Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь, ліцензії (НР N 1863 від 17.09.2004)

        НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            15.11.2006 N 948
 
 
         Про переоформлення ТРК "Девком"
       у формі ТОВ, м. Севастополь, ліцензії
          (НР N 1863 від 17.09.2004)
 
 
   ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь
   Директор Гвоздик Ігор Володимирович
   Юридична адреса: 99029, м. Севастополь, вул. Хрустальова,
б. 29, кв. 67
 
   Розглянувши заяву  Телерадіокомпанії  "Девком"  у  формі
товариства з обмеженою відповідальністю, м. Севастополь, про
переоформлення ліцензії НР N 1863 від 17.09.2004 р у зв'язку зі
зміною засновників   (були:   1.   Кудельський   О.Л.,
2. Кудельський С.О., 3. Вечурко С.О., 4. Вечурко О.О.; стали:
1. Кудельський  О.Л., 2. Вечурко С.О., 3. Кудельська О.Д.),
зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 72 каналів,
кількості каналів ретрансляції до 70 каналів, із них іноземних
каналів - 46; збільшенням кількості домогосподарств з 33750 до
120800, затвердженням загальної концепції (принципи, підстави
добору та  перелік)  програм  для  ретрансляції  (пропозиції
абонентам); керуючись статтями 24, 39, 40, 42, 47 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24
Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 1863 від 17.09.2004 р у зв'язку
зі зміною   засновників   (були:  1.  Кудельський  О.Л.,
2. Кудельський С.О., 3. Вечурко С.О., 4. Вечурко О.О.; стали:
1. Кудельський  О.Л., 2. Вечурко С.О., 3. Кудельська О.Д.),
зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 72 каналів,
кількості каналів ретрансляції до 70 каналів, із них іноземних
каналів до 46; збільшенням кількості домогосподарств з 33750 до
120800, затвердженням загальної концепції (принципи, підстави
добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
та у зв'язку з приведенням ліцензії ТРК "Девком" у формі ТОВ,
м. Севастополь, у відповідність до вимог Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), зазначивши в ліцензії:
   - ресурс багатоканальної мережі - 72 канали, із них кількість
каналів ретрансляції - 70, в тому числі іноземних каналів - 46;
   - місцезнаходження головних станцій - вул. Сімферопольська,
б. 15,  оф.  26; вул. Михайлівська, 19, цокольний поверх в
м. Севастополі; с. Любімовка, будинок офіцерського складу, 18-32;
с. Кача, будинок офіцерів флоту;
   - кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 120800.
 
   2. Затвердити ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь,
загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати
у складі програмної послуги, згідно з додатком  (підписаним
начальником управління науково-технічного і частотного розвитку,
заступником начальника управління  контролю  та  моніторингу,
начальником ліцензійно-реєстраційного управління).
 
   3. Ретрансляція програм правовласників (виробників), які не
підпадають під юрисдикцію країни, що входить до Європейського
Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про
транскордонне телебачення ( 994_444 ), включаються до складу
програмної послуги за умови адаптації змісту цих програм до вимог
законодавства України.
 
   4. Рекомендувати ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь,
вжити  заходів щодо збільшення кількості програм вітчизняних
телеорганізацій у складі програмної послуги.
 
   5. Зобов'язати ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь,
протягом  3-х місяців надати Національній раді документальні
підтвердження дотримання вимог п. 3 цього рішення.
 
   6. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:
 
   6.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - в
розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   6.2. враховуючи  раніше  сплачені  кошти,  за збільшення
кількості домогосподарств з 33750 до 120800, зменшення ресурсу
багатоканальної  мережі  до  72  каналів,  кількості каналів
ретрансляції до 70 каналів, із них іноземних каналів - 46
(коефіцієнт за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій
К = 10, програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).
 
   7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати  ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь, ліцензію
провайдера програмної   послуги,   термін   дії   -   до
12 червня 2007 року.
 
   8. Зобов'язати ТРК "Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь,
надати до Національної ради копії угод з правовласниками програм,
на які надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.
 
   9. Трансляцію (ретрансляцію) програм, на які надані протоколи
про наміри, розпочати після надання документів, які підтверджують
придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого
мовника.
 
   10. Вилучити ліцензію НР N 1863 від 17.09.2004 року ТРК
"Девком" у формі ТОВ, м. Севастополь, та вважати її недійсною.
 
   11. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
ліцензійний департамент та управління контролю і моніторингу.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   15.11.2006 N 948
 
 
            ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
     (принципи, підстави добору та перелік) програм
       для ретрансляції (пропозиції абонентам),
       які передбачено надавати ТРК "Девком"
       у формі ТОВ, м. Севастополь, у складі
        програмної послуги у м. Севастополі
         в межах території розташування
        (прийому) багатоканальної телемережі
 
 
             Пакет (перелік)
       програм універсальної програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал |     Програма     |  Умови  |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) |              | розповсю- |
|  |прийому|ретранс- |              |  дження  |
|  |    | ляції |              | (доступ) - |
|  |    |     |              |відкритий або|
|  |    |     |              | кодований |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|1. | 39  |  1  |ПП у формі ТОВ "ТРК "НБМ"  |відкритий  |
|  |    |     |("5")            |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|2. | 31  |  2  |ТРК "Студія "1+1" у формі  |відкритий  |
|  |    |     |ТОВ ("1+1")         |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|3. | 29  |  3  |ЗАТ "ТК "ТЕТ" (ТЕТ)     |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|4. |  8  |  4  |Севастопольська РДТРК (СТВ) |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|5. | 64  |  СК1  |ЗАТ ТРК "Україна" (ТРК   |відкритий  |
|  |    |     |"Україна")         |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|6. | 27  |  СК2  |ТРК "Жиса" ("Жиса-ТВ")   |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|7. | 50  |  СК3  |ЗАТ "Телеодин" (М1)     |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|8. | 25  |  СК4  |ТОВ "Чорноморська      |відкритий  |
|  |    |     |телерадіокомпанія"     |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|9. | 58  |  СК5  |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа   |відкритий  |
|  |    |     |Сервіс" (Мегаспорт)     |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|10.| 37  |  СК6  |ДТРК "Крим"         |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|11.| 21  |  СК7  |ПП ТРК "Омега-ТВ" (НТС)   |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|12.| 43  |  СК8  |ЗАТ "Новий канал" ("Н")   |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|13.| 11  |  6  |ТРК Військово-Морських Сил |відкритий  |
|  |    |     |Збройних Сил України    |       |
|  |    |     |"Бриз"/ТРО комунальної   |       |
|  |    |     |власності "Міська ТРК    |       |
|  |    |     |"Севастополь" ("Бриз"/"НК  |       |
|  |    |     |"Севастополь")       |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|14.|  5  |  7  |Національна телекомпанія  |відкритий  |
|  |    |     |України/ТОВ ТРК "ЕРА"    |       |
|  |    |     |("1"/"ЕРА")         |       |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|15.| 48  |  9  |ЗАТ "ММЦ-СТБ" ("С")     |відкритий  |
|---+-------+---------+----------------------------+-------------|
|16.| 33  |  10  |ТОВ "МКТ "ICTV"       |відкритий  |
------------------------------------------------------------------
 
               ПЕРЕЛІК
      телерадіопрограм та передач, які провайдер
         зобов'язується надавати абоненту
          у складі програмної послуги
 
------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма |  Умови  |  N і дата   |
|з/п| прийому| ретранс-|      | розповсю- |  договору   |
|  |    |ляції або|      |  дження  |        |
|  |    | смуга |      | (доступ) - |        |
|  |    | частот |      | відкритий |        |
|  |    |     |      |або закритий|        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|1. |супутни-|  12  |Парламент- |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |ський   |      |16.03.2004   |
|  |    |     |телеканал |      |N 550      |
|  |    |     |"Рада"   |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|2. |супутни-| СК11  |РТР-Планета|відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2003   |
|  |    |     |      |      |N 108-р-ф-м   |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|3. |супутни-| СК13  |НТВ-мир  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |18.08.2005   |
|  |    |     |      |      |N 169      |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|4. |супутни-| СК15  |ТНТ    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |29.12.2005 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|5. |супутни-| СК16  |Enter   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2003   |
|  |    |     |      |      |N 108-р-ф-м   |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|6. |супутни-| СК17  |Romantica |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.12.2003 N 60 |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|7. |супутни-| СК18  |ТВ 1000  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |русское  |      |07.11.2005   |
|  |    |     |кино    |      |N 116v-05    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|8. |супутни-| СК19  |РБК    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.02.2005   |
|  |    |     |      |      |N v5.050202.rbk |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|9. |супутни-| СК20  |Enter-фільм|відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2003   |
|  |    |     |      |      |N 108-р-ф-м   |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|10.|супутни-| СК21  |TVCi    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.09.2005   |
|  |    |     |      |      |N v5.050901.tvci|
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|11.|супутни-| СК22  |Jetix   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.07.2003   |
|  |    |     |      |      |N CE-UR0026-A  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|12.|супутни-| СК23  |К1     |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.04.2005   |
|  |    |     |      |      |N 138-К-1    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|13.|супутни-| СК28  |Союз    |відкритий  |Дозвіл від   |
|  |ковий  |     |      |      |20.08.2006 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|14.|супутни-| СК29  |BBC World |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |14.02.2002 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|15.|супутни-| СК30  |TDK    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |17.07.2003   |
|  |    |     |      |      |N v5.030693.dog |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|16.|супутни-| СК36  |Viasat   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Explorer  |      |01.08.2005   |
|  |    |     |      |      |N 116-05v    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|17.|супутни-| СК37  |Ex Extreme |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Sports   |      |20.12.2003   |
|  |    |     |      |      |N Х-20/03к   |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|18.|супутни-| СК38  |ТОНІС   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |18.04.2003 N 43 |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|19.|супутни-| СК39  |Драйв   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |29.06.2005   |
|  |    |     |      |      |N 26-05СМ    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|20.|супутни-| СК40  |Здоровое ТВ|відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |29.06.2005   |
|  |    |     |      |      |N 26-05СМ    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|21.|супутни-|  22  |Jetix Play |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |23.08.2004   |
|  |    |     |      |      |N CE-UR0026-A  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|22.|супутни-|  23  |Детский мир|відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2004   |
|  |    |     |      |      |N РТВ-236/04к  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|23.|супутни-|  24  |Первый   |відкритий  |Лист від    |
|  |ковий  |     |развлекате-|      |28.12.2005   |
|  |    |     |льный СТС* |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|24.|супутни-|  26  |Euronews  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |29.10.2001   |
|  |    |     |      |      |N 285      |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|25.|супутни-|  28  |Домашний  |відкритий  |Лист від    |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2006   |
|  |    |     |      |      |N 042/009    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|26.|супутни-|  30  |Первый   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |канал.   |      |01.01.2005   |
|  |    |     |Всемирная |      |N 108-ПК    |
|  |    |     |сеть    |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|27.|супутни-|  32  |Ren TV   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2004   |
|  |    |     |      |      |N РН-123/04к  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|28.|супутни-|  34  |NEWS ONE  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.08.2006 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|29.|супутни-|  35  |Ностальгия |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.03.2006   |
|  |    |     |      |      |N Н-69/06    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|30.|супутни-|  36  |Discovery |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Channel  |      |01.01.2004 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|31.|супутни-|  38  |Animal   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Planet   |      |01.01.2004 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|32.|супутни-|  40  |Discovery |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Science  |      |01.01.2004 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|33.|супутни-|  41  |Discovery |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |civiliza- |      |01.01.2004 б/н |
|  |    |     |tion    |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|34.|супутни-|  42  |Discovery |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Travel &  |      |01.01.2004 б/н |
|  |    |     |Living   |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|35.|супутни-|  44  |National  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |Geographic |      |01.02.2003 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|36.|супутни-|  45  |Reality TV |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |22.08.2002 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|37.|супутни-|  46  |Перший   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |національ- |      |01.03.2005 б/н |
|  |    |     |ний канал |      |        |
|  |    |     |Республіки |      |        |
|  |    |     |Білорусь  |      |        |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|38.|супутни-|  47  |Наше кино |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2004   |
|  |    |     |      |      |N РТВ-236/04к  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|39.|супутни-|  49  |Hallmark  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2005 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|40.|супутни-|  51  |Eurosport |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2001   |
|  |    |     |      |      |N 288      |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|41.|супутни-|  52  |ТВ1    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.02.2006   |
|  |    |     |      |      |N 142/38    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|42.|супутни-|  54  |RTVi    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2004   |
|  |    |     |      |      |N РТВ-236/04к  |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|43.|супутни-|  55  |Mezzo   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.10.2003   |
|  |    |     |      |      |N mezzo/03/01/ |
|  |    |     |      |      |24/BB/29    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|44.|супутни-|  56  |TV XXI   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |21.09.2001 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|45.|супутни-|  57  |Explorer  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |History  |      |23.08.2005   |
|  |    |     |      |      |N 116v-05    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|46.|супутни-|  58  |O-TV    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2000 N 7 |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|47.|супутни-|  59  |MTV NE   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.01.2004 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|48.|супутни-|  60  |Охота и  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |рыбалка  |      |29.06.2005   |
|  |    |     |      |      |N 26-05СМ    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|49.|супутни-|  61  |ТВ 1000  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |(6.00 -  |      |23.08.2005   |
|  |    |     |23.00)   |      |N 116v-05    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|50.|супутни-|  62  |Ретро   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |29.06.05    |
|  |    |     |      |      |N 26-05СМ    |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|51.|супутни-|  63  |Ajara   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.04.2005 N 11 |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|52.|супутни-|  65  |RU Musik  |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.11.2005 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|53.|супутни-|  66  |НСТ    |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.04.2005   |
|  |    |     |      |      |N 45/Н     |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|54.|супутни-|  69  |Звезда   |відкритий  |Договір від   |
|  |ковий  |     |      |      |01.05.2005 б/н |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|55.|кабель- | СК12  |"Девком  |відкритий  |Окрема ліцензія |
|  |ний   |     |Інформ   |      |Національної  |
|  |    |     |плюс"   |      |ради      |
|---+--------+---------+-----------+------------+----------------|
|56.|кабель- | СК14  |"Девком  |відкритий  |Окрема ліцензія |
|  |ний   |     |Інформ"  |      |Національної  |
|  |    |     |      |      |ради      |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Дозволити  ретрансляцію  після надання документів, які
підтверджують придбання програм та право на їх розповсюдження.
   Провайдер програмної  послуги ТРК "Девком" у формі ТОВ,
м. Севастополь, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість
отримання програм універсальної програмної послуги та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
   Розмір абонентської  плати  (тариф)  за  користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
 
 Начальник управління
 науково-технічного
 і частотного розвитку                 В.Лазоренко
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 і моніторингу                       Ю.Лелюх
 
 Начальник
 ліцензійно-реєстраційного
 управління                      Л.Запорожець
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка