Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2007 році

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
       Про строки проведення чергових призовів,
       чергові призови на строкову військову
       службу громадян України та звільнення
       в запас військовослужбовців у 2007 році
 
 
   Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Визначити на 2007 рік такі строки проведення чергових
призовів громадян України на строкову військову службу:
 
   1) квітень - травень;
 
   2) жовтень - листопад.
 
   2. Призвати на строкову військову службу громадян України
чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли
18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого
призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на
строкову військову службу:
 
   1) у квітні - травні 2007 року;
 
   2) у жовтні - листопаді 2007 року.
 
   3. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян
України, які підлягають призову на строкову військову службу, та
обсяги видатків для проведення чергових призовів.
 
   4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним  адміністраціям  забезпечувати  виконання  заходів,
пов'язаних із підготовкою та проведенням  чергових  призовів
громадян України на строкову військову службу.
 
   5. Звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, Державної
спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України:
 
   1) військовослужбовців, які призвані на строкову військову
службу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
підготовки спеціаліста або магістра та вислужили встановлені
строки строкової військової служби:
 
   у січні 2007 року;
 
   у липні 2007 року;
 
   2) інших  військовослужбовців,  які вислужили встановлені
строки строкової військової служби:
 
   у квітні - травні 2007 року;
 
   у жовтні - листопаді 2007 року.
 
   6. Міністерству транспорту та зв'язку України забезпечувати
за заявками військового командування, Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту та Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України перевезення
осіб, зазначених у статтях 2 і 5 цього Указу, з додержанням вимог
безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з
діючими тарифами.
 
   7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 1 статті 2, який набирає чинності з 1 березня 2007 року,
пункту 2 статті 2, який набирає чинності з 1 вересня 2007 року.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 22 листопада 2006 року
     N 993/2006
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка