Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до Закону України
       "Про державне регулювання виробництва
            і реалізації цукру"
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.38 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268) такі зміни:
 
   1) у статті 1:
 
   абзаци четвертий і п'ятий виключити;
 
   в абзаці шостому слова і літеру "та квоти "В" виключити;
 
   2) у статті 2:
 
   друге речення частини першої виключити;
 
   у частинах другій - п'ятій слова і літеру "та квоти "В"
виключити;
 
   3) у статті 3:
 
   частини шосту, сьому та одинадцяту виключити;
 
   у частині восьмій слова і літери "з квот "А", "В" та "С"
замінити словами і літерою "з квоти "А";
 
   4) у першому реченні частини першої статті 5 слова "а також
для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами"
виключити;
 
   5) у частинах першій і другій статті 6 слова і літеру "та
квоти "В" виключити.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 30 листопада 2006 року
     N 403-V
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка