Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про накладення штрафу на ВАТ "АК "Вінницяобленерго" за порушення ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            17.11.2004 N 1107
 
 
          Про накладення штрафу на ВАТ
        "АК "Вінницяобленерго" за порушення
         ліцензійних умов з постачання
         та передачі електричної енергії
 
 
   Національна комісія  регулювання електроенергетики України
на відкритому  засіданні  17.11.2004  розглянула   питання
про порушення    Відкритим    акціонерним    товариством
"АК "Вінницяобленерго" Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності  з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затверджених  постановою  НКРЕ  13.06.1996  N  15/1
( z0433-96 ),  і  Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затверджених постановою НКРЕ 13.06.1996 N 15
( z0408-96 ) (далі - ліцензійні умови з постачання та передачі
електроенергії).
   ВАТ "АК "Вінницяобленерго" має ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності  з  постачання  електричної енергії
за регульованим тарифом ПСр N 0653 та ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з передачі електроенергії місцевими
(локальними) електромережами ПР N 0051.
   Відповідно до графіку планових перевірок, а також на підставі
окремих завдань НКРЕ Вінницьким територіальним представництвом
було проведено  планову перевірку ліцензованої діяльності ВАТ
"АК "Вінницяобленерго" з постачання та  передачі  електричної
енергії за період IV квартал 2003 року та три квартали 2004 року
та складено акт від 12.11.2004 N 29, в результаті якої виявлено,
що під   час   здійснення  ліцензованої  діяльності  ВАТ
"АК "Вінницяобленерго" порушило:
 
   1. Пункт 2.5 ліцензійних умов з постачання та передачі
електричної енергії ( z0433-96, z0408-96 ) в частині закупівлі
товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах. Так, в порушення
Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни
(тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються  НКРЕ,
затвердженого постановою  НКРЕ  від  25.12.2002  N  1455
( v1455227-02 ), за перевіряємий період ВАТ "АК "Вінницяобленерго"
без проведення відповідного тендеру придбало два автомобіля марок
Nissan Patrol вартістю 315  тис.  грн.  та  Honda  вартістю
320 тис.  грн.;  закупило  у  ПП  "Риск"  первинних злитків
і напівфабрикатів з нержавіючої сталі, різноманітних  сплавів
на суму 4886070 грн.; заплатило ТОВ "Агропродукт" (м. Миколаїв)
4693240 грн. за продукцію соняшника.
 
   2. Пункт 2.6 ліцензійних умов з постачання та передачі
електричної енергії ( z0433-96, z0408-96 ) в частині погодження
з НКРЕ впровадження інших, крім ліцензованого видів діяльності.
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" здійснює діяльність з надання послуг
з внутрішніх перевезень вантажів  і  пасажирів  автомобільним
транспортом, з  роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями,
з роздрібної  торгівлі  тютюновими  виробами,  з  виробництва
та продажу  продуктів  харчування,  з  ведення  підсобного
господарства, надання  населенню  платних  побутових  послуг
та будівельну діяльність. Погодження НКРЕ на здійснення цих видів
діяльності ВАТ "АК "Вінницяобленерго" не отримувало.
 
   3. Пункт 2.7 ліцензійних умов з постачання  електричної
енергії ( z0433-96 ) в частині належного проведення розрахунків
з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом
підприємницької  діяльності,  що  здійснює  передачу належної
ліцензіату  електричної  енергії,  якщо  електрична  енергія
поставляється мережами, які не є його власністю. Розрахунки ВАТ
"АК "Вінницяобленерго" з ОРЕ за 9 місяців 2004 р. 96,9%. Приріст
боргу за 9 місяців 2004 р. становить 6567 тис. грн. Крім того,
починаючи з травня 2003 року ВАТ "АК "Вінницяобленерго" майже
не здійснює оплату за передачу електроенергії електромережами
основних споживачів, хоча у тарифах ці витрати передбачені.
Компанія також  має  заборгованість  перед ТОВ "Енергоінвест"
за отриману на протязі січня-вересня 2004 року електроенергію
на суму 251591,86 грн.
 
   4. Пункт 2.10 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) та пункт 2.9 ліцензійних умов з передачі
електричної енергії ( z0408-96 ) в частині здійснення перехресного
субсидіювання між видами діяльності.  Перевіркою  встановлено
надходження у  ВАТ  "АК  "Вінницяобленерго"  основних засобів
та малоцінних необоротних  активів  невиробничого  призначення
(для інших  видів  діяльності:  оброблення зерна, виробництва
крохмалю, оптової  торгівлі  та  посередництва  у  торгівлі,
ресторанів, готелю, здравпункту) за перевіряємий період на суму
3164 тис. грн., що свідчить про нецільове використання коштів
та перехресне субсидіювання.
 
   5. Пункт 2.11 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) та пункт 2.10 ліцензійних умов з передачі
електричної енергії ( z0408-96 ) в частині зловживання своїм
монопольним становищем. Перевіркою відповідно до звернення до НКРЕ
постачальника електроенергії  за  нерегульованим тарифом (ПНТ)
ТОВ "Енергоінвест"  встановлено  безпідставне,  немотивоване
зволікання з боку обленерго у підписанні Повідомлень про заявлені
обсяги закупівлі та постачання електроенергії ПНТ на наступний
розрахунковий місяць.
 
   6. Пункт 3.2.1 ліцензійних умов з постачання та передачі
електричної енергії ( z0433-96, z0408-96 ) в частині надання
інформації, необхідної  НКРЕ  для виконання своїх обов'язків,
а саме: інформації щодо отримання та використання прибутку з інших
видів  діяльності, щодо закупівлі товарів, робіт та послуг,
часткове надання інформації щодо  фактичних  витрат  компанії
та виконання інвестиційної програми.
 
   7. Пункт 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) та пункт 3.5.1 ліцензійних умов з передачі
електричної енергії ( z0408-96 ) в частині дотримання постанови
НКРЕ від 26.04.2002 N 424 ( v0424227-02 ) (із змінами, внесеними
постановою НКРЕ  від  26.12.2003  N  1446  (  v1446227-03 )
та від 02.04.2004 N 335 ( v0335227-04 ) "Щодо затвердження тарифів
на передачу та постачання електроенергії". Аналіз витрат по видах
діяльності за елементами показав, що за період з серпня по грудень
2003 року економія операційних витрат по підприємству в цілому
становила 3 396 тис. грн., а за період з січня по липень 2004 року
економія становила 6907 тис. грн. у порівнянні з затвердженими
у тарифах витратами. При чому економія витрат спостерігається
у діяльності з передачі електричної енергії, а у діяльності
з постачання  виявлено  перевитрати.  Поряд  з  цим,  ВАТ
"АК Вінницяобленерго" не виконує рівня рентабельності, врахованого
в тарифі на постачання відповідно до постанови НКРЕ від 26.12.2003
N 1446. Крім того, за період з 01.01.2004 по 01.07.2004 Компанією
використано 4803,86 тис. грн. коштів відповідно до інвестиційної
програми на 2004 рік, що становить 9,26 % від схваленої суми
(51896 тис. грн.),  або  21,26  %  від  суми,  запланованої
на I півріччя.
 
   8. Пункт 3.6.7. ліцензійних умов з постачання електроенергії
( z0433-96 ) та пункт 3.7.8 ліцензійних умов  з  передачі
електроенергії ( z0408-96 ) в частині обґрунтування відповідності
структури тарифів на постачання та платежів структурі його витрат
та прибутку.
 
   9. пункт 3.6.3 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) в частині недотримання рівня рентабельності,
затвердженого в тарифі.
 
   10. Пункт 3.4.1 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) в частині:
   виконання постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 ( z0903-02 )
(із змінами, внесеними постановою НКРЕ N 391 ( z0368-03  )
від 12.05.2003)  "Про  внесення  змін  до  постанови  НКРЕ
від 31.07.1996 N 28  Про  затвердження  Правил  користування
електричною енергією", згідно з якою ВАТ "АК "Вінницяобленерго"
мала привести  свої  договірні  відносини  зі  споживачами
та субспоживачами у відповідність до ПКЕЕ у термін до 01.06.2004.
Станом на 01.09.2004 Компанією переукладено лише 88% договорів;
   виконання вимог п. 6.3.7, п. 6.3.11, п. 6.3.15, п. 7.8 Правил
користування електричною енергією ( z0417-96 ) при укладанні
договорів із споживачами;
   виконання вимог   статті   26   Закону    України
"Про електроенергетику"  (  575/97-ВР  ) в частині невірного
нарахування  споживачам  підвищеної  плати.  При  нарахуванні
підвищеної плати споживачам за неоплачену спожиту електроенергію
ВАТ "АК Вінницяобленерго"  проводить  нарахування  по  тарифу
(без ПДВ), а не по вартості (з ПДВ), як передбачено ст. 26 Закону
України "Про електроенергетику";
   виконання вимог  постанови  НКРЕ  від 13.08.1998 N 1052
( v1052227-98 ) щодо неправильного застосування тарифу. ВАТ "АК
Вінницяобленерго" нарахувало та отримало від КП "Гніванський
шиноремонтний завод" (далі - ШРЗ), як  споживача  II  класу
за поставлену електроенергію 1542442 грн., в той час як ШРЗ
являється споживачем І класу напруги;
   дотримання пункту  7.19  ПКЕЕ  (  z0417-96 ) в частині
відшкодування основному споживачу обґрунтованих витрат з утримання
технологічних електричних мереж.
 
   11. Пункт 3.9.3 ліцензійних умов з передачі електричної
енергії ( z0408-96 ) в частині забезпечення зчитування лічильників
у  споживачів постачальників електроенергії за нерегульованим
тарифом.
 
   12. Частину   7   статті   24   Закону   України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та пункт 3.8.1 ліцензійних
умов з передачі електричної енергії ( z0408-96 ) щодо забезпечення
рівноправного доступу до власних електричних мереж усіх суб'єктів
підприємницької діяльності (СПД), що отримали в установленому
порядку ліцензію  на  здійснення відповідного виду діяльності
і уклали договір на передачу електричної енергії,  а  також
споживачів чи інших СПД, які бажають передавати електроенергію,
бути підключеними до  електромереж  ліцензіата  або  бажають
побудувати, удосконалити чи експлуатувати нові технічні засоби
електромереж, при наявності необхідних узгоджень та дозволів.
За перевіряємий  період мала місце письмова відмова ВАТ "АК
"Вінницяобленерго" у наданні доступу працівникам Держстандарту
до вимірювальних трансформаторів за участю представників обленерго
при реалізації приписів самої ж компанії щодо  встановлення
погодинного обліку електроенергії на малих ГЕС ТОВ "Енергоінвест"
у відповідності до вимог договору з ОРЕ.
   Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до статті 27
Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення
про накладення  на суб'єктів господарської діяльності штрафів
за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів України від 21.07.1999 N 1312
( 1312-99-п ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Накласти  штраф  на  Відкрите  акціонерне  товариство
"АК "Вінницяобленерго" (21050, м. Вінниця, вул. 1-Травня, 2,
р/р N 260063403 у Вінницькій філії АБ "Енергобанк", МФО 302731,
код ЄДРПОУ 00130694, тел. 8 (0432) 32-68-94, Голова правління
ВАТ "АК  "Вінницяобленерго"  -  Ковтун  Олег  Станіславович)
за порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом
( z0433-96 ) та Умов та Правил  здійснення  підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ) у розмірі 85000 гривень.
   Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів з дня прийняття постанови.
 
   2. ВАТ "АК "Вінницяобленерго" до 01.01.2005 усунути порушення
пунктів 2.6, 2.7, 3.4.1, 3.7.3 ліцензійних умов з постачання
електроенергії ( z0433-96 ) та пунктів 3.9.3 ліцензійних умов
з передачі електроенергії ( z0408-96 ), для чого:
   припинити здійснення інших видів діяльності, не пов'язаних
з ліцензованими НКРЕ без погодження з НКРЕ;
   привести у належний стан розрахунки з оптовим постачальником
електричної енергії,  суб'єктами  підприємницької  діяльності,
що здійснюють передачу електричної енергії споживачам ВАТ "АК
"Вінницяобленерго, а також з виробником електроенергії;
   привести свої договори із споживачами, основними споживачами
та субспоживачами у відповідність до діючих Правил користування
електричною енергією, затвердженими постановою від 31.07.1996 N 28
( z0417-96 ) (із змінами та доповненнями).
 
   3. Зобов'язати ВАТ "АК "Вінницяобленерго" кошти, отримані
на виконання  Інвестиційної  програми  до  кінця  2004  року
використовувати  у  межах III розділу Інвестиційної програми
"Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво
електричних мереж та обладнання" та надати до НКРЕ у термін
до 24.11.2004 перелік відповідних заходів.
 
   4. У двотижневий термін надати до НКРЕ затверджену відповідно
до вимог  Процедури  встановлення  або  перегляду  тарифів
для ліцензіатів  з  передачі  електричної  енергії  місцевими
(локальними) електромережами  та  з  постачання електроенергії
за регульованим  тарифом,  затвердженої  постановою   НКРЕ
від 01.08.2001 N 801 ( v0801227-01 ), Інвестиційну програму
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" на 2005 рік  в  межах  напрямів,
направлених на розвиток електричних мереж та зниження втрат
Компанії.
 
   5. Застерегти ВАТ "АК "Вінницяобленерго", що у разі допущення
в подальшому порушень пунктів 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2.1,
3.4.1, 3.6.3 та 3.6.7 ліцензійних умов з постачання електричної
енергії ( z0433-96 ) та пунктів 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 3.2.1, 3.5.1,
3.7.8, 3.8.1 та 3.9.3 ліцензійних умов з передачі електроенергії
( z0408-96 ) НКРЕ застосує до ВАТ "АК "Вінницяобленерго" санкції
відповідно до чинного законодавства.
 
 Голова Комісії                     С.Тітенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка