Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
    Про внесення змін до Закону України "Про державну
      підтримку сільського господарства України"
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.36 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону  України  "Про  державну  підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) такі зміни:
 
   1. У статті 3:
 
   1) у пункті 3.1 друге речення виключити;
 
   2) у другому реченні пункту 3.2 слова  "крім  випадків
тимчасового  адміністративного  регулювання цін, визначених у
статті 8 цього Закону" виключити.
 
   2. У підпункті "б" підпункту 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 слова
та цифри "до 1 січня 2009 року -" виключити.
 
   3. Підпункти "г" та "ґ" пункту 8.6 та пункт 8.8 статті 8
виключити.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо:
 
   а) перегляду ставок ввізного мита на сільськогосподарську
продукцію  з  метою  створення  конкурентного  середовища на
внутрішньому ринку, дотримуючись при цьому умов угод вступу
України до СОТ;
 
   б) удосконалення механізму державної підтримки сільського
господарства України з метою гармонізації його з умовами та
механізмами підтримки аграрного сектору економіки, що діють у
країнах ЄС - членах СОТ.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 30 листопада 2006 року
     N 401-V
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка