Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення державних заказників республіканського значення, ботанічного саду та дендрологічного парку

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 лютого 1989 р. N 53
                Київ
 
        Про створення державних заказників
      республіканського значення, ботанічного саду
           та дендрологічного парку
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР по охороні
природи, погоджену з Держпланом УРСР, Академією наук  УРСР,
Держагропромом УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР,
облвиконкомами та Київським міськвиконкомом, про створення:
 
   державних заказників республіканського значення "Гайдамацька
балка",  "Плакуча  скеля",  "Гірський карст Криму", "Стариці
Дністра", "Дейманівський", "Сокіл" та "Чапля" згідно з додатком
N 1;
 
   державного ботанічного саду Української сільськогосподарської
академії Держагропрому СРСР і державного дендрологічного парку
Березнівського  лісового  технікуму  Міністерства  лісового
господарства УРСР згідно з додатком N 2.
 
   2. Дозволити облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам за погодженням із землекористувачами та Державним
комітетом УРСР по охороні природи змінювати, в разі необхідності,
межі  та  розміри  державних  заказників і пам'яток природи
республіканського значення.
 
   Голова Ради
   Міністрів УРСР                    В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                       Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 13 лютого 1989 р. N 53
 
               ПЕРЕЛІК
         створюваних державних заказників
          республіканського значення
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|Назва державних |Площа | Місцезнаходження і коротка  |Назва землекористу-|
| заказників   | (га) |  характеристика територій  |вачів, у віданні  |
|         |   |                |яких перебуватимуть|
|         |   |                |державні заказника |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              По Вінницькій області              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ботанічний дер- |1217 |Тростянецький район, Цибулів- |Бершадський ліс-  |
|жавний заказник |   |ське лісництво.        |госпзаг Мінлісгос- |
|"Гайдамацька   |   |                |пу УРСР      |
|балка"      |   |Типова для Придністров'я роз- |          |
|         |   |галуджена балка, вкрита дубо- |          |
|         |   |вими та грабово-дубовими лісами|          |
|         |   |з участю береки, черешні,   |          |
|         |   |явора, липи та інших порід. У |          |
|         |   |ній є рідкісні угруповання ци- |          |
|         |   |булі ведмежої та скополії кар- |          |
|         |   |ніолійської - видів рослин, за-|          |
|         |   |несених до "Червоної книги   |          |
|         |   |Української РСР"        |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|            По Кримській області                |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 21,7|Сімферопольський район,    |радгосп "Янтарний"|
|жавний заказник |   |с. Пожарське.         |Сімферопольського |
|"Плакуча скеля" |   |                |району       |
|         |   |Мальовнича ділянка в долині  |          |
|         |   |р. Булганак з обривом корінних |          |
|         |   |порід, в нижній частині якого |          |
|         |   |утворена порожнина, з якої   |          |
|         |   |витікають грунтові води. Схил |          |
|         |   |вкритий лучними травами, чагар-|          |
|         |   |никовими та лісовими угрупо-  |          |
|         |   |ваннями            |          |
|-----------------+------+-------------------------------+-------------------|
|Геологічний дер- |4316 |Білогірський район, Новокленов-|Білогірський спец- |
|жавний, заказник |   |ське лісництво; м. Алушта,   |лісгоспзаг Мінліс- |
|"Гірський карст" |   |Алуштинське, Привітненське і  |госпу       |
|Криму"      |   |Сонячногірське лісництва.   |УРСР - 1159 га,  |
|         |   |                |Сімферопольський  |
|         |   |Не покрита лісом кам'яниста  |спецлісгоспзаг Мін-|
|         |   |місцевість на платоподібних по-|лісгоспу      |
|         |   |верхнях Карабійського і Чатир- |УРСР - 779 га   |
|         |   |дазького гірських масивів. Тут |Судацький лісгосп- |
|         |   |зосереджено велику кількість  |заг Мінлісгоспу  |
|         |   |карстових порожнин, які віді- |УРСР - 2378 га   |
|         |   |грають важливу роль у живленні |          |
|         |   |підземних вод         |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              По Львівській області              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 70 |Миколаївський район, с. Веринь.|колгосп "Дністер" |
|жавний заказник |   |                |Миколаївського   |
|"Стариці Дністра"|   |                |району       |
|         |   |Унікальні заболочені річкові  |          |
|         |   |стариці з незамерзаючими дже- |          |
|         |   |релами. Тут оселяються, гніз- |          |
|         |   |дуються та зимують багато ви- |          |
|         |   |дів птахів, серед яких Сокіл- |          |
|         |   |сапсан, орлан-білохвіст, скопа,|          |
|         |   |шуліка рудий, лелека чорний,  |          |
|         |   |орел-могильник, занесені до  |          |
|         |   |"Червоної книги Української  |          |
|         |   |РСР". Є поселення ондатри та  |          |
|         |   |кутори великої. У межах тери- |          |
|         |   |торії розміщена одна з най-  |          |
|         |   |більших в західних областях  |          |
|         |   |республіки популяція ранньо-  |          |
|         |   |весняного ефемероїда-рябчика  |          |
|         |   |шахового            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|             По Полтавській області              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 622,7|Пирятинський район,      |колгосп імені   |
|жавний заказник |   |с. Дейманівка.         |Свердлова Пирятин- |
|"Дейманівський" |   |                |ського району   |
|         |   |Типова ділянка в заплаві    |          |
|         |   |р. Удай з озерами, яка служить |          |
|         |   |регулятором водного режиму   |          |
|         |   |річки. Є місцем зростання   |          |
|         |   |рідкісних та малопоширених   |          |
|         |   |у республіці видів водних рос- |          |
|         |   |лин: сальвінії плавучої, латат-|          |
|         |   |тя сніжно-білого, ряски горба- |          |
|         |   |тої, вольфії безкореневої. В  |          |
|         |   |окремих місцях гніздується   |          |
|         |   |ходуличник - вид, занесений до |          |
|         |   |"Червоної книги Української  |          |
|         |   |РСР"              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|             По Хмельницькій області              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ландшафтний дер- | 56 |Чемеровецький район, с. Карач- |колгосп "Світанок" |
|жавний заказник |   |ківці.             |Чемеровецького   |
|"Сокіл"     |   |                |району       |
|         |   |Одна із найвищих товтр, де   |          |
|         |   |зростають рідкісні рослини, се-|          |
|         |   |ред яких зіновать біла, ковила |          |
|         |   |волосиста та пірчаста, а також |          |
|         |   |цибуля подільська, молочай во- |          |
|         |   |линський, зіновать подільська -|          |
|         |   |ендемічні види. Є зарості дере-|          |
|         |   |на справжнього. Тут гніздуєть- |          |
|         |   |ся пугач - вид, занесений до  |          |
|         |   |"Червоної книги Української  |          |
|         |   |РСР"              |          |
|-----------------+------+-------------------------------+-------------------|
|Ботанічний дер- | 177 |Кам'янець-Подільський район,  |радгосп імені XX  |
|жавний заказник |   |с. Демшин.           |з'їзду КПРС Кам'я- |
|"Чапля"     |   |                |нець-Подільського |
|         |   |Типове урочище на крутосхилах |району       |
|         |   |лівого берега р. Тернави    |          |
|         |   |з лісовими та степовими ділян- |          |
|         |   |ками, в багатому трав'яному  |          |
|         |   |покриві яких ростуть булатка  |          |
|         |   |великоквіткова, коручка мороз- |          |
|         |   |никовидна, гніздівка звичайна, |          |
|         |   |сон великий, ковила волосис-  |          |
|         |   |та - види рослин, занесених  |          |
|         |   |до "Червоної книги Української |          |
|         |   |РСР". В урочищі знаходиться  |          |
|         |   |популяція рідкісного виду па- |          |
|         |   |пороті-листовика сколопендро- |          |
|         |   |вого              |          |
------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 13 лютого 1989 р. N 53
 
               ПЕРЕЛІК
       створюваних державних ботанічного саду
           і дендрологічного парку
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| Назва об'єктів |Площа| Місцезнаходження і коротка  |Назва землекори-  |
|         |(га) |  характеристика територій  |стувачів, у віданні|
|         |   |                |яких перебуватимуть|
|         |   |                |природоохоронні  |
|         |   |                |об'єкти      |
|---------------------------------------------------------------------------|
|              По м. Києву                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Ботанічний сад  | 53 |Московський район м. Києва   |Українська сіль-  |
|Української   |   |(квартали 7 і 8 Хотівського  |ськогосподарська  |
|сільськогоспо-  |   |лісництва Боярської лісової до-|академія Держагро- |
|дарської академії|   |слідної станції - 28 га і зем- |прому СРСР     |
|Держагропрому  |   |лі Української сільськогоспо- |          |
|СРСР       |   |дарської академії - 25 га).  |          |
|         |   |                |          |
|         |   |Колекцію саду закладено в   |          |
|         |   |1928 році. Вона налічує понад |          |
|         |   |800 порід дерев і чагарників, |          |
|         |   |завезених з різних регіонів. Є |          |
|         |   |насіннєвою базою перспектив-  |          |
|         |   |них для потреб лісового госпо- |          |
|         |   |дарства рослин, використову-  |          |
|         |   |ється для проведення наукових |          |
|         |   |досліджень і навчання студен- |          |
|         |   |тів              |          |
|---------------------------------------------------------------------------|
|               По Ровенській області            |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Дендрологічний  | 29,5|Березнівський район, смт. Бе- |Березнівський   |
|парк Березнів-  |   |резне.             |лісовий технікум  |
|ського лісового |   |                |Мінлісгоспу УРСР  |
|технікуму Мінліс-|   |Парк закладено у 1979 році.  |          |
|госпу УРСР    |   |Колекція налічує 1150 видів та |          |
|         |   |форм деревних і чагарникових  |          |
|         |   |порід. Є базою науково-дослід- |          |
|         |   |них робіт по збереженню, ви-  |          |
|         |   |вченню і збагаченню лісової  |          |
|         |   |флори в Українському Поліссі. |          |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка