Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впровадження технологічної схеми анулювання вантажної митної декларації по Східній регіональній митниці

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
               Харків
 
            13.10.1998 N 671
 
    { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Східної
                   регіональної митниці
     N 1120 ( v1120483-03 ) від 31.12.2003 }
 
        Про впровадження технологічної схеми
       анулювання вантажної митної декларації
         по Східній регіональній митниці
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Східної регіональної
                            митниці
  N 278 ( v0278483-01 ) від 15.06.2001 }
 
 
   З метою упорядкування організації анулювання вантажної митної
декларації та на виконання листів ДМКУ від 19.10.94 N 11/3-3608
( v3608342-94 ), від 20.10.94 N 11/3-3623 ( v3623342-94 ), листа
ДМСУ від 03.10.97 N 11/3-9441, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити технологічну схему анулювання вантажної митної
декларації по Східній регіональній митниці (додається).
 
   2. Встановити,  що  затверджена  технологічна  схема  є
обов'язковою  для  всіх оперативних підрозділів митниці, які
здійснюють митне оформлення вантажів суб'єктів ЗЕД.
 
   3. Відповідальність  за  виконання  наказу  покласти  на
начальників митних постів, відділів, начальників ВІАР та МС та ВМД
( 574-97-п ) і П.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
начальника Східної  регіональної  митниці  Даниленка  О.Г.,
Коржика В.І., Співакова В.В. та Приднікова М.І. в частині їх
повноваженнь.
 
 Начальник СРМ                      П.В.Пашко
 
 
            ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
       анулювання вантажної митної декларації
         по Східній регіональній митниці
 
 
   Ця схема розроблена з урахуванням вимог листів ДМКУ від
19.10.94 р. N 11/3-3608 ( v3608342-94 ), від  20.10.94  р.
N 11/3-3623 ( v3623342-94 ), від 03.10.97 р. N 11/3-9441.
   Вантажна митна декларація може бути анульована у наступних
випадках:
   - відбулося повернення  товару  з-за  кордону  внаслідок
розторгнення  контракту,  технічним  та  іншим  причинам (що
відповідним чином підтверджується сторонами контракту або іншими
відповідними державними органами), але не пізніше встановленого
терміну повернення валютної виручки у відповідності з чинним
законодавством;
   - експортний вантаж повністю оформлений у митному відношенні,
із будь-яких причин не перетнув митного кордону України (на
підставі письмового звернення суб'єкта ЗЕД із зазначенням причин
невивезення вантажу та обов'язкового його повернення митниці
раніше оформлених товаросупровідних документів та екземплярів
вантажної митної декларації);
   - при  зміні  характеру  угоди  (контракту),  належному
документальному  оформленні  (при  умові, що контракт ще не
виконаний) і наявності звернення суб'єкта ЗЕД до митниці в межах
терміну  повернення  валютної  виручки на територію України,
передбаченому чинним законодавством;
   - в  інших випадках, передбачених чинним законодавством.
   Процедура анулювання відбувається в наступній послідовності:
 
   1. Суб'єкт ЗЕД листом на ім'я начальника митниці звертається
з проханням про анулювання ВМД ( 574-97-п ), із зазначенням у
ньому причин необхідності анулювання. Разом надаються документи,
які підтверджують вказані у ньому відомості та необхідні для
прийняття рішення. В обов'язковому порядку до звернення додаються:
екземпляр (екземпляри) оформленої ВМД; всі документи з відмітками
митниці, які були використані при митному оформленні і заявлені в
опису документів.
 
   2. Згідно з резолюцією начальника (заступника начальника, до
компетенції якого відноситься розгляд даного питання) митниці лист
та пакет документів розглядається начальником вантажного відділу,
митного посту, де провадилось митне оформлення ВМД ( 574-97-п ).
При  необхідності  (у  разі  відсутності окремих екземплярів
документів,  оформлених  митницею  при  експорті),  засобами
оперативного зв'язку направляється запит до прикордонної митниці,
яка оформила повернення вантажу.
 
   3. Після розгляду начальником вантажного відділу (митного
поста) рапорт із супроводжувальним листом (додаток N 2), лист
суб'єкта ЗЕД та пакет документів для надання пропозицій щодо
можливості анулювання розглядається:
 
   3.1. начальником ВІАР та МС
 
   3.2. начальником відділу митних доходів та платежів та з їх
відмітками на рапорті про можливість (неможливість) анулювання
даної ВМД ( 574-97-п ), пакет документів надається начальнику
(заступнику начальника, до компетенції якого відноситься розгляд
даного питання) митниці.
 
   4. Начальник (заступник начальника, до компетенції якого
відноситься розгляд даного питання) митниці приймає остаточне
рішення щодо анулювання ВМД ( 574-97-п ), зазначеної у листі
суб'єкта ЗЕД і з  відповідною  резолюцією  направляє  пакет
документів:
 
   4.1. Для анулювання:
   4.1.1. начальнику ВІАР та МС;
   4.1.2. начальнику ВМД і П;
   4.1.3. начальнику вантажного відділу, митного посту,  де
відбувалося митне оформлення зазначеної ВМД;
 
   4.2. Для відмови в анулюванні - начальнику оперативного
підрозділу, де проводилося оформлення зазначеної ВМД для надання
обгрунтованої відповіді суб'єкту ЗЕД.
 
   5. У ВІАР та МС анулювання другого примірника ВМД провадиться
наступним чином:
 
   5.1. У графі "А" паперового примірника (примірника  для
статистики)  вноситься  запис  такого змісту: "Анульовано за
зверненням (рапортом) від ________________ N  _______________
(зазначається вхідний реєстраційний номер звернення (рапорту) та
дата реєстрації)", при цьому примірник  ВМД  перекреслюється
хрест-нахрест.
 
   5.2. У журналі анульованих ВМД ( 574-97-п ) (додаток N 1)
робиться запис про анулювання  з  обов'язковим  зазначенням:
реєстраційного номеру ВМД, дати її оформлення, реєстраційного
номеру листа-звернення підприємства (установи),  його  назви,
реєстраційного  номеру  рапорту  начальника  підрозділу,  де
оформлювалась ВМД, причин анулювання та підпису особи,  яка
здійснила анулювання ВМД, на рапорті проставляється відмітка про
анулювання ВМД у ВІАР та МС.
 
   5.3. Електронна копія ВМД ( 574-97-п ) переводиться з режиму
"Оформлені ВМД" до режиму "Анульовані ВМД" у загальній базі ВМД
Східної регіональної митниці та у  регіональній  базі  ВМД.
Анульовані ВМД зберігаються в окремій базі ВМД.
 
   5.4. Щомісячно:
   - рекомендованим листом звичайної пошти не рідше одного разу
на місяць  (до  10  числа), повідомлення про анулювання ВМД
( 574-97-п ) передається до УБДІАМУ, в якому вказується причина
анулювання, повний номер декларації, що підлягає анулюванню.
   - до 22 числа місяця, наступного за звітним, передає у
електронному вигляді до ДПА області перелік анульованих протягом
останнього звітного місяця ВМД, де зазначається номер ВМД, дата
випуску й відомості "не вивезено за межі України", якщо експортну
ВМД анульовано внаслідок невивезення вантажу за межі України.
 
   5.5. Паперовий примірник анульованої ВМД (  574-97-п  )
(примірник для статистики) зберігається у справах ВІАР та МС в
окремій папці.
 
   5.6. Пакет документів передається для анулювання до ВМДіП.
 
   6. У ВМД і П анулюється третій примірник ВМД ( 574-97-п )
наступним чином:
 
   6.1. У графі "А" ВМД ( 574-97-п ) вноситься запис такого
змісту: "Анульовано за зверненням (рапортом) від _______________
N _________________  (зазначається вхідний реєстраційний номер
звернення (рапорту) та дата реєстрації)", при цьому примірники ВМД
та подані документи перекреслюються хрест-нахрест.
 
   6.2. У журналі обліку анульованих ВМД ( 574-97-п ) (додаток
N 1) робиться запис про анулювання, на рапорті проставляється
відмітка про анулювання ВМД у ВМДіП.
 
   6.3. Третій  примірник  анульованої  ВМД  (  574-97-п )
зберігається у справах ВМД і П в окремій папці.
 
   6.4. Пакет  документів  передається  для  анулювання  до
підрозділу, де було здійснено митне оформлення ВМД ( 574-97-п ).
 
   6.5. Сплачені  по  анульованій  ВМД ( 574-97-п ) кошти
повертаються у  порядку  та  в  терміни,  визначені  діючим
законодавством.
 
   7. У  вантажному відділі (митному посту) анулюються всі
примірники ВМД ( 574-97-п ), що залишились, наступним чином:
 
   7.1. У графі "А" вноситься запис такого змісту: "Анульовано
за зверненням (рапортом) від _______________ N _________________
(зазначається вхідний реєстраційний номер звернення (рапорту) та
дата реєстрації)", при цьому примірники ВМД ( 574-97-п ) та подані
документи перекреслюються хрест-нахрест.
 
   7.2. У журналі анульованих ВМД ( 574-97-п ) (додаток N 1)
робиться  запис  про  анулювання,  на рапорті проставляється
відповідна відмітка.
 
   7.3. У журналі обліку ВМД ( 574-97-п ) робиться запис про
анулювання.
 
   7.4. Письмово повідомляється суб'єкт ЗЕД - власник вантажу,
ДПА за місцем його акредитації та банк, відомості про який
зазначені у гр. 28 ВМД ( 574-97-п ), про анулювання ВМД.
 
   7.5. Примірники  анульованої  ВМД  ( 574-97-п ) перший;
четвертий (якщо не був вилучений на прикордонній митниці), п'ятий;
шостий  (якщо  оформлювався та повний пакет документів щодо
анулювання зберігаються у справах оперативного підрозділу  в
окремій теці.
 
   8. Термін розгляду пакету документів у кожному підрозділі для
надання пропозицій щодо  можливості  анулювання  не  повинен
перевищувати 3 діб з моменту надходження пакету документів, якщо
потрібна додаткова інформація - до 5 діб; для анулювання - 1 доба
з моменту надходження пакету документів.
 
   9. Анулювання акцизної або попередньої вантажної  митної
декларації.
   Рішення про анулювання АД або ПД (далі - АД/ПД) приймається
начальником митниці (заступником начальника, до компетенції якого
відноситься розгляд даного питання) за письмовою заявою суб'єкта
підприємницької діяльності в п'ятнадцятиденний термін, для цього:
 
   9.1 Суб'єкт ЗЕД листом на ім'я начальника митниці звертається
з проханням про анулювання АД/ПД, із зазначенням у ньому причин
необхідності  анулювання.  Разом  надаються  документи,  які
підтверджують вказані у ньому відомості та необхідні для прийняття
рішення. В обов'язковому порядку до звернення додаються: екземпляр
(екземпляри) оформленої АД/ПД; всі документи з відмітками митниці,
які були використані при митному оформленні і заявлені в опису
документів.
   Згідно з резолюцією начальника (заступника начальника, до
компетенції якого відноситься розгляд даного питання) митниці лист
та  пакет  документів  розглядається начальником оперативного
підрозділу, де провадилось митне оформлення АД/ПД.
   Після розгляду начальником оперативного підрозділу рапорт із
супроводжувальним листом (додаток N 2), лист суб'єкта ЗЕД та пакет
документів для надання пропозицій щодо можливості анулювання
розглядається:
   9.1.1 - начальником ВКДВ, в якому проводиться перевірка
відсутності факту ввезення вантажу за заявленою до анулювання
АД/ПД шляхом направлення запиту засобами електронного зв'язку до
прикордонної митниці та оперативного запиту до ЦБД ІАМУ ДМСУ.
Підтвердження, що надійшло від митниці, заявленої в АД/ПД як
митниця на кордоні, та роздрукований витяг АД/ПД з ЦБД ІАМУ
додаються до пакету документів на анулювання, співробітником ВКДВ
в ЦБД ІАМУ робиться відмітка "Подана заява на анулювання" та
здійснюється запис в рапорті "Вантаж станом на ___ митний кордон
України не перетинав. Подана заява на анулювання". В разі перетину
вантажу митного кордону України інспектор ВКДВ здійснює запис
"Вантаж станом на ____ ввезений на митну територію України.
Анулювання АД/ПД N____ неможливе".
   - начальником відділу митних доходів та платежів,
   - начальником ВіАР та МС;
   та з їх відмітками на рапорті про можливість (неможливість)
анулювання даної АД/ПД, пакет документів надається начальнику
(заступнику начальника, до компетенції якого відноситься розгляд
даного питання) митниці.
 
   9.2 Начальник (заступник начальника, до компетенції якого
відноситься розгляд даного питання) митниці приймає остаточне
рішення щодо анулювання АД/ПД, зазначеної у листі суб'єкта ЗЕД і з
відповідною резолюцією направляє пакет документів для анулювання:
   - начальнику ВКДВ, в якому проводиться анулювання АД/ПД
шляхом внесення до ЦБД ІАМУ відповідної мітки;
   - начальнику ВМД і П;
   - начальнику ВІАР та МС;
   - начальнику  вантажного  відділу,  митного  посту,  де
відбувалося митне оформлення зазначеної АД/ПД.
   9.2.1 Для відмови в анулюванні - начальнику оперативного
підрозділу, де провадилось оформлення зазначеної АД/ПД для надання
обґрунтованої відповіді суб'єкту ЗЕД.
 
   9.3 У ВМД і П анулюється третій примірник АД/ПД наступним
чином:
   9.3.1 У графі "А" АД/ПД вноситься запис такого змісту:
"Анульовано за зверненням (рапортом) від _________ N _______
(зазначається вхідний реєстраційний номер звернення (рапорту) та
дата реєстрації)", при цьому примірник АД/ПД перекреслюється
хрест-навхрест.
   9.3.2 У журналі обліку анульованих ВМД ( 574-97-п ) (додаток
N 1) робиться запис про анулювання, на рапорті проставляється
відмітка про анулювання АД/ПД у ВМД і П.
   9.3.3 Третій  примірник анульованої АД/ПД зберігається у
справах АД/ПД і П в окремій папці.
   9.3.4 Сплачені  по  анульованій АД/ПД кошти повертаються
суб'єкту ЗЕД чи зараховуються в рахунок наступних платежів за його
заявою в триденний термін з моменту анулювання АД/ПД згідно
порядку, передбаченому відповідною технологічною схемою.
   Пакет документів передається для анулювання до ВІАР та МС.
 
   9.4 У  ВІАР  та МС анулювання другого примірника АД/ПД
провадиться наступним чином:
   9.4.1 У графі "А" паперового примірника (примірника для
статистики) вноситься запис такого  змісту:  "Анульовано  за
зверненням (рапортом) від ________ N ______ (зазначається вхідний
реєстраційний номер звернення (рапорту) та дата реєстрації)", при
цьому примірник АД/ПД перекреслюється хрест-навхрест.
   9.4.2 У журналі анульованих ВМД (додаток N 1) робиться запис
про анулювання з обов'язковим зазначенням: реєстраційного номеру
АД/ПД, дати її оформлення, реєстраційного номеру листа-звернення
підприємства (установи), його назва, реєстраційного номеру рапорту
начальника підрозділу, де оформлювалась АД/ПД, причини анулювання
та підпис особи, яка здійснила анулювання АД/ПД, на рапорті
проставляється відмітка про анулювання АД/ПД у ВІАР та МС.
   9.4.3 Електронна копія АД/ПД переводиться з режиму "Оформлені
ВМД" до режиму "Анульовані ВМД" у загальній базі ВМД Східної
регіональної митниці та у регіональній базі ВМД. Анульовані АД/ПД
зберігаються в окремій базі ВМД.
   9.4.4 Паперовий примірник анульованої АД/ПД (примірник для
статистики) зберігається у справах ВІАР та МС в окремій папці.
   9.4.5 Пакет  документів  передається  для  анулювання до
оперативного підрозділу.
   9.4.6 Щомісячно рекомендованим листом звичайної пошти не
рідше одного разу на місяць (до 10 числа), повідомлення про
анулювання АД/ПД передається до ІАМУ ДМСУ.
 
   9.5 В  оперативному підрозділі анулюються всі примірники
АД/ПД, що залишились, наступним чином :
   9.5.1 У графі "А" вноситься запис такого змісту: "Анульовано
 
за зверненням (рапортом) від _________ N _______ (зазначається
вхідний  реєстраційний  номер  звернення  (рапорту)  та дата
реєстрації)", при цьому примірники АД/ПД та подані документи
перекреслюються хрест-навхрест.
   9.5.2 У журналі анульованих ВМД ( 574-97-п ) (додаток N 1)
робиться  запис  про  анулювання,  на рапорті проставляється
відповідна відмітка.
   9.5.3 У журналі обліку АД/ПД робиться запис про анулювання.
   9.5.4 Письмово повідомляється суб'єкт ЗЕД - власник вантажу,
ДПА за місцем його акредитації та банк, відомості про який
зазначені у гр. 28 АД/ПД, про анулювання АД/ПД.
   9.5.5 Примірники анульованої АД/ПД та повний пакет документів
щодо анулювання зберігаються у справах оперативного підрозділу в
окремій теці.
 
   9.6 Якщо суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про
анулювання АД/ПД, за якою вантаж увезений на митну територію
України, але  не пройшов митного оформлення, то рішення про
анулювання АД/ПД та про повернення сум платежів приймаються
виключно ДМСУ в п'ятнадцятиденний термін. Копія цього рішення
надсилається заявникові. Для цього в порядку, визначеному  в
п.п. 9.1-9.5  технологічної  схеми,  визначається  стан  та
місцезнаходження вантажу, здійснюється  перевірка  наявності
порушень митних  правил.  Зазначені матеріали разом із заявою
суб'єкта ЗЕД надсилаються до ДМСУ. При отриманні  позитивного
рішення від ДМСУ анулювання АД/ПД проводиться за процедурою,
викладеною в даній ТС.
 
   9.7 Термін розгляду пакету документів у кожному підрозділі
для надання пропозицій щодо можливості анулювання не повинен
перевищувати 3 діб з моменту надходження пакету документів, якщо
потрібна додаткова інформація - до 5 діб; для анулювання - 1 доба
з моменту надходження пакету документів.
{ Технологічну схему доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Східної
регіональної митниці N 278 ( v0278483-01 ) від 15.06.2001 }
 
 ТВО начальника ВМДіП                 О.Є.Жигалов
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу по СРМ
                   13.10.1998 N 671
 
 
           СУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
            на анулювання ВМД
 
 
 ВВ N ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Начальник ВВ N _____________________"____"_______ 199___ р.
 ВМД N ___________________________________________ анульована.
   Начальник ВВ N _____________________"____"_______ 199___ р.
 
 ВІАР та МС:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Начальник ВІАР та МС ________________"____"_______ 199___ р.
 ВМД N ___________________________________________ анульована.
   Начальник ВІАР та МС ________________"____"_______ 199___ р.
 
 ВКДВ*:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Начальник ВКДВ ______________________"____"_______ 199___ р.
 ВМД і П:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Начальник ВМД і П ___________________"____"_______ 199___ р.
 ВМД N ___________________________________________ анульована.
   Начальник ВМД і П ___________________"____"_______ 199___ р.
 
   Начальникам ВІАР та МС, ВМДіП, ВКДВ*, ВВ N ___ : анулювати
(не анулювати) ВМД N _______________________________________
 
 Заступник
 Начальника митниці ______________________"____"_______ 199___ р.
 
---------------
   * До ВКДВ пакет документів надається при розгляді можливості
анулювання ВМД типа ПД
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка