Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про умови оплати праці працівників Національного антидопінгового центру

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2002 N 588
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2002 р.
                   за N 926/7214
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики
    N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 }
 
     Про умови оплати праці працівників Національного
           антидопінгового центру
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 212 ( z0699-03 ) від 01.08.2003
    N 70 ( z0408-04 ) від 19.03.2004
    N 212 ( z1172-04 ) від 10.09.2004
    N 20 ( z0160-05 ) від 25.01.2005
    N 130 ( z0502-05 ) від 22.04.2005
    N 303 ( z1217-05 ) від 04.10.2005 )
 
   На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063 ( 1063-2002-п ) "Про утворення
Національного антидопінгового центру" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів та робітників Національного антидопінгового центру
(далі - Центр) згідно з додатком.
 
   2. Надати право керівнику Центру в межах фонду заробітної
плати, затвердженого кошторисом:
   1) установлювати:
   а) посадові оклади заступника керівника Центру - на 5-15
відсотків, головного бухгалтера - на 10-30 відсотків, помічника
керівника - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий  оклад
керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими
цим наказом;
   б) надбавки працівникам:
   за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
   Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівників на займаній посаді визначається керівником
Центру;
   за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської
- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   у розмірі до 50  відсотків  посадового  окладу  (ставки
заробітної плати, тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на  строк її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен  перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання
завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
ці надбавки скасовуються або зменшуються;
   за класність водіям автомобілів у таких розмірах:
   водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки
за  відпрацьований  час,  водіям 2-го класу - 10 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
   в) доплати працівникам:
   до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати,
тарифної ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
робіт, що виконуються.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Центру,
його заступникам та начальнику відділу;
   за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата
наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати).
   Зазначена доплата  встановлюється  працівникам,  якщо  їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності  у  працівників  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність
наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді
визначається керівником Центру;
   до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу )
за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора
до 6-ї години ранку;
   25 відсотків  тарифної  ставки за відпрацьований час за
ненормований робочий день водіям автомобілів;
   у розмірі  10  відсотків місячного окладу прибиральникам
приміщень, які використовують дезінфікувальні засоби, а також тим,
хто зайнятий прибиранням туалетів;
( Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 130 ( z0502-05 ) від
22.04.2005, в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 303 ( z1217-05 ) від 04.10.2005 )
   2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
   3) преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску
в загальні результати роботи згідно із затвердженими порядком і
розмірами преміювання працівників у межах коштів на оплату праці.
 
   3. Преміювання  керівника  Центру,  його  заступника,
установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня
у межах наявних коштів на оплату праці. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 303 ( z1217-05 ) від 04.10.2005 )
 
 
 Міністр                        І.Я.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Державного секретаря
 Міністерства фінансів України            О.С.Яременко
 
 Голова Державного комітету
 України з питань фізичної
 культури і спорту                  М.М.Булатова
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   21.11.2002 N 588
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   від 04.10.2005 N 303
                   ( z1217-05 )
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників,
       спеціалістів та робітників Національного
           антидопінгового центру
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Посада (професія)     |Посадовий (місячний) оклад,|
|                  |     гривень     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Директор Центру           |      796      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Начальник відділу          |     519-594     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Головний спеціаліст         |     427-498     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Провідний спеціаліст        |     402-427     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії      |     367-394     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії      |     355-367     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Лаборант              |     332-355     |
|------------------------------------+---------------------------|
|Водій                |      344      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Прибиральник службових приміщень  |      320      |
------------------------------------------------------------------
( Додаток в редакції Наказів Міністерства праці та соціальної
політики N 212 ( z0699-03 ) від 01.08.2003, N 70 ( z0408-04 ) від
19.03.2004, N 212 ( z1172-04 ) від 10.09.2004, N 20 ( z0160-05 )
від  25.01.2005,  N 130 ( z0502-05 ) від 22.04.2005, N 303
( z1217-05 ) від 04.10.2005 )
 
 Начальник управління
 політики оплати праці                 О.І.Дворник
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка