Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 321
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 грудня 2004 р.
                   за N 1628/10227
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                 праці та соціальної політики
    N 346 ( z1095-06 ) від 22.09.2006 }
 
        Про впорядкування умов оплати праці
      працівників державних телерадіоорганізацій,
           які не є журналістами
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 12 ( z0167-05 ) від 24.01.2005
    N 76 ( z0284-05 ) від 25.02.2005 }
 
 
 
   Відповідно до  підпункту  13  пункту  4  Положення  про
Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого
Указом Президента  України  від 30 серпня 2000 року N 1035
( 1035/2000 ) (зі змінами), на виконання доручення Кабінету
Міністрів України  від 31.10.2004 N 40422/3/1-04 та з метою
впорядкування  умов  оплати  праці  працівників  державних
телерадіоорганізацій, які не є журналістами, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), місячні
тарифні  ставки  керівних  працівників,  фахівців,  технічних
службовців, робітників державних телерадіоорганізацій згідно з
додатками 1-3.
 
   2. Надати право керівникам державних телерадіоорганізацій у
межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:
   1) установлювати:
   а) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів),
місячних тарифних ставок згідно із затвердженими цим наказом
схемами;
   б) посадові оклади заступникам керівників з технічних та
фінансових питань,   заступникам   керівників   структурних
підрозділів - на 5-15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10-30
відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,
визначений за схемами посадових окладів,  затвердженими  цим
наказом;
   в) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу), місячної тарифної ставки відсутнього працівника
або за вакантною посадою (професією):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівним працівникам
та їх заступникам;
   г) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу, окладу) за роботу в нічний час
за кожну годину роботи з 22 години вечора до 6 години ранку;
   ґ) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу, місячної тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання  особливо  важливої  роботи  (на термін її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (окладу,
місячної тарифної ставки);
   д) доплати прибиральникам приміщень,  які  використовують
дезінфекційні  засоби,  а також тим, що зайняті прибиранням
туалетів, у розмірі 10 відсотків місячного окладу;
   е) водіям автомобілів:
   надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу -
10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої
тарифної ставки за відпрацьований час водієм;
   доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм;
   2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад (оклад, місячна тарифна
ставка) на рік;
   3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
   4) виплачувати працівникам:
   а) надбавку за почесні звання  України,  СРСР,  союзних
республік СРСР:  "народний"  -  40 відсотків; "заслужений" -
20 відсотків посадового окладу;
   б) надбавку  за  спортивні  звання: "заслужений тренер",
"заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "майстер спорту
міжнародного  класу" - 15 відсотків; "майстер спорту" - 10
відсотків посадового окладу.
   За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням;
   в) доплату за науковий ступінь доктора наук - 25 відсотків,
кандидата наук - 15 відсотків посадового окладу.
   Надбавки за  почесне та спортивне звання та доплати за
науковий ступінь установлюються, якщо діяльність працівників за
профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи
науковим ступенем.
 
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики N 12 ( z0167-05 ) від 24.01.2005 )
 
 
   4. Ці умови запроваджуються з 1 листопада 2004 року.
 
 Міністр                         М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                   О.С.Яременко
 
 Голова Державного
 комітету телебачення і
 радіомовлення України                   І.С.Чиж
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   13.12.2004 N 321
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.02.2005 N 76
                   ( z0284-05 )
 
 
               СХЕМА
    посадових окладів (окладів) працівників державної
     телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське
          телебачення і радіомовлення"
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посади (професії)         |  Місячні  |
|                         | посадові  |
|                         |  оклади  |
|                         | (оклади), |
|                         |  гривень  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівні працівники                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Директор, начальник управління          |  772-903  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головні: інженер, технолог            |  687-817  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальники (завідувачі) основних підрозділів:   |  618-840  |
|комплексу, відділу, цеху             |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальники служб                 |  537-753  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Помічник, радник, консультант президента компанії |  515-643  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівники (начальники, завідувачі) інших     |  409-643  |
|підрозділів: цеху, відділу, дільниці, зміни,   |       |
|сектору, друкарні, майстерні, режиму, охорони   |       |
|пожежної, виробництва; керівник групи та інші   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Завідувачі : центрального складу, складу,     |  302-451  |
|бібліотеки, сховища, комори, архіву, експедиції та|       |
|інші                       |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Художньо-виробничий персонал           |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головні: режисер, оператор телебачення та інші  |  537-753  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старші: диктор, оператор телебачення, режисер,  |  367-623  |
|звукорежисер, художник-постановник, перекладач та |       |
|інші                       |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Диктор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, |  323-515  |
|оператор телебачення, перекладач та інші     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Художники: гример, постановник, дизайнер,     |  323-409  |
|декоратор, ляльковик та інші           |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Асистенти: режисера, звукорежисера, оператора   |  257-367  |
|телебачення та інші                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Фахівці, технічні службовці та окремі професії  |       |
|робітників                    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідні: інженер, юрисконсульт, економіст,    |  451-643  |
|бухгалтер, інженер-технолог та інші        |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старші: інженер, юрисконсульт, економіст,     |  367-623  |
|фахівець, бухгалтер, інспектор, технолог, експерт,|       |
|відповідальний секретар та інші          |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Інженер, юрисконсульт, фахівець, економіст,    |  323-515  |
|бухгалтер, експерт, інспектор, технолог, касир,  |       |
|механік та інші                  |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старші: адміністратор, електромеханік, контрольний|  302-451  |
|майстер, майстер, технік, диспетчер, референт,  |       |
|бібліограф, бібліотекар, стенографістка, друкарка |       |
|та інші                      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Адміністратор, електромеханік, контрольний    |  280-409  |
|майстер, майстер, технік, диспетчер, референт,  |       |
|бібліограф, бібліотекар, стенографістка, друкарка,|       |
|експедитор, фонотекар, черговий відповідальний,  |       |
|черговий бюро перепусток, архіваріус, оператор  |       |
|копіювальних та розмножувальних машин, оператор  |       |
|електронно-обчислювальних та обчислювальних машин,|       |
|оператор зв'язку, секретар керівника, оператор  |       |
|комп'ютерного набору, водій та інші        |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Підсобний робітник, прибиральник виробничих    |  257-280  |
|приміщень, прибиральник службових приміщень,   |       |
|робітник з комплексного прибирання та утримання  |       |
|будинків з прилеглими територіями, вантажник,   |       |
|двірник, гардеробник, сторож, ліфтер, старший   |       |
|комірник, комірник, контролер на         |       |
|контрольно-пропускному пункті та інші       |       |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства праці та соцполітики
N 76 ( z0284-05 ) від 25.02.2005 )
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   13.12.2004 N 321
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.02.2005 N 76
                   ( z0284-05 )
 
 
               СХЕМА
        посадових окладів (окладів) керівних
      працівників, фахівців, технічних службовців
     і робітників державної телерадіокомпанії "Крим",
       Київської та Севастопольської державних
    регіональних, обласних державних телерадіокомпаній,
        інших державних телерадіокомпаній
      та державної телерадіокомпанії "Культура"
 
 
------------------------------------------------------------------
|        Посади (професії)         |  Місячні  |
|                         | посадові  |
|                         |  оклади  |
|                         | (оклади), |
|                         |  гривень  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Керівні працівники                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головні:                     |       |
|інженер, економіст                |  537-729  |
|енергетик, метролог                |  441-623  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Продюсер                     |  537-729  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальники (завідувачі) основних підрозділів:   |  601-729  |
|відділу, цеху                   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Начальники (завідувачі) інших підрозділів:    |       |
|цеху, дільниці, зміни, лабораторії, групи     |  409-581  |
|гаража                      |  375-559  |
|охорони (пожежної, сторожової)          |  323-386  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Завідувачі: відеотеки, фільмотеки, фонотеки,   |  302-386  |
|канцелярії, складу, господарства, інших      |       |
|підрозділів                    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Художньо-виробничий персонал           |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Головні: режисер, оператор телебачення,      |  441-623  |
|звукорежисер, кінооператор, художник та інші   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідний художник-графік телебачення та інші   |  430-495  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старші: оператор телебачення, режисер,      |  367-504  |
|звукорежисер, диктор, художник, художник-графік  |       |
|телебачення, художник-гример,           |       |
|художник-постановник, художник-декоратор     |       |
|телебачення, перекладач та інші          |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Режисер, звукорежисер, диктор, оператор      |  323-473  |
|телебачення та інші                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Художники: графік телебачення, гример,      |  323-398  |
|постановник, декоратор телебачення, шрифтовик   |       |
|телебачення; перукар               |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Асистент: режисера, звукорежисера, оператора   |  257-367  |
|телебачення                    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Фахівці, технічні службовці та окремі професії  |       |
|робітників                    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Провідні: інженер, економіст, бухгалтер та інші  |  441-559  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Старші: інженер, юрисконсульт, економіст,     |  367-547  |
|бухгалтер, майстер та інші            |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Інженер, юрисконсульт, економіст, бухгалтер,   |  323-495  |
|майстер, інспектор, електромеханік, оператор   |       |
|відеозапису та інші фахівці            |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Оператор: звукозапису, магнітного запису,     |  280-386  |
|комп'ютерного набору; звукооператор, інструктор, |       |
|електромеханік, референт, адміністративний    |       |
|помічник, технік, водій та інші          |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Комірник, адміністратор, відеотекар, друкарка,  |  257-367  |
|диспетчер, черговий відповідальний, фільмотекар, |       |
|фонотекар, охоронник, комендант, касир, монтажер, |       |
|секретар                     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Архіваріус, вантажник, машиніст, тракторист    |  257-280  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Підсобний робітник, прибиральник виробничих    |  254-257  |
|приміщень, прибиральник службових приміщень,   |       |
|сторож, вантажник, двірник, телеграфіст, черговий,|       |
|гардеробник, експедитор, інші робітники      |       |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства праці та соцполітики
N 76 ( z0284-05 ) від 25.02.2005 )
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   13.12.2004 N 321
                   (у редакції наказу
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   25.02.2005 N 76
                   ( z0284-05 )
 
 
        Місячні тарифні ставки робітників
         державних телерадіоорганізацій
              за розрядами
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Розряд   | Міжрозрядний |Місячна тарифна ставка, гривень|
|        |  коефіцієнт  |                |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    1    |   1,00   |       254       |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    2    |   1,06   |       269       |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    3    |   1,14   |       290       |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    4    |   1,19   |       302       |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    5    |   1,23   |       312       |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|    6    |   1,27   |       323       |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соцполітики
N 76 ( z0284-05 ) від 25.02.2005 )
 
 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                  Л.І.Колеснікова-Гузевата
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка