Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           14.12.2004 N 215/338
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 січня 2005 р.
                   за N 10/10290
 
 
        Про окремі питання взаємодії органів
         Державного казначейства України
        та державної контрольно-ревізійної
             служби в Україні
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                       казначейства
     N 352/420 ( z0045-07 ) від 27.12.2006 }
 
 
   На виконання вимог статей 112 і 113 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та з метою вдосконалення координації дій
органів  Державного  казначейства  України  і  державної
контрольно-ревізійної служби в Україні при здійсненні контролю за
порядком ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про
виконання бюджетів та  кошторисів,  проведенням  операцій  з
бюджетними коштами Н А К А З У Є М О:
 
   1. Органам  Державного  казначейства  України здійснювати
контроль:
 
   1.1. На етапі реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів, а саме: перевіряти підстави для
обліку зобов'язань, у тому числі бюджетних фінансових зобов'язань
за  загальним  фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань,
установлених кошторисом (планом використання бюджетних коштів), за
спеціальним  фондом  бюджету  в  межах відповідних фактичних
надходжень до цього фонду та бюджетних асигнувань (у розрізі
складових спеціального фонду відповідно до зведення показників
спеціального фонду кошторису), установлених кошторисом (планом
використання бюджетних коштів).
 
   1.2. На етапі оплати рахунків розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, а саме: перевіряти достатність підстав для
здійснення платежів (наявність підтвердних документів, дотримання
розпорядниками коштів  вимог  нормативно-правових  актів,  що
регулюють бюджетний процес, тощо), відповідність платежів вимогам
обліку та контролю за зобов'язаннями, а також  правильність
оформлення розрахункових документів.
 
   1.3. За отриманням, складанням та консолідацією фінансової
звітності як розпорядниками бюджетних коштів, так і підвідомчими
органами Державного казначейства України.
 
   1.4. За дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського
обліку в відповідності до вимог нормативно-правових актів.
 
   2. За  результатами  річних  звітів  органи  Державного
казначейства України надають інформацію щодо наявності небюджетних
зобов'язань та вжитих заходів у розрізі розпорядників бюджетних
коштів  до  органів державної контрольно-ревізійної служби в
Україні.
 
   3. Органам державної контрольно-ревізійної служби в Україні
здійснювати контроль за цільовим та ефективним використанням
коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, порядком ведення
бухгалтерського обліку та достовірністю звітності про виконання
бюджетів, кошторисів.
   Про результати  контрольних  заходів,  якими  в  межах
компетенції  органів  державної  контрольно-ревізійної  служби
виявлено порушення бюджетного законодавства, порядку  ведення
бухгалтерського обліку та достовірності звітності про виконання
бюджетів та кошторисів, Головне контрольно-ревізійне управління
України  інформує  Державне казначейство України. { Пункт 3
доповнено абзацом  згідно  з Наказом Державного казначейства
N 352/420 ( z0045-07 ) від 27.12.2006 }
   Інформацію про факти порушень  бюджетного  законодавства,
порядку ведення бухгалтерського обліку та достовірності звітності
про виконання державного та місцевих бюджетів за видатками, які
допущені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів у разі
неналежного виконання контрольних функцій Державним казначейством
України  або  його  територіальним органом, органи державної
контрольно-ревізійної  служби  в  Україні  надають  керівнику
відповідного  органу  Державного  казначейства  України  та
Міністерству фінансів України. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Наказом Державного казначейства N 352/420 ( z0045-07 ) від
27.12.2006 }
 
   4. Органам Державного казначейства України при проведенні
ревізій та перевірок органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні надавати їм письмові роз'яснення, відповідну базу
із зазначених питань.
 
   5. Органам  Державного  казначейства  України та органам
державної контрольно-ревізійної служби в Україні забезпечувати
проведення щоквартальних звірень щодо надходжень до бюджетів та
бюджетних установ платежів, які стали  наслідком  проведених
контрольних  заходів  органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні.
 
   6. Управлінню   інформаційних   технологій   Державного
казначейства України (Ніколаєву О.Б.) та Управлінню інформаційних
технологій Головного контрольно-ревізійного управління України
(Чепурда  Г.А.)  в  місячний  строк розробити та подати на
затвердження керівництву регламент і протокол доступу органів
державної контрольно-ревізійної служби в Україні до інформації баз
даних автоматизованої системи "Казна".
 
   7. Державному казначейству України забезпечити подання цього
наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О. та заступника
Голови  Головного  контрольно-ревізійного  управління  України
Бєльчика С.В.
 
 Голова Державного
 казначейства України                 П.Г.Петрашко
 
 Голова Головного
 контрольно-ревізійного
 управління України                 П.К.Германчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка