Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про видачу ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської області, ліцензії провайдера програмної послуги

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            14.11.2006 N 907
 
 
          Про видачу ПП "СКТВ ОРІОН",
      смт Чорноморське Одеської області, ліцензії
         провайдера програмної послуги
 
 
   ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської області
   Директор Сопоєв Леонід Асланбекович
   Юридична адреса: 67570, Одеська область, смт Чорноморське,
вул. Гвардійська, 35, кв. 57
 
   Розглянувши заяву Приватного підприємства "СКТВ ОРІОН", смт
Чорноморське Одеської області, про видачу ліцензії провайдера
програмної послуги на визначеній території в смт Чорноморському 1
та смт Чорноморському 2 Одеської області, керуючись статтями 23,
24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Видати  Приватному  підприємству  "СКТВ  ОРІОН",  смт
Чорноморське Одеської області, ліцензію провайдера програмної
послуги на  визначеній  території в смт Чорноморському 1 та
смт Чорноморському 2 Одеської області,  згідно  з  додатком,
зазначивши в ліцензії:
   - оператор телекомунікацій: ПП "СКТВ ОРІОН";
   - територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
смт Чорноморське 1 та смт Чорноморське 2 Одеської області;
   - місцезнаходження головних станцій:
   1) Одеська область, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, 35,
кв. 57;
   2) Одеська область, смт Чорноморське, вул. Сонячна,  2,
кв. 39;
   - ресурс багатоканальної мережі - 30 каналів;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 1100.
 
   2. Затвердити ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги,
згідно  з  додатком  (підписаним  начальником  управління
науково-технічного і частотного розвитку, заступником начальника
управління   контролю   та   моніторингу,   начальником
ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Затвердити ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік)
програм  для  ретрансляції  (пропозиції абонентам), згідно з
додатком.
 
   4. Рекомендувати ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області,  вжити  заходів  щодо  збільшення кількості програм
вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   5. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.
 
   6. Зобов'язати ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області,  протягом  3-х  місяців  надати  Національній  раді
документальні підтвердження дотримання вимог п. 4 цього рішення.
 
   7. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального  засобу
масової інформації ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області, як суб'єкта інформаційної діяльності.
 
   8. Внести ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської області,
до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
 
   9. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ПП "СКТВ
ОРІОН", смт Чорноморське Одеської області, ліцензійного збору за
видачу ліцензії врахувати: кількість домогосподарств - 1100,
ресурс багатоканальної мережі - 30 каналів, кількість каналів
ретрансляції - 30, із них іноземних каналів - 6 (коефіцієнт за
ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за
ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).
 
   10. Встановити ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської
області, термін дії ліцензії  провайдера  програмної  послуги
10 років.
 
   11. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на
управління: ліцензійно-реєстраційне, контролю та  моніторингу,
науково-технічного і частотного розвитку.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   14.11.2006 N 907
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
       (принципи, підстави добору та перелік)
        програм для ретрансляції (пропозиції
        абонентам), які передбачено надавати
 
 
   ПП "СКТВ ОРІОН", смт Чорноморське Одеської області, у складі
програмної послуги в смт Чорноморському 1 та смт Чорноморському 2
Одеської  області,  в межах території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал |Канал (ТВК) |    Програма    |   Умови  |
|п/п| (ТВК) |ретрансляції|            |розповсюдження|
|  |прийому|      |            | (доступ) - |
|  |    |      |            | відкритий або|
|  |    |      |            |  кодований |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|1. |  1  |   1   |ТОВ ТРК "Андсер"    |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|2. | 12  |   2   |АТЗТ "Українська    |відкритий   |
|  |    |      |незалежна ТВ-корпорація"|       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|3. |  9  |   3   |ТРК "Студія "1+1" у   |відкритий   |
|  |    |      |формі ТОВ        |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|4. |    |      |Одеська ОДТРК / ТОВ ТРК |відкритий   |
|  |    |      |"Новая Одеса"      |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|5. |  5  |   5   |Національна телекомпанія|відкритий   |
|  |    |      |України / ТОВ "ТРК "Ера"|       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|6. | 24  |  СК1   |ЗАТ "Телекомпанія "ТЕТ" |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|7. | 42  |  СК2   |ЗАТ "Новий канал"    |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|8. | 34  |  СК3   |ЗАТ "Телеодин"     |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|9. | 52  |  СК4   |ТОВ "МКТ "ICTV"     |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|10.| 49  |  СК5   |ЗАТ "ММЦ-СТБ"      |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|11.| 64  |  СК6   |ТОВ "Телестудія "Служба |відкритий   |
|  |    |      |інформації"       |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|12.| 35  |  СК7   |Комінтернівське районне |відкритий   |
|  |    |      |телебачення       |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|13.| 21  |  СК8   |ЗАТ "ТРК "Україна"   |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|14.| 26  |   6   |ТРК "Одеса Плюс"    |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|15.|  7  |   7   |ТОВ "Ріак-інформ" / ТОВ |відкритий   |
|  |    |      |"ТРК "АРТ"       |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|16.| 47  |   8   |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа |відкритий   |
|  |    |      |Сервіс"         |       |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|17.| 36  |  10   |ТРК ОНЮА "Академія"   |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|18.| 45  |  СК11   |АТВТ "АРТК "Глас"    |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|19.| 31  |  СК12   |АТЗТ ІА "Репортер"   |відкритий   |
|---+-------+------------+------------------------+--------------|
|20.| 60  |  СК13   |ТОВ "ТРК "Гранд"    |відкритий   |
------------------------------------------------------------------
 
               Перелік
          телерадіопрограм та передач,
       які провайдер зобов'язується надавати
        абоненту у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал  | Канал | Програми |  Умови  |Номер та дата|
|п/п| прийому |конвер- |      |розповсюджен-|  дозволу  |
|  |     |тування |      |ня (доступ) -|       |
|  |     |    |      |відкритий або|       |
|  |     |    |      | кодований |       |
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|21.|супутнико-|  СК14|Парламентсь-|відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |кий     |       |N 300 від  |
|  |     |    |телеканал  |       |26.12.2005 р.|
|  |     |    |"РАДА"   |       |       |
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|22.|супутнико-|  СК15|КРТ     |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 01/5/6 від |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|  |     |    |      |       |Пр. N 18/2  |
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|23.|супутнико-|  СК16|Детский Мир |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 01/5/6 від |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|  |     |    |      |       |Пр. N 24/2  |
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|24.|супутнико-|  СК18|РТР-Планета |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 55-Р-Ф від |
|  |     |    |      |       |01.03.2006 р.|
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|25.|супутнико-|  СК19|НБМ     |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 01/5/6 від |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|  |     |    |      |       |Пр. N 15/1  |
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|26.|супутнико-|  СК20|Viasat   |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |Explorer  |       |N 227/23/2  |
|  |     |    |      |       |від     |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|27.|супутнико-|  СК21|Viasat   |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |History   |       |N 227/23/2  |
|  |     |    |      |       |від     |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|28.|супутнико-|  СК23|Русский   |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |иллюзион  |       |N 227/31/1  |
|  |     |    |      |       |від     |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|29.|супутнико-|  СК24|Благовест  |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 227/31/1  |
|  |     |    |      |       |від     |
|  |     |    |      |       |01.01.2006 р.|
|---+----------+--------+------------+-------------+-------------|
|30.|супутнико-|  СК25|Enter-фільм |відкритий  |Договір   |
|  |вий    |    |      |       |N 55-Р-Ф від |
|  |     |    |      |       |01.03.2006 р.|
------------------------------------------------------------------
 
   Провайдер програмної  послуги  ПП  "СКТВ  ОРІОН",  смт
Чорноморське  Одеської області, зобов'язаний забезпечити всім
абонентам можливість отримання програм універсальної програмної
послуги та включити програми універсальної програмної послуги до
всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка