Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні завдання з підготовки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (цивільної оборони) Київської області у 2006 році

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 925 від 30.12.2005
 
 
     Про основні завдання з підготовки територіальної
     підсистеми єдиної державної системи цивільного
    захисту населення і територій (цивільної оборони)
         Київської області у 2006 році
 
 
   Відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного
захисту в Україні"  (  1859-15  ),  Організаційно-методичних
рекомендацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 21.12.2005 N 01-11304/163 щодо планування та
реалізації основних заходів і завдань з  підготовки  єдиної
державної  системи  цивільного захисту населення і територій
(цивільної оборони) України у 2006 році та з метою забезпечення
безумовної реалізації вимог інших чинних законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України з  цивільного
захисту населення і територій (цивільної оборони), підвищення
готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил
ЄДС  ЦЗ Київської області до дій за призначенням в умовах
надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період:
 
   1. Головним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту
населення і території (цивільної оборони) Київської області на
2006 рік вважати подальше впровадження Закону України "Про правові
засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), приведення у відповідність
його вимогам інших законодавчих та нормативно-правових актів,
створення, становлення і забезпечення функціонування в державі
нової сучасної системи цивільної безпеки - єдиної державної
системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій (далі - ЄДС ЦЗ), її функціональних та територіальних
підсистем, забезпечення їх готовності до проведення ефективних
заходів щодо захисту населення при  виникненні  надзвичайних
ситуацій та можливих терористичних актів, а також забезпечення
готовності переводу системи цивільного захисту з мирного часу на
особливий період.
 
   Основні зусилля  у  ході  реалізації  головного завдання
зосередити на:
   забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та
засобів цивільного захисту всіх ланок до оперативного реагування
на надзвичайні ситуації, проведення пошуково-рятувальних робіт,
захисту населення і територій при їх виникненні та ліквідації їх
наслідків, організованого переведення з мирного на воєнний стан, а
також  повномасштабної  інтеграції  до  європейських,  інших
міжнародних структур та повноправної участі у вирішенні проблем
загальноєвропейської безпеки;
   підвищенні ефективності превентивних заходів у регіонах щодо
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  на
принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя
та збереження здоров'я людей;
   виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо
зменшення загрози і запобігання виникненню можливих надзвичайних
ситуацій та мінімізації їх наслідків;
   накопиченні матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах,
необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних
робіт,  пов'язаних  із  ліквідацією  наслідків  прогнозованих
надзвичайних ситуацій;
   подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення у сфері
цивільного захисту шляхом впровадження сучасних технологій;
   навчанні керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ,
підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах
загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду,
воєнного та надзвичайного стану на основі  законодавства  у
зазначеній сфері.
 
   2. Виходячи  з  головного завдання та основних напрямів
діяльності у сфері цивільного захисту (цивільної оборони) у 2006
році, з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних
кінцевих результатів визначити такі завдання:
 
   2.1. Головам райдержадміністрацій, міським головам  (міст
обласного значення), начальникові управління з питань надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації  Боровкову  І.Ю.,   керівникам
підприємств, установ і організацій Київської області:
   2.1.1. До 1  лютого  2006  року  проаналізувати  роботу
підпорядкованих ланок і стан виконання вимог законодавства, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України  з  питань
цивільного захисту (цивільної оборони), дати принципову оцінку
стану справ у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні
завдання і заходи на 2006 рік щодо її подальшого вдосконалення,
зокрема, з питань  створення,  забезпечення  становлення  та
удосконалення функціональних і територіальних підсистем ЄДС ЦЗ,
створення сил оперативного реагування на регіональному і місцевому
рівнях, надання оперативної допомоги населенню у разі виникнення
несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, забезпечення
його психологічного та екологічного захисту.
   2.1.2. Продовжити впровадження конкретних дієвих заходів щодо
запобігання  найбільш вірогідним для області (районів, міст)
надзвичайним ситуаціям шляхом завчасного проведення комплексу
організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт,
укладення договорів із державними аварійно-рятувальними службами
на постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування.
   2.1.3. Передбачити необхідні кошти та посилити контроль за
реалізацією заходів регіональної програми мінімізації (ліквідації)
аварійної небезпеки будівель та споруд.
   2.1.4. Уточнити дані про наявність диспетчерських служб для
здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження, а
також розрахунково-аналітичних  груп  територіальних  підсистем
ЄДС ЦЗ.
   2.1.5. Здійснити   уточнення   переліків   суб'єктів
господарювання, які можуть залучатися (за їх згодою на підставі
відповідних  цивільно-правових угод) до проведення санітарної
обробки людей та одягу, а також спеціальної обробки техніки у разі
виникнення  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного
характеру, при цьому передбачивши у цивільно-правових угодах
завдання  суб'єктам  господарювання  та  норми  їх оснащення
відповідним обладнанням та витратними матеріалами для проведення
зазначених робіт.
   2.1.6. Організувати виготовлення та розміщення в  місцях
загального користування та масового перебування людей табличок,
листівок, плакатів з короткими інструкціями про основи цивільного
захисту та рекомендаціями про порядок дій на випадок надзвичайної
ситуації.
   2.1.7. Організувати  розробку  та  розміщення відповідної
соціальної реклами, направленої на запобігання травмуванню та
загибелі людей під час виникнення надзвичайної ситуації.
   2.1.8. Забезпечити на довгостроковій  основі  місця  під
встановлення носіїв зовнішньої соціальної реклами, направленої на
запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення
надзвичайної ситуації.
   2.1.9. Продовжити роботу щодо виконання Програми забезпечення
пожежної  безпеки  на період до 2010 року, яка затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N  870
( 870-2002-п ).
   2.1.10. Розробити та забезпечити виконання комплексних планів
інженерно-технічних заходів протипожежних служб цивільної оборони.
   2.1.11. Забезпечити виконання  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 24.02.2003 N 202 ( 202-2003-п ) "Про
затвердження Положення про місцеву пожежну охорону", зокрема,
передбачити у Програмах економічного та соціального розвитку
регіонів кошти на створення і функціонування підрозділів місцевої
пожежної охорони, забезпечити здійснення організаційних заходів за
участю сільськогосподарських підприємств щодо належної діяльності
пожежних команд, які перебувають у їх підпорядкуванні, здійснення
ремонту  пожежної  техніки,  матеріального  забезпечення  та
безоплатної  передачі в установленому порядку пожежних депо,
пожежної техніки і пожежного реманенту, які сільгосппідприємства
не в змозі утримувати, у комунальну власність.
   2.1.12. Організувати та здійснити комплекс заходів  щодо
забезпечення  надійного  протипожежного  захисту  на об'єктах
зберігання та переробки зерна Державного резерву та інших форм
власності.
   2.1.13. Вжити заходів  щодо  забезпечення  протипожежного
захисту об'єктів освіти і науки, охорони здоров'я, культури і
мистецтв та інших об'єктів із масовим перебуванням громадян,
незалежно від форм власності.
   2.1.14. Забезпечити безумовне виконання  вимог  постанови
Кабінету Міністрів України від 03.04.95 N 232 ( 232-95-п ) щодо
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої  та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд).
   2.1.15. Продовжити  здійснення  комплексних  заходів щодо
забезпечення підпорядкованих об'єктів господарювання, незалежно
від  форм  власності,  встановленої  кількістю сертифікованих
первинних засобів пожежогасіння.
   2.1.16. Організувати та забезпечити жорсткий контроль за
переплануванням житла в багатоквартирних будинках, вжити заходів
щодо зменшення кількості аварійного житлового фонду, а також
провести роз'яснювальну роботу щодо придбання мешканцями квартир
вогнегасників.
   2.1.17. Забезпечити   стале   функціонування   систем
життєзабезпечення  та  безаварійної експлуатації хвостового і
шламового  господарства,  гідроспоруд  та  водоканалізаційного
господарства,  своєчасно  вживати  запобіжних  заходів  щодо
недопущення виникнення інфекційних захворювань і порушень вимог
порядку питного водопостачання та водовідведення.
   2.1.18. Забезпечити накопичення матеріальних резервів для
ліквідації  надзвичайних ситуацій та їх наслідків у обсягах
відповідно до затвердженої номенклатури.
   2.1.19. Продовжити  роботу  зі  створення,  збереження і
використання страхового фонду документації.
   2.1.20. Відновити  (налагодити)  чітку  роботу  мережі
спостережень і контролю (у першу чергу  із  сейсмологічних,
гідрогеологічних,   гідрометеорологічних,  технологічних  та
епідеміологічних проблем), у тому числі на радіаційно та хімічно
небезпечних об'єктах.
   2.1.21. Забезпечити чітку взаємодію і сталий зв'язок між
органами управління цивільного захисту з питань оперативного
обміну інформацією про провісники надзвичайних ситуацій, а у разі
їх виникнення - інформацією, необхідною для якісного планування
відповідних заходів, своєчасного прийняття управлінських рішень та
забезпечення ефективних спільних дій.
   2.1.22. Продовжити роботу з розвитку та  підтримання  в
готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення
керівного складу, органів управління цивільного захисту (цивільної
оборони) та населення, визначити способи скорочення термінів
приведення їх у готовність до роботи за призначенням. Перевірки
готовності  зазначених  систем  здійснювати  відповідно  до
затверджених графіків.
   2.1.23. Визначити необхідні обсяги та джерела фінансування
робіт щодо приведення у готовність до застосування за призначенням
та забезпечити підтримання у належному стані стаціонарних пунктів
управління.
   2.1.24. Протягом першого півріччя 2006 року вжити вичерпних
заходів щодо ліквідації у повному обсязі заборгованості  за
експлуатаційно-технічне   обслуговування  систем  оповіщення
цивільного захисту (цивільної оборони) усіх рівнів і вирішити
проблему безперервного фінансування їх утримання в подальшому.
   2.1.25. Не допускати скорочення чисельності існуючих захисних
споруд цивільної оборони, вжити конкретних заходів щодо приведення
їх наявного фонду у готовність до використання  тільки  за
призначенням, у тому числі тих, що всупереч чинному законодавству
було включено до статутних фондів підприємств,  установ  та
організацій при зміні власника або форми господарювання.
   2.1.26. Вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту
населення від небезпечних хімічних речовин, щокварталу уточнювати
склад сил і засобів, призначених для виконання робіт у зонах
хімічного та радіаційного забруднення (у тому числі у разі аварій
зі спецвантажами), а також забезпечити підготовку та навчання
населення діям у зонах хімічного зараження.
   2.1.27. Забезпечити впровадження режимів  радіаційного  і
хімічного захисту населення з використанням засобів колективного
захисту у разі радіаційного або хімічного забруднення території.
   2.1.28. Організувати підготовку та забезпечити готовність
підрозділів сил і засобів, призначених для виконання робіт в
умовах радіаційного та хімічного зараження території, здійснення
заходів дегазації,  дезактивації  та  дезінфекції  території,
будівель, техніки і санітарної обробки людей та знезараження
одягу.
   2.1.29. Посилити  відповідальність  керівників  хімічно
небезпечних об'єктів за виконання вимог спільного наказу МНС,
Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001
N 73/82/64/122  (  z0326-01  )  "Про  затвердження  Методики
прогнозування наслідків розливу (викиду) небезпечних хімічних
речовин при аваріях на промислових об'єктах і  транспорті",
зареєстрованого у Мін'юсті 10.04.2001 за N 326/5517, а також
наказу МНС від 06.08.2002 N 186 ( z0708-02 ) "Про введення в дію
Методики  спостережень  щодо  оцінки радіаційної та хімічної
обстановки", зареєстрованого у Мін'юсті 29.08.2002 за N 708/6996.
   2.1.30. Уточнити плани евакуації населення, яке проживає в
населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого затоплення,
небезпечного радіоактивного забруднення та хімічного ураження,
районах виникнення стихійних лих (масових лісових і торф'яних
пожеж,  землетрусів,  зсувів,  паводків, підтоплень та інших
геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками),
великих аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій (у тому
числі пов'язаних із можливими терористичними проявами та воєнними
діями), забезпечити безумовне виконання планів роботи евакуаційних
комісій.
   2.1.31. Забезпечити  оперативне,  адекватне реагування на
медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій та їх мінімізацію,
своєчасне  надання  встановлених  обсягів  медичної  допомоги
постраждалому  населенню,  а  також   підтримання   його
санітарно-епідеміологічного  благополуччя у зонах надзвичайних
ситуацій.
   2.1.32. Вжити  заходів  щодо  забезпечення  належного
функціонування підрозділів відомчої, місцевої пожежної охорони та
Добровільного пожежного товариства (ДПТ).
   2.1.33. Вжити практичних заходів щодо обладнання (ремонту,
відновлення) систем протипожежного захисту, особливо на об'єктах з
масовим перебуванням людей та у будинках підвищеної поверховості.
   2.1.34. Організувати розробку та розміщення відповідної (у
тому числі зовнішньої) соціальної  реклами,  спрямованої  на
запобігання травмуванню і загибелі людей, а також на навчання діям
в умовах виникнення різних видів надзвичайних ситуацій, при цьому
вирішити питання щодо виділення на довгостроковій основі місць для
встановлення носіїв зазначеної реклами.
   2.1.35. Підготовку підпорядкованих ланок цивільного захисту
(цивільної оборони) у 2006 році планувати та здійснювати на
підставі цього розпорядження і реальної оцінки стану справ у
зазначеній сфері.
   2.1.36. Підготовку органів управління та керівного складу
цивільного захисту (цивільної оборони) усіх рівнів, персоналу
підприємств,  установ  та  організацій  здійснювати  у  ході
командно-штабних (штабних) навчань, тренувань  та  занять  з
охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах надзвичайних
ситуацій, пов'язаних із можливими терористичними проявами (з
обов'язковим відображенням зазначеного питання в організаційних і
плануючих документах начальників цивільного захисту (цивільної
оборони) відповідних ланок).
   2.1.37. Продовжити  практику  комплектування  існуючих  у
центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях, на
об'єктах господарської діяльності незалежно від форм власності,
штатних посад, на які поширюється дія законів у сфері цивільного
захисту, виключно особами, які отримали відповідну фахову освіту в
зазначеній сфері.
   2.1.38. Забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері
цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і
фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного
захисту, навчання його організації і діям у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
   2.1.39. Протягом року організувати та забезпечити  тісну
взаємодію із засобами масової інформації, оперативно, достовірно
та своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються
для забезпечення їх безпеки.
 
   2.2. Службам цивільної оборони області:
   2.2.1. Розгорнути та активізувати роботу щодо попередження
виникнення надзвичайних ситуацій на підпорядкованих об'єктах,
особливо потенційно-небезпечних.
   2.2.2. Забезпечити постійну готовність підпорядкованих сил і
засобів до дій у надзвичайних ситуаціях, підвищити їх оснащення та
ефективність першочергових заходів оперативного реагування;
   2.2.3. Вирішити комплекс питань, пов'язаних із утворенням та
накопиченням необхідних резервів матеріально-технічних засобів для
забезпечення першочергових заходів під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
   2.2.4. Зокрема, за видами та способами захисту населення
поряд із виконанням загальних завдань необхідно:
 
   2.2.4.1. Службі охорони громадського порядку:
   забезпечити високу готовність органів управління  і  сил
оперативного реагування щодо охорони громадського порядку, безпеки
дорожнього руху, охорони матеріальних та культурних цінностей,
районів  і  осередків  можливих  аварій, катастроф та інших
надзвичайних ситуацій, а також районів виявлення та знешкодження
вибухонебезпечних предметів;
   надавати допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, посадовим особам у відселенні людей з
місць, небезпечних для проживання;
   забезпечувати участь підпорядкованих сил і засобів (у межах
їх   тактико-технічних   можливостей)   у   проведенні
аварійно-рятувальних  робіт у районах виникнення надзвичайних
ситуацій;
   забезпечувати охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон
у  місцях  радіоактивного,  хімічного,   бактеріологічного
(біологічного) зараження під час ліквідації надзвичайних ситуацій
у цих місцях.
 
   2.2.4.2. Протипожежній службі:
   забезпечити постійний та дієвий нагляд за  протипожежним
станом  об'єктів  усіх форм власності, а також інформування
населення області в установленому порядку про передумови  і
наслідки можливих пожеж;
   забезпечувати гасіння пожеж при виникненні та організації
проведення  першочергових аварійно-рятувальних робіт в місцях
пожеж;
   надавати дієву  допомогу  сільським та селищним радам у
створенні пожежних команд, а також  організовувати  передачу
пожежних і пристосованих під пожежні депо приміщень, пожежних
автомобілів та іншого пожежного технічного обладнання, проводити
навчання з членами сільських пожежних команд.
 
   2.2.4.3. Службі оповіщення та зв'язку:
   забезпечити своєчасне  надання каналів електрозв'язку для
здійснення заходів цивільного захисту (цивільної оборони);
   організувати розвиток  і удосконалення системи оповіщення
населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;
   всебічно сприяти реалізації Комплексної програми розвитку
системи зв'язку, оповіщення та інформації МНС України на 2004-2010
роки ( 109-2004-п ) із впровадженням цифрових систем та новітніх
технологій;
   забезпечити технічну   можливість  трансляції  ефірними
передавачами сигналів (команд) оповіщення цивільного  захисту
(цивільної оборони) та повідомлень для населення, вжити заходів
щодо підтримки існуючої системи проводового мовлення.
 
   2.2.4.4. Медичній службі:
   забезпечити проведення  комплексу  технічних  заходів  з
організації та надання своєчасної медичної допомоги, а також
підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя в районах
надзвичайних  ситуацій,  здійснення заходів щодо профілактики
масових інфекційних захворювань;
   забезпечити матеріально-технічне  оснащення  та  постійну
готовність медичних формувань Державної служби медицини катастроф
до оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації
різного характеру та здійснення заходів мінімізації та ліквідації
їх медико-санітарних наслідків;
   продовжити роботу щодо створення, накопичення, зберігання та
поновлення відомчого і регіональних резервів лікарських засобів,
виробів медичного призначення, медичного обладнання на випадок
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;
   забезпечити створення, накопичення та зберігання медичних
біологічних препаратів (вакцин, сироваток) на випадок ліквідації
епідемічних ускладнень надзвичайних ситуацій.
 
   2.2.4.5. Інженерно-будівельній службі:
   домогтися готовності всіх захисних споруд, що є на обліку, до
використання за призначенням;
   забезпечити стале функціонування захисних споруд цивільної
оборони всіх класів груп на підприємствах, установах, організаціях
незалежно від форм власності і підпорядкування;
   вжити конкретних   практичних  заходів  щодо  сталого
функціонування  систем  життєзабезпечення  та  безаварійної
експлуатації гідроспоруд;
   провести аналіз якості  об'єктів,  що  споруджуються  на
територіях із складними інженерно-екологічними умовами;
   не допускати прийняття до експлуатації  і  пуску  нових
потенційно-небезпечних  та  інших  об'єктів  без  завчасного
(проектного) забезпечення умов безпеки їх діяльності, персоналу,
сусідніх об'єктів та населення, що мешкає поблизу (незалежно від
форми власності зазначених об'єктів), посилити авторський нагляд
за об'єктами, що будуються, а також за об'єктами на які відсутні
норми проектування;
   продовжити виконання робіт з оцінки технічного стану та
провадження ресурсу будівельних конструкцій, будівель і споруд
об'єктів підвищеної небезпеки.
 
   2.2.4.6. Автотранспортній службі:
   узгодити з  транспортними  підрозділами  місцевих органів
виконавчої влади кількість транспорту, який виділяється  для
ліквідації надзвичайних ситуацій, з урахуванням коефіцієнта його
технічної готовності;
   забезпечити безаварійну експлуатацію всіх видів транспорту,
не  допустити  подальшого  скорочення  автомобільних  колон,
призначених для евакуації населення;
   узгодити з місцевими органами виконавчої влади розрахунки
щодо  виділення  транспортних  засобів  для  забезпечення
експлуатаційних заходів згідно з планами участі у територіальній
обороні в особливий період та в мирний час за видами надзвичайних
ситуацій, відпрацювати відповідні плани транспортного забезпечення
цих заходів.
 
   2.2.4.7. Службі захисту тварин та рослин:
   забезпечити контроль  за  тваринами  групи  ризику  щодо
розповсюдження інфекцій. З метою профілактики вжити заходів щодо
налагодження підготовки відповідних спеціалістів та населення з
цього питання;
   вжити заходів  щодо  удосконалення  системи  лабораторних
досліджень радіоактивних, спеціальних отруйних та бактеріологічних
(біологічних) речовин у пробах сільськогосподарського виробництва,
харчової  сировини  та  джерелах  водопостачання у сільській
місцевості, забезпечити надійний захист  сільськогосподарських
рослин від ураження хворобами та шкідниками (епіфітотій).
 
   2.3. Управлінню освіти облдержадміністрації:
   забезпечити дієвий контроль за якістю навчання з нормативних
дисциплін  "Цивільний захист" та "Безпека життєдіяльності" у
навчальних закладах області, а також запровадження ними при цьому
новітніх  навчальних  технологій та застосування вимог нових
законодавчих і нормативно-правових актів у сфері  цивільного
захисту;
   продовжити роботу з  удосконалення  системи  позашкільної
роботи,  зокрема,  у рамках руху Дружин юних рятувальників,
започаткувати щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю дружин
юних рятувальників, а також змагань у межах всеукраїнського
дитячого руху "Школа безпеки";
   провести у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних
закладах батьківські збори, конкурси, вікторини, зустрічі  з
працівниками системи МНС з метою навчання дітей основам безпечної
життєдіяльності, а також Тиждень знань правил з питань безпеки
життєдіяльності;
   визначити порядок підготовки та вдосконалення професійної
майстерності з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони
педагогів загальноосвітніх закладів у післявузівський період;
   проводити щороку у другій чверті травня єдиний День цивільної
оборони у загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах
та відповідних навчальних закладах.
 
   3. Затвердити План основних заходів з підготовки єдиної
державної системи цивільного захисту (цивільної оборони) Київської
області у 2006 році, що додається.
 
   4. Райдержадміністраціям,  міськвиконкомам (міст обласного
значення) службам цивільної оборони, підприємствам, установам та
організаціям області до 15 січня 2006 року підвести підсумки
роботи за 2005 рік, розробити та прийняти відповідні рішення про
підготовку цивільної оборони відповідної ланки на 2006 рік,
затвердити плани основних заходів та організаційних вказівок щодо
навчання населення з питань цивільного захисту (цивільної оборони)
своєчасно довести їх до виконавців. Копії зазначених документів
надіслати  в  управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій
облдержадміністрації до 20 січня 2006 року.
 
   5. Пропозиції щодо планування заходів з підготовки цивільної
оборони на 2007 рік подавати до 20 липня 2006 року в управління з
питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
 
   6. Провести збір керівного складу цивільної оборони Київської
області щодо підбиття підсумків роботи цивільної оборони за 2006
рік та визначення конкретних завдань на 2007 рік у грудні 2006
року.  Підготовку  збору  покласти  на  управління з питань
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
   7. Звіти  про  виконання  заходів,  передбачених  цим
розпорядженням, подавати в управління з питань  надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації (за перше півріччя - до 1 липня 2006
року, за рік - до 10 листопада 2006 року) для подальшого
інформування Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та Київської облдержадміністрації.
 
   8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника   голови  Київської  облдержадміністрації
Семенюка А.Д.
 
 Виконуючий обов'язки
 голови адміністрації                 А.Д.Семенюк
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 30.12.2005 N 925
 
                ПЛАН
     основних заходів з підготовки єдиної державної
     системи цивільного захисту (цивільної оборони)
         Київської області у 2006 році
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходів  |  Відповідальні   |  Залучаються до   |Строк проведення|
|             |   виконавці    |    виконання    |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|      1       |     2      |      3      |    4    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Заходи, які проводить керівництво цивільної оборони України        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           I. Збори та наради (засідання) керівного складу           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Участь у зборі-навчанні|Головне управління МНС|Начальник цивільної  |Грудень     |
|керівного складу органів |України в Київській  |оборони області,    |        |
|управління цивільного   |області, управління з |начальник управління з |        |
|захисту України з     |питань надзвичайних  |питань надзвичайних  |        |
|підведення підсумків   |ситуацій       |ситуацій        |        |
|роботи у 2006 році та   |облдержадміністрації |облдержадміністрації  |        |
|визначення основних    |           |            |        |
|завдань на 2007 рік    |           |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Участь у        |Головне управління МНС|Начальник управління з |За планом МНС  |
|навчально-методичних   |України в Київській  |питань надзвичайних  |України     |
|зборах (нарадах,     |області, управління з |ситуацій        |        |
|семінарах) посадових осіб |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|(за фахом) територіальних |ситуацій       |            |        |
|органів, підрозділів сил, |облдержадміністрації |            |        |
|навчальних і наукових   |           |            |        |
|закладів (установ) МНС  |           |            |        |
|України в Київській    |           |            |        |
|області          |           |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань цивільного захисту  |
|                  (цивільної оборони)                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Участь у тренуванні  |Головне управління МНС|Начальник управління з |I квартал    |
|зведених загонів гасіння |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|великих пожеж, ліквідації |області, управління з |ситуацій        |        |
|наслідків аварій,     |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|катастроф та стихійного  |ситуацій       |            |        |
|лиха з повним розгортанням|облдержадміністрації |            |        |
|і проведенням       |           |            |        |
|пожежно-тактичних навчань |           |            |        |
|у Київській області    |           |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Участь у комплексному |Головне управління МНС|Начальник управління з |Квітень (за   |
|навчанні з гасіння лісових|України в Київській  |питань надзвичайних  |окремим рішенням|
|пожеж (на базі одного з  |області, управління з |ситуацій        |Держкомлісгоспу)|
|лісгоспів об'єднання   |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|"Харківліс")       |ситуацій       |            |        |
|             |облдержадміністрації |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|3. Тренування Державної  |Головне управління МНС|Начальник управління з |24 - 25 травня |
|авіаційної        |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|пошуково-рятувальної   |області, управління з |ситуацій        |        |
|служби "Організація та  |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|проведення авіаційних   |ситуацій       |            |        |
|пошуково-рятувальних   |облдержадміністрації |            |        |
|робіт"          |           |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|4. Тренування із зв'язку |Головне управління МНС|Вузли зв'язку Головного|Лютий, серпень |
|             |України в Київській  |управління МНС України |        |
|             |області, управління з |в Київській області,  |        |
|             |питань надзвичайних  |управління з питань  |        |
|             |ситуацій       |надзвичайних ситуацій |        |
|             |облдержадміністрації |облдержадміністрації  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. Перевірки стану цивільного захисту (цивільної оборони), готовності органів управління|
|              сил і засобів до дій за призначенням              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Участь у інспекторській|Головне управління МНС|Начальник управління з |Листопад    |
|перевірці реалізації   |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|державної політики у сфері|області, управління з |ситуацій        |        |
|цивільного захисту    |питань надзвичайних  |облдержадміністрації, |        |
|населення і територій від |ситуацій       |начальники управлінь, |        |
|надзвичайних ситуацій,  |облдержадміністрації |відділів        |        |
|стану та організації   |           |райдержадміністрацій та|        |
|роботи з питань пожежної |           |міськвиконкомів (міст |        |
|безпеки у Київській    |           |обласного значення)  |        |
|області          |           |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Участь у комплексній  |Головне управління МНС|Начальник управління з |9 - 10 листопада|
|перевірці стану системи  |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|оповіщення на міських та |області, управління з |ситуацій        |        |
|позаміських пунктах    |питань надзвичайних  |облдержадміністрації, |        |
|управління цивільної   |ситуацій       |начальники управлінь, |        |
|оборони          |облдержадміністрації |відділів        |        |
|             |           |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               IV. Конференції та інші заходи               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Участь у        |Головне управління МНС|Начальник управління з |Жовтень     |
|науково-практичній    |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|конференції рятувальників |області, управління з |ситуацій        |        |
|             |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|             |ситуацій       |            |        |
|             |облдержадміністрації |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Участь у міжнародній  |Головне управління МНС|Начальник управління з |24 - 26 квітня |
|конференції "20 років   |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|Чорнобильської катастрофи.|області, управління з |ситуацій        |        |
|Погляди у майбутнє"    |питань надзвичайних  |облдержадміністрації  |        |
|(м. Київ)         |ситуацій       |            |        |
|             |облдержадміністрації |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Заходи, які проводить керівництво цивільної оборони області        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              V. Збори та наради керівного складу              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Збір керівного складу |Начальник цивільної  |Керівний склад     |Друга декада  |
|цивільної оборони області |оборони області    |цивільної оборони   |січня 2007 року |
|щодо підсумків роботи за |           |області        |        |
|2006 рік та визначення  |           |            |        |
|завдань на 2007 рік    |           |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Нарада керівного складу|Перший заступник   |Начальник управління з |Третя декада  |
|цивільної оборони області |голови        |питань надзвичайних  |лютого     |
|щодо стану готовності до |облдержадміністрації, |ситуацій        |        |
|пропуску весняного паводку|голова комісії    |облдержадміністрації, |        |
|і льодоходу        |облдержадміністрації з|голови комісій з    |        |
|             |питань        |питань         |        |
|             |техногенно-екологічної|техногенно-екологічної |        |
|             |безпеки та      |безпеки та надзвичайних|        |
|             |надзвичайних ситуацій |ситуацій        |        |
|             |           |райдержадміністрацій, |        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|3. Нарада керівного складу|Перший заступник   |Начальник управління з |Березень -   |
|цивільної оборони області |голови        |питань надзвичайних  |квітень (за   |
|щодо забезпечення     |облдержадміністрації, |ситуацій        |окремим планом) |
|санітарно-епідеміологічної|голова комісії    |облдержадміністрації, |        |
|безпеки та протидії    |облдержадміністрації з|голови комісій з    |        |
|масовим лісовим пожежам у |питань        |питань         |        |
|весняно-літній період   |техногенно-екологічної|техногенно-екологічної |        |
|             |безпеки та      |безпеки та надзвичайних|        |
|             |надзвичайних ситуацій |ситуацій        |        |
|             |           |райдержадміністрацій, |        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Спеціальні, командно-штабні навчання цивільної оборони, тренування та інші заняття |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Командно-штабні    |Управління з питань  |Управління з питань  |        |
|навчання Тема: "Дії    |надзвичайних ситуацій |надзвичайних ситуацій |        |
|органів управління та сил |облдержадміністрації |облдержадміністрації, |        |
|територіальної підсистеми |           |евакооргани, штатні  |        |
|єдиної державної системи |           |підрозділи (працівники)|        |
|цивільного захисту району |           |цивільної оборони   |        |
|(міста) у разі загрози та |           |органів державної   |        |
|виникнення надзвичайних  |           |виконавчої влади,   |        |
|ситуацій техногенного і  |           |комісія        |        |
|природного характеру"   |           |облдержадміністрації з |        |
|             |           |питань         |        |
|             |           |техногенно-екологічної |        |
|             |           |безпеки та надзвичайних|        |
|             |           |ситуацій, об'єкти   |        |
|             |           |господарської     |        |
|             |           |діяльності,      |        |
|             |           |невоєнізовані     |        |
|             |           |формування, населення |        |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Макарівського району, |19 - 21 квітня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |м. Ірпінь,       |24 - 26 травня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |м. Ржищів       |7 - 9 червня  |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Участь у заходах з   |Управління Служби   |Начальник управління з |За планом АТЦ  |
|антитерористичної     |безпеки України в   |питань надзвичайних  |при СБУ     |
|діяльності (навчаннях та |Київській області,  |ситуацій        |        |
|тренуваннях тощо)     |управління з питань  |облдержадміністрації  |        |
|             |надзвичайних ситуацій |            |        |
|             |облдержадміністрації |            |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|3. Підвищення       |Начальник управління з|Працівники управління з|Вівторок, третій|
|кваліфікаційного рівня  |питань надзвичайних  |питань надзвичайних  |тиждень кожного |
|працівників управління з |ситуацій       |ситуацій        |місяця (за   |
|питань надзвичайних    |облдержадміністрації |облдержадміністрації  |окремим планом) |
|ситуацій         |           |            |        |
|облдержадміністрації   |           |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|VII. Перевірка стану готовності органів управління і сил цивільної оборони, підсумкові та |
|                   інші перевірки                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Комплексні перевірки  |Управління з питань  |Відділи з питань    |        |
|стану цивільної оборони та|надзвичайних ситуацій |надзвичайних ситуацій |        |
|техногенної безпеки    |облдержадміністрації |та цивільного захисту |        |
|Сквирського, Яготинського,|           |населення       |        |
|Броварського районів та  |           |-----------------------+----------------|
|м. Бровари        |           |Сквирської,      |20 - 23 червня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Яготинської,      |17 - 20 жовтня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Броварської      |3 - 7 липня   |
|             |           |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Броварського      |3 - 7 липня   |
|             |           |міськвиконкому     |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Інспекторські перевірки|Головне управління МНС|Відділи з питань    |        |
|стану цивільної оборони та|України в Київській  |надзвичайних ситуацій |        |
|техногенної безпеки    |області, управління з |та цивільного захисту |        |
|Києво-Святошинського,   |питань надзвичайних  |населення       |        |
|Згурівського,       |ситуацій       |-----------------------+----------------|
|Вишгородського,      |облдержадміністрації |Києво-Святошинської,  |9 - 13 січня  |
|Таращанського,      |           |-----------------------+----------------|
|Переяслав-Хмельницького  |           |Згурівської,      |10 - 12 травня |
|районів та м.       |           |-----------------------+----------------|
|Переяслав-Хмельницький  |           |Вишгородської,     |12 - 16 червня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Таращанської,     |12 - 14 вересня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Переяслав-Хмельницької |10 - 14 липня  |
|             |           |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Переяслав-Хмельницького|10 - 14 липня  |
|             |           |міськвиконкому     |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|3. Перевірка стану    |Головне управління МНС|Хімічно небезпечні   |Квітень -    |
|техногенної та пожежної  |України в Київській  |об'єкти        |серпень     |
|безпеки          |області        |-----------------------+----------------|
|потенційно-небезпечних  |           |Вибухонебезпечні    |Червень -    |
|об'єктів         |           |об'єкти        |серпень     |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Вибухопожежонебезпечні |Липень - серпень|
|             |           |об'єкти        |        |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Склади та арсенали   |За окремим   |
|             |           |зберігання боєприпасів |планом     |
|             |           |Збройних Сил України  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|4. Комплексна перевірка  |Головне управління МНС|Начальник управління з |Жовтень -    |
|стану виконання плану дій |України в Київській  |питань надзвичайних  |грудень     |
|з підготовки до паводків, |області, управління з |ситуацій        |        |
|пропуску льодоходу та   |питань надзвичайних  |облдержадміністрації, |        |
|повені          |ситуацій       |начальники управлінь, |        |
|             |облдержадміністрації |відділів        |        |
|             |           |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|5. Комплексна перевірка  |Головне управління МНС|Начальник управління з |Січень - травень|
|стану готовності до дій  |України в Київській  |питань надзвичайних  |        |
|під час несприятливих   |області, управління з |ситуацій        |        |
|погодних умов у      |питань надзвичайних  |облдержадміністрації, |        |
|осінньо-зимовий період  |ситуацій       |начальники управлінь, |        |
|             |облдержадміністрації |відділів        |        |
|             |           |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|6. Перевірка усунення   |Управління з питань  |Відділи з питань    |        |
|недоліків, виявлених у  |надзвичайних ситуацій |надзвичайних ситуацій |        |
|ході комплексних перевірок|облдержадміністрації |та цивільного захисту |        |
|стану цивільної оборони у |           |населення       |        |
|2005 році в Миронівському,|           |-----------------------+----------------|
|Володарському та     |           |Миронівського,     |14 - 15 лютого |
|Рокитнянському районах  |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Рокитнянського та   |27 - 28 квітня |
|             |           |-----------------------+----------------|
|             |           |Володарського районів |12 - 13 жовтня |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|7. Участь у проведенні  |Головне управління МНС|Начальники управлінь, |протягом року  |
|інвентаризації      |України в Київській  |відділів з питань   |(за окремим   |
|протирадіаційних укриттів |області, управління з |надзвичайних ситуацій |графіком)    |
|             |питань надзвичайних  |та цивільного захисту |        |
|             |ситуацій       |населення       |        |
|             |облдержадміністрації |райдержадміністрацій, |        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|8. Раптові перевірки стану|Управління з питань  |Органи управління   |За окремим   |
|цивільної оборони області |надзвичайних ситуацій |цивільної оборони   |планом     |
|             |облдержадміністрації |райдержадміністрацій та|        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           VIII. Підсумкові та навчально-методичні збори            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Підсумкові збори    |Управління з питань  |Начальники управлінь, |Кожний квартал |
|             |надзвичайних ситуацій |відділів з питань   |        |
|             |облдержадміністрації |надзвичайних ситуацій |        |
|             |           |та цивільного захисту |        |
|             |           |населення       |        |
|             |           |райдержадміністрацій, |        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення)  |        |
|--------------------------+----------------------+-----------------------+----------------|
|2. Учбово-методичні збори |Управління з питань  |Начальники управлінь, |Кожний квартал |
|             |надзвичайних ситуацій |відділів з питань   |        |
|             |облдержадміністрації |надзвичайних ситуацій |        |
|             |           |та цивільного захисту |        |
|             |           |населення       |        |
|             |           |райдержадміністрацій, |        |
|             |           |міськвиконкомів (міст |        |
|             |           |обласного значення),  |        |
|             |           |начальники обласних та |        |
|             |           |міських курсів     |        |
|             |           |цивільної оборони   |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка