Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схему управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРС

          РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 серпня 1988 р. N 224
                Київ
 
       Про схему управління Міністерства вищої
        і середньої спеціальної освіти УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР відповідно до рішень
лютневого (1988 р.) Пленуму ЦК КПРС зобов'язане зосередити свою
діяльність на розв'язанні корінних проблем вищої і середньої
спеціальної освіти в республіці, забезпечити нову якість навчання
та виховання молоді, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів,
інтеграцію вищої і середньої спеціальної школи з виробництвом та
наукою,  ефективне  використання наукового потенціалу учбових
закладів у прискоренні науково-технічного прогресу, здійснення
міжнародного співробітництва з зарубіжними країнами в питаннях
освіти і науки, підготовки та перепідготовки національних кадрів,
зміцнення  матеріально-технічної  бази  галузі,  координацію
діяльності міністерств і відомств УРСР з питань розвитку вищої та
середньої спеціальної освіти.
 
   На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
8 липня 1988 р. N 822 "Про генеральну схему управління народним
господарством  Української  РСР"  Рада  Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР схему
управління галуззю, що передбачає:
 
            по основній ланці
 
   удосконалення мережі вищих і середніх спеціальних учбових
закладів та структури підготовки кадрів;
 
   дволанкову систему управління: Міністерство вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР - вищий  учбовий  заклад,  середній
спеціальний учбовий заклад, виробниче об'єднання, підприємство,
організація;
 
        по центральному апарату Міністерства
 
   ліквідацію п'яти самостійних підрозділів;
 
   зміцнення провідних функціональних підрозділів Міністерства,
і перш за все управлінь по вищій освіті, по середній спеціальній
освіті, науково-дослідних робіт, планово-економічного, капітальних
робіт і розвитку соціальної бази, керівних і науково-педагогічних
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, що
забезпечують проведення єдиної стратегії у плануванні підготовки
та перепідготовки спеціалістів, удосконалення учбово-виховного
процесу,  підвищення  віддачі  наукових  досліджень, розподіл
капітальних  вкладень,  розвиток  та  технічне  переоснащення
підвідомчих учбових закладів.
 
   2. Прийняти  пропозицію  Міністерства  вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР про скорочення за рахунок перебудови
управління чисельності працівників центрального апарату на 91
одиницю, або на 37,6 процента.
 
   Взяти до відома, що чисельність працівників організацій і
підрозділів    інформаційно-обчислювального   обслуговування
Міністерства буде скорочено на 450 одиниць, або на 13 процентів.
 
   Скорочення апарату  управління  здійснювати  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
 
   Міністерству вищої і середньої спеціальної  освіти  УРСР
розробити програму використання спеціалістів, що вивільняються у
зв'язку з проведенням реорганізації управління.
 
   3. Дозволити Міністерству вищої і середньої  спеціальної
освіти УРСР мати 3 заступників Міністра, в тому числі одного
першого, та колегію в складі 9 чоловік, включаючи секретаря ЦК
ЛКСМ України.
 
   4. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР згідно з додатком.
 
   Міністерству фінансів УРСР разом з Міністерством вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР подати до Ради Міністрів УРСР
пропозиції щодо фонду оплати праці працівників  центрального
апарату Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР,
виходячи з граничної чисельності цього апарату в кількості 151
одиниці.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 20 травня 1987 р. N 188 ( 188-87-п ).
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 28, 19
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 6 серпня 1988 р. N 224
 
              СТРУКТУРА
        центрального апарату Мінвузу УРСР
 
 
   Управління по вищій освіті
 
   Управління викладання суспільних наук
 
   Управління по середній спеціальній освіті
 
   Управління науково-дослідних робіт
 
   Управління керівних і науково-педагогічних кадрів
 
   Управління підготовки спеціалістів для зарубіжних країн та
зовнішніх зв'язків
 
   Планово-економічне управління
 
   Учбово-методичне управління по підвищенню кваліфікації та
перепідготовці кадрів
 
   Управління соціального розвитку і капітального будівництва
 
   Головне управління по виробничо-технічному забезпеченню вищих
та середніх спеціальних учбових закладів (на госпрозрахунку)
 
   Спецвідділ
 
   Організаційно-контрольне управління
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка