Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання робіт за бюджетними програмами "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060) та "Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка під...

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.04.2006 N 119
 
 
      Про виконання робіт за бюджетними програмами
        "Державні науково-технічні програми
     та наукові частини державних цільових програм
    загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060)
     та "Розробки найважливіших новітніх технологій
    та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
     у сфері економіки і торгівлі" (КПКВК 1201070)
          згідно з розподілом видатків
       Державного бюджету України на 2006 рік
 
 
   Відповідно до Закону України від 20.12.2005  N  3235-IV
( 3235-15 ) "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та з метою
забезпечення виконання у 2006 році науково-дослідних робіт за
бюджетними  програмами "Державні науково-технічні програми та
наукові частини державних цільових програм загальноекономічного
спрямування" (КПКВК 1201060) та "Розробки найважливіших новітніх
технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у
сфері економіки і торгівлі" (КПКВК 1201070) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   план наукових досліджень на 2006 рік, що фінансуються за
рахунок  державного бюджету за бюджетною програмою "Державні
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060), на суму
233,2 тис. гривень (додається);
   перелік перехідних науково-дослідних робіт на 2006 рік, що
фінансуються за рахунок державного бюджету за бюджетною програмою
"Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів у  сфері  економіки  і  торгівлі"
(КПКВК 1201070), на суму 90 тис. гривень (додається).
 
   2. Директорам департаментів, відповідальним за замовлення і
використання  результатів  наукових  досліджень,  разом  з
науково-дослідними  організаціями-виконавцями робіт забезпечити
оформлення договірно-кошторисної документації відповідно до вимог
Порядку   планування,   фінансування,  контролю  виконання
науково-дослідних робіт Міністерства економіки,  затвердженого
наказом Міністерства від 02.04.98 N 39, зі змінами, унесеними
наказом Міністерства від 26.06.2000 N 132, протягом місяця з дня
підписання наказу.
 
   3. Відділу планування та фінансування внутрішніх бюджетних
програм Міністерства забезпечити:
   фінансування науково-дослідних робіт та досліджень відповідно
до затвердженого помісячного плану асигнувань на 2006 рік та
виділених коштів з державного бюджету;
   щомісячне інформування  департаменту  державних  цільових
програм про хід фінансування робіт за зазначеними бюджетними
програмами та стан розрахунків з виконавцями.
 
   4. Департаменту  державних  цільових  програм  встановити
контроль за виконанням робіт за бюджетними програмами "Державні
науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм  загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060) та
"Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка
підготовки наукових  кадрів  у  сфері  економіки і торгівлі"
(КПКВК 1201070).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Максюту А.А. та директора адміністративного
департаменту Дробного В.В.
 
 Міністр економіки України                А.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   04.04.2006 N 119
 
 
                ПЛАН
     наукових досліджень на 2006 рік, що фінансуються
    за рахунок державного бюджету за бюджетною програмою
   "Державні науково-технічні програми та наукові частини
     державних цільових програм загальноекономічного
          спрямування" (КПКВК 1201060)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування | Термін | Головний  | Обсяг | Підстава для | Очікуваний |Відповіда-  |
|з/п| програм та |виконання|виконавець, | фінан- | проведення  | результат у |льний за   |
|  | заходів  |     |співвиконавці|сування,| досліджень  | поточному  |використання |
|  |       |     |       | тис. |        |   році   | результатів |
|  |       |     |       | гривень|        |       |       |
|---+-------------+---------+-------------+--------+----------------+--------------+-------------|
| 1 |Національна | 1996 - |       | 233,2 |постанова    |       |відділ    |
|  |енергетична |2010 роки|       |    |Верховної    |       |енергетичного|
|  |програма   |     |       |    |Ради України  |       |забезпечення |
|  |України до  |     |       |    |від 15.05.96  |       |та      |
|  |2010 року  |     |       |    |N 191/96    |       |енергетичної |
|  |       |     |       |    |( 191/96-ВР )  |       |безпеки   |
|  |       |     |       |    |"Про Національну|       |(інд. 87)  |
|  |       |     |       |    |енергетичну   |       |       |
|  |       |     |       |    |програму України|       |       |
|  |       |     |       |    |до 2010 року", |       |       |
|  |       |     |       |    |постанова    |       |       |
|  |       |     |       |    |Кабінету    |       |       |
|  |       |     |       |    |Міністрів    |       |       |
|  |       |     |       |    |України     |       |       |
|  |       |     |       |    |від 10.07.97  |       |       |
|  |       |     |       |    |N 731      |       |       |
|  |       |     |       |    |( 731-97-п )  |       |       |
|  |       |     |       |    |"Про Комплексні |       |       |
|  |       |     |       |    |заходи щодо   |       |       |
|  |       |     |       |    |реалізації   |       |       |
|  |       |     |       |    |Національної  |       |       |
|  |       |     |       |    |енергетичної  |       |       |
|  |       |     |       |    |програми України|       |       |
|  |       |     |       |    |до 2010 року"  |       |       |
|---+-------------+---------+-------------+--------+----------------+--------------+-------------|
|1.1|Наукове   | I - IV |Науково-   | 233,2 |   - " -   |аналіз    |  - " -  |
|  |супроводження| квартали|дослідний  |    |        |реалізації  |       |
|  |Національної |2006 року|економічний |    |        |Програми,   |       |
|  |енергетичної |     |інститут   |    |        |зокрема,   |       |
|  |програми   |     |Мінекономіки,|    |        |обсягів    |       |
|  |України до  |     |галузеві   |    |        |використання |       |
|  |2010 року  |     |інститути  |    |        |паливно-   |       |
|  |       |     |       |    |        |енергетичних |       |
|  |       |     |       |    |        |ресурсів.   |       |
|  |       |     |       |    |        |Уточнення   |       |
|  |       |     |       |    |        |поточних   |       |
|  |       |     |       |    |        |і розроблення |       |
|  |       |     |       |    |        |об'ємних   |       |
|  |       |     |       |    |        |показників  |       |
|  |       |     |       |    |        |виробництва та|       |
|  |       |     |       |    |        |споживання  |       |
|  |       |     |       |    |        |паливно-   |       |
|  |       |     |       |    |        |енергетичних |       |
|  |       |     |       |    |        |ресурсів   |       |
|---+-------------+---------+-------------+--------+----------------+--------------+-------------|
|  |Усього:   |     |       | 233,2 |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник
 Міністра економіки України               А.Максюта
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   04.04.2006 N 119
 
 
               ПЕРЕЛІК
     перехідних науково-дослідних робіт на 2006 рік,
     що фінансуються за рахунок державного бюджету
     за бюджетною програмою "Розробки найважливіших
      новітніх технологій та фінансова підтримка
      підготовки наукових кадрів у сфері економіки
          і торгівлі" (КПКВК 1201070)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Термін  | Головний |Обсяг  | Підстава для | Науково- | Відпові- |
|  робіт   |виконання, |виконавець |фінан- | проведення  | технічна |дальні за |
|        |  рік  |      |сування,|  науково-  | продукція,| викорис- |
|        |      |      | тис. | дослідних  | яку буде | тання   |
|        |      |      |гривень |  робіт   | створено |результатів|
|        |      |      |    |        | внаслідок |      |
|        |      |      |    |        | виконання |      |
|        |      |      |    |        | проекту  |      |
|        |      |      |    |        |в поточному|      |
|        |      |      |    |        |році    |      |
|---------------+-----------+-----------+--------+---------------+-----------+-----------|
|2.05.15    |2005 - 2006|Український| 90,00 |розпорядження |проект   |відділ з  |
|Прогнозування |      |інститут  |    |Кабінету    |методики  |питань   |
|впливу     |      |розвитку  |    |Міністрів   |прогнозу- |пенсійної |
|накопичувальної|      |фондового |    |України    |вання   |реформи  |
|системи на   |      |ринку   |    |від 13.07.2004 |впливу   |(інд. 60) |
|розвиток    |      |КНЕУ    |    |N 479     |накопичу- |      |
|економіки   |      |      |    |( 479-2004-р ) |вальної  |      |
|        |      |      |    |"Про      |системи на |      |
|        |      |      |    |затвердження  |розвиток  |      |
|        |      |      |    |плану     |економіки |      |
|        |      |      |    |заходів щодо  |      |      |
|        |      |      |    |запровадження |      |      |
|        |      |      |    |накопичувальної|      |      |
|        |      |      |    |системи    |      |      |
|        |      |      |    |загально-   |      |      |
|        |      |      |    |обов'язкового |      |      |
|        |      |      |    |державного   |      |      |
|        |      |      |    |пенсійного   |      |      |
|        |      |      |    |страхування"  |      |      |
|---------------+-----------+-----------+--------+---------------+-----------+-----------|
|Усього:    |      |      | 90,0  |        |      |      |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Перший заступник
 Міністра економіки України               А.Максюта
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка