Законы Украины

Новости Партнеров
 

Тимчасові методичні вказівки про порядок касового виконання Державного бюджету України за доходами і видатками в II півріччі 1993 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 N 17010/1338 від 28.06.93
   м.Київ
 
 vd930628 vn17010/1338
 
 
       Тимчасові методичні вказівки про порядок
       касового виконання Державного бюджету
         України за доходами і видатками
           в II півріччі 1993 року
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Листами Нацбанку
      N 199    ( v0199500-94 ) від 13.10.94 
      N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
 
 
  ( В тексті слова "Міністерство фінансів України" замінено на
   "Державне казначейство України" згідно з Листом Нацбанку
   N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   Відповідно до Указу Президента України від 18 червня 1993 р.
N 219/93 "Про порядок виконання Державного бюджету України"
Національний банк України за згодою з Державним казначейством
України встановлює такий порядок ведення рахунків по доходах і
видатках Державного бюджету України.
 
   1.1. Касове виконання Державного бюджету України здійснюється
установами Національного банку, Укрсоцбанку, банку АК "Україна",
Промінвестбанку та Ощадбанку України" на підставі генеральних угод
між Державним казначейством та відповідними банками. Установи
банків виконують операції по зарахуванню та перерахуванню коштів
Державного бюджету, керуючись чинним законодавством, інструкціями
та методичними вказівками. ( Абзац перший підункту 1.1 в редакції
Листа Нацбанку N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
 
   ( Абзац другий підункту 1.1 виключено на підставі Листа
Нацбанку N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )На підставі
угоди між Міністерством фінансів України та Національним банком
України  відповідні  установи банків виконують весь комплекс
операцій за доходами і видатками Державного бюджету, керуючись
чинним законодавством, інструкціями і цими методичними вказівками.
 
   Державним казначействам в установах банків відкриваються
транзитні рахунки для акумулювання коштів Державного бюджету на
балансовому рахунку N 100 "Доходи Державного бюджету", а також
рахунки на балансовому рахунку N 080 "Доходи, що розподіляються
між бюджетами" за підрозділами бюджетної класифікації та символами
щомісячного звіту. ( Підункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Листом
Нацбанку N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
 
   1.2. Всі кошти до Державного бюджету, що надходять в установи
комерційних банків, повністю акумулюються на централізованому
рахунку  Державного казначейства України, що відкривається в
Національному банку на балансовому рахунку N 100 "Кошти Державного
бюджету України". 
   1.3. Фінансування витрат з  Державного  бюджету  України
міністерств,  відомств,  підприємств,  організацій  і установ
здійснюється в межах встановлених їм асигнувань та в  міру
надходження коштів на їх поточні рахунки, що переказуються за
рахунок коштів Державного бюджету.
 
        2. Облік доходів державного бюджету
 
   А. В комерційних банках
 
   2.1.  Установи банків відкривають відповідним фінансовим
органам або органам Державного казначейства з моменту їх створення
рахунки для обліку доходів Державного бюджету на балансовому
рахунку  N  100 "Доходи Державного бюджету" за підрозділами
бюджетної кваліфікації і символами щомісячного звіту по виконанню
Державного бюджету України. ( Абзац перший підункту 2.1 із
змінами,  внесеними  згідно  з Листом Нацбанку N 17003/1216
( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   Виписки із зазначених рахунків видаються фінансовим органам з
додатком копій платіжних документів, завірених банком.
   2.2. Для забезпечення правильності зарахування надходжень
бюджету згідно бюджетної кваліфікації фінансові органи разом з
податковими інспекціями за місяць до настання нового року подають
відповідним установам комерційних банків списки платників по
кожному  району, місту з зазначенням виду платежу, а також
підрозділів бюджетної класифікації доходів, символів звітності
Національного  банку  та  номерів  рахунків, на які повинні
зараховуватись платежі.
   Платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів
незалежно від форм власності здійснюють розрахунки безпосередньо з
державним та місцевими бюджетами.
   Податок на добавлену вартість, акцизний збір та податок на
доходи (прибуток) зараховуються на рахунок N 080 "Доходи, що
розподіляються між бюджетами".
   Загальнодержавні податки і збори, що розподіляються між
бюджетами за нормативами, затвердженими Верховною Радою України
зараховуються  на  балансовий  рахунок  N  080  "Доходи, що
розподіляються між бюджетами". ( Абзац четвертий підункту 2.2 із
змінами,  внесеними  згідно  з Листом Нацбанку N 17003/1216
( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   Представник Державного казначейства (фінансового відділу)
перевіряє  правильність  дотримання  нормативів  відрахувань,
затверджених  Верховною  Радою України і у відомості робить
відмітку. ( Підункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Листом Нацбанку
N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   2.3. При прийомі розрахункових документів на сплату податків
та інших платежів до бюджету установи банків перевіряють наявність
в документах підрозділів бюджетної класифікації  та  номерів
банківських  рахунків.  При відсутності підрозділів бюджетної
класифікації платіжні  документи  до  виконання  банками  не
приймаються.  Відповідальність  за  правильність зазначення в
документах підрозділів бюджетної класифікації доходів  несуть
платники. Платежі в бюджет здійснюються в цілих карбованцях без
копійок.
   2.4. З метою забезпечення контролю за надходженням доходів
Державного  бюджету,  своєчасним їх перерахуванням Державному
казначейству  України  та достовірністю звітів щодо касового
виконання  Державного бюджету в установах комерційних банків
відкривається окремий, особовий активний рахунок на балансовому
рахунку N 100 "Кошти Державного бюджету України, що перераховані
Державному казначейству України", на якому відображається сума
щоденних перерахувань.
   З цього рахунку установи банків, щоденно, на початок дня, не
пізніше 10-ої години, перераховують суми з доходних транзитних
рахунків та передають звітність по ф.412-Д (щоденна). ( Абзац
пункту 2.4 в редакції Листів Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від
13.10.94, N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   Для здійснення  контролю  за перерахуванням сум платежів
обов'язково в платіжних документах проставляється порядковий номер
перерахування. ( Абзац пункту 2.4 в редакції Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
 
   ( Абзац пункту 2.4 виключено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) Для контролю за своєчасним
одержанням  перерахованих  сум  в  кінці  кожної  телеграми
проставляється умовний номер, який складається таким чином: перші
три цифри визначають порядковий номер повідомлення, решта - шифр
суми.
   ( Абзац пункту 2.4 виключено на підставі Листа Нацбанку N 199
(  v0199500-94 ) від 13.10.94 ) Наприклад: перша перевідна
телеграма на суму 123000 крб. = 00163 (де 001 - порядковий номер
повідомлення, 63 - шифр суми, індентично емісійних телеграм).
 
   Дебетові залишки за  вказаним  активним  рахунком  після
перерахування повинні дорівнювати сумі залишків всіх пасивних
рахунків за попередній день, відкритих на балансовому рахунку N
100 "Доходи Державного бюджету України" в установі комерційного
банку в цілих карбованцях. ( Абзац пункту 2.4 із змінами,
внесеними  виключено  на  підставі  Листа  Нацбанку  N  199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
   2.5. Суми доходів, що надійшли на доходні рахунки, відкриті
на балансовому рахунку N 100 перераховуються комерційними банками
обласним управлінням Національного банку на транзитний балансовий
рахунок N 100.
   ( Абзац другий пункту 2.5 відмінено на підставі Листа
Нацбанку  N 199 ( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) Управління
Національного банку також щоденно перераховують отримані від
комерційних  банків  кошти  по  доходах бюджету Операційному
управлінню Національного банку на рахунок N 100 (МФО 300001).
   ( Абзац третій пункту 2.5 відмінено на підставі Листа
Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) Перерахування
надходжень до бюджету провадиться в цілих карбованцях, незалежно
від стану кореспондентських рахунків комерційних банків.
   У звітних балансах установи комерційних банків показують дані
по рахунку N 100 в розгорнутому вигляді.
   Повернення зайво внесених платежів до Державного бюджету
проводиться установами банків на підставі платіжного доручення або
чеку фінансового органу з рахунків NN 080 або 100, тобто, на які
вони надійшли, в межах сум надходження за поточний день або
декількох  (2-3 днів) та залишків на цих рахунках. В разі
недостатності коштів за ці дні суми зайво внесених платежів
повертаються  платнику  Державним  казначейством  України при
наявності висновку податкової інспекції. ( Пункт 2.5 доповнено
абзацом згідно з Листом Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від
13.10.94 )
 
   Б. В установах Національного банку України
 
   2.6. Для обліку коштів державного бюджету, які надходять від
комерційних банків, в управліннях Національного банку України
відкриваються транзитні рахунки на балансовому рахунку N 100
"Кошти Державного бюджету України".
   Рахунки відкриваються  для  кожного комерційного банку з
виведенням  наростаючих  підсумків  кредитових  оборотів,  що
використовуються  для звірки повноти перерахування доходів з
щомісячними балансами комерційних банків і звітністю за бюджетом.
   З метою  забезпечення  контролю  за своєчасним і повним
перерахуванням  доходів  державного  бюджету  в  управлінні
Національного  банку  реєструються дати і номери повідомлень
(авізо), що надійшли з комерційних банків в зведених картках
ф.0407807, які ведуться в розрізі філій комерційних банків. У разі
неодержання повідомлення з попереднім номером філії комерційного
банку  в день надходження від нього наступного повідомлення
надсилається телеграфний запит.
   За розсудом головного бухгалтера управління Національного
банку може встановлюватись інший порядок контролю за своєчасним і
правильним  перерахуванням доходів, в т. ч. з використанням
комп'ютерної техніки.
   2.7. Регіональні управління Національного банку України не
пізніше 16-ої години перераховують залишки транзитних рахунків по
балансовому рахунку N 100 на централізовані рахунки Головного
Державного казначейства в Операційне управління Національного
банку України, МФО 300001 та звітність по ф.N 412-Д по регіону.
( Підпункт 2.7 в редакції Листів Нацбанку N 199 ( v0199500-94 )
від 13.10.94, N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   2.8.  Операційне  управління Національного банку України
щоденно подає Головному управлінню Державного казначейства виписки
з централізованих рахунків. Звітність ф.412-Д по видах доходів
відповідно  до  бюджетної  класифікації передається Головному
управлінню  Державного  казначейства  на  магнітних  носіях.
(  Підпункт  2.8  в  редакції  Листа Нацбанку N 17003/1216
( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   2.9. Регіональні управління Національного банку забезпечують
повне  зарахування  коштів  по телеграфних авізо в день їх
надходження і перерахування залишків транзитних  рахунків  в
Операційне управління Національного банку. Залишки транзитних
рахунків та непроведені за відповідними рахунками авізо  на
перерахування  доходів  на Централізований рахунок Державного
казначейства України на звітні дати в управліннях Національного
банку не допускаються.
   2.10. У зведеному балансі Національного банку рахунок N 100
(включаючи  дані  балансів комерційних банків і Операційного
управління Національного банку) показується в згорнутому вигляді і
відображаються  суми  фактичних  доходів  Державного бюджету,
зараховані на Централізований рахунок Державного казначейства
України N 100 та не перераховані залишки коштів, що надійшли в
останній день звітного періоду на балансовий рахунок N 100 в
комерційних банках.
 
  3. Порядок фінансування видатків державного бюджету України
 
   3.1. Державне казначейство України здійснює фінансування
видатків з Державного бюджету в межах асигнувань, передбачених в
бюджеті відповідним міністерствам, відомствам, підприємствам і
організаціям, установам та залишку невикористаних коштів  за
Централізованим рахунком Державного казначейства України N 100
"Кошти Державного бюджету України".
   3.2. Для фінансування витрат за рахунок Державного бюджету
Державного  казначейства України відкривається в Операційному
управлінні Національного банку України на балансовому рахунку N
124 "Видатки Державного бюджету України" - централізований рахунок
за видатками Державного бюджету. Джерелом фінансування видатків з
рахунку N 124 "Видатки Державного бюджету України" є надходження
на балансовий рахунок N 100 "Кошти Державного бюджету України".
Загальна сума з рахунку N 100 щоденно перераховується на рахунок N
124. ( Абзац перший підпункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
Листом Нацбанку N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   Облік коштів (витрат), переведених на рахунки міністерств,
відомств та організацій по підрозділах бюджетної класифікації
здійснює Державне казначейство України на підставі платіжних
доручень та виписок із рахунку N 124.
   3.3. Міністерствам і відомствам, установам, підприємствам та
організаціям в установах банків залишаються діючі відкриті поточні
пасивні рахунки на балансовому рахунку N 120 "Поточні бюджетні
рахунки установ і організацій по Державному бюджету України".
   Зазначені рахунки відкриваються в розрізі міністерств  і
відомств.
   Нові поточні бюджетні рахунки організаціям відкриваються на
підставі платіжного доручення Державного казначейства України або
головного розпорядника бюджетних коштів. В платіжному дорученні в
графі "номер рахунку" зазначається "заново відкритий".
   3.4. Перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки
підприємств, установ і організацій не допускається.
   За бюджетними установами зберігаються раніше відкриті рахунки
для обліку позабюджетних коштів.
   При цьому кожній бюджетній установі відкриваються поточні
рахунки позабюджетних коштів тільки в тих установах банку, в яких
їм відкриті бюджетні поточні рахунки. ( Абзац пункту 3.4 в
редакції Листа Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
   Бюджетній установі на балансовому рахунку N 141 відкривається
окремо один поточний рахунок по спецкоштах для обліку всіх видів
спецкоштів та один поточний рахунок "Суми за дорученнями" по всіх
видах доручень. ( Абзац пункту 3.4 в редакції Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
   3.5.  Перерахування  бюджетних  коштів  на  фінансування
капітальних вкладень здійснюється Державним казначейством України
з його централізованого рахунку по видатках (балансовий рахунок
N 124) на рахунки міністерств, відомств і організацій, відкритих в
установах банків N 181 "Фінансування капітальних вкладень за
рахунок Державного бюджету" та N 740 "Кошти довгострокового
кредитування народного господарства. Видатки здійснюються в межах
коштів на цих окремих пасивних рахунках. ( Пункт 3.5 в редакції
Листа Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
   3.6. Виписки з  бюджетних  поточних  рахунків  видаються
розпорядникам рахунків.
   3.7. Перерахування коштів Державного бюджету на  поточні
рахунки  міністерств, відомств, підприємств і організацій та
установ здійснюється Державним казначейством України платіжними
дорученнями, складеними головними розпорядниками кредитів, на
підставі поквартального розподілу асигнувань та звітних даних про
їх освоєння. Платіжні доручення подаються в чотирьох примірниках,
перший з яких підписується службовими особами і завіряється
печаткою Мінфіну та з двома іншими надсилається банку, четвертий
залишається у Центральній бухгалтерії Державного казначейства
України.  В  платіжних  дорученнях  крім основних реквізитів
вказуються  підрозділи бюджетної класифікації (розділ, глава,
параграф, стаття, символ звітності).
   Для контролю з боку одержувача коштів в дорученнях також
вказується сума асигнувань за планом з початку року до кінця
поточного кварталу, сума фактично перерахованих коштів з початку
року, включаючи дане доручення. Перерахування здійснюється в
тисячах карбованців.
   3.8. Державне казначейство України, виходячи з наявних коштів
на його рахунку, може заздалегідь видавати попередні платіжні
доручення банку на перерахування коштів з зазначенням в них строку
використання.
   3.9. Суми  бюджетних коштів, що надійшли на розподільчі
рахунки вищестоячих розпорядників, підлягають перерахуванню на
рахунки одержувачів у дводенний строк.
   3.10. Примірники доручень видаються при  виписках  банку
власникам рахунків.
   3.11. Пенсії пенсіонерам Міністерства оборони, Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки та інших військових формувань
виплачуються установами Ощадного банку України в межах коштів на
його бюджетному поточному рахунку, на який зараховуються бюджетні
кошти,  перераховані  Державним  казначейством  України через
кореспондентський рахунок Ощадбанку України. ( Пункт 3.11 в
редакції Листа Нацбанку N 199 ( v0199500-94 ) від 13.10.94 )
   3.12. Видатки органів Державного комітету по матеріальних
резервах  сплачуються  цим комітетом за рахунок одержаних з
державного бюджету коштів на його поточний рахунок.
   3.13. Різні виплати та видатки з Державного бюджету, що
здійснюються районними та міськими фінансовими відділами  за
рішеннями Уряду України проводяться з рахунку фінансового органу
N 120 "Поточні бюджетні рахунки установ  і  організацій  по
Державному бюджету України".
 
   4. Порядок переходу на нову систему касового виконання
            державного бюджету
 
   У зв'язку з переходом на нові умови касового виконання
бюджету установи комерційних банків:
 
   ( Пункт 4.1 відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) 4.1. Перераховують на початку для 1
липня 1993 року залишки рахунку N 100 "Доходи Державного бюджету
України" з активного рахунку N 100 в регіональні управління
Національного  банку,  а  останні  - Операційному управлінню
Національного банку України для зарахування на Централізований
рахунок  Державного  казначейства  України  по обліку коштів
Державного бюджету.
   Списують суми відкритих кредитів з позабалансового рахунку
N 9952 і віддебетовують суму відкритих кредитів з рахунку N 120
через  кореспондентський  рахунок  регіональним  управлінням
Національного банку України. Таким чином, на поточних рахунках
балансового рахунку N 120 залишиться кредитовий залишок в сумі
невикористаних відкритих бюджетних кредитів.
   Перерахування здійснюється на підставі відомості, відповідно
до діючого порядку закриття бюджетних рахунків за звітний рік.
   ( Пункт 4.2 відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) 4.2. Управління Національного банку
проводять  суми одержаних від комерційних банків повідомлень
(авізо) за окремими транзитними рахунками балансового рахунку N
124, залишок якого перераховується у встановленому порядку в
Операційне управління Національного банку України, для зарахування
на Централізований рахунок Державного казначейства України N 124
"Видатки Державного бюджету України".
   Контроль за повнотою перерахування касових витрат за перше
півріччя 1993 року здійснюється головними бухгалтерами комерційних
банків і управлінь Національного банку України.
   ( Пункт 4.3 відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) 4.3. Установи банків отримують в
десятиденний строк від розпорядників кредитів довідки встановленої
форми (додаток N 13 до Інструкції N 27 від 26.11.1984 року) про
одержані ними кошти з Державного бюджету України за період з
початку року по 1 липня 1993 року.
   Завірені банком  довідки  (2 і 3 екз.) використовуються
установами і організаціями для складання звітів за перше півріччя
1993 року.
   ( Пункт 4.4 відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) 4.4. Установи банків віддебетовують
до 5 липня 1993 р. суми витрат за перше півріччя 1993 року на
фінансування капітальних вкладень з Державного бюджету України з
рахунків, відкритих на балансовому рахунку N 181 установам банків,
від яких були одержані плани фінансування (ф:ф N 12,5).
   На суми,  видані за рахунок власних коштів, дебітується
рахунок N 171 і кредитується рахунок N 181.
   Перерахування виданих  сум балансового рахунку N 181 на
транзитні рахунки вищестоячих організацій проводиться на підставі
відомостей, в яких вказуються реквізити, передбачені в довідках
ф. N 3. Установи банків одержують від підприємств і організацій в
п'ятиденний строк довідки-підтвердження залишків їх рахунків N 181
по ф. N 3, перерахованих станом на 1 липня п. р. за призначенням.
   Довідки-підтвердження про  одержані кошти на фінансування
капітальних вкладень надаються установами банків  в  діючому
порядку.
   ( Пункт 4.5 відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
(  v0199500-94  ) від 13.10.94 ) 4.5. Установи банків, що
обслуговують відповідні міністерства, відомства проводять суми
дебетових повідомлень (авізо) по рахунках N 181, відповідних
головних розпорядників, складають звіт по ф. N 759 станом на 1
липня п. р. і закривають тимчасові транзитні рахунки міністерств і
відомств, для яких видані Державним казначейством України плани
фінансування ф. N 12, шляхом перерахування дебетових залишків їх
рахунків N 181 на рахунок N 173.
(  Пункт  4.6  відмінено на підставі Листа Нацбанку N 199
( v0199500-94 ) від 13.10.94 ) 4.6. Перерахування бюджетних коштів
на  фінансування  капітальних  вкладень (касове підкріплення)
здійснюється Державним казначейством України з його загального
рахунку по витратах (балансовий рахунок N 124) через відповідні
рахунки  міністерств,  відомств  і  організацій, відкритих в
зазначених вище комерційних банках.
 
    5. Звітність про касове виконання державного бюджету
               України
 
   Установи комерційних банків уповноважені виконувати операції
по касовому виконанню бюджету, складають щомісячні і річні звіти
по доходах Державного бюджету України за підрозділами бюджетної
класифікації та подають їх регіональним управлінням Національного
банку України другого робочого дня наступного місяця.
   Національний банк  України  щомісячні  звіти  про доходи
Державного бюджету України за підрозділами бюджетної класифікації
подає Державному казначейству України 8 числа наступного місяця, а
річний звіт за домовленістю з Державним казначейством України.
   5.1. Місячний звіт на 1 липня 1993 року за доходами і
видатками Державного бюджету складається в діючому порядку.
   В щомісячних звітах по доходах Державного бюджету України (ф.
N 04028412) відображаються залишки пасивних рахунків за доходами,
відкритих в комерційних банках і управліннях Національного банку
України. ( Абзац другий підпункту 5.1 із змінами, внесеними згідно
з Листом Нацбанку N 17003/1216 ( v1216500-95 ) від 29.12.95 )
   Загальна сума доходів в щомісячному звіті ф. N 04028412
повинна дорівнювати залишку балансового рахунку N 100 в зведеному
балансі Національного банку.
 
 
 
 Головний бухгалтер
 Національного банку України              В.М.Кравець
 
 Головний бухгалтер
 Міністерства фінансів України            П.Т.Ворончук
 
 
    Затверджую
 Перший заступник Голови
 Правління Національного
 банку України                  А.О.Веселовський
 N 17010/1338 від 28.06.93
 
    Затверджую
 Перший заступник Міністра
 Фінансів України                    В.Н.Ільїн
 N 09-407 від 28.06.93
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка