Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства від 25.10.2006 N 324

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2006 N 374
 
 
          Про внесення змін до наказу
        Міністерства від 25.10.2006 N 324
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до наказу Міністерства економіки України від
25.10.2006 N 324 ( v0324665-06 ) "Про план науково-дослідних робіт
Міністерства економіки України на 2006 рік" такі зміни:
 
   у пункті 1 наказу цифри "943,86" замінити цифрами "1159,71";
 
   доповнити план науково-дослідних робіт, що виконуються за
рахунок коштів державного бюджету, передбачених Міністерству на
2006 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201050 ( 3235-15 )
"Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі",
затверджений зазначеним наказом, пунктами 21-28 згідно з додатком.
 
   2. Департаментам, відповідальним за використання результатів
науково-дослідних  робіт,  забезпечити укладання договорів із
виконавцями.
 
 Міністр                         В.Макуха
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   економіки України
                   від 13.12.2006 N 374
 
 
                 ПЛАН
    науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів
    державного бюджету, передбачених Міністерству на 2006 рік
    за бюджетною програмою КПКВК 1201050 "Прикладні розробки
        у сфері розвитку економіки і торгівлі"
               ( 3235-15 )
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  |Термін | Виконавець  | Кошто- | Підстава для   |  Очікуваний   |Відповідаль- | Примітка |
|з/п|  дослідження   | вико- |        | рисна |  проведення    |   результат   |ний за    |      |
|  |          | нання |        |вартість|  досліджень    |          |використання |      |
|  |          |роботи,|        |  на  |          |          |результатів  |      |
|  |          | рік |        | 2006 |          |          |       |      |
|  |          |    |        | рік, |          |          |       |      |
|  |          |    |        | тис. |          |          |       |      |
|  |          |    |        | грн. |          |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|21 |Структурні     |2006  |Інститут    | 27,0 |розпорядження    |аналітичні     |департамент  |      |
|  |зрушення в     |    |економіки та  |    |Кабінету Міністрів |матеріали з    |економічної  |      |
|  |економіці      |    |прогнозування |    |України від     |пропозиціями щодо |стратегії   |      |
|  |України:      |    |Національної  |    |04.10.2006 N 504-р |вирішення проблем |       |      |
|  |тенденції та    |    |академії наук |    |( 504-2006-р ) "Про |структурних    |       |      |
|  |перспективи     |    |України    |    |схвалення Концепції |зрушень в     |       |      |
|  |          |    |        |    |вдосконалення    |економіці     |       |      |
|  |          |    |        |    |системи прогнозних |          |       |      |
|  |          |    |        |    |і програмних    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |документів з питань |          |       |      |
|  |          |    |        |    |соціально-     |          |       |      |
|  |          |    |        |    |економічного    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |розвитку України"  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |Указ Президента   |          |       |      |
|  |          |    |        |    |України від     |          |       |      |
|  |          |    |        |    |11.07.2006     |          |       |      |
|  |          |    |        |    |N 606/2006     |          |       |      |
|  |          |    |        |    |( 606/2006 ) "Про  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |стан науково-    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |технологічної сфери |          |       |      |
|  |          |    |        |    |та заходи щодо   |          |       |      |
|  |          |    |        |    |забезпечення    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |інноваційного    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |розвитку України"  |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|22 |Досвід       |2006  |Інститут    | 25,0 |Указ Президента   |аналітичні     |департамент  |      |
|  |державного     |    |економіки та  |    |України від     |матеріали з    |економічної  |      |
|  |регулювання     |    |прогнозування |    |11.07.2006     |пропозиціями щодо |стратегії   |      |
|  |інноваційної    |    |Національної  |    |N 606/2006     |державного     |       |      |
|  |діяльності у    |    |академії наук |    |( 606/2006 ) "Про  |регулювання    |       |      |
|  |розвинутих     |    |України    |    |стан науково-    |інноваційної    |       |      |
|  |країнах світу    |    |        |    |технологічної сфери |діяльності     |       |      |
|  |та країнах з    |    |        |    |та заходи щодо   |          |       |      |
|  |перехідними     |    |        |    |забезпечення    |          |       |      |
|  |економіками     |    |        |    |інноваційного    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |розвитку України"  |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|23 |Структурні     |2006  |Інститут    | 26,0 |доручення Кабінету |методичні     |департамент  |      |
|  |зрушення в     |    |економіки та  |    |Міністрів України  |рекомендації щодо |економічної  |      |
|  |експорті та     |    |прогнозування |    |від 18.08. 2006   |поліпшення     |стратегії   |      |
|  |проникнення     |    |Національної  |    |N 28888/3/1-06 та  |зовнішньоекономіч- |       |      |
|  |імпорту на     |    |академії наук |    |від 23.08.2006   |ної діяльності в  |       |      |
|  |внутрішній     |    |України    |    |N 28888/4/1-06   |Україні      |       |      |
|  |ринок України    |    |        |    |щодо розроблення  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |Програми діяльності |          |       |      |
|  |          |    |        |    |Кабінету Міністрів |          |       |      |
|  |          |    |        |    |України       |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|24 |Рекомендації    |2006  |Науково-    | 29,85 |постанови Кабінету |рекомендації щодо |департамент  |      |
|  |щодо        |    |дослідний   |    |Міністрів України  |реформування    |регіонального |      |
|  |реформування    |    |економічний  |    |від 10.07.2006   |політики      |розвитку   |      |
|  |політики      |    |інститут    |    |N 955        |ціноутворення у  |       |      |
|  |ціноутворення    |    |Міністерства  |    |( 955-2006-п )   |житлово-      |       |      |
|  |у житлово-     |    |економіки   |    |"Про затвердження  |комунальній сфері |       |      |
|  |комунальній     |    |України    |    |Порядку формування |(системи      |       |      |
|  |сфері        |    |        |    |тарифів на вироб-  |стимулювання    |       |      |
|  |          |    |        |    |ництво, транспорту- |енергозбереження) |       |      |
|  |          |    |        |    |вання, постачання  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |теплової енергії та |          |       |      |
|  |          |    |        |    |послуги з      |          |       |      |
|  |          |    |        |    |централізованого  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |опалення і     |          |       |      |
|  |          |    |        |    |постачання гарячої |          |       |      |
|  |          |    |        |    |води" та від    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |12.07.2006 N 959  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |( 959-2006-п ) "Про |          |       |      |
|  |          |    |        |    |затвердження    |          |       |      |
|  |          |    |        |    |Порядку формування |          |       |      |
|  |          |    |        |    |тарифів на послуги |          |       |      |
|  |          |    |        |    |з централізованого |          |       |      |
|  |          |    |        |    |водопостачання та  |          |       |      |
|  |          |    |        |    |водовідведення"   |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|25 |Дослідження і    |2006  |Державний   | 25,0 |Указ Президента   |програмне     |департамент  |      |
|  |впровадження    |    |науково-    |    |України від     |забезпечення й   |інформатизації|      |
|  |механізмів     |    |дослідний   |    |20.10.2005     |актуалізація бази |       |      |
|  |ефективного     |    |інститут    |    |N 1497/2005     |даних загального  |       |      |
|  |збереження,     |    |інформатизації |    |( 1497/2005 ) "Про |користування    |       |      |
|  |завантаження    |    |та моделювання |    |першочергові    |оперативної    |       |      |
|  |та обробки     |    |економіки   |    |завдання щодо    |статистичної    |       |      |
|  |електронних     |    |        |    |впровадження    |інформації     |       |      |
|  |інформаційних    |    |        |    |новітніх      |          |       |      |
|  |ресурсів в     |    |        |    |інформаційних    |          |       |      |
|  |умовах зміни    |    |        |    |технологій"     |          |       |      |
|  |програмно-     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |апаратного     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |середовища     |    |        |    |          |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|26 |Розроблення     |2006  |Державний   | 25,0 |доручення Кабінету |методика      |департамент  |      |
|  |методологічних   |    |науково-    |    |Міністрів України  |розрахунку     |економічної  |      |
|  |засад        |    |дослідний   |    |від 19.05.2006   |індексів цін    |конкуренції та|      |
|  |розрахунку     |    |інститут    |    |N 18852/1/1-06 та  |виробників на види |секторальних |      |
|  |індексів цін    |    |інформатизації |    |від 10.07.2006   |економічної    |перетворень  |      |
|  |виробників на    |    |та моделювання |    |N 24716/1/1-06   |діяльності залежно |       |      |
|  |види        |    |економіки   |    |          |від зміни цін і  |       |      |
|  |економічної     |    |        |    |          |тарифів на     |       |      |
|  |діяльності     |    |        |    |          |енергоносії та   |       |      |
|  |залежно від     |    |        |    |          |послуги      |       |      |
|  |зміни цін і     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |тарифів на     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |енергоносії та   |    |        |    |          |          |       |      |
|  |послуги       |    |        |    |          |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|27 |Розроблення     |2006  |ТОВ "Софт-   | 29,0 |Закон України "Про |інформаційна    |департамент  |      |
|  |модуля       |    |плюс 2000"   |    |зовнішньоекономічну |модель та алгоритм |зовнішньо-  |      |
|  |формування     |    |        |    |діяльність"     |пошуку в базах   |економічної  |      |
|  |пошукових та    |    |        |    |( 959-12 )     |данних дозвільних |політики   |      |
|  |аналітичних     |    |        |    |          |документів     |       |      |
|  |запитів для     |    |        |    |          |Мінекономіки    |       |      |
|  |масиву       |    |        |    |          |          |       |      |
|  |дозвільних     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |документів     |    |        |    |          |          |       |      |
|  |Мінекономіки    |    |        |    |          |          |       |      |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|28 |Розроблення та   |2006  |ТОВ "Софт-   | 29,0 |Закон України "Про |інформаційно-   |департамент  |      |
|  |впровадження    |    |плюс 2000"   |    |зовнішньоекономічну |аналітична модель |зовнішньо-  |      |
|  |системи       |    |        |    |діяльність"     |створення та    |економічної  |      |
|  |керування      |    |        |    |( 959-12 )     |керування     |політики   |      |
|  |програмними     |    |        |    |          |програмними    |       |      |
|  |модулями щодо    |    |        |    |          |модулями обробки  |       |      |
|  |аналізу бази    |    |        |    |          |бази даних     |       |      |
|  |даних        |    |        |    |          |дозвільних     |       |      |
|  |дозвільних     |    |        |    |          |документів     |       |      |
|  |документів     |    |        |    |          |Мінекономіки    |       |      |
|------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------------------------|
|  Разом                    |1159,71 |                                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 організаційної роботи                 Є.Сторожук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка