Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

               Угода
   між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської
    Республіки про взаємну охорону секретної інформації
 
    ( Угоду ратифіковано Законом N 2126-IV ( 2126-15 )
     від 22.10.2004 )
 
 
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Латвійської Республіки,
далі - Сторони,
   маючи намір  забезпечити взаємну охорону всієї секретної
інформації, засекреченої в державі однієї Сторони і переданої до
держави іншої Сторони,
   керуючись прагненням встановити правила взаємної  охорони
секретної інформації, які повинні поширюватись на всі угоди про
співробітництво, що укладаються між Сторонами, та контракти, що
укладаються між юридичними особами держав Сторін, які передбачають
обмін секретною інформацією,
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
              Визначення
 
   1.1. Секретна інформація - інформація, документ або матеріал,
що містить державну таємницю, зокрема військову,  політичну,
економічну, наукову, технічну або будь-яку іншу інформацію, що
включена до переліку відомостей, що становлять державну таємницю,
погодженого  відповідно до національного законодавства держав
Сторін, і втрата або несанкціоноване розкриття якої, може завдати
шкоди національній безпеці, економічним або політичним інтересам
держав Сторін.
   1.2. Секретний  документ  - будь-який виріб, що містить
секретну інформацію незалежно від його форми  або  фізичної
характеристики.
   1.3. Секретний  матеріал  -  будь-яке  обладнання  або
устаткування, зброя, виготовлена або в процесі виготовлення, і яке
містить секретну інформацію.
   1.4. Підрядчик - фізична або юридична особа, що наділена
юридичними повноваженнями виконувати секретні контракти.
   1.5. Секретний  контракт  - угода між двома або більше
юридичними особами, що створює та визначає невід'ємні права та
зобов'язання  між  ними,  яка  містить або включає секретну
інформацію.
   1.6. Уповноважений  орган  -  заклад  держави  Сторони,
функціонування якого пов'язано з використанням або  охороною
секретної  інформації  і  який  має  право  засекречувати і
розсекречувати інформацію у  відповідності  до  національного
законодавства.
   1.7. Компетентний орган - державний орган, який згідно з
національним  законодавством  відповідає за охорону секретної
інформації та за виконання цієї Угоди. Такі органи зазначені у
статті 4 цієї Угоди.
   1.8. Сторона-одержувач - Сторона, представлена компетентним
органом або уповноваженим органом, до якої передається секретна
інформація.
   1.9. Сторона-джерело - Сторона, представлена компетентним
органом або  уповноваженим  органом,  яка  передає  секретну
інформацію.
   1.10. Третя сторона - міжнародна організація або  третя
держава, що не є Стороною за цією Угодою.
   1.11. Принцип необхідності - означає, що доступ до секретної
інформації може бути надано тільки особі, яка має підтверджену
потребу ознайомлення на підставі її офіційних обов'язків, у межах
яких інформація була надана Стороні-одержувачу.
 
               Стаття 2
 
          Ступені обмеження доступу
 
   Ступенями обмеження доступу та їх еквівалентами для Сторін є:
------------------------------------------------------------------
|    Україна     | Англійський | Латвійська Республіка |
|            | еквівалент  |            |
|-----------------------+---------------+------------------------|
|ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ  | TOP SECRET  |            |
|-----------------------+---------------+------------------------|
|ЦІЛКОМ ТАЄМНО     | SECRET    | SLEPENI        |
|-----------------------+---------------+------------------------|
|ТАЄМНО         | CONFIDENTIAL |            |
------------------------------------------------------------------
 
               Стаття 3
 
          Охорона секретної інформації
 
   3.1. Доступ до секретної інформації обмежується за принципом
необхідності колом осіб, яким надано допуск компетентним органом
Сторони-одержувача згідно з її національним законодавством, який
відповідає необхідному ступеню секретності інформації, до якої
надається доступ.
   3.2. Сторона-джерело     забезпечує     інформування
Сторони-одержувача про:
   3.2.1. Ступінь секретності секретної інформації та будь-які
умови надання або обмеження її використання, та про відповідні
грифи секретності секретних документів та секретних матеріалів.
   3.2.2. Будь-які наступні зміни ступенів секретності.
   3.3. Сторона-одержувач повинна:
   3.3.1. Відповідно  до  її  національного  законодавства
забезпечувати такий самий рівень охорони секретної інформації,
який прийнято Стороною-джерелом, відповідно до статті 2.
   3.3.2. Забезпечувати незмінність ступенів секретності та не
розсекречувати секретну інформацію без уповноваження на це в
письмовій формі Стороною-джерелом.
 
               Стаття 4
 
            Компетентні органи
 
   4.1. Компетентними органами держав Сторін є:
   Для України:
   - Служба безпеки України;
   Для Латвійської Республіки:
   - Бюро захисту Конституції.
   4.2. Компетентні органи держав Сторін надають один одному
свої офіційні реквізити.
   4.3. З метою досягнення та підтримання порівняних режимів
секретності, компетентні органи, за запитом, інформують один
одного про вимоги режиму секретності, процедури та практику
охорони секретної інформації в державі відповідної Сторони.
   4.4. Компетентні  органи  держав  Сторін можуть укладати
виконавчі документи до цієї Угоди. За попередньою консультацією з
компетентними органами своїх держав, іншим уповноваженим органам
держав Сторін також дозволяється укладати виконавчі документи до
цієї Угоди.
 
               Стаття 5
 
       Обмеження на використання та розкриття
 
   5.1. Сторона-одержувач    не   повинна   розкривати,
використовувати, дозволяти розкриття або використання будь-якої
секретної інформації Сторони-джерела без її письмової згоди.
   5.2. Сторона-одержувач  не  передаватиме  третій  стороні
будь-яку секретну інформацію, надану відповідно до положень цієї
Угоди, та не оприлюднюватиме будь-яку секретну інформацію без
попереднього письмового дозволу Сторони-джерела.
 
               Стаття 6
 
         Передача секретної інформації
 
   6.1. Секретна  інформація  звичайно  передається  через
дипломатичні, військові та інші кур'єрські служби  узгоджені
компетентними  органами  держав  Сторін.  Сторона-одержувач
підтверджує одержання секретної інформації.
   6.2. У разі передачі великого вантажу, що містить секретну
інформацію, компетентні органи держав Сторін взаємно домовляються
та погоджують засоби транспортування, маршрут та заходи безпеки
для кожного окремого випадку.
   6.3. За  домовленістю компетентних органів держав Сторін
можуть використовуватись інші погоджені способи передачі або
обміну секретною інформацією, включаючи електромагнітні засоби.
 
               Стаття 7
 
        Переклад, відтворення та знищення
 
   7.1. Документи, що містять інформацію зі ступенем секретності
ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ / TOP SECRET / SEVISKI SLEPENI, дозволяється
перекладати та копіювати тільки за письмовим дозволом відповідного
компетентного органу держави Сторони-джерела.
   7.2. Переклад  будь-якої секретної інформації виконується
особами з відповідним допуском. На такому перекладі повинні бути
проставлені відповідні грифи секретності мовою перекладу, які
вказують, що переклад містить  секретну  інформацію  держави
Сторони-джерела.
   7.3. На копіях та перекладах секретної інформації держави
Сторони-джерела проставляються такі самі грифи секретності, як і
на оригіналах, і з ними необхідно поводитись так само, як і з
оригіналами. Така інформація контролюється таким саме чином як і
надана інформація. Кількість копій обмежується необхідною для
офіційних цілей.
   7.4. Секретні документи або секретні матеріали знищуються або
переробляються таким чином, щоб запобігти відновленню секретної
інформації цілком або частково.
   7.5. Документи та матеріали зі ступенем секретності ОСОБЛИВОЇ
ВАЖЛИВОСТІ / TOP SECRET / SEVISKI SLEPENI не знищуються. Вони
повертаються  до  відповідного  компетентного  органу держави
Сторони-джерела.
 
               Стаття 8
 
            Секретні контракти
 
   8.1. Якщо виникає необхідність укладення секретного контракту
з підрядчиком держави іншої Сторони, від компетентного органу
держави підрядчика заздалегідь отримується запевнення про те, що
запропонований підрядчик має дозвіл необхідної категорії режиму
секретності, та вжив відповідних заходів безпеки для забезпечення
охорони  секретної інформації. Таке запевнення також включає
зобов'язання забезпечити вжиття підрядчиком, який отримав дозвіл,
заходів безпеки, які відповідають національному законодавству
держав Сторін щодо охорони секретної інформації і що ці заходи
контролюються компетентним органом держав Сторін.
   8.2. Секретні контракти між юридичними особами держав Сторін
укладаються з виконанням вимог національного законодавства держав
Сторін.
   8.3. Компетентний орган держав Сторін несе відповідальність
за те, щоб всій секретній інформації, яка надана підрядчику іншої
Сторони або створена у зв'язку з секретним контрактом, було
присвоєно ступінь секретності. За запитом компетентного органу
однієї Сторони компетентний орган іншої Сторони надає перелік
вимог охорони секретної інформації. Компетентний орган однієї
Сторони надає компетентному органу іншої Сторони повідомлення, у
якому зазначається, що підрядчик має зобов'язання дотримуватись
національного законодавства щодо охорони секретної інформації.
   8.4. У будь-якому випадку компетентний орган держави Сторони
підрядчика  забезпечує  те,  що підрядчик буде поводитись з
інформацією частин контракту, що потребує засекречення, таким же
чином, як із секретною інформацією держави підрядчика відповідно
до ступеня секретності визначеному у Статті 2.
   8.5. Якщо компетентний орган санкціонує укладення секретного
субконтракту, відповідно застосовується ця Стаття.
   8.6. Компетентні органи повинні забезпечити, щоб секретний
контракт укладався або робота над секретними частинами контракту
розпочиналась тільки після того, як підрядчик вжив всіх необхідних
заходів безпеки.
 
               Стаття 9
 
               Візити
 
   9.1. Експерти з питань  безпеки  держав  Сторін  можуть
періодично здійснювати візити один до одного для обговорення
процедур охорони секретної інформації.
   9.2. У разі доступу до секретної інформації або до приміщень,
де секретна інформація циркулює у відношенні до відвідувачів
необхідно  попереднє  погодження компетентних органів держави
Сторони, що приймає.
   9.3. Процедури,  пов'язані  з візитами, розробляються та
узгоджуються між компетентними органами держав Сторін.
   9.4. Кожна  Сторона  гарантує  охорону  особистих  даних
відвідувачів відповідно до національного законодавства.
 
              Стаття 10
 
           Порушення правил безпеки
 
   10.1. У випадку порушення правил безпеки, в наслідок чого
сталося або не виключається розголошення секретної інформації,
наданої або отриманої від іншої Сторони, компетентний орган
держави,  де  сталося  розголошення, якомога швидше інформує
компетентний орган  іншої  Сторони  та  здійснює  відповідне
розслідування.  Інша  Сторона,  у  разі  потреби,  сприяє в
розслідуванні.
   10.2. У разі, якщо розголошення сталося в країні, яка не є
державою Сторін, компетентний орган держави Сторони, що надала
секретну інформацію, виконує дії викладені у пункті 10.1.
   10.3. У будь-якому випадку інша Сторона інформується щодо
результатів розслідування і повинна одержати заключний звіт щодо
причин події та обсягу шкоди.
 
              Стаття 11
 
               Витрати
 
   Сторони не  висуватимуть  позовів  іншій  Стороні  щодо
відшкодування витрат, пов'язаних з впровадженням цієї Угоди.
 
              Стаття 12
 
            Заключні положення
 
   12.1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього
повідомлення  щодо  завершення  Сторонами  внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.
   12.2. Ця Угода діє до моменту припинення її дії будь-якою зі
Сторін шляхом надання попередньо за шість місяців письмового
повідомлення про припинення дії. Незважаючи на припинення дії цієї
Угоди, вся секретна інформація, що надана відповідно до цієї
Угоди,  продовжує  охоронятися  згідно  з  викладеними  вище
положеннями, поки Сторона-джерело не звільнить Сторону-одержувача
від цього зобов'язання.
   12.3. Кожна Сторона терміново повідомляє іншу Сторону щодо
будь-яких змін у національному законодавстві, що  стосується
охорони секретної інформації відповідно до цієї Угоди. У такому
випадку Сторони консультуються щодо розгляду можливих поправок до
цієї Угоди. Цим часом секретна інформація продовжує охоронятися як
зазначено, якщо  інше  не  вимагається  в  письмовій  формі
Стороною-джерелом.
   12.4. До цієї Угоди можуть бути внесені поправки на основі
взаємної письмової згоди обох Сторін. Такі поправки набувають
чинності відповідно до параграфа 12.1 цієї статті.
   12.5. Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї
Угоди вирішуються шляхом дружніх переговорів між Сторонами без
звернення до зовнішньої юрисдикції.
 
   Вчинено у м. Києві 7 листопада 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
   У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, текст
англійською мовою матиме переважну силу.
 
 За Кабінет Міністрів            За Уряд
 України                  Латвійської Республіки
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка