  крб.   |        |
|  |          |    |-------------+----------------|
|  |          |    | а  | в  |проекту|робочого|
|  |          |    |   |   | К1  |проекту |
|  |          |    |   |   |    |  К2  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 1 |     2     |  3  | 4  | 5  |  6  |  7  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 1 |Диспетчерське    |    |   |   |    |    |
|  |управління     |    |   |   |    |    |
|  |енергетичними    |    |   |   |    |    |
|  |об'єктами      |    |   |   |    |    |
|  |(електростанціями, |    |   |   |    |    |
|  |підстанціями):   |    |   |   |    |    |
|  |--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|  |в основній     | 1 КП | -  | 42 | 1,5 | 1,4  |
|  |електромережі    |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 2 |в розподільній   |Те саме | -  | 25 | 1,2 | 1,42 |
|  |електромережі    |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 3 |Пристрої      |    |   |   |    |    |
|  |телемеханіки    |    |   |   |    |    |
|  |(сторона КП):    |    |   |   |    |    |
|  |--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|  |об'єкти ТС     |  10  | -  | 54 | 0,3 | 1,1  |
|  |          |об'єктів|   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 4 |об'єкти ТУ     | То же | -  | 89 | 0,3 | 1,12 |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 5 |об'єкти ТИ або ТР  | - " - | -  | 190 | 0,3 | 1,1  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 6 |Пристрої      |    |   |   |    |    |
|  |телемеханіки    |    |   |   |    |    |
|  |(сторона ПУ):    |    |   |   |    |    |
|  |--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|  |об'єкти ТС     | - " - | -  | 68 | 0,4 | 1,13 |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 7 |об'єкти ТУ     | - " - | -  | 54 | 0,3 | 1,1  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 8 |об'єкти ТИ або ТР  | - " - | -  | 126 | 0,3 | 1,1  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
| 9 |Вимірювальний    |  10  | -  | 253 | 0,3 | 1,1  |
|  |перетворювач    |приладів|   |   |    |    |
|  |електричних і    |    |   |   |    |    |
|  |неелектричних    |    |   |   |    |    |
|  |величин, підсилювач |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|10 |Пристрій      |    |   |   |    |    |
|  |відображення:    |    |   |   |    |    |
|  |--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|  |прилад аналоговий, |Те саме | -  | 63 | 0,3 | 1,1  |
|  |прилад       |    |   |   |    |    |
|  |реєструвальний   |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|11 |прилад цифровий   | - " - | -  | 80 | 0,4 | 1,1  |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|12 |алфавітно-цифрове  |1 табло | -  | 215 | 0,2 | 1,12 |
|  |табло        |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|13 |Диспетчерський щит |1 секція| -  | 76 | 0,4 | 1,18 |
|  |активний      |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|14 |Диспетчерський щит |Те саме | -  | 34 | 0,4 | 1,14 |
|  |пасивний      |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|15 |Диспетчерський пульт|1 робоче| -  | 509 | 0,2 | 1,16 |
|  |          | місце |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|16 |Пристрій управління |  1  | -  | 324 | 0,2 | 1,15 |
|  |(поєднання)     |пристрій|   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|17 |Панель       |1 панель| -  | 295 | 0,14 | 1,03 |
|  |електроживлення   |    |   |   |    |    |
|---+--------------------+--------+------+------+-------+--------|
|18 |Пристрій      |  1  | -  | 378 | 0,2 | 1,16 |
|  |електроживлення з  |пристрій|   |   |    |    |
|  |перетворювачем   |    |   |   |    |    |
|  |напруги       |    |   |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Електростанції  і  підстанції,  підпорядковані  даному
диспетчерському  пункту  управління  (ДП),  розглядаються  як
контрольовані пункти (КП); ДП нижнього і верхнього рівнів можуть
також розглядатися як КП відповідно до ДП даного рівня (при
ретрансляції телеінформації).
   2. Об'єктами ТС, ТУ,  ТИ,  ТР  називаються  апарати  і
устаткування КП, стан і режим роботи яких контролюються на ДП або
управляються з ДП.
   3. При розрахунку вартості проектування телевимірювання на
вибір або по виклику до вартості ТИ за п. 8 добавляється вартість
ТУ за п. 7.
   4. Активним диспетчерським щитом вважається щит, що містить
елементи мнемосхеми, які мають електричний монтаж, індикатори і
прилади  відображення  інформації.  За  основний  показник
диспетчерського щита умовно прийнято секцію розміром 1000х560 мм.
   5. Вартість проектування за поз. 6, 8 не враховується у
випадку,  коли  інформація  на  ПУ  вводиться від пристроїв
телемеханіки в ЕОМ і відображається тільки на дисплеї.
   6. Відносна вартість розроблення кошторисної документації по
готових обсягах робіт складає від вартості розроблення проектної
документації, що визначається за табл. 1-44, для стадії проект -
10%, робоча документація - 8%, робочий проект - 9%.
   7. Цінами таблиці не враховано вартість проектування:
   каналів зв'язку;
   засобів обчислювальної техніки;
   програмно-математичного забезпечення;
   автоматичного регулювання режиму роботи енергосистеми;
   акумуляторних батарей, автоматизованих  дизель-генераторних
агрегатів, агрегатів  безперебійного живлення потужністю понад
10 кВА;
   будівель і   споруд  для  розміщення  диспетчерського
устаткування, засобів  телемеханіки,  обчислювальної  техніки,
виробничого персоналу;
   КВП і автоматики на енергооб'єктах.
   8. Вартість проектування технічного переулаштування вторинних
з'єднань існуючих розподільних пристроїв для організації ланцюгів
ТС-ТИ-ТУ визначається за табл. 1-37 у порядку, встановленому
п. 2.7 Загальних вказівок".
 
   Таблиця 1-45:
   примітки доповнити п. 9:
   "9. Відносна вартість розроблення кошторисної документації
складає для стадії проект - 9%, робочий проект - 12%, робоча
документація - 11% (по готових обсягах робіт)".
 
   Глава 10. Повітряні лінії електропередачі напругою до 20 кВ,
трансформаторні підстанції, розподільні і секціонувальні пункти
напругою до 20 кВ, релейний захист, автоматика та електричні
розрахунки мереж до 20 кВ. Електричні мережі міст і селищ:
   п. 2 викласти в такій редакції:
   "2. За довжину лінії приймається сумарна протяжність усіх
проектованих ліній у складі проекту".
 
   Таблиця 1-46:
   п. 2 примітки викласти в такій редакції:
   "2. Вартість проектування ПЛ напругою до 20 кВ..." далі за
текстом;
   примітки доповнити п. 5:
   "5. Вартість електричних розрахунків плавлення ожеледі для ПЛ
напругою 3-20 кВ визначається за цінами табл. 1-33 поз. 1".
 
   Таблиця 1-47:
   поз. 7 викласти в такій редакції:
   "Повітряний перехід ПЛ через водні перепони, залізниці та
інші інженерні споруди, а також переулаштування ПЛ, що потребують
установлення опор більш високої напруги (35-110 кВ)".
 
   Таблиця 1-48:
   поз. 12 викласти в такій редакції:
   "Чарунка розподільного пристрою 6-20 кВ, що установлюється
додатково при розширенні";
   останній абзац п. 1 примітки викласти в такій редакції:
   "при проектуванні чарунок РУ 6-20 кВ заводського виготовлення
ціни за поз. 12 слід приймати з коефіцієнтом 0,35".
 
   Таблиця 1-51:
   у назві таблиці слова "до 20 кВ" замінити на "3-20 кВ".
 
   Таблиця 1-52:
   у назві таблиці, гр. 1, а також у таблиці відносної вартості
виключити слова "міст і селищ".
 
   Глава 11. Кабельні лінії електропередачі:
   Таблиця 1-53:
   п. 2 примітки викласти в такій редакції:
   "2. При проектуванні декількох паралельних кабельних ліній
вартість  проектування  кожної  наступної  лінії  понад одну
визначається з коефіцієнтом 0,25";
   п. 3 примітки викласти в такій редакції:
   "3. Для напруги понад 1 кВ лінія - ділянка між комутаційними
пристроями, для напруги до 1 кВ лінія - ділянка від комутаційного
пристрою до останнього споживача";
   п. 4 примітки викласти в такій редакції:
   "4. Цінами таблиці не враховано проектування естакад, лотків
і конструкцій для прокладання кабелів по мостах, переходів через
ріки і водні простори, спеціальних переходів під залізницями та
автомобільними дорогами";
   примітки доповнити п.п. 7, 8:
   "7. Цінами таблиці не враховано розрахунки струмів короткого
замикання, ємнісних струмів, проектування релейного захисту і
лінійної автоматики.
   8. Цінами  таблиці  не  враховано  захист  кабелів  від
електрокорозії".
 
   Глава 12. Гідравлічні та гідроакумулювальні електростанції:
   Таблицю 1-55 викласти в такій редакції:
 
        "Таблиця 1-55 Гідроелектростанції
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Об'єкт   | Основ-| Постійні |Відношен-|Відношення|
|п/п|  проектування  | ний | величини |  ня  | вартості |
|  |         | показ-| вартості |вартості | робочого |
|  |         | ник |розроблення | проекту |проекту до|
|  |         | об'єк-| робочої  |  до  | вартості |
|  |         | та  | документа- |вартості | робочої |
|  |         |    |  ції,  | робочої |документа-|
|  |         |    | тис.крб. |докумен- |  ції,  |
|  |         |    |------------| тації, |  К2  |
|  |         |    | а  | в |  К1  |     |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 1 |    2     |  3  | 4  | 5 |     |     |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 1 |Пригребельні ГЕС, |    |   |   |     |     |
|  |МВт        |    |   |   |     |     |
|  |------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|  |від 30 до 50   | МВт | 2000 |20,78|  0,07 |  1,03  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 2 |понад 50 до 500  |  Те | 2865 | 4,01|  0,10 |  1,05  |
|  |         | саме |   |   |     |     |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 3 |понад 500 до 1500 | - " - | 4250 | 1,24|  0,14 |  1,07  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 4 |понад 1500 до 4000| - " - | 5210 | 0,60|  0,18 |  1,09  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 5 |понад 4000 до 6000| - " - | 6210 | 0,35|  0,21 |  1,10  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 6 |понад 6000 до   | - " - | 6690 | 0,27|  0,22 |  1,11  |
|  |10000       |    |   |   |     |     |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 7 |Руслові ГЕС, МВт |    |   |   |     |     |
|  |------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|  |від 30 до 50   | - " - | 580 | 9,71|  0,16 |  1,08  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 8 |понад 50 до 500  | - " - | 940 | 2,51|  0,22 |  1,11  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
| 9 |понад 500 до 1500 | - " - | 1780 | 0,83|  0,28 |  1,14  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|10 |понад 1500 до 2000| - " - | 2245 | 0,52|  0,30 |  1,15  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|11 |понад 2000 до 3000| - " - | 2345 | 0,47|  0,32 |  1,16  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|12 |Дериваційні ГЕС, |    |   |   |     |     |
|  |МВт        |    |   |   |     |     |
|  |------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|  |від 30 до 50   | - " - | 963 | 6,46|  0,15 |  1,08  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|13 |понад 50 до 500  | - " - | 1215 | 1,43|  0,25 |  1,13  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|14 |понад 500 до 1000 | - " - | 1730 | 0,40|  0,35 |  1,18  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|15 |понад 1000 до 2000| - " - | 1850 | 0,28|  0,45 |  1,23  |
|---+------------------+-------+------+-----+---------+----------|
|16 |понад 2000 до 3000| - " - | 2050 | 0,18|  0,50 |  1,25  |
------------------------------------------------------------------
                                 "
 
   Таблицю відносної вартості (до табл. 1-55)  викласти  в
редакції:
 
      "До табл. 1-55 Відносна вартість розроблення
        проектно-кошторисної документації
        у відсотках від ціни проектування
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкт|Ста-| Водне|Енерго-|Гідро-|Гідро-|Меха- |Архі- | Буді- | Сан- | Під- |Органі-|Електро-| Авто- |Зв'я- |Уста-|Кошто-|
|п/п| проек-|дія |госпо-|еконо- |силова| тех- |нічна |тек- | вельна | тех- |собні | зація |технічна|матика,|зок і | нов-| рисна|
|  |тування|  |дарст-| мічна |части-|нічна |части-|тура, |частина,|нічна |підпри-|будів- |частина |телеме-|сигна-|лення| доку-|
|  |    |  | во |частина| на |части-| на |благо-|генплан,|части-|ємства |ництва |    |ханіка |ліза- | КВА | мен- |
|  |    |  |   |    |   | на |   |устрій| дороги | на |    |    |    |    | ція |   |тація |
|---+-------+----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
| 1 |  2  | 3 |  4 |  5  |  6 | 7  | 8  | 9  |  10  | 11  | 12  | 13  |  14  | 15  | 16 | 17 | 18 |
|---+-------+----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
| 1 |ГЕС  | П | 3,2 | 7,5 | 7,6 | 28,0 | 2,2 | 3,0 |  2,7 | 5,2 | 2,8 | 15,8 | 9,0  | 5,6 | 1,4 | 2,0 | 4,0 |
|  |    |----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
|  |    | РП | 1,6 | 1,7 | 7,3 | 41,6 | 2,0 | 2,8 |  3,6 | 4,8 | 6,9 | 3,2 | 7,8  | 5,9 | 2,0 | 1,9 | 6,9 |
|  |    |----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
|  |    | РП | 1,4 | 1,1 | 7,2 | 43,5 | 1,9 | 2,8 |  3,6 | 4,4 | 7,4 | 1,8 | 7,7  | 5,9 | 2,0 | 2,1 | 7,2 |
|---+-------+----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
| 2 |ГАЕС  | П | 3,0 | 7,0 | 9,1 | 25,5 | 2,7 | 2,8 |  2,5 | 4,7 | 2,5 | 14,3 | 12,4 | 6,8 | 1,3 | 1,8 | 3,6 |
|  |    |----+------+-------+------+------+------+------+--------+------+-------+-------+--------+-------+------+-----+------|
|  |    | РД | 1,3 | 1,0 | 8,5 | 40,3 | 2,1 | 2,5 |  3,3 | 4,0 | 6,6 | 1,6 | 10,5 | 8,2 | 1,7 | 1,9 | 6,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 "
 
   Глава 17. Спеціальні роботи в енергетичному будівництві:
   Таблиця 1-76:
   назву таблиці  слід  читати "В. Осушування котлованів і
каналів" замість "В. Водозниження";
   поз. 3 викласти в новій редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|"3 |Котлован площею | - " -  | 3,5  | 0,33 | 0,41 | 1,07" |
|  |понад      |     |    |   |   |    |
|  |15 тис.кв.м   |     |    |   |   |    |
|  |до 150 тис.кв.м |     |    |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
   поз. 4 виключити;
   поз. 7, гр. 3 слід читати "км" замість "тис.кв.м".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка