Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про збереження і використання печаток і штампів Міністерства аграрної політики України

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2004 N 480
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Міністерства аграрної політики
       N 647 ( v0647555-06 ) від 06.11.2006 }
 
     Про збереження і використання печаток і штампів
       Міністерства аграрної політики України
 
 
 
   З метою  забезпечення належного зберігання та виключення
безконтрольного використання  печаток  і  штампів  з  повним
найменуванням міністерства Н А К А З У Ю:
 
   1. Покласти відповідальність за збереження і використання
великої гербової печатки з повним найменуванням міністерства
(надалі - гербова печатка) на начальника відділу бухгалтерського
обліку і звітності Департаменту з контролю апарату міністерства та
роботи з персоналом Омельян Г.А., а в разі її відсутності - на
провідного  спеціаліста  сектору  господарського  забезпечення
Департаменту  з  контролю  апарату міністерства та роботи з
персоналом Хавронюк О.М.; малої гербової печатки - на заступника
начальника  управління  кадрів  -  начальника відділу кадрів
центрального апарату Департаменту з контролю апарату міністерства
та роботи з персоналом Сергієнко Л.І., а в разі її відсутності -
на головного спеціаліста відділу кадрів центрального апарату
Департаменту  з  контролю  апарату міністерства та роботи з
персоналом Логвиненко Г.І.; кутового штампа міністерства - на
заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності
Департаменту з контролю апарату міністерства  та  роботи  з
персоналом Шепінько П.М., а в разі її відсутності - на головного
спеціаліста - завідувача сектору господарського  забезпечення
Департаменту  з  контролю  апарату міністерства та роботи з
персоналом М'ягкого Ю.І.
 
   2. Встановити  порядок,  при  якому  печатки  і  штампи
зберігаються у сейфах або металевих шафах.
 
   3. Покласти  персональну  відповідальність на начальників
структурних підрозділів міністерства, які використовують в своїй
роботі круглі печатки і штампи, відповідно до наказу Міністерства
аграрної політики України від 08.11.2000 N 222 ( v0222555-00 )
"Про положення про структурні підрозділи Мінагрополітики України".
 
   4. Затвердити наступні переліки документів, на які ставиться
гербова печатка міністерства:
   - перелік документів, які підписує або затверджує Міністр
аграрної політики України і завіряються великою гербовою печаткою
міністерства (додаток 1);
   - перелік документів, які підписує або затверджує перший
заступник Міністра - керівник апарату і завіряються великою
гербовою печаткою міністерства (додаток 2);
   - перелік документів, які підписує або затверджує перший
заступник. Міністра у зв'язках з Верховною Радою України і
завіряються великою гербовою печаткою міністерства (додаток 3);
   - перелік документів, які підписують заступники Міністра
(відповідно до розподілу функціональних повноважень) і завіряються
великою гербовою печаткою міністерства (додаток 4);
   - перелік документів, які підписує начальник Департаменту з
контролю апарату міністерства та роботи з персоналом і завіряються
великою гербовою печаткою міністерства (додаток 5);
   - перелік документів, які підписує начальник Департаменту
ринків  продукції  рослинництва  та  розвитку  насінництва і
завіряються великою гербовою печаткою міністерства (додаток 6).
 
   5. Начальнику Департаменту з контролю апарату міністерства та
роботи з персоналом Шведову В.Г та начальнику Першого відділу
Червінській Л.Ф. забезпечити щорічну перевірку наявності  та
порядку зберігання печаток і штампів.
 
   6. Наказ Міністерства аграрної політики України від 12.02.02
N 42 ( v0042555-02 ) "Про збереження і використання печаток і
штампів Міністерства аграрної політики України" вважати таким, що
втратив чинність.
 
   7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписує або затверджує Міністр
     аграрної політики України і завіряються великою
         гербовою печаткою міністерства
 
 
   1. Структура, штатний розпис, зміни до штатного розпису,
кошторис видатків міністерства.
 
   2. Гранична чисельність, структура, штатний розпис, зміни до
штатного розпису, кошторис видатків урядових органів державного
управління.
 
   3. Персональний склад колегій державних департаментів.
 
   4. Лімітні довідки про бюджетні асигнування.
 
   5. Довіреність на представлення інтересів Мінагрополітики
України.
 
   6. Посвідчення про відрядження в межах України працівників
міністерства.
 
   7. Посвідчення про  відрядження  за  кордон  працівників
міністерства.
 
   8. Накази нормативно-правового характеру.
 
   9. Накази, спільні з іншими державними органами виконавчої
влади.
 
   10. Програми і плани роботи Мінагрополітики України.
 
   11. Галузева угода та зміни і доповнення до Галузевої угоди
між  Міністерством  аграрної  політики  України,  галузевими
об'єднаннями  підприємств   та   Профспілкою   працівників
агропромислового комплексу України.
 
   12. Статути або зміни та доповнення до них підприємств,
установ,  організацій,  що  належать  до  сфери  управління
міністерства, розпорядження про їх затвердження.
 
   13. Розподіл коштів державного бюджету, які виділяються для
часткової компенсації витрат сільськогосподарських підприємств з
посіву ярих зернових культур.
 
   14. Договори та угоди.
 
   15. Доручення бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.
 
   16. Положення про структурні підрозділи центрального апарату
міністерства.
 
   17. Склад та  положення  науково-технічної  ради,  інших
консультативних та дорадчих органів.
 
   18. Зразки  підписів  керівників  підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління міністерства.
 
   19. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які
мають право здійснювати фінансово-господарські операції.
 
   20. Контракти та додаткові угоди до контрактів з керівниками
підприємств, установ і організацій, що  належать  до  сфери
управління міністерства.
 
   21. Почесні грамоти міністерства.
 
   22. Подяки Міністра.
 
   23. Кадровий резерв міністерства.
 
   24. Атестат  про присвоєння суб'єкту племінної справи у
тваринництві відповідного статусу.
 
   25. Свідоцтво про реєстрацію племінного стада в Державному
племінному реєстрі.
 
   26. Супровідний  лист,  відомості  про  кандидатуру,  що
направляється за кордон з метою навчання, щоквартальні звіти про
результати закордонного відрядження.
 
   27. Дозволи на оренду, продаж і списання державного майна
підприємств, установ, організацій, аграрних закладів  освіти,
наукових установ і навчально-дослідних господарств, його застави
на отримання кредиту.
 
   28. Номенклатура посад працівників Міністерства  аграрної
політики України, зайняття яких потребує оформлення допуску до
державної таємниці.
 
   29. Припис на виконання завдання.
 
   30. Припис на перевірку стану охорони державної таємниці.
 
   31. Рішення або висновки державного експерта  з  питань
таємниць.
 
   32. Довготермінові  програми  мобілізаційної  підготовки,
створення страхового фонду документації, плани цивільної оборони
на мирний та воєнний час.
 
   33. Державне замовлення на підготовку та випуск фахівців в
розрізі навчальних закладів.
 
   34. Договори  (контракти)   виконання   підприємствами,
організаціями, установами мобілізаційних завдань.
 
   35. Акти передачі об'єктів цивільної оборони (майна) іншим
відомствам.
 
   36. Довідки.
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписує або затверджує перший
       заступник Міністра - керівник апарату
       і завіряються великою гербовою печаткою
              міністерства
 
 
   1. Довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей,
пов'язаних з обслуговуванням апарату міністерства.
 
   2. Заявки  на  обладнання,  матеріали,  пов'язані  з
обслуговуванням апарату міністерства.
 
   3. Доручення бюджетні,  банківські,  пенсійні,  платіжні,
пов'язані з обслуговуванням апарату міністерства.
 
   4. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають
право здійснювати фінансово-господарські операції.
 
   5. Почесні грамоти міністерства.
 
   6. Посвідчення про відрядження в межах України працівників
міністерства.
 
   7. Лист-заява на Міністерство закордонних справ України:
виїзд державних службовців у службове відрядження за кордон,
оформлення, видача, повернення службових, дипломатичних паспортів
України.
 
   8. Протокол  засідання  комісії  з  питань  визначення
пріоритетних напрямів фінансування розвитку хмелярства за рахунок
бюджетних коштів.
 
   9. Розподіл бюджетних коштів, передбачених на закладання та
догляд за молодими багаторічними насадженнями.
 
   10. Договори та угоди.
 
   11. Довідки.
 
   12. Кошториси доходів і видатків, штатні розписи бюджетних
установ і організацій.
 
   13. Лімітні  довідки  про бюджетні асигнування бюджетних
установ і організацій.
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписує або затверджує перший
     заступник Міністра у зв'язках з Верховною Радою
       України і завіряються великою гербовою
           печаткою міністерства
 
 
   1. Почесні грамоти міністерства.
 
   2. Посвідчення про відрядження в межах України працівників
міністерства.
 
   3. Договори та угоди.
 
   4. Довідки.
 
   5. Державне замовлення на підготовку та випуск фахівців в
розрізі навчальних закладів.
 
   6. Договори  та додаткові угоди на створення (передачу)
науково-технічної продукції.
 
   7. Протоколи узгодження договірної ціни на науково-технічну
продукцію до договору (додаткової угоди).
 
   8. Акти  приймання завдання виконаних робіт до договору
(додаткової угоди).
 
   9. Кошториси доходів і видатків, штатні розписи бюджетних
установ і організацій.
 
   10. Лімітні  довідки  про бюджетні асигнування бюджетних
установ і організацій.
 
   11. Графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників
в розрізі навчальних закладів.
 
   12. Список голів ДКК та ДЕК в аграрних вищих навчальних
закладах.
 
   13. Ти нові навчальні програми.
 
   14. Типові навчальні плани зі спеціальностей і спеціалізацій.
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписують заступники Міністра
       (відповідно до розподілу функціональних
      повноважень) і завіряються великою гербовою
           печаткою міністерства
 
 
   1. Кошториси доходів і видатків, штатні розписи бюджетних
установ і організацій.
 
   2. Лімітні довідки про бюджетні асигнування бюджетних установ
і організацій.
 
   3. Плани асигнувань та використання коштів із загального
бюджету.
 
   4. Програма використання бюджетних коштів згідно з програмою
селекції у тваринництві  та  птахівництві  на  підприємствах
агропромислового комплексу.
 
   5. Довідки.
 
   6. Ліцензії  на  провадження  господарської діяльності з
виробництва, зберігання і реалізації  племінних  (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин.
 
   7. Договори та угоди.
 
   8. Акти здачі-приймання робіт по угодах.
 
   9. Акти прийняття науково-технічної продукції, закінчених
об'єктів будівництва, виконаних робіт, списання, експертизи.
 
   10. Почесні грамоти міністерства.
 
   11. Посвідчення про відрядження в межах України працівників
міністерства.
 
   12. Погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та
м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню.
 
   13. Ліцензії на оптову торгівлю насінням.
 
   14. Ліцензії  на  культивування, використання рослин, що
містять наркотичні засоби для промислових цілей.
 
   15. Списання меліоративних фондів і переведення зрошених в
немеліоровані землі, осушуваних в богарні угіддя.
 
   16. Паспорти бюджетних програм.
 
   17. Паспорт на виробництво та реалізацію репродукційного
насіння і садивного матеріалу.
 
   18. Додаток до паспорта на  виробництво  та  реалізацію
репродукційного насіння і садивного матеріалу.
 
   19. Протоколи Ліцензійної комісії з ліцензування впровадження
господарської діяльності з культивування та використання рослин,
що містять наркотичні засоби, для промислових цілей.
 
   20. Протоколи виконавців програми "Селекція в рослинництві".
 
   21. Протоколи атестації господарств на право виробництва та
реалізації оригінального, елітного насіння і садивного матеріалу.
 
   22. Стандарти, технічні умови.
 
   23. Технічні завдання на закордонне відрядження.
 
   24. Програми перебування іноземних делегацій.
 
   25. Державні науково-дослідні програми експертизи  сортів
рослин.
 
   26. Завдання  на  проектування  об'єктів  капітального
будівництва, технічних споруд та інше.
 
   27. Висновки і відгуки на дисертації і автореферати, що
направляються до Вищої атестаційної комісії України.
 
   28. Нормативна навчально-методична документація.
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
 
 
                   Додаток 5
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписує начальник Департаменту
      з контролю апарату міністерства та роботи
      з персоналом і завіряються великою гербовою
           печаткою міністерства
 
 
   1. Доручення  бюджетні,  банківські,  пенсійні, платіжні,
пов'язані з обслуговуванням апарату міністерства.
 
   2. Довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей,
пов'язаних з обслуговуванням апарату міністерства.
 
   3. Заявки  на  обладнання,  матеріали,  пов'язані  з
обслуговуванням апарату міністерства.
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
 
 
                   Додаток 6
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   27.12.2004 N 480
 
 
               ПЕРЕЛІК
     документів, які підписує начальник Департаменту
      ринків продукції рослинництва та розвитку
        насінництва і завіряються великою
         гербовою печаткою міністерства
 
 
   1. Паспорт на виробництво та реалізацію  репродукційного
насіння і садивного матеріалу.
 
   2. Додаток  до  паспорта  на  виробництво та реалізацію
репродукційного насіння і садивного матеріалу
 
 Начальник Департаменту
 з контролю апарату міністерства
 та роботи з персоналом                 В.Г.Шведов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка