Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту комунального підприємства "Київпастранс"

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2276 від 24.10.2001
 
 
       Про затвердження Статуту комунального
          підприємства "Київпастранс"
 
 
   На виконання рішення Київської міської ради від 30.11.2000
N 101/1078 ( ra_101023-00 ) "Про реорганізацію Київського міського
територіально-виробничого об'єднання автомобільного транспорту та
комунального підприємства "Київелектротранс" та  розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 27.12.2000 N 2349
( ra2349017-00 ) "Про  заходи,  пов'язані  з  реорганізацією
Київського   міського  територіально-виробничого  об'єднання
автомобільного  транспорту  і  комунального   підприємства
"Київелектротранс"    та    створенням    комунального
підприємства "Київпастранс", та реорганізацію структури управління
міським наземним пасажирським транспортом":
 
   1. Затвердити Статут комунального підприємства "Київпастранс"
згідно з додатком.
 
   2. Головному управлінню з питань майна Київської міської
державної адміністрації у встановленому порядку вирішити питання
закріплення майна за комунальним підприємством "Київпастранс" на
праві повного господарського відання.
 
   3. Генеральному   директору  комунального  підприємства
"Київпастранс" Ламбуцькому М.М. вжити необхідних заходів для
державної  реєстрації комунального підприємства "Київпастранс"
згідно з чинним законодавством, змінивши  при  цьому  назви
підприємств,  які  реорганізувались  в  філії  та структурні
підрозділи.
 
   4. Вважати такими, що втратили чинність:
  - пункт  4.3  розпорядження  Київської  міської державної
адміністрації від 21.09.2001 N 1971 ( ra1971017-01 )  "Про
затвердження Положення про Головне управління транспорту Київської
міської державної адміністрації";
  - розпорядження Київської міської державної адміністрації від
11.11.1999 N 1812 "Про внесення змін та доповнень до Статуту
Державного комунального підприємства "Київелектротранс".
   - розпорядження Київської міської державної адміністрації від
07.12.1998 N 2376 "Про внесення змін та доповнень до Статуту
Київського  міського  територіально-виробничого   об'єднання
автомобільного транспорту та Статутів комунальних підприємств".
 
   5. Викласти пункт 2 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 21.09.2001 N 1971 ( ra1971017-01 ) в такій
редакції:
   "2. Підпорядкувати Головному управлінню транспорту Київської
міської  державної  адміністрації підприємства транспорту, що
перебувають у комунальній  власності  територіальної  громади
м. Києва:
   - Комунальне підприємство "Київпастранс";
   - Комунальне підприємство "Київський метрополітен";
   - Комунальне підприємство  "Міжнародний  аеропорт  "Київ"
(Жуляни);
   - Комунальну судноплавну компанію "Київ";
   - Комунальну госпрозрахункову службу перевезень."
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської державної адміністрації -
начальника Головного управління транспорту Данькевича І.П.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 24.10.2001 N 2276
 
               СТАТУТ
       Комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС"
 
              Київ - 2001
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Комунальне підприємство "Київпастранс" (далі за текстом
- Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної
громади м. Києва.
 
   1.2. Комунальне  підприємство  "Київпастранс"  створене
відповідно  до  рішень  Київради  від 30.11.2000 N 101/1078
( ra_101023-00 ) та від 02.10.2001 N 61/1495 ( ra0061023-01 )
шляхом реорганізації Комунального підприємства "Київелектротранс",
Київського  міського  територіально-виробничого   об'єднання
автомобільного транспорту та комунальних підприємств, які входять
до його складу:
   - Комунального автотранспортного підприємства 13027;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13028;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13029;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13030;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13031;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13032;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13033;
   - Комунального автотранспортного підприємства 13034;
   - Комунального   підприємства   "Станція   технічного
обслуговування автомобілів 13097";
   - Комунального  підприємства  "Виробничо-технічний  вузол
зв'язку";
   - Комунального підприємства "Київпарксервіс";
   - Комунального підприємства "Київтранссервіс",
і є правонаступником їх майнових та інших прав і підпорядковується
Головному управлінню транспорту Київської  міської  державної
адміністрації.
 
   1.3. До складу комунального підприємства "Київпастранс" на
правах філій входять:
   - Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 1;
   - Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 2;
   - Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо N 3;
   - Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо;
   - Лукянівське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;
   - Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Красіна;
   - Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Шевченка;
   - Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо;
   - Автобусний парк N 1
   - Автобусний парк N 2
   - Автобусний парк N 3
   - Автобусний парк N 4
   - Автобусний парк N 5
   - Автобусний парк N 6
   - Автобусний парк N 7
   - Автобусний парк N 8
 
   На правах відокремлених підрозділів входять:
   - Фунікулер;
   - Автомехбаза;
   - Станція технічного обслуговування автомобілів;
   - Автостанція "Видубичі";
   - Служба колії;
   - Енергогосподарство;
   - Служба організації руху;
   - Служба організації збору та обліку виручки;
   - Служба матеріального-технічного забезпечення;
   - Служба автоматики та зв'язку;
   - Київпарксервіс;
   - Київтранссервіс;
   - Навчально-курсовий комбінат;
   - Житлово-експлуатаційна дільниця;
   - Санаторій-профілакторій "Пуща-Водиця";
   - Оздоровча база відпочинку для дітей "Супутник-1";
   - Будинок культури "Трамвайник";
   - Дитячий лікувально-оздоровчий центр "Кристал".
 
        2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
 
   2.1. Найменування Підприємства:
   повне - Комунальне підприємство "Київпастранс";
   скорочене - КП "Київпастранс".
 
   2.2. Місцезнаходження Підприємства:
   м. Київ, Набережне шосе, 2.
 
      3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   3.1. Підприємство створене з метою максимального забезпечення
потреб мешканців міста Києва та гостей столиці в асортименті,
якості  та  обсягах  транспортних  послуг, підвищення якості
транспортного обслуговування, підвищення ефективності управління
міським наземним транспортом загального користування та створення
належних умов для його подальшого розвитку.
 
   3.2. Предметом діяльності підприємства є:
   3.2.1. Перевезення пасажирів в м. Києві наземним пасажирським
транспортом,  зокрема,  трамваями,  тролейбусами,  автобусами,
маршрутними таксомоторами, легковими таксі та фунікулером з метою
задоволення попиту міста в обслуговуванні наземним транспортом
загального користування.
   3.2.2. Підтримання у робочому стані, виконання капітальних і
поточних ремонтів рухомого складу та його агрегатів, шляхового і
колійного  господарства,  контактної  мережі,  енергетичного
господарства в цілому тощо.
   3.2.3. Збір виручки від перевезення пасажирів та багажу
міським наземним транспортом, здійснення контролю за своєчасною та
повною оплатою транспортних послуг.
   3.2.4. Забезпечення  структурних  підрозділів Підприємства
рухомим складом, агрегатами, запасними частинами, технологічним
устаткуванням,  матеріалами,  енергетичними  ресурсами  та
пально-мастильними матеріалами, автотранспортними  засобами  та
механізмами  за  результатами  (умовами)  проведення тендерів
(відкритих торгів).
   3.2.5. Забезпечення  структурних  підрозділів Підприємства
єдиною нормативно-технологічною документацією, нормативами часу й
розцінками на ремонт та обслуговування рухомого складу транспорту
загального користування.
   3.2.6. Здійснення  функцій  замовника при будівництві та
реконструкції трамвайних  і  тролейбусних  ліній,  виробничих
потужностей  та  об'єктів  соціально-культурного  призначення,
створенні та облаштуванні місць  паркування  автотранспортних
засобів на території міста, облаштування зупинок громадського
транспорту.
   3.2.7. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів.
   3.2.8. Утримання і експлуатація житлового фонду та об'єктів
соціально-культурного призначення.
   3.2.9. Виконання  капітальних  ремонтів  основних засобів
виробництва (автобусів, маршрутних таксі, трамваїв і тролейбусів,
трамвайних  колій,  контактної  мережі,  тягових  підстанцій,
кабельного господарства, машин, механізмів, обладнання, будівель і
т.д.).
   3.2.10. Надання послуг у будинках, що знаходяться в повному
господарському віданні Підприємства.
   3.2.11. Надання послуг у сферах оздоровлення та відпочинку.
   3.2.12. Удосконалення організації управління, форм, методів
господарювання, розвиток ринкових відносин, що забезпечуватимуть
задоволення інтересів  споживачів  і  територіальної  громади
м. Києва.
   3.2.13. Здійснення єдиної науково-технічної і інвестиційної
політики.
   3.2.14. Розвиток  нових  форм  і  методів взаємовигідних
зовнішньоекономічних   зв'язків,   торгово-економічного   і
науково-технічного співробітництва з іноземними фірмами.
   3.2.15. Здійснення  перевезень  пасажирів  автотранспортом
загального користування у міжміському та міжнародному сполученнях.
   3.2.16. Забезпечення   обслуговування   пасажирів   на
автостанціях.
   3.2.17. Забезпечення сталої роботи  наземного  транспорту
загального користування на масових перевезеннях пасажирів та в
екстремальних ситуаціях.
   3.2.18. Організація роздрібної торгівлі товарами народного
споживання  на  зупинках  наземного  транспорту  загального
користування, надання в установленому порядку в оренду приміщень,
обладнання іншим підприємствам,  установам  та  організаціям,
виготовлення та реалізація товарів народного споживання, надання
непрофільних платних послуг населенню, виготовлення та реалізація
товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та
громадян, рекламна діяльність, виконання робіт протипожежного
призначення.
   3.2.19. Забезпечення безпеки руху, охорони праці, цивільної
оборони,  мобілізаційної  готовності  і охорони навколишнього
середовища.
   3.2.20. Надання  послуг  юридичним  та  фізичним  особам
(перевезення  вантажів;  транспортне  обслуговування;  послуги
зв'язку;   ремонт   та   обслуговування   автотранспорту;
комунально-житлові).
   3.2.21. Інші види діяльності, не заборонені законодавством
України.
 
         4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА
 
   4.1. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією
України  (  254к/96-ВР  ), законами України, постановами та
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  указами  та
розпорядженнями  Президента  України,  рішеннями  Київради,
розпорядженнями  Київської  міської  державної  адміністрації,
наказами  Головного  управління  транспорту Київської міської
державної адміністрації, іншими нормативними актами  та  цим
Статутом.
 
   4.2. Підприємство є юридичною особою з дня його державної
реєстрації.
 
   4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної
господарської   самостійності,   має  самостійний  баланс,
розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків,
печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки. Підприємство може
мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства
України.
 
   4.4. Підприємство  несе  відповідальність  за  своїми
зобов'язаннями  в  межах  належного  йому  майна  згідно  з
законодавством України.
 
   4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
Київської міської державної адміністрації або іншого центрального
органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
 
   4.6. Підприємство має право в установленому порядку укладати
угоди, набувати майнові та особисті немайнові  права,  бути
позивачем і відповідачем у суді, Господарському суді.
 
             5. МАЙНО І КОШТИ
 
   5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.
 
   5.2. Майно   Підприємства   є  комунальною  власністю
територіальної громади м. Києва і закріплено за Підприємством на
праві повного господарського відання.
   Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
законодавству України, та цьому Статуту.
 
   5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
   - грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого
ним органу;
   - доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг,
виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - доходи від цінних паперів;
   - капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів;
   - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування
організацій, підприємств і громадян;
   - придбання майна іншого підприємства, організації;
   - інші джерела, передбачені законодавством України.
 
   5.4. Підприємство має  право  з  дозволу  власника  або
уповноваженого  ним органу здавати в оренду, надавати іншим
підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове
користування  або  в  позику належні йому будинки, споруди,
устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші
матеріальні  цінності,  а  також  списувати їх з балансу в
установленому порядку.
 
         6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
   6.1. Підприємство має право:
   6.1.1. Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку
відповідно до державних та місцевих програм та замовлень, плану
розвитку Підприємства.
   6.1.2. Організовувати свою діяльність  щодо  забезпечення
виконання державного замовлення та укладених договорів.
   6.1.3. Виконувати роботи, надавати послуги  поза  межами
державного  замовлення,  за  тарифами,  що  встановлюються у
встановленому порядку на договірній основі,  а  у  випадках
передбачених законодавством   України   -  за  фіксованими
(регульованими) тарифами.
   6.1.4. Здійснювати  господарську  діяльність за наявності
незавантажених для виконання державного замовлення виробничих
потужностей.
   6.1.5. Одержувати кредити.
   6.1.6. Користуватися   іншими   правами,  передбаченими
законодавством України для підприємств.
 
   6.2. Підприємство зобов'язано:
   6.2.1. Забезпечувати надання транспортних та супутніх послуг
в обсягах та якістю відповідно до державного замовлення  і
укладених договорів.
   6.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і  зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів
згідно з законодавством України.
   6.2.3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним
майна та виділених коштів міського та державного бюджетів.
   6.2.4. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію,
капітальний ремонт основних засобів, а  також  забезпечувати
своєчасне освоєння нових виробничих потужностей.
   6.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати  додержання  законодавства про працю, соціальне
страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
   6.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи
Підприємства.
   6.2.7. Здійснювати  заходи  з  удосконалення  організації
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних
підсумках  роботи  підприємства,  забезпечувати  економне  і
раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з
працівниками підприємства.
   6.2.8. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.
 
      7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ
            ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
 
   7.1. Управління  Підприємством  здійснюється  на  основі
поєднання прав власника щодо господарського використання свого
майна і принципів самоврядування трудового колективу.
 
   7.2. Підприємство  очолює  генеральний  директор,  який
призначається на посаду та звільняється з посади власником на
умовах контракту.
 
   7.3. Генеральний директор в межах своїх повноважень:
   7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства.
   7.3.2. Несе  відповідальність  за  стан  та  діяльність
Підприємства.
   7.3.3. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства,
Положення про його філії, структурні підрозділи, управління,
відділи тощо.
   7.3.4. За  погодженням з Головним управлінням транспорту
Київської міської державної адміністрації призначає на посаду
заступників генерального директора.
   7.3.5. Призначає на посаду керівників та спеціалістів філій,
структурних підрозділів, управлінь, відділів тощо.
   7.3.6. Керує роботою на основі єдиноначальності відповідно до
цього Статуту.
   7.3.7. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє
Підприємство  в  усіх  інших  підприємствах,  установах  та
організаціях.
   7.3.8. Розпоряджається  майном  та  коштами  Підприємства
відповідно до чинного законодавства України, рішень Київради,
розпоряджень Київської міської державної адміністрації та цього
Статуту.
   7.3.9. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та
перевіряє їх виконання.
   7.3.10. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в
установах банків розрахунковий та інші рахунки.
 
   7.4. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності Підприємства, приймаються генеральним директором з
участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
 
   7.5. Повноваження  трудового   колективу   Підприємства
реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним
органом.
 
   7.6. Право укладання колективного договору від імені власника
надається генеральному директору, а від імені трудового колективу
- уповноваженому ним органу.
   Колективним договором  регулюються  виробничі,  трудові і
економічні відносини  трудового  колективу  з  адміністрацією
Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.
 
   7.7. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через
уповноважений ним орган:
   - розглядає  і  затверджує  проект колективного договору
Підприємства;
   - розглядає  і  вирішує  згідно з цим Статутом питання
самоврядування трудового колективу;
   - бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні
продуктивної праці, заохочує винахідницьку діяльність, порушує
клопотання про представлення працівників до державних нагород.
 
       8. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА
           ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
   8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
 
   8.2. Чистий прибуток Підприємства після покриття матеріальних
та прирівняних до них витрат, сплати відсотків по кредитах банків,
внесення передбачених законодавством України податків та інших
платежів до бюджету, спрямовується: не менш як 40% на поліпшення
матеріально-технічної   бази  Підприємства,  інша  частина
використовується у порядку, визначеному власником чи уповноваженим
ним  органом  при  щорічному  погодженні  фінансового  плану
Підприємства.
 
   8.3. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і
розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно
з законодавством України.
 
   8.4. Підприємство створює цільові фонди, призначені  для
покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю згідно з чинним
законодавством України.
 
   8.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток  (доходи),  бюджетне  фінансування,  амортизаційні
відрахування та інші кошти, включаючи капітальні вкладення та
кредити.
 
   8.6. Відносини  Підприємства  з  іншими  підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються на основі договорів.
 
   8.7. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне
забезпечення своєї діяльності.
 
   8.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,  життя  і  здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
генеральним  директором  з  участю  трудового  колективу  та
уповноважених ним органів.
 
   8.9. Підприємство здійснює оперативний та  бухгалтерський
облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
   Генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності.
 
   8.10. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його
фінансово-господарської  діяльності  здійснюється  згідно  з
законодавством України.
 
        9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
   9.1. Підприємство самостійно здійснює  зовнішньоекономічну
діяльність.
 
   9.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Підприємство користується у повному обсязі правами юридичної особи
згідно з законодавством України та цим Статутом.
 
   9.3. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції
або доручає їх ведення  спеціалізованим  зовнішньоекономічним
(торговим) організаціям на договірній основі.
 
   9.4. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті
зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших
обов'язкових  платежів  зараховується  на  валютні  рахунки
Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до
законодавства України.
 
      10. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
   10.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства проводяться з дотриманням
вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника або
уповноваженого ним органу, за рішенням власника та за участю
трудового колективу, чи за рішенням суду або Господарського суду.
 
   10.2. Ліквідація  Підприємства  здійснюється ліквідаційною
комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом.
   Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
заяви  претензій  кредиторів  визначається  власником  або
уповноваженим ним органом, судом, Господарським судом згідно з
законодавством України.
   У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
 
   10.3. Ліквідаційна  комісія  складає ліквідаційний баланс
Підприємства і подає його власнику або органу, який призначив
ліквідаційну  комісію.  Від моменту призначення ліквідаційної
комісії до неї переходять права з управління Підприємством,
розпорядження майном та коштами Підприємства.
 
   10.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті
реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання
їх  прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
України.
 
   10.5. Майно Підприємства, що залишиться після задоволення
претензій   кредиторів  і  членів  трудового  колективу,
використовується за вказівкою власника, або уповноваженого ним
органу.
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка