Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського району Одеської області, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            14.11.2006 N 912
 
 
          Про видачу ТОВ "Моноліт",
         с. Криничне Болградського району
       Одеської області, ліцензії провайдера
            програмної послуги
 
 
   ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського району Одеської
області
   Директор Златєва Інна Дмитрівна
   Юридична адреса: 68742, Одеська область, Болградський район,
с. Криничне, вул. Жовтнева, 31
 
   Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Моноліт", с. Криничне Болградського району Одеської області, про
видачу ліцензії провайдера програмної послуги на  визначеній
території в м. Березному Рівненської області, керуючись статтями
23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Моноліт",
с. Криничне Болградського району Одеської області,  ліцензію
провайдера програмної  послуги  на  визначеній  території  в
м. Березному Рівненської області, згідно з додатком, зазначивши в
ліцензії:
   - оператор телекомунікацій: ТОВ "Моноліт",  с.  Криничне
Болградського району Одеської області;
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Березне Рівненської області;
   - місцезнаходження головної станції: Рівненська  область,
м. Березне, вул. Київська, 10;
   - ресурс багатоканальної мережі - 31 канал;
   - кількість  домогосподарств  на  території  розташування
багатоканальної мережі - 4000;
 
   2. Затвердити ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського району
Одеської області, пакет (перелік) програм універсальної програмної
послуги згідно з додатком.
 
   3. Затвердити ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського району
Одеської області, загальну концепцію (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) згідно з
додатком (підписаним начальником управління науково-технічного і
частотного розвитку, заступником начальника управління контролю та
моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   4. Рекомендувати ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського
району Одеської області, вжити заходів щодо збільшення кількості
програм вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   5. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   6. Зобов'язати  ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського
району Одеської області, протягом 3-х місяців надати Національній
раді документальні підтвердження дотримання вимог п. 4 цього
рішення.
 
   7. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні  ТОВ
"Моноліт", с. Криничне Болградського району Одеської області,
ліцензійного збору за видачу ліцензії  врахувати:  кількість
домогосподарств - 4000, ресурс багатоканальної мережі - 31 канал,
кількість каналів ретрансляції - 31, із них іноземних каналів - 10
(коефіцієнт   за   ретрансляцію   програм   вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію програм іноземних
телерадіоорганізацій К = 10).
 
   8. Встановити ТОВ "Моноліт", с. Криничне Болградського району
Одеської області, термін дії ліцензії провайдера  програмної
послуги 10 років.
 
   9. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної
                   ради
                   14.11.2006 N 912
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
           програм для ретрансляції
       (пропозиції абонентам), які передбачено
        надавати ТОВ "Моноліт", с. Криничне
       Болградського району Одеської області,
          у складі програмної послуги
        в м. Березному Рівненської області,
       в межах території розташування (прийому)
          багатоканальної телемережі
 
             ПАКЕТ (ПЕРЕЛІК)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал  |    Програма     |   Умови   |
|п/п| (ТВК) | (ТВК)  |             |розповсюдження |
|  |прийому|ретрансля-|             | (доступ) -  |
|  |    |  ції  |             | відкритий або |
|  |    |     |             |  закритий  |
|---+-------+----------+-------------------------+---------------|
|1. |  3  |  1   |Національна телекомпанія |відкритий   |
|  |    |     |України / ТРК "Ера"   |        |
|---+-------+----------+-------------------------+---------------|
|2. | 27  |  2   |ТРК "Студія "1+1" у формі|відкритий   |
|  |    |     |ТОВ           |        |
|---+-------+----------+-------------------------+---------------|
|3. | 39  |  3   |УНТК "Інтер"       |відкритий   |
|---+-------+----------+-------------------------+---------------|
|4. | 36  |  4   |НБМ (5 канал)      |відкритий   |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Канал  | Канал  | Програми |  Умови  |Номер та дата|
|п/п| прийому  |конверту- |     |розповсюд- |  дозволу  |
|  |      | вання  |     |  ження  |       |
|  |      |     |     |(доступ) - |       |
|  |      |     |     | відкритий |       |
|  |      |     |     |  або  |       |
|  |      |     |     | закритий |       |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|5. |супутниковий|  5   |Парламент-|відкритий |Договір від |
|  |      |     |ський   |      |10.09.2004 р.|
|  |      |     |телеканал |      |N 497    |
|  |      |     |"РАДА"  |      |       |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|6. |супутниковий|  SK 1  |O-TV   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |20.07.2004 р.|
|  |      |     |     |      |N 374    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|7. |супутниковий|  SK 2  |MUSIC BOX |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |03.03.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N В-32/06к  |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|8. |супутниковий|  SK 3  |Детский  |відкритий |Договір від |
|  |      |     |мир    |      |03.03.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N РТВТК-   |
|  |      |     |     |      |22/06к    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|9. |супутниковий|  SK 4  |М1    |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |04.03.2004 р.|
|  |      |     |     |      |N 340-К   |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|10.|супутниковий|  SK 5  |КРТ    |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |09.09.2004  |
|  |      |     |     |      |б/н     |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|11.|супутниковий|  SK 6  |Наше кино |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |03.03.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N РТВТК-   |
|  |      |     |     |      |22/06к    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|12.|супутниковий|  SK 7  |ТРК "Київ"|відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |09.09.2004 р.|
|  |      |     |     |      |б/н     |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|13.|супутниковий|  SK 8  |"СТБ"   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |01.01.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N 237/06   |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|14.|супутниковий|  6   |Enter-  |відкритий |Договір від |
|  |      |     |фільм   |      |01.05.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N 369-Р-Ф-М |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|15.|супутниковий|  7   |HUMOR TV |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |03.03.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N В-32/06к  |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|16.|супутниковий|  8   |Рамблер  |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |01.04.2006  |
|  |      |     |     |      |N 152-Рамблер|
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|17.|супутниковий|  9   |"ТЕТ"   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |05.03.2004 р.|
|  |      |     |     |      |N 172/КС/04 |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|18.|супутниковий|  10  |"РТР-   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |Планета" |      |01.05.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N 369-Р-Ф-М |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|19.|супутниковий|  11  |ТРК    |відкритий |Договір від |
|  |      |     |"Україна" |      |10.05.2004 р.|
|  |      |     |     |      |б/н     |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|20.|супутниковий|  12  |РТВ-   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |Интернэшнл|      |03.03.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N РТВТК-   |
|  |      |     |     |      |22/06к    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|21.|супутниковий| SK 11  |ICTV   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |08.09.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N ВМ-27-07-06|
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|22.|супутниковий| SK 12  |Enter   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |01.05.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N 369-Р-Ф-М |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|23.|супутниковий| SK 13  |Первый  |відкритий |Договір від |
|  |      |     |канал.  |      |01.05.2006  |
|  |      |     |Всемирная |      |N 369-пк   |
|  |      |     |сеть   |      |       |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|24.|супутниковий| SK 14  |TVCI   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |01.05.2006  |
|  |      |     |     |      |N 369-ТВЦ  |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|25.|супутниковий| SK 15  |К-2    |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |02.12.2004  |
|  |      |     |     |      |N 101-КТМ  |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|26.|супутниковий| SK 16  |NEWS ONE |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |27.09.2006  |
|  |      |     |     |      |N 86     |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|27.|супутниковий| SK 17  |Тоніс   |відкритий |Ліцензійний |
|  |      |     |     |      |договір від |
|  |      |     |     |      |15.04.2004  |
|  |      |     |     |      |N 64-Л    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|28.|супутниковий| SK 18  |К-1    |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |02.12.2004  |
|  |      |     |     |      |N 102-ИВК  |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|29.|супутниковий| SK 19  |Стайл-ТВ |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |03.03.2006  |
|  |      |     |     |      |N СТ-49/06к |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|30.|супутниковий| SK 20  |RU MUSIC |відкритий |Договір від |
|  |      |     |     |      |27.09.2006 р.|
|  |      |     |     |      |N 237    |
|---+------------+----------+----------+-----------+-------------|
|31.|супутниковий| SK 21  |Новий   |відкритий |Договір від |
|  |      |     |канал   |      |04.03.2004 р.|
|  |      |     |     |      |N 37/2004  |
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги ТОВ "Моноліт", с. Криничне
Болградського району Одеської області, зобов'язаний забезпечити
всім  абонентам  можливість  отримання  програм універсальної
програмної послуги та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
 
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника управління
 контролю і моніторингу                  Ю.Лелюх
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка