Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення роботи членів експертних рад

         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.11.2006 N 600
 
 
      Про відзначення роботи членів експертних рад
 
 
   У зв'язку із закінченням строку перебування в експертних
радах Вищої  атестаційної  комісії  України  2004-2006  рр.
Н А К А З У Ю:
 
   За сумлінну роботу з виконання наукової  експертизи  та
атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в експертних радах: з
агрономії та лісового господарства та із зоотехнії та ветеринарної
медицини ВАК України висловити подяку членам експертних рад:
 
 Цвіліховському       - професору, доктору біологічних наук,
 Миколі Івановичу      членкору    УААН,    директору
              Науково-навчального     інституту
              ветеринарної медицини якості і безпеки
              Національного аграрного університету,
              завідувачу кафедри терапії і клінічної
              діагностики Національного  аграрного
              університету
 
 Савченку          - професору, доктору
 Юрію Івановичу       сільськогосподарських наук, академіку
              УААН, директору Інституту сільського
              господарства Полісся УААН
 
 Грищенко          - кандидату біологічних наук, доценту
 Вікторії Анатоліївні    кафедри біохімії тварин, якості  і
              безпеки     сільськогосподарської
              продукції  Національного  аграрного
              університету
 
 Балюку           - професору, доктору
 Святославу Антоновичу   сільськогосподарських наук, членкору
              УААН,  заступнику  директора  ННЦ
              "Інститут ґрунтознавства і агрохімії
              ім. О.Н. Соколовського" УААН
 
 Бащенку          - професору, доктору
 Михайлу Івановичу     сільськогосподарських наук, директору
              Черкаського інституту агропромислового
              виробництва
 
 Бусолу           - професору,  доктору  ветеринарних
 Володимиру Олександровичу наук,  академіку  УААН,  завідувачу
              кафедри  економіки,   організації,
              менеджменту   і   маркетингу   у
              ветеринарній медицині  Національного
              аграрного університету
 
 Бучацькому         - професору, доктору біологічних наук,
 Леоніду Петровичу     професору  Київського  національного
              університету ім. Тараса Шевченка
 
 Боговіну          - професору, доктору
 Анатолію Власовичу     сільськогосподарських наук, головному
              науковому співробітнику ННЦ "Інститут
              землеробства" УААН
 
 Вовку           - професору, доктору біологічних наук,
 Стаху Йосиповичу      завідувачу  кафедри   тваринництва
              Львівського  державного  аграрного
              університету
 
 Галатюку          - доктору ветеринарних наук, доценту,
 Олександру Євстахійовичу  завідувачу кафедри заразних  хвороб
              тварин  Державного  агроекологічного
              університету
 
 Горовій          - професору, доктору
 Тамарі Корніївні      сільськогосподарських наук, академіку
              УААН, завідувачу лабораторії селекції
              коренеплідних і малопоширених рослин
              Інституту овочівництва і баштанництва
              УААН
 
 Гордієнку         - професору, доктору
 Володимиру Петровичу    сільськогосподарських наук, завідувачу
              кафедри  загального   землеробства
              Південного   філіалу   "Кримський
              агротехнологічний     університет"
              Національного аграрного університету
 
 Дремлюку          - доктору сільськогосподарських наук,
 Григорію Купріяновичу   головному  науковому  співробітнику
              Селекційно-генетичного  інституту  -
              Національного центру насіннєзнавства
              та сортовивчення УААН
 
 Завгородньому       - доктору   ветеринарних   наук,
 Андрію Івановичу      заступнику  директора  з  питань
              економіки та впровадження  наукових
              розробок     ННЦ     "Інститут
              експериментальної   і   клінічної
              ветеринарної медицини" УААН
 
 Завірюсі          - професору,  доктору  ветеринарних
 Володимиру Івановичу    наук,  професору  кафедри  хірургії
              Львівської  національної  академії
              ветеринарної         медицини
              ім. С.З. Гжицького
 
 Іващенку          - професору, доктору
 Олександру Олексійовичу  сільськогосподарських наук, членкору
              УААН, заступнику директора з наукової
              роботи Інституту цукрових буряків УААН
 
 Канюці           - професору,  доктору  ветеринарних
 Олександру Івановичу    наук, професору кафедри фармакології і
              токсикології Львівської національної
              академії ветеринарної медицини
              ім. С.З. Гжицького
 
 Клименку          - професору, доктору
 Миколі Олександровичу   сільськогосподарських наук, професору
              кафедри   екології   Рівненського
              державного   університету  водного
              господарства та природокористування
 
 Ліннику          - доктору сільськогосподарських наук,
 Василю Семеновичу     с.н.с,  завідувачу  відділу годівлі
              сільськогосподарських тварин Інституту
              тваринництва УААН
 
 Мазуру           - професору, доктору
 Генріху Адольфовичу    сільськогосподарських наук, академіку
              УААН,  завідувачу  лабораторії  ННЦ
              "Інститут землеробства" УААН
 
 Макаренко         - доктору сільськогосподарських наук,
 Наталії Анатоліївні    заступнику директора з наукової роботи
              Інституту агроекології УААН
 
 Ніколаєву         - професору,          доктору
 Євгенію Володимировичу   сільськогосподарських наук, проректору
              з наукової роботи Південного філіалу
              "Кримський      агротехнологічний
              університет" Національного аграрного
              університету
 
 Розпутньому        - професору, доктору
 Олександру Івановичу    сільськогосподарських наук, завідувачу
              кафедри   безпеки  життєдіяльності
              Білоцерківського державного аграрного
              університету
 
 Сороці           - доктору ветеринарних наук, доценту,
 Наталії Михайлівні     професору  кафедри паразитології та
              тропічної ветеринарії  Національного
              аграрного університету
 
 Трибелю          - професору, доктору
 Станіславу Олександровичу сільськогосподарських наук, завідувачу
              лабораторії Інституту захисту рослин
              УААН
 
 Угнівенку         - професору, доктору
 Анатолію Миколайовичу   сільськогосподарських наук, директору
              НДІ технології і виробництва продукції
              тваринництва Національного аграрного
              університету
 
 Голова ВАК України                  В.Ф.Мачулін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка